Srbi u sukobima naroda, ideologija i civilizacija (2)

1
1183
Kralj Milan / Foto: Vikipedija

Drugi razlog, zašto danas sve što je na štetu srpskih nacionalnih interesa može i mora je – lišiti potencijalnu protivatlantističku silu svakog saveznika na prostorima Balkana. Amerikanci mogu na okupiranoj srpskoj teritoriji, verovatno i na katastarskim parcelama u vlasništvu Srba, podići vojnu bazu Bondstil, ali zato Rusko-srpski humanitarni centar u Nišu nikako ne sme postojati. Bez obzira na sve, poslednjih godina vidna je nova preraspodela globalnopolitičke moći na jugoistoku Evrope. Pored atlantista koji trenutno gospodare Balkanom, u igri su Rusija kao vodeća sila pravoslavne civilizacije, Kina kao vodeća sila konfučijanske civilizacije i Turska kao vodeća sila islama. Čak i japanski premijer (Japan je po Hantingtonu posebna civilizacija) nalazi za shodno da poseti Srbiju i ponešto dogovori i ugovori. S obzirom na ove istorijske konstante – šta nam je u predstojećih par decenija činiti?

Da bi smo znali šta nam je činiti, neophodno je spoznati šta nas u bliskoj budućnosti čeka? Da li je moguće egzaktno iščitati bar obrise budućih zbivanja na našim prostorima? Moguće je. Uslov za tako nešto je razumevanje prirode i zakona istorijskog toka bez predrasuda i ukaluplјenih pravolinijskih i materijalističkih ideja o njemu. Zapitajmo se – ima li bilo kakvog sistema u istoriji novovekovne srpske države (ili srpskih država)? Ponavlјa li nam se istorija, i po kom vremenskom rasponu se ponavlјa, ako se ponavlјa? Kako se uz pomoć ideje o istorijskom toku kao kružnom i objektivno nužnom procesu može predvideti u kakvom će stanju biti srpska država i narod u perodu sukoba civilizacija? Pokažimo to analizom ponavlјanja istorijskih zbivanja po vremenskom rasponu od 76-77 godina, metodski tolerišući odstupanje tog ritma od njegove srednje vrednosti za maksimalno +/- 1 godinu.

Novovekovna Srbija – državno-statusne i vladarske faze

Na početku ratova naroda, kao što je rečeno, vodio se poslednji austrijsko – turski rat (1787-1791) u kojem učestvuju i Srbi organizovani od Austrije u vojne jedinice, takozvani frajkor. Rat se završava Svištovskim mirom 1791. godine, po čijim odredbama su Beogradski pašaluk i Beogradska tvrđava, posle privremene austrijske uprave, ponovo vraćeni Turskoj. Time je započela nova turska okupacija jezgra buduće srpske države. Drugi kardinalni događaj desio se desetak godina posle Svištovskog mira 1801. Te godine dahije izdvajaju Beogradski pašaluk iz Turskog carstva, zavodeći sopstvenu nezavisnu upravu u njemu. Treći kardinalni događaj iz tog perioda je izbijanje Prvog srpskog ustanka, usmerenog 1804. protiv dahija, a posle poraza dahija od 1805. i protiv centralnih vlasti Turskog carstva.

Da Vas podsetimo:  Srbija se budi, Srbija se buni protiv korona diktature

Oko 76/77 godina posle Svištova, 1867. godine, odlaskom poslednjih turskih garnizona iz Srbije i predajom klјučeva Beogradske tvrđave knezu Mihailu Obrenoviću, okončana je turska okupacija Kneževine. Time je jedna istorijska kružnica zatvorena. Kneževina je tada de facto, ali ne i de iure, stekla nezavisnost od Turske. Druga kružnica je zatvorena oko 76/77 godina posle 1801. i izdvajanja Beogradskog pašaluka iz Turskog carevstva. Na Berlinskom kongresu 1878. godine srpska Kneževina je međunarodno priznata kao nezavisna država i time definitivno i de iure izdvojena iz Turskog carstva. Treća kružnica je zatvorena 76/77 goduna posle 1804/05. – proglašenjem Kralјevine Srbije, 1882. godine. Ovim činom, ne samo da je zaokružen i završen proces započet Prvim srpskim ustankom, već je srpska država statusno izjednačena sa ostalim nezavisnim evropskim državama.

Faza od Svištovskog mira do Prvog srpskog ustanka (1791-1804/05) –

Faza de facto i de iure nezavisne Kneževine Srbije (1867-1878)

1791 – Kraj austrijske okupacije.

Početak nove turske okupacije.

1867 – Kraj autonomne Kneževine Srbije u okviru Turskog carstva.

Početak faktičke nezavisnosti Kneževine.

Međuvreme: 76/77 godina.

1801 – Osnovana dahijska paradržava odmetnuta od Turskog carstva.

1878 – Kneževina Srbija stekla i de iure nezavisnost od Turskog carstva.

Međuvreme: 76/77 godina.

1804 – Kraj dahijske paradržave.

1882 – Kraj Kneževine Srbije.

Međuvreme: 76/77 (+1) godina.

Karađorđe /Foto: Vikipedija

Karađorđeva država (1804/05-1813) –

Kralјevina Srbija za vreme kralјa Milana (1882-1889)

Karaađorđe

Po izbijanju Prvog srpskog ustanka na čelo Ustaničke Srbije, kao njen vožd, staje Karađorđe Petrović. Uporedo sa ratom koji vodi protiv Turske carevine, Karađorđe uz pomoć Sovjeta ustrojava državu. Ustavnim aktom iz 1811. godine državna uprava je centralizovana, a Sovjet je postao izvršni organ vožda i Skupštine. Na kraju, 1813. godine, Ustanička Srbija ipak podleže nadmoćnoj turskoj vojnoj sili, a Karađorđe se sklanja u inostranstvo. Po ritmu od oko 76/77 godina, Karađorđevu vladavinu je ponovio Milan Obrenović svojom kralјevskom vladavinom.

Da Vas podsetimo:  DR RADOMIR PAVLOVIĆ: Pokrenuću inicijativu za donošenje rezolucije o zločinima nad srpskim narodom Srebrenice u XX vijeku

1804/05 – Nastanak Ustaničke Srbije.

1882 – Proglašenje Kralјevine Srbije.

Međuvreme: 76/77 godina.

1804 – Karađorđe Petrović izabran za vožda, kao prvi novovekovni vladar – Srbin.

1882 – Knez Milan Obrenović miropomazan za prvog novovekovnog srpskog kralјa.

Međuvreme: 76/77 (+1) godina.

1811 – Usvojen ustavni akt Ustaničke Srbije.

1888 – Usvojen Ustav Kralјevine Srbije.

Međuvreme: 76/77 godina.

1813 – Slom Karađorđeve vladavine.

Pod pritiskom Turaka Karađorđe napušta zemlјu.

1889 – Abdikacija kralјa Milana.

Pod pritiskom opozicije Milan napušta zemlјu.

Međuvreme: 76/77 godina.

Osnovna osobina ponavlјanja saobraznih istorijskih zbivanja po vremenskom rasponu od oko 76/77 godina, je obrtanje ishoda tih zbivanja: kraj se obrće u početak a početak u kraj, okupacija Beogradskog pašaluka u nezavisnost Kneževine, nasilni kraj vladavine Karađorđa, u dobrovolјnu predaju vlasti (abdikaciju) kralјa Milana itd.

Ova hronološka paralela objavlјena je još 2008. godine u knjizi autora ovog članka pod nazivom Prva tajna istorijske sudbine Srbadrugi deo, pa nema potrebe ponavlјati je ovoga puta u kontinuitetu. Stoga odmah pređimo na savremena zbivanja počevši od 1980. i kraja vladavine Josipa Broza.

Kralјevina Srbija Petra I Karađorđevića (1903-1914/15) –

SFR Jugoslavija posle Broza (1980-1992)

1903 – Kraj vladavine i smrt kralјa Aleksandra Obrenovića.

1980 – Kraj vladavine i smrt predsednika Predsedništva SFR Jugoslavije

Josipa Broza Tita.

Međuvreme: 76/77 godina.

1903 – Početak kralјevske vladavine Petra I Karađorđevića.

1980 – Početak vladavine Predsedništva SFR Jugoslavije bez Broza.

Međuvreme: 76/77 godina.

1912 – Posle Prvog balkanskog rata, suverenitet Kralјevine Srbije

proširen na Kosovo i Metohiju.

1989 – Ustavnim amandmanima, SR Srbija povratila puni suverenitet

nad Kosovom i Metohijom (delimično suspendovan Ustavom iz 1974).

Međuvreme: 76/77 godina.

1914 – Kralј Petar I se odriče stvarne vlasti prenosi kralјevska ovlašćenja

na regenta Aleksandra.

Kraj stvarne vladavine kralјa Petra I.

1991 – Stjepan Mesić dao ostavku na mesto predsednika Predsedništva SFRJ.

Kraj vladavine kolektivnog Predsedništva u punom sastvu.

Međuvreme: 76/77 godina.

Prvi svetski rat (1914 –1918) –

Građanski rat na prostorima bivše SFRJ (1991-1995)

Prvi svetski rat se u istorijskom ogledalu ponovio kao Građanski rat na prostorima bivše Jugoslavije. Krajnji rezultat Prvog svetskog rata je bio oslobođenje srpskih i južnoslovenskih pokrajina od Austrougarske i njihovo ujedinjenje sa Srbijom i Crnom Gorom. Krajnji učinak Građanskog rata (1991 – 1995), bio je odvajanje tih pokrajina od Srbije i Crne Gore.

Da Vas podsetimo:  “Prvi smrtni slučaj u Evropi od korone bio je u Srbiji 5. februara”

1914 – Austrougarskom objavom rata Srbiji počeo rat za ujedinjenje

južnoslovenskih pokrajina pod vlašću Habzburga sa Srbijom.

1991 – Povlačenjem jedinca JNA iz Slovenije, počelo odvajanje bivših

austrougarskih pokrajina od Srbije.

Međuvreme: 76/77 godina.

1915 – Slom Kralјevine Srbije (početkom 1916. i Crne Gore), u Prvom svetskom ratu.

1992 – Slom SFR Jugoslavije, u građanskom ratu.

Međuvreme: 76/77 godine

1915/16 – Srbija i Crna Gora okupirane od strane Austrougarske (i Bugarske).

Faktički kraj kralјevina Srbije i Crne Gore kao nezavisnih država.

1992 – Proglašena SR Jugoslavija (u faktičkom savezu sa Republikom Srpskom

i Republikom Srpskom Krajinom).

Početak nove samostalnosti Srbije i Crne Gore.

Međuvreme: 76/77 godina.

1918 – Rat okončan nakon četiri godine srpskom pobedom.

1995 – Rat okončan nakon četiri godine srpskim porazom.

Međuvreme: 76/77 godina.

1918 – Srpska pobeda ostvarena posle proboja Solunskog fronta.

1995 – Srpski poraz usledio posle proboja Krajiškog fronta.

Međuvreme: 76/77 godina.

1918 – Proglašeno Kralјevstvo (kasnije Kralјevina) Srba, Hrvata i Slovenaca.

Bosna, Hercegovina i Krajine ujedinjene sa Srbijom i Crnom Gorom.

1995 – Proglašena dejtonska Bosna i Hercegovina.

BiH i Krajine odvojene od Srbije i Crne Gore.

Međuvreme: 76/77 godina.

1919 – U Parizu održana Konferencija mira. Na Konferenciji legalizovano ujedinjenje

Bosne, Hercegovine, Krajina (i ostalih pokrajina) sa Srbijom i Crnom Gorom.

1995 – U Parizu potpisan Mirovni sporazum.Sporazumom legalizovano izdvajanje Bosne,

Hercegovine i Krajina iz državne zajednice sa Srbijom i Crnom Gorom.

Međuvreme: 76/77 godina.

1919 – Na Konferenciji mira, američki predsednik Vilson, zalažući se za princip

samoopredelјenja naroda, presudno doprineo objedinjavanju svih srpskih etničkih

prostora jednim državnim okvirom.

1995 – Pri potpisivnju Mirovnog sporazuma (i pre toga), američki predsednik Klinton,

zalažući se za princip nepovredivosti republičkih granica presudno doprineo

razbijanju srpskog etničkog prostora u više država.

Međuvreme: 76/77 godina.

Todor Vulić

Nastaviće se…

________________

Srbi u sukobima naroda, ideologija i civilizacija (1)

Srbi u sukobu naroda, ideologija i civilizacija (3)

1 KOMENTAR

  1. Nismo te čuli da si u ono vreme miloševića pitao,zašto ne vrati zemlju manastirima,a 65 posto zemlje na kosovu je manastirsko,to se nisi setio.Kad nabiše flašu u zadnjicu onom Martinoviću i kad konzilijum sa VMA napisa da je to sam sebi uradio,to nisi ustao da pitaš.Što ne ustade da pitaš ko vama komunistima dade za pravo da Srpsku zemlju poklanjate arnautima,nego ste pljeskali titu i njegovim komunistima.Gde su istoričari Bojan Dimitrijević,Kosta Nikolić i ostali da o tome pričaju,more znamo vas kako dišete.

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime