SNS obrnula više od milijardu dinara, plate u SNS iznad proseka

0
1249

tLjnxAiDržavna revizorska institucija objavila je finansijski izveštaj Srpske napredne stranke. DRI je saopštila da nema bitnih zamerki kada je reč o njihovom finansijskom izveštaju.

Šta piše u reviziji finansijskog izveštaja SNS koji je objavljen na sajtu Državne revizorske insititucije?

– Vrednost kancelarijske opreme 2013. godine bila je 2.752.000 dinara, a 2014. godine dva puta je veća – 4.147.000 dinara.

Srpska napredna stranka u svom vlasništvu ima sedam automobila – četiri škode i tri golfa, a ukupna vrednost tih automobila je 7,7 miliona dinara.

Putnička vozila Golf Diesel 1.6 TDI/105 KS su nabavljena 19. februara 2013. godine, a Škoda Fabia 1.2 HTP 24. aprila 2013. godine.

Na računu u Banci Inteza, koji služi za sredstva koja se dobijaju za redovan rad stranke, na dan 31. decembra 2014. godine zabeležen je iznos od 236.612.000 dinara.

SNS finansirala agenciju za istraživanje javnog mnjenja

U finansijskom izveštaju SNS navodi se da ta stranke ima obaveze prema “uglednoj” agenciji za istraživanje javnog menjenja “Ipsos Strategic Marketing” u iznosu od 376.000 dinara.

Da li je SNS sa tim parama plaćala nameštena istraživanja javnog mnjenja?

Prihodi skoro milijardu dinara

Srpska napredna stranka dobila je 2014. godine je iz budžeta Republike Srbije, budžeta Grada Beograda i beogradskih opština skoro milijardu dinara – 924.315.000 dinara, a od priloga fizičkih lica tačno 123.147.000 dinara.

SNS je 2014. godine prihodovala tačno 1.099.093.000 dinara, a 2013. godine svega 357.709.000 dinara.

U finansijskim izveštajima Srpske napredne stranke iskazani su prihodi u iznosu od 1.099.093.000 dinara, od čega se na prihode za finansiranje redovnog rada odnosi 518.709.000 dinara, a na prihode za finansiranje troškova izborne kampanje 580.384.000 dinara.

Prihode po osnovu primljenih sredstava iz javnih izvora u iznosu od 974.371.000 dinara, čine prihodi iz budžeta opština u iznosu od 26.937.000 dinara, prihodi iz budžeta Republike Srbije, budžeta grada i gradskih opština Beograda u iznosu od 924.315.000 dinara i prihodi iz budžeta Vojvodine u iznosu od 23.119.000 dinara.

Da Vas podsetimo:  Kako je Novak Đoković postao Srbenda

Pojedinačni prilozi građana tačno 40.000 dinara

Srpska napredna stranka je jedina stranka koja u finansijskim izveštajima navodi da je više hiljada građana toj stranci doniralo tačno po 40.000 dinara.

Prihodi od priloga fizičkih lica se odnose na uplate od strane 3.128 fizičkih lica u iznosu od 123.147.000 dinara, od čega se na priloge 3.091 lica za finansiranje izborne kampanje odnosi 122.022.000 dinara (parlamentarnih izbora u iznosu od 110.682.000 dinara i lokalnih izbora u iznosu od 11.340.000dinara), a preostali iznos od 1.125.000 dinara na priloge 37 lica za finansiranje redovnog rada stranke.

Prilog u iznosu od 40.000 dinara dalo je 2.702 fizička lica.

Podsetimo da je iz Agencije ze borbu protiv korupcije ranije saopšteno da su građani koji primaju socijalnu pomoć locirani među donatorima SNS-a. Ministar Aleksandar Vulin obećao je da će ispitati da li je bilo kršenja zakona. Do dan danas Vulin se po tom pitanju nije oglašavao.

U izveštaju se navodi da prihodi od članarina kao privatnih izvora finansiranja nisu iskazani u poslovnim knjigama i finansijskim izveštajima Srpske napredne stranke za 2014. godinu.

Podsetimo da je Maja Gojković u jednom intervjuu za “Večernje novosti” rekla da se stranka finansira pretežno od članarina i da se snalaze kako može i ume.

Plata u SNS daleko iznad proseka – 56.000 dinara

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iskazani su u iznosu od 44.819.000 dinara i odnose se na zarade koje zaposleni ostvare za obavljeni rad i vreme provedeno na radu (bruto) u iznosu od 27.342.000 dinara.

Preostali deo ovih troškova se odnosi na troškove naknada fizičkim licima po osnovu drugih ugovora u iznosu od 12.583.000 dinara i pripadajuće doprinose.

Srpska napredna stranka je u 2014. godini zapošljavala u proseku 29 osoba i svi su zaposleni na radnom mestu administrativnog radnika, što je povećanje u odnosu na 2013. godinu kada je bilo zaposleno 16 osoba, piše u izveštaju.

Da Vas podsetimo:  Goran M. Janićijević: Carevo novo odelo ili Gde je tu Carstvo Nebesko

Prosečna mesečna zarada po zaposlenom je ostvarena u periodu januar – decembar 2014. godine u bruto iznosu od 93.821,44 dinara, odnosno u neto iznosu od 56.890,86 dinara.

Koliko je SNS potrošila na reklame

Televizije

“Foks televizija” (Prva TV) – 167.004.000 dinara
“Pink International Company” – 150.018.000 dinara
RTS – 119.108.000 dinara
“Nova RS Televizija” – 59.683.000 dinara
“B92″ – 49.869.000 dinara
Ostali – 14.805.000 dinara

UKUPNO: 560.487.000 dinara

Novine

“Ringier” (Blic, Alo, 24 sata) – 47.761.000 dinara
“Adria Media” (Kurir) – 18.921.000 dinara
“Novosti” – 11.054.000 dinara
“Insajder tim” (Informer) – 6.999.000 dinara
Ostali – 25.871.000 dinara

UKUPNO: 176.150.000 dinara

Po osnovu finansiranja parlamentarnih izbora za narodne poslanike, održanih 16. marta 2014. godine, evidentirani su troškovi u iznosu od 939.850.000 dinara (oglasi na radiju i televiziji 558.626.000 dinara, isticanja reklamnih poruka na javnom mestu 158.276.000 dinara, oglasi u novinama i časopisima 110.566.000 dinara, ostali troškovi 112.382.000 dinara).

Sumnjivo se završio sudski postupak

Rešenjem o izvršenju na osnovu verodostojne isprave Privrednog suda u Beogradu od 21. oktobra 2011. godine u sporu tužioca RTV Enigma d.o.o. Prijepolje protiv tuženog Srpska napredna stranka Beograd, tuženi je obavezan da isplati tužiocu na ime glavnog duga iznos od 11.800.000 dinara.

Srpska napredna stranka je 23. novembra 2011. godine izjavila prigovor na navedeno rešenje pa je predmet preveden u parnicu.

Presudom Privrednog suda u Beogradu od 26. septembra 2013. godine, odbijen je tužbeni zahtev kao neosnovan pa je rešenje o izvršenju u celosti ukinuto, a rešenjem Privrednog apelacionog suda od 25. februara 2015. godine ukinuta je navedena presuda i predmet je vraćen prvostepenom sudu.

Kako tužilac nije pristupio na ročište za glavnu raspravu zakazanu za 6. juli 2015. godine, a tuženi je odbio da raspravlja, sud je doneo odluku da se tužba smatra povučenom.

Da Vas podsetimo:  Egzibicionisti iz parka

Baš čudno. RTV Enigma tražila je 11,8 miliona dinara od SNS-a, pa je naprasno odustala od potraživanja tako što se predstavnici televizije nisu pojavili na sudu.

Ostaje nejasno da li su Vučićevi batinaši koji zastrašuju i batinaju političke protivnike po Srbiji odigrali ulogu u odustajanju od 11,8 miliona dinara.

teleprompter.rs

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime