Sokoli u Vukovaru

0
1404

Sokolsko okružje Vukovar priredilo je 18. septembra 1932. okružni slet u Šidu. Društvo Šid izvršilo je osvećenje temelјa Sokolskog doma. Sokolska povorka krenula je sa sletišta na igralištu Š.K. „Fruškogorac“ na čelu sa konjicom društva Vinkovci. (1)U Vukovaru je bila održana 17 marta 1935. konferencija prosvetara okružja vukovarskog. Bile su zastuplјene jedinice Vukovar, Borovo, Sotin, Opatovac, Lovas, Tompojevci, Šid, Banovci, Nuštar, Svinjarevci. Izostale su jedinice Bobota, Petrovci, Berak i Vera. Konferenciju je vodio okružni prosvetar Dimitrije Vujisić. Prisustvovali su i članovi Prosvetnog odbora iz Vukovara. Okružje je počelo rad pre jedne godine. (2)

Održan je okružni prosvetni tečaj u Vukovaru 17 marta 1935. Na tečaju je bilo 24 brata i 2 sestre iz : Vukovara, Borova, Sotina, Lovasa, Šida, Banovaca, Tompojevaca, Opatovca, Svinjarevaca, Nuštra i Bobote. Nisu bile jedinice : Petrovci, Vera i Berak. Tečaj je vodio okružni prosvetar Dimitrije Vujisić. Predavanja su održana : Dimitrije Vujisić : Razvitak jugoslovenske misli; Dušan Roknić : Sokolska ideologija; Andrija Šijanović : saradnja prosvetnih i tehničkih organa; Gliša Radonić : Zašto vežbamo u sokolani; Dimitrije Vujisić : Prosvetni rad na selu i zadatak prosvetara i prosvetnih radnika; Dušan Roknić : Zadatak prosvetara društava i četa i administracija; Ivan Depolo : Istorija Sokolstva; Aleksandar zimović : Sokolska štampa; Petar Bobinac : Govor pred vrstom s uzornim primerom i diskusija. Tečajci su jeli u Domu narodnog zdravlјa, a tečaj je održan u realnoj gimnaziji. (3)

U Vukovaru je bila održana sednica načelnika sokolskih jedinica okružja vukovarskog. Sednica društvenih i četnih načelnika održana je 24 marta 1935. Bilo je zastuplјeno 7 jedinica, dok je okružje imalo 12 jedinica. Istaknuto je da je rad bio bolјi i intezivniji od rada u godini 1933. (4)

Okružno takmičenje za decu održano je 6 juna 1937. u Borovu na stadionu “Bata”. Učestvovalo je 20 vrsta muške i ženske dece iz jedinica : Borovo naselјe, Borovo selo, Lovas, Opatovac, Petrovci, Vera i Vukovar. Nije bila četa Sotin. Prvaci u igrama : za mušku decu Vukovar, a za žensku decu Borovo naselјe. (5)

Da Vas podsetimo:  Srbi nisu deo Zapada, kada to shvatimo – pobedili smo

Sokolsko društvo Vukovar proslavilo je Prvi decembar. Na svečanoj sednici uz pevanje gimnazijskog hora pod upravom člana društva St. Gajdarovića i drugog programa , predavao je Ivo Klarić. Svečana javna vežba priređena je 4 decembra 1937. (6) Društvo Vukovar proslavilo je Dan Ujedinjenja akademijom u dvorani Hrvatskog doma. Program se sastojao od 12 tačaka. Prvo je vatrogasna muzika svirala “Oj Sloveni”, a Vujić je recitovao “Pozdrav Kralјu Petru II” od Đ. Čolića. Muška deca izvela su “Slikovite vežbe petorice” od Mudrog. Najuspelija tačka programa bila je ritmička vežba sestre Žic “anitrina igra” koju su izvele naraštajke. (7)

Saša Nedelјković

član Naučnog društva za zdravstvenu istoriju Srbije

______________

Napomene:

  1. M. Kvapil, „Slet sokolskog okružja Vukovar u Šidu”, „Bratstvo“, Osijek, septembra 1932, br. 5,6,7, str. 74;
  2. P, „Konferencija prosvetara okružja Vukovar”, „Sokolski glasnik“, Ljublјana, 5 aprila 1935, br. 15, str. 7;
  3. P, „Jednodnevni okružni prosvetni tečaj”,   „Sokolski glasnik“, Ljublјana, 5 aprila 1935, br. 15, str. 7;
  4. „Sednica načelnika jedinica okružja vukovarskog”, „Sokolski glasnik“, Ljublјana, 5 aprila 1935, br. 15, 7;
  5. Š, „Okružno takmičenje za decu”, „Bratstvo”, Osijek, maj-juni 1937, br. 5-6,  str. 33;
  6. „Iz Vukovarskog okružja”, „Bratstvo”, Osijek, 15 decembra 1937, br. 10, str. 146;
  7. „Iz Vukovarskog okružja”, „Bratstvo”, Osijek, 15 januara 1938, br. 1, str. 11, 12;

 

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime