Propaganda

Kada bi Srbi decentralizovali EU!

0
871

EU-flag-420x252Ovaj institucionalizovani rasizam gde se neprekidno traži krivac zašto su Srbi manjina na Kosovu omogućio je razvoj kolektivne bolesti Srba sa ovih prostora

Piše: Agim Popoci

Susret koji će (…) biti održan u Beču, kao početak direktnih razgovora Beograd-Priština, sudeći po svemu biće završen bez uspeha I to ponovo ne zbog krivice albanske strane. Srpsku platformu koja je objavljena (…) nedavno je izradila srpska pregovaračka ekipa i ona jasno govori da Srbi jednostavno rade na potrošnji vremena, dok aktuelna srpska vlada još ima svoj mandat. Na takvim platformama (koje ne bi mogli da napišu čak ni najveći ekstremisti), ne bi mogle da se ujedine ni sve kuće, zgrade, naselja niti srpska sela na Kosovu, jer planom kolonizacije kosovske zemlje Srbima nije planirana nezavisna država Kosovo već njegovo posrbljavanje.

Platforma bez osovine

Iako kosovska pregovaračka ekipa nije objavila platformu o decentralizaciji Kosova, srpska strana je, kako je već najavila, objavila neke suštinske delove ove platforme koja će biti predstavljena u Beču. Na osnovu ovog novog plana neuspele postkolonizacije Kosova Srbima, predviđeno je formiranje srpskih opština širom kosovske teritorije, čak i ukoliko one nemaju kompaktnu teritoriju – sa jedinim ciljem da oni budu većina. Može se zamisliti koliko će se namuči ti Srbi koji su živeli u Dukađinskoj ravnici (Metohiji, prim. prev.) da bi bili „većinska opština u odnosu na ostale manjine“. Potrebno je da se žitelji „Srpske mahale“ iz Đakovice ujedine sa onima iz Peći, da registruju sve sveštenike koji ulaze i izlaze iz dečanskih i pećkih crkava kako bi mogli da prikupe i pređu 3% srpskog stanovništva.

Zvanični Beograd je, ne poštujući ni izgubljeno naučno vreme, i za te Srbe izradio platformu o decentralizaciji Kosova, zaboravljajući koliko su Albanci kompleksni u tim pitanjima i da nastoje da budu kompleksniji i od samih kosovskih institucija, kako bi rešili pitanje Srba, tako što kuće, zgrade i naselja nastanjene Srbima objedinjuju u listama za popis stanovništva jedne zajednice kako bi bili „velika većina u odnosu na manjine u tom popisu“.

Ova tendencija, izuzev što je idiotska, neshvatljiva je. Država kao što je Srbija, koja teži da se uključi u EU, nastoji da izvede nasilnu decentralizaciju i gotovo bi moglo da se kaže da će biti sprovedena na osnovu prosrpskih zakona i platformi koji bi mogli da reše srpski problem na Kosovu. Na osnovu stava srpske pregovaračke ekipe, formiranje srpskih opština odnosno srpskih entiteta je deo procesa koji treba da obezbedi tri vrste ustavnih i zakonskih garancija, kako bi Srbi na osnovu ove platforme mogli da prežive na Kosovu.

Prvo, „Ustavno-pravni položaj srpske zajednice na Kosovu treba da bude takav da albanska većina nema ni zakonsko ni ustavno pravo da tretira Srbe kao manjinu, kojoj bi mogla biti nametnuta rešenja u suprotnosti sa njihovim životnim interesima“. Znači, srpska manjina neće biti tretirana kao manjina, uprkos srpskim numeričkim kombinacijama. U tom pogledu, albanska većina ima mnogo sreće jer ova platforma ih ne okrivljuje i ne zahteva da oni budu osuđeni za izazivanje neuspeha kolonizacije kosovskih teritorija naseljavanjem srpske sirotinje iz svih delova bivše Jugoslavije.

Drugo: „Srbi na Kosovu treba da uživaju individualna prava i slobode, kao u državama EU, u Crnoj Gori i Srbiji, koja su garantovana građanima“. Pravdajući to bezumlje rečima, u srpskoj Platformi se dalje nastavlja da „ne sme da se dozvoli, kao danas, da se prihvati stav kosovske vlade prema Srbima – stav koji je diktirala etnička mržnja i nije vođen političkim vrednostima civilizovanog sveta“. Ovo je zaista dobra lekcija, jer kompleksnom politikom ne može da se stvara država Kosovo, već Srbima i ostalim manjinama na kosovskim prostorima treba garantovati sva prava slično evropskim standardima, ne favorizujući nikog, pa makar on bio i poslušni Srbin zvaničnog Beograda.

I, da ne zaboravimo treće. „Srpskoj zajednici na Kosovu treba dati institucionalne garancije i obezbediti im institucionalne mehanizme za normalan život i preživljavanje na Kosovu. Ove garancije, naglašava se u platformi, lakše je primeniti kroz proces decentralizacije i neophodno je sprovesti ovaj proces kako bi lokalni organi samouprave preuzeli neke kompetencije koje, po njihovim tvrdnjama, nemaju. U to su uključeni kulturna autonomija, zdravstvo, socijalna zaštita, finansije, ekonomija, lokalna policija i pravosuđe“. Hvala Bogu što srpska pregovaračka ekipa nije sanjala neko ostrvo, jer bi te imaginarne srpske opštine bile zamišljene i kao srpska ostrva, obavezno na osnovu srpske platforme.

Neozbiljnost ove platforme potvrđena je time što se predviđa da će institucionalne garancije za zaštitu manjina obezbediti Skupština Kosova. Dakle, isti parlament koji zvanični Beograd ne priznaje, parlament u koji zvanični Beograd ne dozvoljava da se srpski poslanici uključe i tu štite svoja prava, iako su zakonski izabrani.

Decentralizacija EU

Za ozakonjenje Srba u „Srpskoj mahali“ u Đakovici, ili ono malo Srba koji su se kolonizovali i živeli u Peći, nisu imale uspeha ni platforme SANU, ni poznate „mudre glave“ bliske Miloševićevom režimu jer je jedini nedostatak ovih platformi u tome što su u tim dokumentima favorizovani Srbi, a ne građani ovih mesta.

Ovaj institucionalizovani rasizam gde se neprekidno traži krivac zašto su Srbi manjina na Kosovu omogućio je razvoj kolektivne bolesti Srba sa ovih prostora da misle da, ukoliko je seoski starešina, šef ili direktor Srbin na Kosovu, da će svi Srbi biti sistematizovani. Uprkos idejama koje su iznete na papiru, Srbi nisu mogli da budu sistematizovani jer nije bilo dovoljno Srba ni za seoske starešine, ni za šefove, ni za direktore, niti za predsednike opština i potvrđeno je da su oni jednostavno – manjina.

Posle objavljivanja ove platforme, susret o kojem se toliko mnogo govori (koji će biti održan u Beču), kao početak direktnih razgovora Beograd-Priština, sudeći po svemu biće završen neuspešno i ponovo ne krivicom albanske strane. Međutim, u ovom slučaju EU ima mnogo sreće jer srpska platforma nije predvidela i decentralizaciju EU već samo decentralizacija Kosova. Može samo da se zamisli koliko bi srpskih opština bilo u EU ukoliko bi one bile kombinovane makar i sa „jednom srpskom mudrom glavom“! U tom slučaju, patilibi ne samo Albanci, već I Nemci, Englezi, Francuzi ….

Panorama (Tirana)

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime