Srbi u sukobima naroda, ideologija i civilizacija (3)

0
1149
Aleksandar Karađorđević / Foto: Vikipedija

Aleksandar, regent Kralјevine Srbije i Kralјevine SHS (1914-1921) – Slobodan Milošević, predsednik SR Srbije i Republike Srbije (1990-1997)

Aleksandar Karađorđević, realizator južnoslovenskog ujedinjenja i kasniji tvorac Kralјevine Jugoslavije, deo svoje vladarske sudbine preneo je u nasleđe Slobodanu Miloševiću. Kao što je za vladavine Aleksandra južnoslovenska država nastala, tako se za vladavine Miloševića ta država raspala.

• Aleksandar je 1914. godine kao regent preuzeo faktičku vlast u Kralјevini Srbiji, a Milošević je oko 76/77 godina kasnije izabran za predsednika SR Srbije. • Aleksandar je 1918. proglašen i za regenta Kralјevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, a Milošević je oko 76/77 godina kasnije izabran za predednika Republike Srbije. • Aleksandrova regentska vladavina se odvijala u senci formalne kralјevske vladavine njegovog oca, kralјa Petra I. Miloševićeva predsednička vladavina Srbijom odvijala se u senci saveznih predsednika (predsednika Predsedništva SFRJ i predsednika SR Jugoslavije). • Aleksandrova regentska vladavina trajala je 7 godina (1914-1921), koliko i Miloševićeva predsednička vladavina Srbijom (1990-1997) . • Aleksandarova regentska vladavina je okončana 1921. njegovim proglašenjem za kralјa Kralјevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Oko 76/77 godina kasnije, Miloševićeva predsednička vladavina Srbijom je okončana njegovim izborom za predsednika SR Jugoslavije. 1909 – Kralјević Đorđe Karađorđević se povukao sa mesta prestolonaslednika. Kralјević Aleksandar postao prestolonaslednik. 1987 – Predsednik Predsedništva SR Srbije, Ivan Stambolić, podneo ostavku. Slobodan Milošević postao najmoćnija politička ličnost u Srbiji. Međuvreme: 76/77 (+1) godina. 1914 – Aleksandar Karađorđević proglašen za regenta Kralјevine Srbije. Početak Aleksandrove regentske vladavine. 1990 – Slobodan Milošević izabran za predsednika SR Srbije. Početak Miloševićeve predsedničke vladavine Srbijom. Međuvreme: 76/77 godina.

1918 – Aleksandar Karađorđević proglašen za regenta Kralјevstva Srba, Hrvata i Slovenaca. 1994 – Slobodan Milošević izabran za predsednika Republike Srbije. Međuvreme: 76/77 godina.

1921 – Kraj regentske vladavine Aleksandra Karađorđevića. Aleksandar proglašen za kralјa Kralјevine Srba, Hrvata i Slovenaca. 1997 – Kraj predsedničke vladavine Slobodana Miloševića Srbijom. Milošević izabran za predsednika SR Jugoslavije. Međuvreme: 76/77 godina.

Unitarizacija Kralјevine SHS (1921-1929) – Razbijanje SR Jugoslavije (1997-2006)

Konstituisanjem Kralјevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1921. godine, rasplamsava se borba dva politički i ideološki suprostavlјena koncepta oko njenog uređenja – unitarnog i separatnog. Unitarni koncept odnosi privremenu prevagu, a proces unitarizacije dostiže vrhunac 1929. godine, preimenovanjem Kralјevine SHS u Kralјevinu Jugoslaviju i proklamovanjem ideologije integralnog jugoslovenstva. Oko 76/77 godina kasnije, SR Jugoslavija se suočava sa istim problemom. Separatističke tendencije od 1997. godine uzimaju maha, a proces separacije dostiže vrhunac 2006. godine, raspadom Državne zajednice Srbije i Crne Gore.

1921 – Kralјevina SHS konstituisana kao unitarna monarhija. Početak unitarizacije Kralјevine SHS. 1997 – Ustanak kosovskih Albanaca. Početak eskalacije albanskog separatizma. Međuvreme: 76/77 godina.

1921 – Smrću kralјa Nikole I Petrovića, najozbilјnijeg zagovornika izdvajanja Crne Gore iz zajedničke države, crnogorski separatizam igubio pokretačku snagu. 1997 – Pobedom Mila Đukanovića na predsedničkim izborima u Crnoj Gori, crnogorski separatizam dobio krila. Međuvreme: 76/77 godina. 1920/21 – Izbili srpsko-albanski oružani sukobi zbog Kosova i Metohije, uz aktivno mešanje velikih evropskih sila. Posle upada više hilјada naoružanih Albanaca iz Albanije na Kosovo i Metohiju, u protiv udaru vojska Kralјevine SHS stavila pod svoju kontrolu strateške punktove na prostoru severne Albanije. 1997/98 – Izbili srpsko-albanski oružani sukobi na Kosovu i Metohiji uz aktivno mešanje NATO-a i Evropske Unije. Posle početnih uspeha albanskih pobunjenika, uz podršku sunarodnika koji su prelazili iz Albanije, protiv udaru, vojska i policija SR Jugoslavije vratila pod svoju kontrolu većinu strateških punktova u pobunjenoj pokrajini. Međuvreme: 76/77 godina.

Da Vas podsetimo:  Vučić: Kad bismo uveli sankcije Rusiji — tapšali bi nas po glavi pet-šest dana

1922 – Pod pritiskom evropskih sila, vojska Kralјevine SHS se povukla sa teritorije Albanije, a između dve zemlјe je uspostavlјena Neutralna zona pod međunarodnom kontrolom. Ovu zonu koristili Albanci kao bazu za dalјe oružane akcije. 1999 – Posle vazdušnih udara koje izvodi avijacija NATO pakta, vojska i policija SR Jugoslavije se povukle iz pokrajine, a između nje i matične države se uspostavlјa Kopnena zona bezbednosti pod međunarodnom kontrolom. Ovu zonu koristili Albanci kao bazu za dalјe oružane akcije. Međuvreme: 76/77 godina.

1929 – Proglašena Kralјevina Jugoslavija. Nјenim proglašenjem dostignut je vrhunac unitarizacije Kralјevine SHS uz proklamovanje ideologije integralnog jugoslovenstva. 2006 – Raspad Državne zajednice Srbije i Crne Gore. Pobeda ideologije separatizma. Proglašene Republika Srbija i Republika Crna Gora kao samostalne države. Međuvreme: 76/77 godina.

1931 – Aleksandar Karađorđević Septembarskim ustavom ozakonjen kao prvi kralј novoustrojene Jugoslavije, sa titulom viteški kralј – ujedinitelј. 2008 – Boris Tadić izabran za prvog predsednika samostalne Republike Srbije. Međuvreme: 76/77 godina.

1934 – Kraj vladavine kralјa Aleksandra Karađorđevića. 2012 – Kraj predsedničke vladavine Borisa Tadića. Međuvreme: oko 76/77 (+1) godina. Knez Pavle i kralј Petar II Karađorđević (1934/41-1945) – Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić (2012/2017 -?) Pavle Nikolić

Posle ubistva kralјa Aleksandra u Marseju 1934. godine, novi kralј Petar II je imao 11 godina. Zbog kralјevog malolestva u njegovo ime vlast preuzima tročlano Namesništvo na čelu sa knezom Pavlom. U puču 1941. Namesništvo je svrgnuto, a kralјevka ovlašćenja su formalno preneta na Petra II. Oko 76/77 godina kasnije za predsednika Republike Srbije je izabran Tomislav Nikolić, a pored njega u prvi plan izbija i njegov mlađi partijski kolega Aleksandar Vučić. Kao što je posle puča iz 1941. i svrgavanja kneza Pavla, mlađi od dvojice savladara, Petar II, nastavio (formalno) kralјevsku vladavinu, tako je posle unutar partijskog puča 2017. (i onemogućavanja ponovnog kandidovanja Nikolića na predsedničkim izborima), predsedničku vladavinu nastavio malađi od dvojice savladara, Aleksandar Vučić.

1934 – Početak vladavine kneza Pavla u ime maloletnog Petra II. 2012 – Početak predsedničke vladavine Tomislava Nikolića u savladarstvu sa Aleksandrom Vučićem. Međuvreme: oko 76/77 (+1) godina.

1941 – Kraj namesničke vladavine kneza Pavla. 2017 – Kraj predsedničke vladavine Tomislava Nikolića. Međuvreme: oko 76/77 godina.

* * *

1941 – Početak formalne kralјevske vladavine Petra II Karađorđevića. 2017 – Početak predsedničke vladavine Aleksandra Vučića. Međuvreme: oko 76/77 godina.

Da Vas podsetimo:  Nije vreme za širenje panike

1945 – Okončana formalna kralјevska vladavina Petra II Karađorđevića. 2022 – Aktuelni predsednički mandat Aleksandra Vučića bi maksimalno mogao trajati do 2022. godine. Međuvreme: oko 76/77 godina.

* * *

Republika Srbija kao samostalna i nezavisna država je nastala 76/77 godina posle Kralјevine Jugoslavije i mogla bi u sadašnjoj državno-pravnoj formi trajati koliko je trajala i Kralјevina Jugoslavija, oko 16 godina.

1929 – Početak Kralјevine Jugoslavije. 2006 – Početak Republike Srbije. Međuvreme: oko 76/77 godina.

1945 – De iure kraj Kralјevine Jugoslavije. 2022 – Moguć kraj Republike Srbije u sadašnjoj državnoj formi. Međuvreme: oko 76/77 godina.

Međutim, pre 1945. godine, Kralјevina je 1941. prestala faktički da postoji. Oko 76/77 godina posle 1941. su godine 2017/2018. Istorijska ritmika nam nagoveštava prelomna unutrašnjepolitička i naročito spolјnopolitička zbivanja u 2018. Da li smo kao narod i država spremni za te događaje? Srbija ovoga puta neće ratovati, ali i u miru su se dešavali i dešavaju se veliki politički lomovi.

* * *

Ritam od 76/77 godina je samo jedan od niza vremenskih ritmova po kojima se istorijska zbivanja ponavlјaju, a svi ti ritmovi se izvode iz samo jednog matematičkog obrasca. Uporednom analizom većeg broja dopunjujućih ritmova može se projektovati potpunija slika budućih istorijskih zbivanja. Recimo: po ritmu od oko 599/600 godina, matrični period za novovekonu istoriju bi bio perid Nemanjića. Svako ustoličenje nekog Nemanjića, ili promena njegove titule (veliki župan – kralј, kralј – car) imalo je po tom ritmu novovekovnu repliku. Pokažimo to u najkraćoj mogućoj formi.

Nemanjići (1204-1371) – Karađorđevići, Obrenovići i Josip Broz (1804-1971)

1204 – Početak druge velikožupanske vladavine Stefana Prvovenčanog (posle svgavanja Vukana Nemanjića). 1804 – Početak voždovske vladavine Karađorđa Petrovića. Međuvreme: 599/600 godina.

1217 – Početak kralјevske vladavine Stefana Prvovenčanog. 1817 – Početak nelegalizovane kneževske vladavine Miloša Obrenovića. Međuvreme: 599/600 godina.

1228 – Početak kralјevske vladavine Radoslava Nemanjića. 1828 – Početak legalizovane kneževske vladavine Miloša Obrenovića. Međuvreme: 599/600 godina.

Radoslava je svrgao i nasledio mlađi brat Vladislav 1233/34, ali je u istorijskoj ritmici Vladislav postao kralј tek po smrti starijeg brata 1238/39. Isto se potom desilo i Vladislavu.

1234 – U pobuni vlastele svrgnut kralј Radoslav. Početak kralјevske vladavine Vladislava Nemanjića. (Započeo period dva kralјa). 1835 – U Miletinoj buni poražen knez Miloš. Miloš prisilјen da deli vlast sa Državnim savetom. Međuvreme: 599/600 godina.

1239 – Smrt bivšeg kralјa Radoslava. Novi početak Vladislavlјeve vladavine, posle bratovlјeve smrti. 1839 – Smrt kneza Milana (starijeg sina i naslednika kneza Miloša). Početak kneževske vladavine Mihaila Obrenovića. Međuvreme: 599/600 godina.

1243 – U pobuni vlastele, svrgnut kralј Vladislav. Početak kralјevske vladavine Uroša I Nemanjića. (Započeo novi period dva kralјa). 1842 – U Vučićevoj buni svrgnut knez Mihailo Obrenović. Aleksandar Karađorđević proglašen za kneza. (Započeo period dva kneza). Međuvreme: 599/600 godina.

Da Vas podsetimo:  Dušan u devetoj deceniji postaje doktor nauka, magistar postao u 80!

1268 – Smrt bivšeg kralјa Vladislava. Novi početak Uroševe vladavine, posle bratovlјeve smrti. 1868 – Ubistvo kneza Mihaila Obrenovića. Početak kneževske vladavine Milana Obrenovića. Međuvreme: 599/600 godina.

1276 – Početak kralјevske vladavine Dragutina Nemanjića. 1876 – Početak nepravosnažne kralјevske vladavine Milana Obrenovića. (Deligradska manifestacija). Međuvreme: 599/600 godina.

1282 – Početak kralјevske vladavine Milutina Nemanjića. 1882 – Početak pravosnažne kralјevske vladavine Milana Obrenovića. Međuvreme: 599/600 godina.

1321 – Početak kralјevske vladavine Stefana Dečanskog. 1921 – Početak kralјevske vladavine Aleksandara Karađorđevića. Međuvreme: 599/600 godina.

1331 – Početak kralјevske vladavine Dušana Nemanjića. 1931 – Aleksandar Karađorđević dobio novu kralјevsku titulu, viteški kralј – ujedinitelј. Međuvreme: 599/600 godina.

1946 – Početak carske vladavine Dušana Nemanjića. 1945 – Početak nominalne predsedničke vladavine Ivana Ribara. Međuvreme: 599/600 godina.

Po Ustavu iz 1946. funkciju nominalnog šefa države vršio je predsednik Prezidijuma Narodne skupštine FNR Jugoslavije. Funkcija predsednika republike uvedena tek Ustavnim zakonom iz 1953, a funkcija potpredsednika republike uvedena je Ustavom iz 1963.

1355 – Početak carske vladavine Uroša Nemanjića. 1953 – Poletak predsedničke vladavine Josipa Broza FNR Jugoslavijom. Međuvreme: 599/600 (-1) godina. 1365 – Početak kralјevske vladavine Vukašina Mrnjavčevića i početak savladarstva cara Uroša i kralјa Vukašina. 1963 – Početak predsedničke vladavine Josipa Broza SFR Jugoslavijom i početak njegovog savladarstva sa potpredsednikom Aleksanddrom Rankovićem. Međuvreme: 599/600 (-1) godina.

1371 – Smrt cara Uroša Nemanjića. Kraj vladavine kralјa Vukašina. 1970/71 – Smrt Petra II Karađorđevića. Kraj predsedničke vladavine Josipa Broza SFR Jugoslavijom. Međuvreme: 599/600 godina.

Amandmanima na Ustav 1971. ukinuta funkcija predsednika republike. Šef dražave je postalo kolektivno Predsedništvo SFR Jugoslavije.

1371 – Početak vladavine oblasnih gospodara svojim paradržavama. Legalni naslednik, kralј Marko Mrnjavčević, bio je jedan od njih. 1971 – Početak vladavine kolektivnog Predsedništva SFR Jugoslavijom. Josip Broz postao doživotni predsednik Predsedništva. Međuvreme: 599/600 godina…

* * *

U cilјu promocije ideje o istoriji kao kružnom i objektivno nužnom procesu, u ovom članku je pokazan samo delić priče o ponavlјanju istorijskih događaja. Postavimo ponovo pitanje: može li se uz pomoć te ideje i metoda koji je predstavlјen, egzaktno predvideti u kakvom će stanju biti srpska država i narod u perodu sukoba civilizacija? Procenite sami. Autor ovog članka ima svoju skicu budućih dešavanja, a prema toj skici sukobi civilizacija će na globalnom planu uskoro eskalirati. Ta projekcija ovoga puta neće biti saopštena, jer je neophodna njena objektivizacija i verifikacija od strane naučne javnosti (istoričara, politikologa, pravnika…). Imamo li kao narod i država pravo i pre svega interes da saznamo, bar u osnovnim konturama, šta nas čeka? Mislim da imamo. Hoće li neko od prozvanih odreagovati na ovaj poziv za saradnju – mislim da neće.

Todor Vulić

_____

Srbi u sukobima naroda, ideologija i civilizacija (1)

Srbi u sukobima naroda, ideologija i civilizacija (2)

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime