Sokolsko društvo Stari Futog

0
1409

U Starom Futogu je 30 avgusta 1931. priređena javna vežba. Prisustvovala su sokolska društva Novi Sad, Pašićevo, Sremski Karlovci, Kisoč, Rumenka, Čerević, Stepanovićevo i Beočin. Društva su zajedno sa sokolskom fanfarom iz Novog Sada došla pre podne. Posle probe krenula je povorka kroz mesto na čelu sa fanfarom. Pre početka javne vežbe starešina društva Stari Futog lekar Dušan Jelišić prvo je pozdravio goste a onda govorio o značaju sokola i istakao sokolski rad na fizičkom, moralnom i nacionalnom vaspitanju naroda. Na vežbi prvo su vežbala ženska deca. Ređale su se vežbe domaćih i gostiju. Načelnik M. Jovanović svojim zalaganjem osigurao je društvu uspeh na vežbi. Uveče priređena je zabava sa igrankom. Prosvetar i učitelj Stevan Bošnjak, nekoliko meseci je radio sa diletantima i zato je prikazani komad uspeo. (1)

Sokolsko društvo Futog je 6. septembra 1933. proslavilo deseti rođendan prestolonaslednika Petra uz učešće građanstva. Prisutne je pozdravio starešina društva dr. Đorđe Topalov. Povorka je krenula praćena mnoštvom građana, do Novog Futoga gde je dočekana od opštinskog predtavništva, na čelu sa Milanom Vajdićem, opštinskim beležnikom, koji je pozdravio manifestante. Na proslavi su učestvovali sokolsko društvo, predstavništvo opštine Starofutoške, Dobrovoljno vatrogasno društvo Starog i Novog Futoga sa muzikom i Pevačko novofutoško društvo. Manifestacija je završena narodnim kolom i klicanjem kralju, prestolonasledniku i Jugoslaviji. Posle je bila igranka. (2)

U Sokolskom društvu u Starom Futogu održano je 14 novembra 1933. “Njegoševo veče”. Veče je otvorio starešina društva, a onda je predsednica prosvetnog odbora Smilja Tonković održala predavanje o Njegošu i njegovom značaju. Posle predavanja sakupljan je prilog za podizanje spomenika pesniku. U prostorijama kafane udovice Telarove 19 novembra 1933. održao je starešina društva predavanje o aerohemijskom ratu i odbrani stanovništva od napada iz vazduha. (3) U Futogu, u bioskopu kod Sajca prikazan je „Sokolski slet u Pragu 1933. g”. Ulaznice za školsku decu bile su dinar, a za odrasle dva dinara. (4)

Godine 1934. starešina Sokolskog društva Stari Futog bio je dr. Đorđe Topalov, I zamenik Ilija Putnik, II zamenik Matka Hrovatin, tajnik Petar Mogić, predsednik prosvetnog odbora Smilja Tošković, načelnik Laza Jelčić, I zamenik načelnika Petar Tidilov, II zamenik načelnika Jevrem Bugarski, načelnica Milica Bukinac, zamenica načelnice Mila Bošnjak i blagajnik Branko Telarović. Članovi Uprave bili su Stevan Bošnjak, Sava Oberknežević, Vasa Kolarov, Vasa Bugarski, Vasa Dobrodolski, Đura Simonović, Jevrem Jelesić, Stevan Ninkov, Petar Jelesić i Gliša Bogosavljević. Zamenici su bili Miluško Kucurac, Đorđe Radovanov, Dejan Vinokić, Stevan Iskalov, Petar Pantalinac i Đurica Kurjakov. Revizori bili su Jovan Dunđin, Lazar Dobrodolski, Stevan Dobrin. Zamenici bili su Miloš Šumarov i Josip Maćešić. U Sudu časti bili su dr. Dušan Jelesić, Veselin Marijanski, Stevan Srdanović, Petar Vinokić, Đura Kucurac. Zamenici su bili Milorad Pantalinac, Gavra Peškan i Vladimir Bajandić. (5)

Da Vas podsetimo:  Mladić u klinču sa porodicom zbog odluke da ostane u Srbiji: „Teraju me u Austriju, a ja ne želim tamo da radim“

Sokolsko društvo Stari Futog priredilo je 1934. javnu vežbu, na kojoj su učestvovala okolna sokolska društva. Oko 11 časova povorka je prošla kroz glavne ulice mesta. Na čelu povorke išla je sokolska konjica, zatim fanfara, a za njima članovi, članice, naraštaj i deca. Kuće su bile okićene zastavama, a prozori cvećem. Javna vežba počela je sa Sokolskim pozdravom. Dr. Đorđe Topalov je u svom govoru izneo borbu sokola u duhu velikog Tirša. U vežbama se isticao ženski i muški naraštaj. Uveče je bila akademija. Na akademiji su ženska deca vežbala ritmičku vežbu u pratnji muzike. Hor je pevao 2 pesme. Prikazan je komad „Hasanaginica ” od Šantića. Poslednja tačka bila je „Slovačke igre ”, koja je na zahtev publike morala biti ponovljena. (6)

Sokolsko društvo Stari Futog proslavilo je svečano Prvi decembar 1934. Članovi, naraštaj i deca su zajedno sa svim mesnim kulturnim i humanim društvima prisustvovali svečanom blagodarenju. Bilo je oko 600 prisutnih na svečanoj sednici. Starešina dr. Đorđe Topalov otvorio je svečanu sednicu govorom, a zatim je pevački zbor pevao „Sokolski pozdrav”. Topalov je pročitao Poslanicu Gangla. Zbor učenica Više domaćičke škole pevao je himnu. A školska deca su pevala „Hej Sloveni”. Posle usmene zakletve pristupilo se potpisivanju pismene zakletve i upisu u spomen knjigu. Braća Tirilov i Bošnjak su recitovala. Sednicu je zaključio starešina zahvalivši se prisutnima. (7)

Sokolsko društvo Stari Futog održalo je 23. decembra 1934. glavnu godišnju skupštinu. Sa malim izmenama izabrana je aklamacijom stara uprava. Predsednik P.O. bio je V. Marijanski, načelnik Lazar Jelčić, zamenik načelnika P. Tidilov. … . Skupština je rešila da zamoli župu da pošalje jednog inžinjera koji je trebao da napravi priračun prepravke kupljene zgrade za dom. Zatim da se moli za pomoć od banske uprave i da se moli ministarstvo za fizičko vaspitanje naroda da daju besplatnu građu i drvenariju. (8)

U Starom Futogu bio je priređen slet novosadskog I okružja 1935. Pre podne održana je proba, a posle probe išla je povorka ulicama okićenim cvećem i zastavama. Pred Sokolskim domom starešina društva dr. Đorđe Topalov održao je pozdravni govor. U ime opštinske uprave goste je pozdravio opštinski beležnik Vojislav Šikoparija. Posle podne održana je vežba. Uveče je priređena akademija. Na akademiji isticala se ritmička vežba „Biljana”. Ritmičke vežbe spremao je načelnik društva Lazar Jelčić. Posle akademije održana je igranka. Bilo je oko 600 gostiju, koje su meštani vodili svojim kućama na ishranu. (9)

Da Vas podsetimo:  Vučić: Nisu nam dali šansu da nešto prihvatimo, ali nema predaje

Sokolsko društvo Stari Futog proslavilo je Dan Ujedinjenja 1935. Društvo je učestvovalo na svečanom blagodarenju u crkvama. Zatim je priređena povorka sa dve muzike. Zamenik starešine Matko Hrovatin otvorio je svečanu sednicu, a zatim je načelnik Jelčić pročitao poslanicu Saveza SKJ. Hor učenica Više domaćičke škole pevao je himnu. Hrovatin predao je diplomu naraštajcu Milanu Putniku, koji je bio na tečaju u Subotici. Učenice Više domaćičke škole recitovale su pesme o ilirskom pokretu. Vatrogasna muzika svirala je jednu nacionalnu pesmu. Posle je bio zavet članova i upis u zavetnu knjigu. Celokupno članstvo i prisutni građani spontano su pevali „Hej Sloveni”. Uveče je priređena akademija. Izvedene su ritmičke vežbe i horske pesme. (10)

Sokolsko društvo Stari Futog osvetilo je svoj dom i zastavu na prvi dan Duhova 31 maja 1936. Sokoli iz Novog Sada na čelu sa starešinom župe dr. Ignjatom Pavlasom došli su autobusima. Za njima je stigla grupa konjanika, članova sokola, iz Novog Sada i Petrovaradina. Posle liturgije na kojoj je pevao hor Sokolskog društva formirana je povorka na čelu sa sokolskom konjicom i dvema muzikama. Povorka je na putu do Sokolskog doma oduševljeno pozdravljana od mnogobrojne publike. Kad je povorka stigla počeo je svečani obred, koji je izvršio paroh Stevan Nikolić. Osvećenje zastave društva obavljeno je na sletištu. Potom je održana javna vežba, koja je u stvari bila vežba drugog okružnog sleta župe Novi Sad. Uveče je priređena svečana akademija. (11)

Sokolsko društvo Stari Futog proslavilo je 1938. 20-godišnjicu oslobođenja i ujedinjenja spojenu sa priređivanjem II okružnog sleta Bačko-palanačkog okružja. Uveče 11. juna 1938. priređena je sokolska povorka na čelu sa odredom kraljevske mornarice, koji su nosili baklje. U Novom Futogu povorku je pozdravio član sokola Aleksandar Đurić, a kod opštine St. Futog govorio je član sokola Mirko Marijanski, iznevši ukratko ulogu sokola u istoriji oslobođenja i ujedinjenja. Kod sokolskog doma povorku je pozdravio starešina sokolskog društva Petar Mogić. Sutradan održana je proba a zatim povorka kroz selo. Slet je otvorio starešina sokolskog društva Petar Mogić i pozdravio komandanta rečne flotile Božidara Martineca, izaslanika bana Đorđa Marinkovića, banskog inspektora, predstavnika Sokolske župe Žarka Popovića. Na javnom času osim vežbi sokola, učestvovao je odred vojske i mornarice. Uveče je održana akademija, na kojoj su učestvovali i ruski sokoli igrama „Kazačok” i „Boljarska igra”. (12) Sokolsko društvo Stari Futog organizovalo je zajedno sa mesnim odborom Crvenog krsta tečaj za bolničarke. Tečaj je trajao šest nedelja. Prijavile su se za tečaj 23 sokolice. Tečaj je održavan tri puta nedeljno u sokolani, a njim je rukovodila dr. Jelena Vinokić, zdravstveni referent.(13) Da bi podigli selo i ispunilo svoj zavet u Sokolskoj Petrovoj Petoletki, sokolsko društvo je osnovalo „Sokolski narodni univerzitet”, na kome su tokom zime održavana predavanja za narod. Univerizet je svečano otvoren 17 decembra 1939. Društveni prosvetar Mita Skeleđić istakao je značaj univerziteta. Prvo predavanje održao je Slavko Akin, o sokolskoj štampi i štampi uopšte. Novinar N. Ćirlić govorio je 24 decembra 1939. o ratu i slovenstvu. Na trećem predavanju D. Knežević predavala je o borbi žena kroz vekove a Đ. Simonović o zadrugarstvu. Predavanja su održavana u sokolskim prostorijama. (14) Društvo Stari Futog delovalo je do Aprilskog rata 1941. kada je bilo zabranjeno od NDH, a članstvo stradalo od ustaša.

Da Vas podsetimo:  Naše tržište udžbenika kontrolišu Zagreb i Berlin

Saša Nedeljković
član Naučnog društva za istoriju zdravstvene kulture Srbije


Napomene :

1. „Sokolsko društvo Stari. Futog”, „Sokolski glasnik“, Ljubljana, 10 septembra 1931, br. 37, str. 4;
2. „Sokolsko društvo St. Futog”, „Sokolski glasnik“, Ljubljana, 22 septembra 1933, br. 38, str. 4;
3. „Stari Futog”, „Sokolski glasnik“, Ljubljana, 15 decembra 1933, br. 50, str.3;
4. Mara Šovljakov, „Sokolsko društvo Stari Futog”, „Varoš Futog”, Futog 2003, str.288;
5. Uredio Ante Brozović, „Sokolski zbornik I”, Beograd 1934, str. LXXXVIII;
6. „St. Futog”, „Sokolski Glasnik”, Ljubljana, Vidovdan 1934, br. 27, str. 10;
7. „Proslava Prvog decembra”, „Sokolski glasnik“, Ljubljana, 1 januara 1935, br. 1, str. 5;
8. „Godišnja skupština”, „Sokolski glasnik“, Ljubljana, 4 januara 1935, br. 2, str. 4;
9. „Sokolski slet I novosadskogokružja”, „Sokolski glasnik”,Ljubljana, 21 juna 1935, br. 26, str. 3;
10. „Proslava Prvog decembra”, „Sokolski glasnik“, Ljubljana, 13 decembra 1935, br. 47, str. 3;
11. „Sokolsko društvo Stari Futog osvetilo je svoj dom i zastavu”, „Sokolski glasnik“, Ljubljana, 19 juna 1936, br. 25, str. 4;
12. „Iz naših župa”, „Sokolski glasnik”, Beograd, 21 juna 1938, br. 24, str. 5;
13. „Kratke vesti iz našeg Sokolstva”, „Sokolski glasnik“, Beograd, 20 oktobar 1939, br. 42, str. 4;
14. „Kratke vesti iz našeg Sokolstva”, „Sokolski glasnik“, Beograd,5 januar 1940, br.1,

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime