Srbi u gradskim naseljima

0
682

Prema popisu stanovništva 1991. godine u Hrvatskoj je sa statusom gradskog naselja bilo 19 naselja u kojima je srpsko stanovništvo bilo većinsko (udio od preko 50%).

Gradska naselja s većinskim srpskim stanovništvom (prema popisu stanovništva iz 1991. godine) raspoređena su širom Hrvatske: najviše ih je u Lici (6), zatim na Baniji (4) i dalmatinskom zaleđu (3), te po dva na Kordunu, Gorskom kotaru i Slavoniji. Udio srpskog stanovništva u njima 1991. godine kreće se u rasponu od 54,28 % u Hrvatskoj Kostajnici do 97,97 % u Kistanjama. Najveće gradsko naselje među njima je Knin sa 9.867 stanovnika srpske narodnosne pripadnosti, potom Borovo sa 5.146 stanovnika, Glina sa 4.831 stanovnika, te Gračac sa 3.906 stanovnika srpske narodnosne pripadnosti. U svim tim gradskim naseljima 1991. godine živjelo je 46.303 srpskih stanovnika. Najveću zastupljenost srpskog stanovništva od preko 90% imaju četiri gradska naselja: Donji Lapac, Gračac, Kistanje i Plaški, a s više od 70% zastupljenosti ima ukupno 12 gradskih naselja, od čega najviše u Lici (5) i dalmatinskom zaleđu (4). Prosjek zastupljenosti stanovnika srpske narodnosne pripadnosti u svim naseljima iznosi 73,64%.

Prema popisu stanovništva 2001. godine stanje u ovim gradskim naseljima se drastično promijenilo, kao rezultat etničkog čišćenja provedenog tokom rata devedesetih godina prošlog stoljeća. U svim naseljima udio srpskog stanovništva se drastično smanjio. Samo su dva naselja zadržala status većinskog srpskog naselja, ali na nešto nižoj razini (Borovo i Plitvica Selo).

Kretanje srpskog stanovništva u gradskim naseljima u kojima je 1991. godine bilo većinsko i stanje 2001. godine *1

U posljednjoj koloni Tablice vidljivo je u kojoj razmjeri se udio srpskog stanovništva pojedinih gradskih naselja smanjio u navedenom 10-godišnjem međupopisnom razdoblju. To su nedvojbeno kataklizmički razmjeri, jer se broj srpskih stanovnika u njima smanjio prosječno za više od 75%, a u nekima i znatno više. Tako na primjer u tri gradska naselja (Benkovac, Lički Osik i Obrovac) preko 90%, u sedam gradskih naselja (Glina, Gračac, Hrvatska Kostajnica, Knin, Okučani, Plitvica Selo i Topusko) između 80% i 90%, a u sedam naselja (Donji Lapac, Dvor, Gvozd, Kistanje, Korenica, Plaški i Vojnić) između 70% i 80%. Ukupno stanovništvo ovih naselja svelo se sa 46.303 1991. godine na 11.517 stanovnika 2001. godine ili za preko 75% manje stanovnika srpske nacionalnosti u promatranim gradskim naseljima. Sasvim je realno pretpostaviti da je krajem ove popisne dekade, to smanjenje bilo još veće i znatnije.

Da Vas podsetimo:  Ne znam da li je Novak kriv, ali znam nešto drugo

*1 Izvori za podatke u tabeli:

Narodnosni i vjerski sastav stanovništva Hrvatske (1880 – 1991) po naseljima, I – V, Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb 1998;

Popis stanovništva 2001: Stanovništvo prema narodnosti po naseljima, Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb 2002


 

G. M.
Izvor: P-portal.net

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime