PU – prijava – izdavanje apartmana

0
2171

Siva ekonomija u Srbiji izražena je u svim brašama, u letnjim mesecima ponajviše u turizmu i ugostiteljstvu.  Vrlo realna procena je da preko 60% prometa turističkih usluga se obavlja van legalnih tokova, procenjene utaje raznih vrsta poreza dostižu 300 miliona evra.

Pre par dana obratio mi se gospodim „NN“, prenosim pismo:

„Poštovani gospodine,  molim da mi pomognete . Moj problem je sledeći: izdavao sam dve godine apartman firmi „TTTTTT doo“ , iz Beograda. Potpisao sam ugovor (kao fizičko lice sa pravnim licem)  da mi zakupninu u visini od 230 evra (dinarska protivrednost) isplaćuju mesečno,  dodatna njihova obaveza  je i  plaćanje poreza na zakup (porez po odbitku).  Ugovor sam raskinuo, siguran sam da obavezu plaćanja poreza na zakup nisu izmirili, da ne bih imao problem sa poreskom službom, molim posavetujte me koje korake da preduzmem.

Bgd., 24.07.2017.                                                               „ NN“

Moj odgovor gospodinu  „NN“ bio je: „Napišite prijavu  Poreskoj upravi Srbije i Turističkoj inspekciji grada Beograda, navedite sve što ste i meni napisali u pismu.“

Krajem 2014.g. na čelu Poreske uprave Srbije bio je g. Marko Marinković, kadar BIE.  U oktobru te godine, Privredna komora Beograda je organizovala tribinu o sivoj ekonomiji, glavni predavač je upravo bio Marko Marinković. Posle oficijenog dela, mi prisutni imali smo priliku da damo kratak komentar i postavimo pitanje. U diskusiju se uključila   vlasnica hostela u Beogradu, njen komentar je bio sledeći: „godinama radim, sve radnike imam prijavljene, vrlo mi je teško da poslujem  zbog nelojalne konkurencije, u Beogradu ima preko  400 hostela koji posao obavljaju potpuno na crno, bez ikakve registracije u APR-u“.

Iz iznetog primera se može videti da se turistička delatnost u Beogradu, izdavanje soba i  apartmana , u ogromnoj meri obavlja van legalnih tokova. Zbog dobijenog pisma od  strane NN., izvršio sam analizu poslovanja firme „TTTTTT doo“ (u daljem tekstu FIRMA),  zapažanja prenosim u celosti.

Da Vas podsetimo:  Ima li čoveka među ljudima

Firma ima izuzetno lep i uređen sajt na kome dominiraju fotografije apartmana koji se izdaju.  Složeni su po ceni dnevnog izdavanja u četiri grupe,  prikaz u tabeli 1.

Tabela 1.

Apartmani cena evra/dan Pros.cena evra/dan Br.apartmana za izdavanje Dnevna naplata
20 – 23 21,5 13 279,5
25 25 19 475
27 – 30 28,5 6 171
preko 30 Pros.c. . 35 е 10 350
Ukuna dnevna naplata u evrima 1275,5

U prve tri kategorije Firma ima ukupno 38 apartmana, nepoznat broj je onih koji se izdaju po ceni većoj od 30 evra/dan.,  procenjujemo da ih ima oko deset, odnosno da Firma u ponudi ima sveukupno 50tak  apartmana za izdavanje.  Maksimalna dnevna naplata može biti 1275,5 evra.  Kako je apartman gospodina NN bio u grupi koja se izdavala po ceni od 25 evra/dan, mesečni zakup bio je 230 evra, obaveza za porez na zakup bila je 57,5 evra (ukupni trošak za Firmu na mesečnom nivou je 287,5 evra) zaključujemo da je apartman g. NN. mesečno morao biti izdavan najmanje 11,5 dana kako bi pokrio samo osnovne troškove.  Ako istu metodologiju koristimo i za ostale apartmane, dobijamo da je Firma morala na mesečnom nivou zarađivati 14.668,00 evra samo da bi pokrila troškove zakupa. Na godišnjem nivou prihodi bi morali biti 176019,00 evra, što po kursu evra na 31.12.2016.g. iznosi 21,76 miliona dinara.

U predatom finansijskom izveštaju za 2016.g. Firma je u obrascu Bilans uspeha prikazala u polju PRIHOD TEKUĆE GODINE iznos od 2640, kako su podaci u hiljadama dinara, ukupan prihod je 2,64 miliona dinara.

PROBLEM SE ODMAH VIDI!!!

Ukoliko gosp. NN prijavi Firmu Poreskoj upravi Srbije, da sam ispektor kancelarijske kontrole, uradio bih sledeću analizu.

Najmanji mogući prihod u 2016.g. mora biti   21,76 mil.din., prikazan je 2,64, razlika neprikazanog prihoda je 19,12 miliona dinara. Kako je prihod veći od 8 miliona dinara Firma automatski postaje obveznik plaćanja poreza na dodatu vrednost, mora se izvršiti obračun po povlašćenoj stopi od  10%, na ukupan  prihod ,  nastala obaveza PDV je  u visini od 2,18 milion dinara.

Da Vas podsetimo:  Vučićev crnogorski scenario

Porez na izdavanje u zakup se mora obračunati, stopa je 20% na bruto ugovoreni iznos umanjen za 20 % zbog priznatih troškova zakupodavcu za izdavanje. To znači da Firmi na troškove plaćenih zakupnina fizičkim licima (prihod od 21,76) obračunavamo porez u visini od 5,44 miliona dinara.

U već pomenutom predatom finansijskom izveštaju Firma je prikazala zaposlena 2 radnika. Za održavanje 50 apartaman, procenjujemo da je moralo biti zaposleno još 5 radnika, doprinosi neplaćeni na mesečnom nivou (minimalna zarada) iznose 14 hilj.din. po radniku, što na godišnjem nivou (14 hilj. * 5 radnika * 12 meseci) iznosi 840 hilj.dinara.

Firma je izvršila i utaju poreza na dobit. U ovoj delatnosti procenjujemo da je dobit po pokrivanju svih troškova 20% od ukupnog prihoda, u našem primeru, dobit je 20% na 21,76 mil.din., procenjena dobit je 4,35 mil.din. Porez na dobit je 15%, izvršena utaja je u visini od 652 hilj.dinara.

Sledeću kriminalnu radnju Firma je uradila neuplaćivanjem prihoda, već navedenih 19,12 miliona gotovine je zadržala za sebe pri čemu je izvršila utaju poreza na ostala primanja , stopa je 20%, utajeni iznos poreza je 3,82  mil. Dinara.

I poslednju, petu utaju, izvršio je vlasnik Firme, nije prijavio svoje prihode za porez na dohodak građana, preko dozvoljenih 2.285.064,00 din., procenjena utaja za 2016.g. je 2 mil.dinara.

Kao što se vidi iz obrađenog primera, samo na bazi javnih podataka, možemo osnovano pretpostaviti da je Firma i njen vlasnik na godišnjem nivou izvršio utaju po više osnova:

OSNOV                                        u milionima dinara.

  1. PDV       2,18
  2. Porez na zakup 5,44
  3. Doprinosi PIO za radnike           0,84
  4. Porez ostala lična primanja           3,82
  5. Godišnji porez na doh.građ.       2,00

UKUPNO UTAJENI POREZI                          14,28

Da Vas podsetimo:  Ekonomska zajednica

UKUPNO UTAJENI PRIHODI SU (najmanje)  14,28 miliona dinara samo u 2016.g., realna procena je da je i u 2015.g. sličan iznos, što govori da je odgovorno lice Firme uradilo TEŠKO KRIVIČNO DELO, zbog čega se može dobiti više godina zatvora.  A da li će biti,  teško je proceniti, pitanje je da li će „neko“ iz Poreske uprave Srbije uopšte uzeti predmet u razmatranje.

Utaja od 14,28  mil.dinara dobija se samo na naplati prihoda za isplatu  „golih“ troškova, Firma sigurno ne radi samo za njih, već ostvaruje i dobit, procenjena   je  u visini  20% od ukupnih prihoda, u primeru iznos od 4,35 mil.dinara, napominjen da i na te prihode treba dodatno zaračunati 10% din. 0,43 mil. Din., kao i 20% porez na ostala lična primanja din. 0,87 mil. Din., što nam daje ukupnu utaju u iznosu od 15,58 miliona dinara.

MOGUĆA MINIMALNA UTAJA RAZNIH POREZA JE 15,58 miliona dinara!!!

A koliko još sličnih firmi ima u Beogradu, Srbiji, sa višemilionskim godišnjim utajama.

Upravo mi je „dojavljeno“ da pogledam finansijske izveštaje HOSTELA „NNNNN“. Ukratko: preduzetnička delatnost hostela  je ugašena u novembru prošle godine, istog dana je otvoren novi hostel „NNNNN doo“, u APR-u ne postoje podaci o predatom  finansijskom izveštaju  za 2016.g., osnovna pretpostavka je da se delatnost potpuno na crno obavlja.

Kao što vidite razmere tzv. „sive ekonomije“ su astronomske, država (Vlada, Ministarstvo finansija, Poreska uprava Srbije) i njene službe  apsolutno ništa ne preduzimaju  da spreče stravične kriminalne radnje.

Po ko zna koji put se pitamo kome nije interes da se radi sve legalno.

Dragan Radović

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime