„Rezač” je najveća afera, a seća li se neko još „Indeksa”?

0
916

018943107_30300-700x394Laži i obmane u borbi protiv korupcije na EUropskom putu

Evropski čovek modernog doba je po mnogo čemu, pa i u informativnom smislu, biće apsurda. Nikada čoveku informacije nisu bile dostupne u takvom obimu i sa takvom brzinom kao u savremenoj informatičkoj eri. I nikada, evropski čovek nije bio senilnije biće nego što je to u vremenu interneta.

Ovu socio-psihološku dijagnozu su svakako imali u vidu zapadni kretori postpetooktobarske imitacije političkog i medijskog života u Srbiji, kada su odlučili da biračima prirede novogodišnji poklon u vidu afere „Rezač“, kao „najveće akcije u borbi protiv korupcije” sa 80 uhapšenih.1) Jer „Rezač“ može da bude najveća korupcionaška afera samo ako se zaboravi kragujevački „Indeks“, u kome je broj optuženih dostigao 88.

Podsećanje na aferu „Indeks“ ima antisenilno dejstvo, ali ne u pogledu broja, već u pogledu ishoda korupcionaških afera u okupiranoj postpetooktobarskoj Srbiji.

Šta se zaista događa sa aferom „Indeks”? Posle osam i po godina „proces veka” se još uvek nalazi kod prvostepenog suda, a presuda nije ni na vidiku.2) Dok su birači u ime EUropske budućnosti ubeđivani u antikoruptivnu moć reformisanog zakonodavstva, koje je nalagalo hitno postupanje u slučajevima suđenja za korupciju, „efikasni” reformisani sud je „o narodnom kruvu i ruvu” u 2010. godini imao celih 27 dana suđenja u predmetu „Indeks”. Početkom 2015. godine suđenje se ponovo vratilo na početak, zbog isteka mandata sudija porotnika. Tako se suđenje u aferi „Indeks”, svejedno pod „žutim” ili „naprednjačkim” režimom, odvija tako da se ni okrivljeni, ni tužilac, ni sud ne sekiraju što je EUropski standard suđenja u razumnom roku bezočno pogažen.3) Došlo se do toga da jedan od optuženih, bivši dekan i Batićeva postpetooktobarska perjanica P. Stojanović, ni do danas ne bude saslušan na glavnom pretresu. Shodno procesnom ritmu stani-kreni, kod pojedinih optuženih je za neka krivična dela već nastupila apsolutna zastarelost. Kao što manje od 50 fusnota nije bio dovoljan dokaz da je tzv. doktorat prvog Vučićevog policajca Stefanovića – „treš”, tako ni snimci novca i indeksa prikrivenog policijskog islednika Spasića, ukršteni sa rukama univerzitetskih „plavuša”, izgleda neće biti dovoljan dokaz da zaštite džepove Srbijinih poreskih obveznika od isplate troškova optuženim „indeksovcima” zbog nastupanja zastarelosti. Sadašnji bilans: za sudske troškove sedam „indeksovaca” budžet Srbije je „olakšan” za 50 000 evra; do sada je zastarelo 31 krivično delo, a ukoliko zastare svi predmeti prema nekim procenama iz budžeta Srbije trebalo bi da se isplati i do 1 000 000 evra. Osim toga, neka se posle zastarelog „Indeksa” građani spreme za plaćanje zastarelih afera „Mišković”, „Rezač”…

Da Vas podsetimo:  Ustav ne treba menjati bez preke potrebe

U postpetooktobarskoj Srbiji borba protiv korupcije ima svoju dijalektiku, započinje kao politička zabava za birače sa ukusom zakasnele tranzicione pravde i mirisom obećanog EUropskog raja, a završava se kao još jedna epizoda u velikoj tragediji pljačkanja i razvlašćivanja Srbije.

Uostalom, samo dan uoči hapšenja u aferi „Rezač“ Srbijini birači su dobili itekako opipljiv dokaz o tome kakav ishod može da ima borba protiv korupcije čije glavno sredstvo nisu pravosnažne presude, već pompezno medijski najavljeni pretkrivični postupci. Vođa duvanskog i finansijer kvislinškog petooktobarsko-milogoračkog klana u Srbiji, Cane Subotić, oslobođen je optužbe zbog nastupanja apsolutne zastarelosti u postupku koji se pred Specijalnim sudom neuspešno vodio već deceniju. Koliko će birači posredstvom budžeta morati da plate Milovoj i Vučićevoj vezi – Canetu Subotiću, ostaje da se vidi!4)

Ispada, da što je Srbijino zakonodavstvo i pravosuđe EUropeizovanije, rezultati u borbi protiv korupcije su tragičniji po džep srpskog poreskog obveznika. Pri tom, kvislinške strukture povećavaju šizofreno stanje tranzicione političke svesti građana. Jer se za neuspeh u borbi protiv korupcije okrivljuje navodni anahroni narodni karakter i preživeli ostaci državne organizacije, a ne okupaciona razgradnja države sprovedena pod firmom bezalternativne EUropeizacije i tranzicije. Kao što se posle planski izvedene tranzicione tajkunsko-partijske pljačke državnih preduzeća, državna svojina proglašava neefikasnom.

I dok se među Srbima širi naivna i ropska vera u proces pridruživanja EU kao univerzalni lek zalečenje od svih domaćih zala, EUreformatori Srbijinog pravnog poretka ruku pod ruku rade sa optuženima za korupciju.

Tako je u javnoj raspravi o promeni Ustava Srbije, koju je pokrenuo Komitet za ljudska prava – YUCOM zajedno sa Misijom OEBS-a u Srbiji, organizovan niz tribina od Bujanovca i Novog Pazara do Kragujevca. Ovoj proverenoj kvislinškoj strukturi na kragujevačkom Pravnom fakultetu domaćin je bio prof. dr Srđan Đorđević, optužen u aferi „Indeks”, koji se, između ostalog, tereti da je od prikrivenog policijskog islednika Spasića primio 600 evra za prodati ispit.5) Ovaj bivši kadar V. Batića i V. Draškovića, nekadašnji sudija Ustavnog suda Srbije, kum bivše ministarke Malović i njen ispitivač u Komisiji za polaganje pravosudnog ispita,6) ugostio je u prostorijama Fakulteta Milana Antonijevića, direktora YUCOM-a i koordinatora Radne grupe za poglavlje 23 Nacionalnog konventa za EU. 7) Tom prilikom predstavljena je brošura „Ustav republike Srbije – nedostaci i potreba za reformom”, u kojoj se između ostalog napadaju: Preambula Ustava o Kosovu i Metohiji, definisanje Republike Srbije kao države srpskog naroda, odredba o službenoj upotrebi ćiriličkog pisma, odsustvo potpunih ustavnih garantija autonomije Vojvodine (što bi zapravo vodilo federalizaciji Srbije), odsustvo regionalnog uređenja Srbije, supermatija ustavnih normi u odnosu na međunarodne ugovore, definicija braka kao zajednice muškarca i žene, odrebe o izboru sudija i tužilaca.8)

Da Vas podsetimo:  DRŽAVA KAO DEŽURNI KRIVAC! Za struju nemaš, a za alkohol i kladionicu imaš?

Pošto na poslu stvaranja kolonijalnog uređenja Srbije sarađuje sa optuženim korupcionašom Đorđevićem, koji uspešno opstruiše postupak u aferi „Indeks”, M. Antonijević se uz finansijsku podršku Fonda za otvoreno društvo, Helsinškog komiteta za ljudska prava, USAID-a i sličnih okupatorskih organizacija zalaže za apsolutnu samostalnost sudstva i tužilaštva prema zakonodavnoj i izvršnoj vlasti.9) Umesto profesionalne i moralne obnove sudske vlasti, od sudija i tužilaca se formira autonomna pseudoelitistička struktura, koja treba da bude nezavisna u odnosu na volju naroda kao nosioca suverenosti, ali ne i na pare iz zapadnih projektnih kanala. Radi se o dugoročnom planu okupatora da zagospodari jednom zatvorenom, malobrojnom i staleški povezanom (otuda jednostavna za kontrolu), a za unutrašnju suverenost ključnom granom vlasti, čijom će se kontrolom uspešno anulirati svaki budući pokušaj izbornog osvajanja slobode kroz zakonodavnu i izvršnu vlast. Da se proces pridruživanja koristi za formiranje kadrovske baze ovakvog kolonijalnog pravosuđa, svedoči to što je organizacija sudijskog i tužilačkog podmlatka – Asocijacija pravosudnih savetnika, koju predstavlja izvesna Nina Nicović,10) glavni partner YUCOM-a u okviru Nacionalnog konventa za EU na poslovima tzv. depolitizacije (čitaj desuverenizacije) pravosuđa, a sve pod pokroviteljstvom britanske ambasade u Srbiji.11)

I dok naivni Srbi veruju da će im briselski Deda Mraz raspakivanjem poglavlja 23 darovati magično sredstvo iz superiorne arijevski civilizacije za eliminisanje korupcije, drugosrbijanci i ovejani korupcionaši imaju mandat da tokom procesa pridruživanja izgrade čvrstu kolonijalnu strukturu vlasti u Srbiji, koja će pseudoimperiji obezbediti monopol nad Balkanom, a njihovim kvislinzima monopol u vlasti, time i u korupciji. Geografija kretanja u službi nekadašnjeg glavnog savetnika Srbijine Agencije za borbu protiv korupcije (2012-2013.) Slovenca Draga Kosa, najplastičnije opisuje političko-subverzivnu instrumentalizaciju „međunarodne” borbe protiv korupcije od strane zapadne pseudoimperije. Pre dolaska u Srbiju Kos je bio predsednik Organizacije za borbu protiv korupcije Saveta Evrope (GRECCO), a potom predsednik „nezavisnog”„ međunarodnog” Komiteta za monitoring i evaulaciju koja prati antikorupcijski rad u Avagnistanu. Isti je sada predsednik Radne grupe Organizacije za ekonomski razvoj i saradnju (OECD) za borbu protiv korupcije u međunarodnim transakcijama. U tom svojstvu, a pod vidom poznatog međunarodnog eksperta za borbu protiv korupcije, D. Kos je čest gost sadašnjeg kijevskog režima, ali redovno učestvuje i na skupovima o borbi protiv korupcije u Uzbekistanu, Rusiji i drugim zemljama bivšeg SSSR. 12) Delovanje ovakvih međunarodnih agenata u Rusiji je omogućeno činjenicom, da iako Rusija nije član OECD (čak je odlukom Saveta ministara članica OECD od 2014. proces pristupanja Rusije suspendovan na neodređeno vreme), ona u pojedinim telima ove organizacije ima svojstvo pridruženog člana, kao što je to slučaj sa međunarodnom OECD-ovom Grupom za borbu protiv korupcije u međunarodnim transakcijama. Jednom rečju, zapadna pseudoimperija redovno koristi asimetričnost u statusu i težnju nacionalnih pseudoelita da država po svaku cenu bude deo tzv. međunarodne zajednice, oličene u organizacijama kakva je i OECD, da bi „saradnju” koristila za intelektualno-vrednosnu i obaveštajnu destabilizaciju markirane države.13)

Da Vas podsetimo:  O nametanju protivprirodnih zakona

Shodno tako postavljenom cilju, 2011. godine donet je Zakonik o krivičnom postupku po kome je suđenje za krivična dela upodobljeno parnici, sa pasivnom ulogom suda, koji nema obavezu utvrđivanja materijalne istine. Ako dokaznim postupkom gospodare stranke, ako tužilac ima preširoko odrešene ruke da odluči da li će pokrenuti krivično gonjenje i najzad, ako sud i oštećeni nemaju nikakav uticaj na zaključenje sporazuma o priznanju krivičnog dela – da li će tada sud moći da bude držalac istinite pravde, a time i temelja države. Jer, „pravda drži zemlju i gradove”. Ili je to dokaz razvlašćivanja države i gospodarenja moćnih pojedinaca. Uostalom, birači opljačkani u postpetooktobraskoj okupaciji sami treba da odgovore da li su odredbe ZKP o mogućnosti okrivljenog da vodi paralelnu istragu i o sporazumu o priznanju krivičnog dela sklopljene s obzirom na prosečnog građanina kao okrivljenog ili s obzirom na aktere afera „Indeks”, „Mišković”, „Rezač” i slične miljenike zapadnog okupatora.

Do odgovora na gore postavljena pitanja može jedino da se dođe isključivanjem masovnog proizvođača senilnosti – televizije, jer su mir i pribranost početak svakog rasuđivanja, a rasuđivanje preduslov za otpočinjanje istinskog osvajanja slobode. Da nam se ponovo ne bi potkrala jeftina podvala „patriota” pod izanđalom austrougarskom samooptužujućom firmom „Velike Srbije”.

Danas se osvajanje slobode sastoji u kočenju i zaustavljanju procesa porobljavanja koji se izvodi pod eufemizmom pridruživanja Srbije EU!

Zoran Čvorović

Fond strateške kulture

___________________

1)http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/135/Hronika/2153930/U+najve%C4%87oj+akciji+borbe+protiv+korupcije+uhap%C5%A1eno+80+osoba.html

2) http://www.politika.rs/scc/clanak/317606/Maratonska-afera-Indeks-treci-put-sve-iznova

3) M. Pavlović, Reforma pravosuđa sa stanovišta afere „Indeks“ http://hereticus.org/reforma-pravosuda-sa-stanovista-afere-indeks/; http://www.rtv.rs/sr_ci/drustvo/profesor-koji-je-prijavio-aferu-indeks_564857.html

4) http://www.ceopom-istina.rs/vesti/tsane-suboti-e-se-dobro-naplatiti/

5) http://www.vreme.co.rs/cms/view.php?id=489583

6) M. Pavlović, Reforma pravosuđa sa stanovišta afere „Indeks“ http://hereticus.org/reforma-pravosuda-sa-stanovista-afere-indeks/

7) http://www.jura.kg.ac.rs/index.php/sr/up1512.htm

8) http://www.yucom.org.rs/wp-content/uploads/2015/04/1369316608_GS0_Preliminarni-izve%C5%A1taj-o-nedostacima-Ustava-Republike-Srbije-i-predlozi-za-reformu.pdf

9) http://www.uts.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1102:izvestaj-sa-sastanka-radne-grupe-nacionalnog-konventa-o-evropskoj-uniji-za-poglavlje-23&catid=97:kratke&Itemid=804

10) http://www.apss.rs/

11)http://www.yucom.org.rs/javn%E2%80%8Bi-sastanak%E2%80%8B-nacionalnog-konventa-o-evropskoj-uniji-nis/

12) http://www.u4.no/info/about-u4/course-experts/drago-kos/; http://www.rferl.org/content/kabul-bank-fraud-report/24783476.html; http://www.istochnik.info/mnenie/item/3867-kto-to-ne-khochet-chtoby-antikorruptsionnye-zakony-primenyalis-drago-kos.html; http://naesmi.uz/ru/site/video.html?id=117&n=1229; http://old.mgimo.ru/news/faculty/document278512.phtml

13) http://www.oecdru.org/oecd_com.html

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime