Soroševski prasići

1
1217
Dr Filip Rake Vukajlović / Foto: printscreen
  • Za procenu toga koliko se i kako SAUN bavi regrutovanjem i umrežavanjem ljudi, koji su spremni da rade na štetu zemalja u kojima su rođeni i u njima napravili karijere, potrebna je pažljiva i duga analiza većeg broja ljudi. Dajem svoj doprinos posvećujući se karakterističnom primeru Aleksandra Lihotalja i Mihaila Gorbačova.
  • Jedan od glavnih ciljeva SAUN je promocija NATO kao značajnog aktera koji garantuje globalnu i ljudsku sigurnost
  • U SAUN ima svega i svačega: mnogih veselih dokonih naučnih penzionera, određenog broja ljudi koji se kroz nauku u najboljem slučaju teturaju, grabljivaca svakojakih fondova i mnogih pobornika hedonističkog načina života. Cenim da se SAUN uglavnom sastoji od ljudi spremnih da služe bilo kom cilju koji se pred njih postavi od strane njenih javnih, ili prikrivenih osnivača.
  • Prvi i glavni zadatak Rimskog kluba je „naučno“ opravdanje genocida koji su „gospodari novca“ planirali čovečanstvu. Planovi za ovaj genocid se delom već provode.
  • Da li su domaći učesnici ove konferencije većinom samo “korisni idioti“, ili je ta većina ono što u Rusiji zovu Soroševi prasići (“sorosяta– porosяta”)[1], ili nešto treće?
  • Nešković – zao duh srpske nauke

Koliko  su  domaćini  dali,  da  bi  se  pokazali  i  bili  na  visini  zadatka,  nije  poznato  (ali  sugurno  ta  suma  novca  nije  mala,  meri  se  milionima  dinara). Zato  je  i  moralna  podrška  bila  na  najvišem  nivou. Pompe  i  okolonaučnih  aktivnosti, s  kulturnim  pretenzijama,  nije  nedostajalo. Dobrodošlica  sa  ćaskanjem  je  bila  priređena  u  Etnografskom  muzeju  11. novembra  uveče,  dok  je  svečani  gala  prijem  bio  organizovan  u  Narodnom  muzeju  sledeće  večeri.

Na otvaranje  konferencije  je,  očevidno  mnogo  se  ne  dvoumeći,  stigao  i  predsednik  Vlade  Srbije,  Ana  Brnabić,  koja  je  uzela  reč  i  rekla  da  su  promene  koje  se  dešavaju  brze  i  sveobuhvatne  i  da  Srbija  na  njih  adekvatno  odgovara.

U Etnografskom muzeju: Dinamičan i buran noćni program za učesnike i van Konferencije

Pomenula je  i  da  su  u  mandatu  njene  vlade  započete  obrazovne  reforme,  kako  bi  se  mladi  ljudi  pripremili  za  poslove  21. veka.  Da  to  potkrepi  navela  je  da  je  u 500  škola  uveden  brzi  internet, a  da  je  već  određen  i  budžet  za  novih  500  škola  u 2020. godini.  Ova  sredstva  bi  trebalo  da  obezbede  da  sve  srpske  škole: “budu  potpuno  digitalizovane  do  2021. godine”,  dodavši  da  trenutno  postoji  10.000  digitalnih  učionica  koje  koristi  oko  200.000  đaka  širom  Srbije. Ima  se,  može  se  “na  kredit  do  zvezda», a  da  li  je  baš  to  što  nam  treba,  pita  li  se  iko?

Brnabić i Kostić: Tandem za budućnost Srbije

Iz šupljeg u prazno

Šta o brzoj i nepromišljenoj digitalizaciji školstva misle pametniji i mnogo obrazovaniji od Ane Brnabić, videćemo malo kasnije.

Kulturni ministar (V. Vukosavljević) je, ne želeći da zaostane za prosvetnim kolegom, poslao svog slatkorečivog državnog sekretara Aleksandra Gajovića  koji se učesnicima konferencije obratio na prijemu u Atrijumu Narodnog muzeja, između ostalog, sledećim «mudrim» poukama:

„Svet u kome živimo predstavlja kompleksan matriks. Razvoj društva umnogome zavisi od tehnologije koja nam svakodnevno donosi nove darove i obrazovanja koje je često uslov za inovacije. Zato ova dva polja moraju da pruže ruke jedno drugome i u zajedništvu pokrenu globalno društvo napred ka budućnosti“. Istakao je da je u ovom dobu: “informacija najkonvertibilnija valuta, a da je informacija koja se predaje studentima i đacima najbolja investicija” i da je sada, kada je potreban samo “jedan klik” da saznamo sve što nas zanima u realnom i virtuelnom svetu znanja i zabluda, “posebno je značajno pitanje koje pokreće ovaj skup: kako obrazovanje može da prati nagli tehnološki razvoj.” Gajović , kome je svaka izrečena bila za Dnevnik RTS u 19:30, ne propusti da izrazi: “svoj ponos što je sektor za informisanje i medije Ministarstva kulture i informisanja dao doprinos novim trendovima u obrazovanju u polju medijske pismenosti” i da visokomudreno zaključi:„Novi zahtevi, stavljeni pred svet koji je zagazio u Četvrtu industrijsku revoluciju, otvaraju prostor za nova razmišljanja, diskusije i iznošenja svežih stavova. Ova konferencija koja je u toku pravo je mesto gde se sva delikatna pitanja budućeg obrazovanja mogu postaviti i rešavati“. Učesnicima konferencije, posle ovoga, nije ništa drugo preostalo nego da nastave putem koji im je Gajović zacrtao.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Sva predavanja sa Konferencije

Link :

https://www.youtube.com/results?search_query=4th+ICFE+Main+hall

Zaključci Konferencije

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=TxkM8OVKwiU

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

O organizatorima i njihovoj želji da se istaknu trebalo bi reći još i ovo. Srdačno gostoprimstvo je lepa osobina, ali svako gostoprimstvo treba da bude primereno prilici i gostima koji se dočekuju. Ako je gostoprimstvo preterano i neprimereno, pametne goste i nepristrasne posmatrače to može da navede na misao o niskom kulturnom nivou lokalaca. Ako je ovu konferenciju, iko od funkcionera države Srbije osim predsednika SANU, ili rektora UB, trebalo da pozdravlja na otvaranju, onda njegov rang nije trebalo da bude viši od ranga pomoćnika ministra.

Primer za ugled je mogla da služi “Druga međunarodna konferencija o budućem obrazovanju” koja je održana u Rimu krajem 2017. godine. Na ceremoniji svečanog otvaranja od italijanskih domaćina su se učesnicima konferencije obratili samo: Luka Pjetromaći  (LucaPietromachi), rektor, i  Frančesko Matei  (FrancescoMattei), profesor filozofije obrazovanja, oba s “Univerziteta Roma Tre” (RomaTreUniversity, Italy). Usput budi rečeno, “Univerzitet Roma Tre”, je daleko od najpoznatijeg rimskog univerziteta: “Sapienza – Università di Roma”. “Sapienca” i “Roma Tre” su, po mojoj skromnoj proceni, otprilike kao kod nas UB i Megatrend (nadam se da će mi megatrendovci oprostiti ovo poređenje jer imaju tri godine dužu tradiciju od “treromanovaca”).

Burleska o “budućem obrazovanju”

Italijani su SAUN-ovce pravilno, kao belosvetske “slučajne akademike” i iste takve “slučajne akademičke” procenili. Iako su im tada u goste došli i na konferenciji učestvovali bivši predsednik Rumunije i dva bivša rumunska ministra prosvete i nauke (i sva trojica, gle čuda, članovi SAUNe).

Rimski klub: Glavni cilj kako smanjiti broj stanovnika na zemlji

Pre nego što se upoznamo s domaćim i stranim predavačima na ovoj burlesci o “budućem obrazovanju” predlažem da prvo, vrlo kratko, kažemo ponešto o SAUN, SUK i Rimskom klubu (RK) i članovima ovih organizacija. [2]

Prva,  čiji  je  moto: “Vođstvo  u  mislima  koje  vode  akciji”  je  ustanovljena  1960. godine  a  druga  tek  2013. godine,  od  strane  SAUNe  i,  kako  pišu  na  sajtu, “u  saradnji  s  eminentnim  međunarodnim  institucijama”,  koje  su  zajedno  potpisale  povelju  o  osnivanju. [3]

Zemlje u  kojima  su  te  institucije  registrovane  su:  Ukrajina,  Španija,  Švajcarska,  Rumunija,  Hrvatska,  Egipat  i SAD.

Uputno je  pogledati  ovaj  link  i  upoznati  se  sa  svim  tu  pobrojanim  “eminentnim  međunarodnim  institucijama” s  kojima,  po  mom  skromnom  mišljenju,  nijedan  lojalan  i  častan  građanin  Srbije  ne  bi  trebalo  da

ima posla. Naročito  ako  ima  bilo  kakve  ambicije  da  se  bilo  kada  pojavi  na  nekoj  drušveno  odgovornoj  funkciji. Naravno,  ova  moja  preporuka  podrazumeva  da  bi  Srbija  trebalo  da  ostane  nezavisna  i  slobodna  zemlja  i  nikada  članica  NATO.

Da Vas podsetimo:  Kada deca napuštaju roditeljski dom: Crnogorci sa 33 godine, a Srbi…
Internacionalni zeleni  krst  M. Gorbačova

Da bih  podstakao  na  razmišljanje  i  potkrepio  neke  svoje  tvrdnje,  pozabaviću  se  samo  jednom,  ali  zato  interesantnom,  među  tim  “institucijama”,  koja  je  registrovana  u  Švajcarskoj  i  čije  je  ime: “Internacionalni  zeleni  krst” (Green  Cross  International  – IZK). O IZK  pišu  sledeće:

“IZK je  međunarodna  nevladina  organizacija  koju  je  1993. godine  osnovao  bivši  sovjetski  predsednik  Mihail  Gorbačov  sa  sedištem  u  Ženevi  i  predstavništvima  u  oko  30  zemalja. Misija  IZK-a  je  da  odgovori  na  kombinovane  izazove  sigurnosti,  siromaštva  i  degradacije  životne  sredine  kako  bi  se  osigurala  održiva  i  sigurna  budućnost. IZK  ima  poseban  konsultativni  status  pri  UNESKU (United  Nations  Economic  and  Social  Council).”

Još je  interesantnije  upoznati  člana  SAUNe  i RK–  dugogodišnjeg  čelnika  IZK–  Aleksandra  Lihotalja. Bio  je  Lihotalj  i  mladi  komunista,  osamdesetih  godina  prošlog  veka,  na  važnoj  poziciji  šefa  “Odeljenja  za  evropsku  bezbednost”  pri  Međunarodnom  odeljenju  Centralnog  komiteta  Komunističke  partije  Sovjetskog  Saveza. Evo  šta  o  njemu  piše  na  sajtu  Rimskog  kluba. [4]

Lihotalj obavlja sve poslove za gazde sa Zapada

Vašoj pažnji  nudim  i  sliku  s  jedne  od  mnogih  nedavnih  konferencija,  koje  po  svetu  organizuje  SAUNa,  na  kojoj  je  svoju  prezentaciju  dao  ovaj  primerak  ljudskog  roda. Bilo  je  to  u  proleće  2015. godine  u  Dubrovniku.

Predavanje,  posvećenu  Mihailu  Gorbačovu,  je  bilo  ovako  najavljeno: “Specijalno  predavanje  Aleksandra  Lihotalja  o  jednom  od  najistaknutijih  vođa  20. veka  (u  vreme  dok  je  Gorbačov  bio  predsednik  SSSR-a  Lihotalj  je  bio  zamenik  portparola  Gorbačova  i  od  tada  mu  ostaje  savetnik).” Pomenuti  Lihotalj,  je  gotovo  nezamenljiv  učesnik  većine  konferencija  koje  SAUNa  organizuje. Pogotovo  u  zemljama  bivšeg  SSSR-a,  oko  kojih  se  SAUN  vrti,  poslednjih  godina,  kao  mačak  oko  slanine.

Za procenu  toga  koliko  se  i  kako  SAUN  bavi  regrutovanjem  i  umrežavanjem  ljudi,  koji  su  spremni  da  rade  na  štetu  zemalja  u  kojima  su  rođeni  i u  njima  napravili  karijere,  potrebna  je  pažljiva  i  duga  analiza  većeg  broja  ljudi. Daću  svoj  doprinos  posvećujući  se  karakterističnom  primeru  Aleksandra  Lihotalja  i  Mihaila  Gorbačova.

Aleksandra Lihotalja  uvažavaju,  podržavaju  i “ljuljaju”  na  Zapadu, a  nobelovca  Gorbačova  u  nebesa  dižu,  kao:  on  je  dao  ruskim  ljudima  slobodu  i “glasnost”. Najviše  su  Gorbačovom  ushićeni  u SAD  jer  im  je,  pored  nebrojeno  strategijskih  grešaka  koje  su  im  omogućile  da  se  oslobode  i  da  sa  scene  uklone  nesavladivog  konkurenta,  ustupio,  primera  radi, u  akvatoriji  Beringovog  mora  teritoriju  SSSR-a  veličine  Srbije  čije  je  bogatstvo  teško  procenjivo  (govore  da  su  tamo  rezerve  nafte  kao  u  Kuvajtu:  https://www.youtube.com/watch?v=rdzEYwaBPkw).

Kako na  Gorbačova  gledaju  danas  u  Rusiji,  verovatno  najbolje  odražava  dijalog  ruskog  pisca  Vladimira  Sergejeviča  Bušina  i  engleskog  producenta  Beatrise  Vud  (BeatrixWood),  iz  1998. godine,  koji  je  objavljen  u  Bušinovoj  knjizi  Čast  i  beščašće  nacije  (strana  205,  Эksmo,  Algoritm, 2003 g.) [5]:

Vladimir Bušin, ugledni ruski pisac

Bušin kaže: “Pominjete  Gorbačova”,  prekinula  me  je  Beatrisa  iskorištavajući  moju  pauzu. –  Ja  ne  razumem. Kako  se  vi  odnosite  prema  njemu? Kod  nas  u  Engleskoj, u  Finskoj  i  širom  sveta,  tako  se  dive  njemu. Dao  vam  je  slobodu, “glasnost”. Ruski  prijatelji  su  mi  rekli  da  se  sada  i  Kafka  objavljuje“…

Uopšte nisam  želeo  da  izbegavam  temu  i  bio  sam  kratak:
–  Sigurno  mu  se  najviše  dive  u SAD. Naravno  da  će  da  mu  se  dive! To  je  takav  izdajnik,  kakvog  beli  svet  nije  ugledao  u  svoj  svojoj  istoriji:  izdao  je  silama  zla  ne  samo  svoju  partiju,  socijalizam,  državu,  saveznike  –  izdao  je  civilizaciju,  epohu,  veru  čitavog  ljudskog  roda  u  pravednost. Ne  postoji  druga  osoba  na  Zemlji  koju  bi  naši  ljudi  tako  prezirali  i  mrzeli,  kao  njega. A  Kafku  su  i  na  Zapadu  priznali  tek  deset  godina  posle  njegove  smrti. A  kod  nas  ga  objavljuju  ima  tome  već  35  godina  …” (razgovor  je  vođen  na  samom  početku  1998. godine,  što  znači  da  je  Kafka  u SSSR  bio  izdat,  objavljivan  već  1963. godine, a  Gorbačov  je  na  čelo  partije  i  države  došao  1985. godine;  primedba  F.R.Vukajlovića.)

Gorbačov i Lihotalj: Tandem na usluzi globalista

Ne moram  mnogo  da  pogađam  o  tome  kakvo  mišljenje  je  imao  Vladimir  Sergejevič  Bušin  o  novom  podaniku  Švajcarske  – “zelenom”  svetskom  akademiku  i “rimskom  klubašu”,  Aleksandru  Lihotalju.

Sigurno,  to  mišljenje  nije  bolje  od  mog  mišljenja  o  njegovim  jadnim  kopijama  iz  ovdašnje  Srpske  podružnica  Rimskog  kluba. Takođe,  ne  bi  trebalo  da  vam  objašnjavam  da  je  u  današnjem  svetu  moguće  da  jedne  te  iste  ljude  negde  smatraju  herojima, a  negde  izdajnicima  i  zločincima. Ni  tu  dileme  ne  bi  trebalo  da  bude  čije  je  mišljenje  o  pojednicima  i  pokretima  relevantnije. Istina  je  samo  jedna. I  sve  dok  postoje  države  i  nacije,  kvalifikovan  sud  o  delima  pojedinih  istaknutih  rukovodilaca  i  javnih  ličnosti  donosi  vreme  i  narod  te  odgovarajuće  države,  odnosno  nacije.

O papazjaniji  u SAUN

Ukratko o SAUN i o RK i  njihovim  članovima. Pođimo  redom. Što  se  tiče  SAUN,  teško  je  nešto  određenije  govoriti  o  tako  heterogenoj  organizaciji  koja  ima  u  svetu  oko  700  članova  sa  svih  kontinenata. Njenu  povelju  o  osnivanju  su  šezdesetih  godina  prošlog  veka  podržala  neka  velikana  imena  nauke  i  umetnosti. I  među  sadašnjim  članovima  se  nalaze  poznata  imena  iz  sveta  politike,  umetnosti,  nauke,  kulture  i  sporta.

Stvar dodatno  komplikuje  to  što  su  se  vremena  od  osnivanja  šezdesetih  godina  prošlog  veka  veoma  promenila  i  zato  suditi  o SAUN  moramo  po  delima,  kako  to  u  Rusiji  lepo  kažu:  dela  govore  glasnije  od  reči  –  kad  dela  govore  reči  su  suvišne  (“dela  govorяt  gromče  slov”).

Polazeći od  potrebe  da  se  glavno  kaže  u  što  sažetijoj  formi,  ja  ću  svoju  pažnju  usmeriti  na  članove  SAUN,  naročito  na  one  iz  Srbije  koje  poznajem  i  one  iz  našeg  okruženja. Pokušaću  da  potražim,  ako  to  postoji,  neko  razumno  pravilo  po  kome  se  ljudi  primaju/pozivaju/nude  da  budu  članovi. O  delima  ću  suditi  i  zaključke  izvoditi  na  osnovu  desetak  konferencija,  ili  specijalizovanih  kurseva  za  obuku  koje  sam,  ponesen  ljubopitljivošću,  pregledao. Pritom  sam  najviše  pažnje  posvetio  konferencijama  o  budućem  obrazovanju  (četiri  do  sada).

Broj članova  SAUNe  iz  Beograda  je  10,  od  kojih  su  po  modelu  («ceo  rod  u SAUN  brod» )  nepotizma  –  tri  člana  porodice  Nebojše  Neškovića  generalnog  sekretara  SAUN.

Da Vas podsetimo:  DR RADOMIR PAVLOVIĆ: Pokrenuću inicijativu za donošenje rezolucije o zločinima nad srpskim narodom Srebrenice u XX vijeku

Osnovno je  da  je  u SAUN  imenovana  (primljena)  lokalna  nacionalna  pešadija  uglavnom  bez  značajnijeg  naučnog  imena  i  dela.

Broj članova  iz  Zagreba,  Sarajeva,  Ljubljane,  Skoplja  i  Podgorice  je  respektivno  (po  redosledu  gradova): 24, 6, 5, 8 i 5. Članova  nacionalnih  akademija  ima  u SAUN  vrlo  malo:  iz  Zagreba  1,  iz  Skoplja  3 i  iz  Podgorice  2. Zato  su  tu  dva  bivša  predsednika  Hrvatske:  Stjepan  Mesić  i  Ivo  Josipović  i  doskorašnji  predsednik  Socijaldemokratske  partije  Davor  Bernardić  (podneo  ostavku). U SAUN  je  i  bivši  predsednik  Severne  Makedonije  Đorđe  Ivanov  i  bivši  predsednik  Vlade  BiH  Zlatko  Lagumdžija. Samo  veoma  stari  ljudi  iz  nacionalnih  akademija  pristaju  da  se  u  SAUNu  učlane. Izuzetak  je  bila  Isidora  Žebeljan  (nedavno  preminula).

Predlažem da  još  pogledamo  koliko  je  članova  u SAUN  iz  nekih  poznatih  univerzitetskih  centara  Velike  Britanije  (VB) i SAD. U V. Britaniji  sam  pogledao  univerzitetske  gradove:  Oksford,  Kembridž,  Mančester,  Edinburg  i  London. Broj  članova  SAUNe  u  njima  je  respektivno: 2, 2, 0, 0 i 10,  znači  beznačajan  broj.

Najinteresantniji član  sa  spiska  u  Londonu  je  mladić  po  imenu  Reza  Alijev  (Reza  Aliyev). Reza  je  finansijski  savetnik,  privatni  bankar  u  Andori  i  još  koješta. Svima  preporučujem  da  pogledaju  šta  je  sve  ovaj  Azerbejdžanac  postigao  do  svoje  tridesete  godine. [6]

Ako kojim  slučajem  on  nije  bliski  rođak  predsednika  Azerbejdžana  Ilhama  Alijeva  (Ilham  Aliyev),  onda  je  stvarno  čudo  od  deteta, a  ako  jeste,  kladio  bih  se  da  će  on  biti  treći  demokratski  izabrani  Alijev,  uzastopno,  na  čelu  Azerbejdžana. Prvi  je  bio  Hajdar  Alijev,  nekadašnji  šef  KGB  Azerbejdžanske  Republike  SSSR-a i  nekadašnji  član  politbiroa  KPSS,  čiji  spomenik  je  otkriven  u  Beogradu  2011. godine  u  prisustvu  predsednika  Borisa  Tadića.

Lako je  videti  da  je  društvo  u  SAUNi  šaroliko  u  svakom  pogledu. U  Podgorici  se  na  spisku  članova  vodi  bivši  ukrajinski  amabasador  Oksana  Slijusarenko,  koja  je  bila  učesnik  poslednje  beogradske  konferencije  o  budućem  obrazovanju. Nije  teško  uočiti  da  određene  aktivnosti  SAUN  podržavaju,  sponzorišu  i u  njima  učestvuju  predstavnici  NATO-a.

Galimatijas članova  SAUN

Po tome  je  veoma  karakteristična  konferencija  održana  u  Zagrebu  u  maju  2013. godine  pod  naslovom: “Akcije  radi  povećanja  globalne  sigurnosti” (ActionstoEnhanceGlobalSecurity)  na  kojoj  je  jedina  osoba  iz  Srbije  bio  gensek  SAUNe  Nebojša  Nešković  i  gde  je  10  od  38  učesnika  bilo  iz  SAUNe. Pade  na  pamet:  šta  bi  dala  “mučena”  Jelena  Milić  da  je  mogla  samo  da  proviri  na  ovu  konferenciju  tako  “mudrih  i  učenih”  glava?

Nešković je  tada  nesumnjivo  aktivno  razmenjivao  mišljenja  i  iskustva  sa  Stjepanom  Mesićem,  Ivom  Josipovićem  i, “kurajberom”[7]  jugoslovenske  i  hrvatske  diplomatije,  Budimirom  Lončarom  (95  godina) s  kojim  je  već  sedeo  i  ćaskao  na  slične  teme  godinu  dana  ranije  u  Dubrovniku. Možda  je  čak  dogovarao  da  produži  i  produbi  plodnu  razmenu  mišljenja  sa  svojim  potčinjenim  “akademicima”  Stjepanom  i  Ivom  na  konferenciji  u  Bakuu  kroz  dve  godine? Sva  trojica  su  bila  na  spisku  učesnika  “Međunardne  konferencije  o  okosnici  nove  paradigme  ljuskog  razvoja” (International  Conference  on  Framework  for  a  NewParadigm  of  Human  Development  April 30, 2015, in Baku,  Azerbaijan).

Ako im  je  još  obećao  da  će  imati  čast  da  tamo  sretnu  i  suprugu  genseka  N. Neškovića,  takođe  “akademičku”  SAUNe  Vesnu  Vučinić  Nešković,  koja  je  u  to  vreme  predsedavala  “Svetskim  savetom  antropoloških  asocijacija” i  bila  predviđena  da  u  Baku  sa  svojim  suprugom  doputuje  i  uzme  učešće  u  radu  konferencije,  toliko  važne  za  budućnost  čovečanstva,  onda  Stipe  i  Ivica  stvarno  nisu  smeli  da  takvu  priliku  propuste.

Koliko li  tek  vrede  koautorske  reči  Geri  Džejkobsa,  koji  se  te  2013. godine  tek  borio  da  postane  glavni  u  SAUNi:

“NATO je  po  mnogo  čemu  jedinstvena  struktura. Jedan  od  tri  stuba  NATO-a  je  “Nauka  za  mir  i  sigurnost”. Naučna  istraživanja  su  jedan  od  najvažnijih  generatora  našeg  globalnog  i  brzo  menjajućeg  sveta. Svet  više  nije  bipolarna  konfrontacija,  već  naš  zajednički  globalni  dom. NATO  bi  trebalo  i  može  ispuniti  ulogu  značajnog  aktera  koji  garantuje  globalnu  i  ljudsku  sigurnost“. [8]

Starine Ivo  Šlaus  (88),  Geri  Džejkobs  (73) i  Lord  Braun  (67)  od  Lejditona  (Des  Browne)  pokazali  su  se  kao  loši  prognozeri. Vladimir  Putin  i  Si  Đinping  su  ih  demantovali  već  posle  nekoliko  godina:  ali  pokazalo  se  “globalni  dom”  nije  samo  njihov. Još  neko  se  tu  pita! Čak  se,  odnedavno, i  predsednik  Turske  Republike  –  Redžep  Tajip  Erdogan  –  počeo  ‘kurobecati’. To,  naravno,  ne  smeta  ‘čiča’  Ivi  Šlausu  i ‘deda’  Geriji  Jakobsu  da  nam  i  dalje  nude  svoje  poglede  na  budućnost  s NATO-om,  naročito  u  obrazovanju.

A , koliko  je  NATO  valjan  garant  globalne  i  ljudske  sigurnosti  dobro  znaju:  Srbi,  Iračani,  Avganistanci,  Libijci,  Sirijci,  Iranci  …

Džejkobs je jedan od najuticajnijih članova SAUN

Pitam se:  da  li  svi  oni  koji  danas  u  Srbiji  rade  na  projektima  u  okviru  NATO  programa: “Nauka  za  mir  i  bezbednost”, u  stvari  rade  na  osnaživanju  ove  Srbima  tako  “naklonjene”  organizacije? Znam  da  takvih  ima  u SANU, i  ne  samo  jedan. Da  se  nisu  prerano  zaleteli, “ko’  ždrebad  pred  rudu”?

Moglo bi  se  još  mnogo  pričati  i  razglabati  o  članovima  SAUNe. Ima  tu  svega  i  svačega:  mnogih  veselih  dokonih  naučnih  penzionera,  određenog  broja  ljudi  koji  se  kroz  nauku  u  najboljem  slučaju  teturaju,  grabljivaca  svakojakih  fondova  i  mnogih  pobornika  hedonističkog  načina  života.

Cenim da  se  SAUN  uglavnom  sastoji  od  ljudi  spremnih  da  služe  bilo  kom  cilju  koji  se  pred  njih  postavi  od  strane  njenih  javnih,  ili  prikrivenih  osnivača.

Na prevaru,  laskanjem, a  verujem  i  korupcijom,  čelnici  SAUNe  navlače  u  članstvo  i  određen  broj  priznatih  i  poznatih  ljudi  iz  sveta  nauke,  kulture,  umetnosti  i  sporta  da  bi  im  ovi  služili  kao  mamac  za  nove  naivne  i  kao  argument,  kojim  će  u  SAUNu  primljena  lokalna  nacionalna  pešadija  nikakvog  naučnog  imena  i  dela,  prilikom  grabljenja  visokih  položaja  u  svojim  državama  “argumentovano”  dokazivati  da  ni  ona  nije  “mačiji  kašalj”. Tako  glavni  igrači  regrutuju,  organizuju  i  premrežavaju  svet  svojim  mrežama,  koje  će  im  svesrdno  pomagati  da  ostvare  svoje  glavne  ciljeve  kad  za  to  dođe  vreme  i  kad  daju  komandu.

Mračni ciljevi Rimskog kluba traju od osnivanja 1968.

Katasonov:  Misija  Rimskog  kluba  je  opravdavanje  genocida

Ostalo nam  je  da  se  upoznamo  s  još  jednom  organizacijom  koja  je  stara  kao  i SAUN i  koja  igra  značajnu  ulogu  u  svim  akcijama  koje  preduzimaju  SAUN i SUK. To  je  Rimski  klub.

Da Vas podsetimo:  Svako dete u Srbiji imaće svoj broj i šifru

Ako bi  se,  kako  se  to  danas  obično  radi,  uputili  na  Internet  na  sajt  Rimskog  kluba  (https://www.clubofrome.org/about–  us/)  našli  bi  sledeće  reči  samohvale:

“Rimski  klub  je  organizacija  pojedinaca  koji  imaju  zajedničku  brigu  za  budućnost  čovečanstva  i  teže  da  naprave  razliku.Naši  članovi  su  ugledni  naučnici,  ekonomisti,  poslovni  ljudi  i  poslovne  žene,  državni  službenici  visokog  ranga  i  bivši  šefovi  država  iz  celog  sveta. Njihove  napore  podržavaju  Sekretarijat  iz  Vintertura  u  Švajcarskoj  (Winterthur),  Evropski  istraživački  centar  registrovan  u  Konstanci,  Nemačka  (Constance,  Germany) i  nacionalna  udruženja  u  više  od  30  zemalja.

Rimski klub  provodi  istraživanja  i  domaćin  je  debata,  konferencija,  predavanja,  sastanaka  i  događaja  na  visokom  nivou. Klub  takođe  objavljuje  ograničeni  broj  recenziranih  Izveštaja  Rimskog  kluba,  od  kojih  je  najpoznatiji  ‘Granice  rasta’.

Misija Rimskog  kluba  je  da  promoviše  razumevanje  globalnih  izazova  s  kojima  se  suočava  čovečanstvo  i  da  predloži  rešenja  naučnom  analizom,  komunikacijom  i  propagiranjem. Prepoznajući  međusobnu  povezanost  današnjih  globalnih  izazova,  naša  je  jasno  vidljiva  perspektiva  holistička,  sistemska  i  dugoročna.”

Katasonov: Rimski klub forsira drastično smanjenje broja stanovnika u svetu

Možda bi  ovim  svetskim  “klubašima”  verovao  na  reč  da  septembra  2018. godine  ne  pročitah  tekst  koji  je,  povodom  pedesetogodišnjeg  jubileja  Rimskog  kluba  ,  napisao  poznati  ruski  ekonomista  Valentin  Jurjevič  Katasonov  . Katasonov  je  svoj  tekst  naslovio: “Globalni  genocid  u ‘naučnom’  pakovanju. K  jubileju  Rimskog  kluba“. Za  ovu  priliku  sam  odabrao  i  preveo  neke  od  najvažnijih  misli  u  vezi  s  temom  koju  obrađujem.

(Videti  ovaj  sjajni  tekst  na  linku:  https://izmedjusnaijave.rs/%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b4-%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%be/).

Iz ovog  prevoda  ovde  citiramo  dve  rečenice:

a )Najnovije  liste  sadašnjih  i  počasnih  članova  uključuju  takve  osobe  kao  što  su  visoki  funkcioner  UN  Moris  Strong,  bivši  generalni  sekretar  KPSS  Mihail  Gorbačov,  bivši  američki  potpredsednik  Al  Gor,  vlasnik  CNN-a  Ted  Tarner,  bivši  generalni  sekretar  NATO-a  Havijer  Solana,  bivši  sekretar  UN-a  Kofi  Anan  (preminuo  2018. godine,  primedba  F.R.V.),  bivši  Američki  predsednik  Bil  Klinton,  milijarder  i  osnivač  Majkrosofta  Bil  Gejts,  finansijer  i  špekulant  Džordž  Soros,  bivši  britanski  premijer  Toni  Bler,  sivi  kardinal  američke  spoljne  politike  Henri  Kisindžer,…”

b ) “Dakle,  prvi  i  glavni  zadatak  Rimskog  kluba  je  „naučno“  opravdanje  genocida  koji  su  „gospodari  novca“  planirali  čovečanstvu. Planovi  za  ovaj  genocid  se  delom  već  provode.”

S ispostavom  ove  organizacije  u  Srbiji  se  udružuju  i  prave  “svetsku”  konferenciju  SANU i BU o  problemima  obrazovanja! Jesu  li  Bili,  Toni,  Džordž,  Havier  … baš  ti  ljudi  čije  savete  za  budućnost  srpska  sadašnja  i  buduća  pokoljenja  treba  slušaju?

Da li  su  domaći  učesnici  većinom  samo  “korisni  idioti”,  ili  je  ta  većina  ono  što  u  Rusiji  zovu  Soroševi  prasići  (“sorosяta–  porosяta”)  [9],  ili  nešto  treće?

Da li  je  Nebojša  (Blagojev)  Nešković  “đavolu  dušu  prodao”  kad  je  osnivajući  SPRK  zaslužio  da  ga  u  Rimskom  klubu  drže  na  najnižu  stepenicu  ove  organizacije. (“ ex  officio  member”)? [10]

Da li  će  on  ikad  dostići  svog  montenegrinskog  uzora-akademika  CANU  Momira  Đurovića  (78),  koji  je  ‘associate  member’ (član  koji  čeka  da  postane  punopravan)?

 

Dr Filip Rake Vukajlović
naučni savetnik Instituta „Vinča“ ( u penziji)
Izvor: Između sna i jave

 


Napomene:

[1] “Soroševski  prasići”.

[2] Sve o  globalnim”  nevladinim  organizacijama  SAUN i SUK  se  može  naći  na  linkovima:http://worldacademy.org/ i http://www.worldacademy.org/program–  page/world–  university–  consortium.

[3] Imena  ovih  osnivača  mogu  se  naći  na  linku: http://wunicon.org/about-us/charter-members.html

[4] (https://www.clubofrome.org/member/alexander-likhotal.) : “Profesor  Aleksandar  Lihotalj  (Likhotal)  je  predsednik  IZK-a  od  1996. godine,  gde  aktivno  učestvuje  u  unapređivanju  programa  održivog  razvoja. Nakon  akademske  karijere  profesora  političkih  nauka  i  međunarodnih  odnosa,  služio  je  kao  Evropski  bezbednosni  analitičar  za  vođstvo  Sovjetskog  Saveza.1991. godine  postavljen  je  za  zamenika  portparola  i  savetnika  predsednika  SSSR– a  Mihaila  Gorbačova.Posle  ostavke  predsednika  Gorbačova,  Aleksandar  je  bio  njegov  savetnik  i  portparol  u  Fondaciji  Gorbačov. Takođe  je  član  Nadzornog  odbora  Biblioteke  Alekandrina,  Svetske  akademije  umetnosti  i  nauke,  savetnik  u  Svetskom  savetu  za  budućnost  i  služi  kao  savetnik  Madridskog  kluba…”

[5] U  toku  rada  na  ovom  tekstu,  na  moju  iskrenu  žalost,  rodoljub  Rusije,  pisac,  publicist,  kritičar  i  veteran  Drugog  svetskog  rata  Vladimir  Sergejevič  Bušin  je  preminuo  25. 12 . 2019.  godine  u 96. godini  života. «Pustь  zemlя  budet  emu  puhom» (‘neka  mu  je  laka  crna  zemlja’).

[6] (https://imastrategy.com/bios/604– 2/).

[7] “Kurajber” (14. koleno)  je  sin  “sajkatave” (15. koleno) i  otac  “ožmikure” (13  koleno).

[8] Rad  je  izložen  na: “IX  Annual  NATO  Conference  on WMD  Arms  Control,  Disarmament  and  Non-Proliferation”, Split,  Croatia,  May  6–7, 2013,  apotpisalisuga:  Des  Browne,  Garry  Jacobs  and  Ivo  Šlaus.

[9] “Soroševski  prasići”.

[10] Na  sajtu  RK (https://www.clubofrome.org/member/nebojsa–  neskovic/)  stoji:  “Prof.Nebojša  Nešković  je  teorijski  fizičar  koji  se  takođe  bavio  i  akceleratorskim  tehnologijama. Trenutno  je  rukovodilac  projekta  TESLA u  Institutu  za  nuklearne  nauke  u  Vinči,  Beograd,  Srbija,  koji  obuhvata  izgradnju  i  korišćenje  velikog  objekta  za  nauku  i  medicinu  sa  jonskim  snopovima. Pored  toga,  poverenik  je  i  generalni  sekretar  Svetske  akademije  za  umetnost  i  nauku. K  tome,  on  je  predsednik  srpskog  podružnice  Rimskog  kluba.Bio  je  i  još  je  direktor  naučnog  centra  TESLA,  asocijacije  15  naučnih  i  obrazovnih  institucija  iz  jugoistočne  i  centralne  Evrope,  čiji  je  zajednički  program  fokusiran  na  nauku  sa  akceleratorima  i  akceleratorskim  tehnologijama. Organizovao  je  niz  međunarodnih  naučnih  skupova  koji  se  odnose  na  nauku  o  materijalima,  nanonauke,  radijaciona  istraživanja,  biomedicinu,  nuklearnu  fiziku,  fiziku  elementarnih  čestica,nuklearnu  medicinu,  itd. Autor  je  ili  koautor  brojnih  naučnih  publikacija.“

Koliko je  ovde  nebuloza  i  teških  neistina  napisano  znaju  svi  pismeniji  beogradski  fizičari? Što  “klubaši  rimski”  ne  napisaše  kad  su  posetili  videli  taj  fantomski  “Naučni  centar  TESLA” s “15  naučnih  i  obrazovnih  institucija  jugoistočne  i  centralne  Evrope”? A  da  su  to  uradili,  videli  bi  da  se  umesto  nepostojećeg/izmišljenog  naučnog  centra  tu  nalazi  grobno  mesto  nezavršenog  ciklotrona,  sada  prozvano  “FAMA”, i  da  Nešković  i  njegovi  naslednici  za  pogon  tog  grobnog  mesta  traže  skoro  500.000  evra  godišnje. Koliko  su  stvarno  izvukli  novca  za  poslednju  deceniju  je  državna  tajna. Nikad  nije  proradio  ni  “Vinsi”  ciklotron,  bez  koga  ne  može  biti  ni  nuklearne  fizike  ni  nuklearne  medicine.

1 KOMENTAR

  1. Zasto da proradi ,,Vinsi,,i ciklotron? Ovako kupujemo (citaj placa se vise) i zavisimo od prodavca? Mesetari trljaju ruke a Srbi su u jos vecem bedaku…..Eto to je cilj ,,sto gore to bolje,, Iz ove situacije ce nas izvuci drugosrbijanci ,, ala Nesko,, irazne NVO sa lepim lazljivim kontradiktornim recima o svetskoj nauci (citaj parapsihologiji).

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime