Sokolska Savezna prosvetna škola

0
919

sokoliU Saveznoj prosvetnoj školi u Novom Sadu priređen je osmodnevni prosvetni tečaj od 7 do 14 avgusta 1932. Broj polaznika bio je ograničen. Na trošak Saveznog prosvetnog odbora mogla su da dođu samo dva polaznika iz svake župe, a po jedan na trošak župa. Bilo je 1932. oko 60 tečajaca. Tečajci su živeli u internatu. Vlada Belajčić, predsednik Saveznog prosvetnog odbora, bio je glavni inicijator i organizator tečaja. Dr. Kapamadžija je tečajce snimao za film. Tečajci su se šetali po Novom Sadu i okolini, uz izlet u Frušku Goru. Uz predavanja bilo je seminarskih vežbi i govora pred vrstom, uz kritike o svakom održanom govoru.Kod kritike važile su Tiršove reči : „Ništa ne škodi toliko, koliko blagost naše kritike”. Tečaj je završen debatom o samom tečaju. (1)

sSavezna prosvetna škola SKJ u u Novom Sadu održala je prosvetni tečaj od 7 do 17 avgusta 1933. Cilј tečaja bio je obrazovanje prosvetara za vođenje župskih i društvenih škola. Držani su eksperimenti sa filmovima i dijapozitivima. Sami tečajci upravlјali su aparatima, naročito skioptikonom. Tečajci su posečivali kulturne zavode i išli u kraće izlete u bližu okolinu. Organizovan je izlet u Frušku Goru, do groba Branka Radičevića, gde je položen venac, pevana tužalјka, a T. Ilić održao govor. U Sremskim Karlovcima pohodili su gimnaziju i patrijaršiju, a u Ravanici poklonili su se moštima kneza Lazara. Škola je bila u Srpskom učitelјskom konviktu. Tečajaca je bilo 66 iz svih krajeva Jugoslavije. (2) Značaj filma kao prosvetnog sredstva u sokolstvu uočen je 1931. Tada otpočinje rad na stvaranju zbirki filmova i dijapozitiva, snimanju prvih filmova (Letovanje sokolskog naraštaja na Paliću, Jedan dan života sokola-naraštajca) i filmskih žurnala (O Novom Sadu, Sport na Fruškoj gori). Rad filmske sekcije delio se u nekoliko pravaca: snimanje filmova sa sokolskom sadržinom, stvaranje sokolske filmske arhive, organizovanje prosvetne propagande putem filma (3)

Da Vas podsetimo:  Nikola Varagić: Dobar biznis i novi ljudi

Filmove je snimala filmska sekcija Prosvetnog odbora Saveza SKJ. Filmovi koje su sokoli prikazivali mogu se podeliti na prosvetne, higijenske, privredne (unapređenje polјoprivrede), ideološke, sportske i zabavne. Sokolski prosvetni odbor kupovao je projekcione aparate za uzani film i delio ih župama. Prilikom III tečaja Savezne prosvetne škole u Novom Sadu 1934. g. projekcioni aparati predati su župama Osijek, Karlovac, Kranj, Skoplјe i Sarajevo. Projekcioni aparati koje je poklonio župama bili su konstruisani za pogon ili rukom ili motorom. Gde je bilo struje korišćen je Cajsov aparat (16 mm) a u mestima bez struje upotreblјavan je aparat Pate-bebi za prikazivanje filmova od 9,5 mm širine (4)

Filmsku sekciju SPO vodili su dr. Kapamadžija i Bogolјub-Mile Krejčik, a filmski referent SPO vodio je tečajeve o upotrebi projekcionih aparata u okviru tečaja Savezne prosvetne škole u Novom Sadu. Dvodnevni praktični tečaj za prosvetnu propagandu putem filma i dijapozitiva obuhvatao je kratki tečaj o upotrebi aparata i o načinu priređivanja filmskih predstava. Sekcija SPO snimila je pokrajinske sletove u Sarajevu i Zagrebu i letovanje naraštaja subotičkog sokolskog društva na Paliću. Film „Letovanje sokolskog naraštaja na Paliću“ (16 mm) trajao je 30 minuta (5).

unnamedO radu Filmske sekcije SPO izveštavao je časopis „Sokolska prosveta“.

Tečajci su svoje znanje prenosili na tečajevima u okviru župa i društava. Sokolska četa Lovas održala je krajem februara 1935. predavanja uz pomoć filma. Filmove i filmski aparat pozajmila im je Sokolska župa Osijek. Po sadržaju filmovi su bili prosvetni ali je bilo i smešnih filmova. Prosvetar Dumić predavao je uz filmove. Za prikazivanje filmova bili su zaineresovani i sokoli i građani. Na projekcijama filmova (četiri večeri) bilo je preko 500 osoba. Uprava sokolske čete zamolila je župu, da joj dostavi veći aparat, na kojem je htela da prikaže sahranu kralјa Aleksandra, sokolske sletove u Ljublјani i Zagrebu. (6)

Da Vas podsetimo:  Nova Vlada Srbije: politika važnija od struke

U prostorijama župe Osjek održan je 25 maja 1935. župski tečaj za film. Tečaj je održan posle konferencije okružnih prosvetara, a prisustvovao je starešina župe Dimitrije Petrović i članovi uprave Prosvetnog odbora. Od župskih jedinica poslalo je svoje delegate 16 jedinica. Na tečaju je prikazan dotadašnji rad, i izložen program dalјeg rada. Polaznici su upoznati sa 9 raznih aparata za snimanje i projekciju filmova. Tečajem je rukovodio župski izvestilac za film ing. Mužina. (7)

sokoČlanovi Prosvetnog odbora Saveza Sokola učestvovali su u snimanju filmova koje su snimali drugi za sokole. U bioskopu “Urania” 1939. prikazivan je nekoliko dana film “Jugoslovenski Sokoli na IX sletu bugarskih “Junaka” u Sofiji”. Film koji je snimila firma Mišković iz Beograda, bio je dužine 528 metara. Snimanjem je upravlјao prof. Bogolјub Krejčik uz pomoć Jovana Šepe i Dragolјuba Atanackovića, članova Prosvetnog odbora SSKJ. Snimlјeni su su svi važniji momenti sa sleta na kojem je učestvovalo preko 7.000 sokola i sokolica iz Jugoslavije. Film je prikazan u zemunskom bioskopu “Korzo” i poslat u unutrašnjost za prikazivanje u većim bioskopima u gradovima. (8)

U Saveznoj prosvetnoj školi u Novom Sadu između ostalog, obrazovani su prosvetari za snimanje i prikazivanje sokolskih filmova. Oni su dalјe prenosili svoje znanje na župskim i društvenim tečajima.

Saša Nedelјković
član Naučnog društva za istoriju zdravstvene kulture Srbije

__________

Napomene:

1. Ivo Maričić, „Savezni prosvetni tečaj u Novom Sadu”, „Bratstvo”, Osijek, septembra 1932, br. 5,6 i 7, str. 64, 65;
2. Aleksandar Čavrak, „Savezna prosvetna škola“, „Bratstvo”, Osijek, 15 novembra 1933, br. 9, str. 169, 170;
3. Ljubodrag Dimić, Kulturna politika u kralјevini Jugoslaviji 1918-1941, I, Beograd 1997, str. 456;
4. Ing. Bruno Mužina (Osijek) „Film“, „Sokolska Prosveta”, Beograd, Maj 1935, br. 5, str. 255;
5. Film „Letovanje sokolskog naraštaja na Paliću“, „Sokolska Prosveta”, Februara 1932, br. 2, God. II, str. 64; „Sokolska Prosveta”, juni 1934, br. 6, str. 262; „Sokolska Prosveta”, Novi Sad, Septembar 1934, br. 7, str. 298;
6. „Predavanja pomoću filma”, „Sokolski glasnik“, Ljublјana, 8 marta 1935, br. 11, str. 4;
7. „Župski tečaj za film”, „Sokolski glasnik“, Ljublјana, 31 maja 1935, br. 23, str. 3;
8. „Sa velikim uspehom prikazuje se sokolski film o sletu u Sofiji”, „Sokolski glasnik“, Beograd, 18 avgusta 1939, br. 33, str. 5;

Da Vas podsetimo:  Kršenje medijskog kodeksa u porastu, najčešće u "crnoj hronici" i "zabavi"

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime