Radna grupa za bezbednost novinara podržala uvođenje krivičnog dela „napad na novinara u obavljanju poslova obaveštavanja javnosti“

0
274

Radna grupa Vlade Srbije za bezbednost i zaštitu novinara prihvatila je danas predlog Udruženja sudija i tužilaca (UST) da inicira izmene Krivičnog zakonika radi uvođenja krivičnog dela – „Napad na novinara u obavljanju poslova obaveštavanja javnosti“, saznaje UNS.

UNS je zatražio prošle godine da novinari i medijski radnici budu izjednačeni po pravima sa drugim profesijama od javnog interesa

Veću bezbednost novinara kroz izmene Krivičnog zakonika, UNS je zatražio prošle godine, zahtevajući da novinari i medijski radnici budu izjednačeni po pravima sa drugim profesijama od javnog interesa.

UNS je tada podsetio da je Krivični zakonik izmenjen kako bi se povećala bezbednost advokata i zatražio zatvorsku kaznu za svaki napad na novinare.

Podsetimo, takođe na na inicijativu UNS-a, izmenom člana 138. Krivičnog zakonika, 2009. godine prvi put je za ugrožavanje sigurnosti novinara i medijskih radnika pretnjom propisana kazna zatvora, od 6 meseci do pet godina.

UST je ranije Radnoj grupi predložio da od Ministarstva pravde zatraži izmene Krivičnog zakonika, a novo krivično delo, predložili su, trebalo bi da ima više oblika i da predviđa sve radnje iz krivičnog dela “Napad na advokata“ iz člana 336V KZ.

„Novo krivično delo bi inkriminisalo napad na novinara ili člana njegove porodice, nanošenje lake telesne povrede novinaru ili članu njegove porodice, pretnju upotrebom oružja, nanošenje teške telesne povrede novinaru ili članu njegove porodice, te uništenje, oštećenje ili činjenje neupotrebljivom stvar u imovini novinara ili članova njegove porodice, uz kvalifikovani oblik krivičnog dela uz cenzus od 450.000 dinara i uslov da je delo učinjeno prema novinaru ili članu njegove porodice u vezi sa poslom obaveštavanja javnosti, odnosno novinarskog poziva“, navodi se u predlogu UST-a Radnoj grupi.

UST je predložio da se novo krivično delo uvede u glavi 14 KZ-a koja se odnosi na slobodu i prava čoveka i građanina, „budući da novinari vršenjem svoje funkcije obaveštavanja javnosti omogućuju ostvarenje prava građanina na pravovremeno i istinito informisanje, odnosno prava propisana članom 51 Ustava Srbije“.

Da Vas podsetimo:  Ni tri meseca posle izbora REM nije kaznio nijednu televiziju zbog kršenja zakona tokom kampanje

„Novinar u svom radu mora u potpunosti biti oslobođen straha i zaštićen od bilo kakvog ugrožavanja njegovog života, ličnosti i imovine“, naveo je UST u predlogu.

UST je istakao i da je, da bi se obezbedila efikasna i pravovremena zaštita novinara, potrebno da se donese poseban zakon o merama i ovlašćenjima nadležnih organa koji bi predviđao urgentno delovanje u cilju zaštite novinara, pre svega od strane policije.

„U tom zakonu bi trebalo predvideti da se npr. po prijavi novinara postupa u najkraćem mogućem roku, ne dužem od dva časa, od strane policije u slučaju neposredne ugroženosti bezbednosti novinara i njegove imovine“.

Iz UST kažu da bi zakonom trebalo predvideti da se gonjenje za sva krivična dela izvršena prema novinarima u vezi sa obavljanjem njihovog posla preduzima po službenoj dužnosti, kao i da ona budu u nadležnosti viših sudova.

„Trebalo bi imati u vidu i da u ovakvim slučajevima postoji mogućnost eventualne zloupotrebe hitnih mera od strane novinara u cilju promovisanja svojih aktivnosti, članaka ili emisija, pa bi radi sprečavanja ovakvih zloupotreba trebalo predvidetii kaznene odredbe u vidu prekršaja i naknade eventualne štete prouzrokovane zloupotrebom“, zaključuje se, između ostalog, u saopštenju UST.

Izvor: UNS

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime