Rad Sokolskog narodnog univerziteta

0
1009

1Sokolski narodni univerzitet bio je vanškolska ustanova osnovana po ugledu na Kolarac u Beogradu, ali je za razliku od naučno-popularnih predavanja na Kolarcu, predavanja služila jačanju patriotske svesti. Savez sokola planirao je da svaka Župa osnuje u svom sedištu narodni univerzitet. O radu univerziteta izveštavao je Glasnik Župe Oko sokolovo i list Saveza Sokola Sokolski glasnik. Teme predavanja bile su : Šta je to sokolski pokret; Sokolski nacionalizam; Sokolstvo i odbrana jedinstva, slobode i nezavisnosti Kralјevine Jugoslavije; Sokoli su odgovorni za sudbinu Jugoslavije u svakom trenutku njenog života; Sokolstvo i narodna vojska; Sokolstvo i škola; Sokolstvo i vera; Karakteristike raznih veroispovesti i vera u Jugoslaviji; Sloboda savesti sada i kroz istoriju; Šta je slovensko bratstvo i slovenska uzajamnost; O Slovenima u prošlosti i sadašnjosti; Evrazijstvo; Etnološke i etnopsihološke osobine Slovena; Jednakost nacija i kultura. … . (1)

Na svečanom otvaranju Sokolskog narodnog univerziteta 1937. društva Novi Bečej, koja je održana zajedno sa proslavom pakta o večnom prijatelјstvu sa Bugarskom, prisustvovali su predstavnici svih mesnih vlasti, kulturnih i humanih udruženja, učenici svih škola i građani. (2)

General Ljuba Novaković otvorio je sokolski Narodni univerzitet u Trebinju svojim predavanjem o sokolstvu. (3) Predavanja Sokolskog narodnog univerziteta župe Beograd su održavana u maloj dvorani Doma Soko Matice Beograd u Deligradskoj ulici. Predavanja su vršena u cilјu sokolskog vaspitanja pripadnika sokola i obaveštavanja javnosti, o sokolskim i nacionalnim problemima. Ulaz je bio besplatan. (4)

Sokolski Narodni Univerzitet u Beogradu otvoren je predavanjem dr. Belajčića 20 marta 1940. Na otvaranju bili su prisutni brojni članovi Savezne uprave Saveza Sokola i to dr. V. Belajčić i arh. M. Smilјanić, glavni sekretar Saveza Radmilo Grđić. Prisustvovali su i brojni članovi uprave Župe Beograd, sa starešinom inž Vučkovićem na čelu. Župski prosvetar, Momir Sinobad, pozdravio je prisutne i izneo ukratko cilј i program Sokolskog narodnog univerziteta. Potom je predao reč prvom zameniku starešine Saveza, dr. V. Belajčiću, koji je održao prvo predavanje o temi “Opšta orijentacija Sokolstva”. Po njemu zadatak sokolstva bio je da ističe u prvi red sve što je građane Jugoslavije približavalo i spajalo, a da potiskuje sve što je razdvajalo. Belajčić je odao puno priznanje sokolima u Banovini Hrvatskoj, koji ne samo što nisu klonuli pred napadima, već su bili odlučniji nego ikada, u odbrani svojih ideala. Takvu braću dužni su bili još jače podupreti, i založiti se za njih. Smatrao je da Sokolska organizacija mora da ostane jedinstvena za čitavu zemlјu, sa istim pravima u svakom kraju. Istakao je : „Ono što sokolstvo od države dobija, kao potporu za svoj prosvetni, nacionalni i narodnoobrambeni rad, potpuno mu pripada, po tom njegovom radu i njegovim zaslugama. “ Govoreći o slovenskoj ideologiji sokolstva, istakao je da ona bila aktuelnija nego ikada ranije. Slovenima su nesreće otkrile da im je spas u slozi i saradnji. (5)

Da Vas podsetimo:  Mali saveti velikim kandidatima

Dr. Mihailo Gradojević govorio je temi „Slovenstvo i sokolstvo”. Predavača je pozdravio župski prosvetar, Momir Sinobad. Predavač je istakao da je sokolstvo mnogo doprinelo poznavanju i zbližavanju svih grana slovenskog stabla. Tom upoznavanju su doprineli svesokolski sletovi, slavistički kongresi, lični dodiri, … .U svom govoru istakao je : „I ma šta se dešavalo, i kod nas i oko nas, mi Sokolispremni smo na sve. Sokoli su već ranije pripomogli rušenju Austrougarske i ostvarenju nacionalnih slovenskih država, pa će pripomoći i konačnoj pobedi slovenskih ideala.” (6)

U Glasniku Župe Beograd „Oko Sokolovo” objavlјen je Pravilnik o Sokolskom narodnom univerzitetu Sokolske župe Beograd. U članu 1 ističe se : “Zadatak je Sokolskog narodnog univerzitet da proširuje i produblјuje … i slovensku nacionalnu misao i rodolјublјe i da putem naučno popularnih predavanja, tečajeva i drugih prosvetnih sredstava ojačava sokolsko vaspitanje u duhu „Puteva i cilјeva SSKJ”. Ovaj Sokolski narodni univerzitet namenjen je prvenstveno svima pripadnicima sela i gradova i prijatelјima sokolstva Sokolske župe Beograd”. U članu 2. ističe se : „Ukoliko se rad ovoga Sokolskog narodnog univerziteta populariše i razgranjava, on će postupno obuhvatiti i one zadatke koje imaju i ostali narodni univerziteti u Kralјevini Jugoslaviji (napr. Kolarčev narodni univerzitet) i tako sve više više pojačavati vrednost sokolskog vaspitanja i sokolskih cilјeva.” U članu 3 : „Predavanja i tečajevi imaju naučno-popularni karakter i obuhvataju oblasti koje govore : o istoriji i organizaciji sokolstva i o sokolskom gledištu na druga pitanja. U vezi s ovim uzimaće se gradivo iz oblasti : jezika, geografije, etnologije, i istorije … kao i susednih i slovenskih naroda. Za ovim izlagaće se popularna znanja iz oblasti prirodnih nauka, higijene, privrede, polјoprivrede … . “ (7)

2U šestom predavanju Pera Ilić je govorio o „Jednakosti prava na život svih naroda”. Predavač se trudio da prikaže pravo na život svakog naroda, u vezi sa tada aktuelnim pitanjima i problemima. (8) Momir Sinobad održao je deseto predavanje 22 maja 1940. o temi „Kako se sprovode sokolske ideje u delo”. (9) Sokolski narodni univerzitet završio je prolećni krug predavanja juna 1940. sa predavanjem profesora Atanasija Ilića o temi „Predratna nacionalna omladina”. Jesenji ciklus predavanja trebao je biti otvoren 1 oktobra 1940, sa predavanjem generala Dragutina Živanovića, člana uprave Saveza Sokola, na temu „Sokolstvo u odbrani jedinstva, slobode i nezavisnosti Jugoslavije”.(10)

Da Vas podsetimo:  U rudniku Soko većina poginulih i povređenih rudara iz Aleksinca

Sokolski narodni univerzitet osnovan je po ugledu na Kolarac u Beogradu, ali je za razliku od naučno-popularnih predavanja na Kolarcu, predavanja služila jačanju patriotske svesti. Savez sokola planirao je da svaka Župa osnuje u svom sedištu narodni univerzitet. Predavanja su održavana u Domu Soko Matice Beograd u Deligradskoj ulici. Narodni univerzitet Sokolske župe Beograd bio je vrhunac sokolskog prosvetnog rada u međuratnom periodu.

Saša Nedelјković
član Naučnog društva za istoriju zdravstvene kulture Srbije

________________

Prosvetni odbor župe, „Sokolski Narodni Univerzitet u Beogradu”, „Oko Sokolovo”, Beograd, 1 april 1940, br. 4, str. 65;
2. „Svečano otvorenje narodnog univerziteta u Novom Bečeju”, „Sokolski glasnik“, Beograd, 24 april 1937, br. 12, str. 4;
3. „Odlazak generala Ljuba Novakovića iz Trebinja”, ”, „Sokolski glasnik“, Ljublјana, 12 januar 1940, br. 2, str. 4;
4. „Sokolski Narodni Univerzitet u Beogradu”, „Sokolski glasnik“, Beograd, 15 mart 1940, br. 11, str. 6;
5. „Brat Dr. V. Belajčić je otvorio Sokolski Nar. Univerzitet u Beogradu”, „Sokolski glasnik“, Beograd, 22 mart 1940, br, 12, str. 3;
6. „Brat Dr. M. Gradojević o sokolstvu i slovenstvu”, „Sokolski glasnik“, Beograd, 29 mart 1940, br. 13, str. 4;
7. „Pravilnik o Sokolskom narodnom univerzitetu Sokolske župe Beograd”, „Oko Sokolovo”, Beograd, 1 april 1940, br. 4, str. 65, 66;
8. Jm. „Sokolski narodni Univerzitet”, „Sokolski glasnik“, Beograd, 26 april 1940, br. 17, str. 6;
9. „Sokolski Narodni Univerzitet “, „Sokolski glasnik“, Beograd, 24. maj 1940, br. 21, str. 6;
10. „Sokolski Nar. Univerzitet u Beogradu”, „Sokolski glasnik“, Beograd, 7 juni 1940, br. 23, str. 2;

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime