Prosvetni inspektor podržava nezakonit rad direktora

2
2477

Grljan

Direktor OŠ „Vladislav Petković Dis“ u Grljanu, direktor OŠ „Hajduk Veljko“ u Zaječaru i Emina Jakovljević, profesor geografije januara 2014. godine potpisali su Sporazum o preuzimanju zaposlene pozivajući se odredbe člana 131. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Emina Jakovljević radni odnos zasnovala je za 30% norme odlukom direktora OŠ „Hajduk Veljko“ broj: 271. od 10.03.2011. godine i do januara 2014. godine njen procenat angažovanja nije se smanjio u toj školi, tako da u momentu preuzimanja nije ostvarila zakonska prava za preuzimanjem i nije bila tehnološki višak. Direktor OŠ „Hajduk Veljko“ nije vršio bodovanje da bi lice mogao zakonski da proglasi tehnološkim viškom. Na osnovu informacija od kolega u potpisanom Sporazumu o preuzimanju od 20.01.2014. godine navedeno da nakon preuzimanja Emina Jakovljević mora da se odrekne norme od 30% u OŠ „Hajduk Veljko“ odakle je preuzeta, što dokazuje da imenovana nije tehnološki višak za 30% norme, već da je do januara 2014. godine imala 30% norme.

U dopisu ministra prosvete nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Tomislava Jovanovića broj: 07-00-00228/2014-1 od 21.03.2014. godine obavešten sam da je Emina Jakovljević, bila na listi tehnoloških viškova, ali da je od početka 2013/14. godine za nedostajući deo norme angažovana u OŠ ,,Hajduk Veljko” u Zaječaru.

Dokaz: Dopis MPNTR broj: 07-00-00228/2014-1 od 21.03.2014. godine

Dana 23.04.2014. godine pisanim zahtevom obratio sam se direktoru OŠ „Vladislav Petković Dis“ u Grljanu da preispita postupka prijema (preuzimanja) Emine Jakovljević i da isti poništi pošto lice nije bilo tehnološki višak. Lice je primljeno suprotno Uredbi o zabrani zapošljavanja novih lica u javnom sektoru. Direktor je ovaj zahtev odbio, pravdajući se da je sve po zakonu.

Dana 13.05.2014. godine pisanim zahtevom obratio sam se Školskom odboru OŠ „Vladislav Petković Dis“ u Grljanu da preispita postupak prijema (preuzimanja) Emine Jakovljević i da isti poništi, pošto lice u trenutku preuzimanja nije bilo tehnološki višak. Podneti zahtev od strane Školskog odbora odbijen, jer ja nisam ovlašćeno lice da podnese takav zahtev. Ovakvo ponašanje Školskog odbora pokazuje da je njihov zadatak da štiti nezakonitosti rada direktora, a ne interese i prava škole.

Da Vas podsetimo:  Drugi izveštaj REM-a o zastupljenosti političkih aktera u medijima

Grljan - igralište

Kako ni direktor škole, ni Školski odbor nisu hteli da preispitaju preuzimanje, dana 02.06.2014. godine pisanim zahtevom obratio sam se gradskoj prosvetnoj inspekciji. Zatražio sam da se ispita da li je u momentu preuzimanja lice bilo tehnološki višak, pošto je dopisom ministra dobijena informacija da nije. Ukoliko je reč o nezakonitom preuzimanju tražio sam da se potpisani Sporazum o preuzimanju poništi.

Inspekcijskim nadzor koji je obavljen od strane Slađane Karan, gradskog prosvetnog inspektora, verovali ili ne, piše da je DIREKTOR ŠKOLE POSTUPIO PO ZAKONU. Kako se navodi da je inspekcijski nadzor trajao čitavih 2 sata i 10 minuta uočavaju se prisutni veliki propusti u vršenju inspekcijskog nadzora. Inspektor nije proverio u radnoj knjižici procenat angažovanja u OŠ „Hajduk Veljko“ do momenta preuzimanja koji je bio 30%, a ne kao što inspektor navodi da lice nije bilo angažovano (zaposleno).

Dokaz: Zapisnik o inspekcijskom nadzoru IV/04 br. 614-14 od 25.06.2014.

Nezamislivo je da stanje navedeno u dopisu bivšeg ministra prof. dr Tomislava Jovanovića i stanje koje je našao prosvetni inspektor potpuno kontradiktorno.

Po tvrdnji prosvetnog inspektora da je lice 30% bilo na listi i da u januaru u OŠ „Hajduk Veljko“ nije radilo postavlja se pitanje kako je direktor OŠ „Hajduk Veljko“ mogao onda da potpiše, sporazum kada dotično lice nije radnik te škole! Očito da su u laži kratke noge!

Dana 26.07.2014. godine poslata je prijava republičkoj prosvetnoj inspekciji koja će dati konačnu reč da li će biti po odluci ministra ili po odluci gradskog prosvetnog inspektora.

Goran Manojlović,
master prof. teh. i inf.

Foto: Grljan – Google Maps

2 KOMENTARA

  1. Očigledno da je moralna etika toliko opala ,a ljudi koji rade u prosveti, više se ne mogu pouzdati ni u šta. Retki su ljudi poput Vas ,jer to iziskuje hrabrost, volju i strpljenje ,a ko zna i moguće negativnosti od strane drugih.Iznošenje ovako jasnih i konkretnih dokaza, ne bi trebao nijedan prosvetar ostati ravnodušan. Takvih primera ,poput Vaših, ima ,na žalost, ali se ćuti. Splet čvrstih stega jesu i direktor i prosvetni inspektor i Školski odbor..sramno i beskrupulozno štićenje nezakonitosti ne dovodi do boljitka! Naprotiv.Sramota za takvu školu, sredinu i sve aktere koji ovakve radnje podržavaju! Budite istrajni ,a verujte ,ako se ćuti- saučestvuješ, ako se suprotstaviš- atakuješ. Ima li rešenja, samo pitam?

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime