Srpska i Srbija u očima Turske

0
1335

Srbija i TurskaU Gradišci je održana Prva naučno-stručna konferencija na temu „Partnerska saradnja Republike Srpske i Republike Srbije sa težištem na bezbednost i ekonomiju“. S aspekta bezbednosti i o uticaju Turske i Irana na Republiku Srpsku i Srbiju, govorio je DŽevad Galijašević, direktor ekspertskog tima Jugoistočne evrope za borbu protiv terorizma.

Naravno, sa priličnom uzdržanošću svi skupa pratili smo procese u Mediteranu smatrajući da je to daleko od naše kuće. Dakle, iako su procesi u Mediteranu krenuli raspadom Jugoslavije, nastavili se rušenjem Sadama Huseina u Iraku i drugih političkih rušenja u arapskom svetu, jedna dimenzija je ostala izvan domašaja javnosti, izvan kritičkog suda. Dakle, dimenzija, iako kultivisani diktatori, ipak oboreni sekularni režimi u arapskom svetu. Dakle i Sadam Husein i Ben Ali u Tunisu i Gadafi u Libiji i Mubarak u Egiptu i Abdulah Saleh u Jemenu. Mi ovde skupa govorimo o sekularno uređenim društvima koji su nastali na Ataturkovoj ideji. Onog trenutka kada je ta ideja izneverena u samoj Turskoj, tog trenutka Turska je postala ključni saveznik SAD-a u Mediteranu na planu rušenja ovih društava i izazivanja opšte nestabilnosti. Kada progovorite o tome i zbog toga razumem uzdržanost, uvek se postavlja pitanje i plašite se i sami da li će vam neko imputirati, to je upereno protiv muslimana, to je upereno protiv Bošnjaka.

Moj narod ima krizu indetiteta i on je istorijsku svest jedne globalne grupe, tipa nacije, pokušao da nadomesti totalnim islamom, verskom svešću. On želi da ga zovete nacijom ali on se ponaša kao verska grupa. To jeste problem. To jeste i bezbednosni problem, a ja se time bavim pre svega sa stanovišta bezbednosti. Kada vi razumete da je suština vašeg kulturnog indentiteta u religiji, onda vi razumete da vaš napredak i kulturni razvoj u stvari izviru iz religije i sukobljavanja unutar same religijske misli i religijskih mehanizama delovanja. Zato u BiH imate kao na jedinom prostoru, dakle na kome sinhronizovano u određenoj sinergiji deluju iranska politika, turska politika i saudijska politika. Ja sam upravo o tome želio da govorim.

Iran u BiH nastupa sa nekoliko važnih institucija. I naučno-istraživački centar „Ibn Sina“ i Fondacija „Mula Sadra“ i „Most prijateljstva“ i „Persijsko-bosanski“ koledž i Iranski kulturni centar i humanitarne organizacije poput „Birdsa“ i tako dalje. Koliki je značaj tih organizacija podsetiću vas da je iranski kulturni centar otvorio u Sarajevu 94. godine u jeku ratnih dejstava lično ministar spoljnih poslova Irana Ali Akbar Velajati. Koliki je značaj tih institucija govori podatak kada su naše bezbednosne agencije shvatile da postoji ozbiljan problem, a shvatile su kada su amerikanci rekli „Iranci nam se mešaju u rat u Siriji. Opservirajte ih, pratite ih, vidite ko se tu kreće u BiH“.

Da Vas podsetimo:  Priča o jednom selu sa srpskim imenom, i danu kada su iz njega prognani Srbi

Naše agencije, pre svega OBA i Granična policija su se u januaru, februaru, martu i aprilu bavile posebno kretanjem Iranaca, njihovim prelaskom granica, njihovim „šetanjem“ i posebnu pažnju su obratile na ono što zovemo službeni i diplomatski pasoši, manje na opšte-građanske pasoše. Pojavilo se je 340 imena lica koja se direktno pojavljuju na svim graničnim prelazima, pa i onim malograničnim, dakle, tamo gde samo lokalno stanovništvo pod minimalnim merama nadzora prelazi granicu. Primećeno je da mnoge kvazi-diplomate koje deluju u iranskoj ambasadi vrlo često odustanu od prelaska granice jer dobiju određene dojave ili sa naše, ili sa hrvatske strane, ili sa srbijanske strane, zavisno u kom pravcu se kreću. Ja sam učestvovao u jednom timu koji je pravio analizu kretanja Iranaca i ono što je bio nedostatak tih podataka jeste da Iran u BiH ne nastupa samo sa operativcima koje smo izolovali sa indentifikacionim iranskim dokumentima, nego nastupaju i sa dokumentima Iraka. Dakle Iraka, koji u ovom momentu ima šitsku vladu i koji pomaže i iransku Revolucionarnu gardu i obaveštajnu službu Ministarstva bezbednosti Irana. Istovremeno Iran koristi i dokumenta Libanona. Dakle, gde Hezbolahova vlada obezbeđuje lakšu protočnost iranskih obaveštajaca. Mi smo zatražili takva dokumenta i tražili smo iranske državljane u BiH i tada smo dobili cifru od gotovo 750 lica za koje sigurno i nedvosmisleno možemo reći da su deo obaveštajnog aparata. To naravno nije ni jedino, i tada su proterani, ako se sećate i dvojica diplomata koji su proterani javno, Ahmad Sohrab i Muhamed Olab, a polutajno Bijasi kojem je skrenuta pažnja da će i on biti proteran, pa je i treći diplomata napustio BiH.

To je jedna dimenzija problema. Druga dimenzija problema je tursko delovanje. Turska je pažnju privukla ne samo retorikom Erdogana koja je razorna po Balkan, koja je destabilizirajuća po Balkan, koja je neprijateljska po mir i stabilnost. To je retorika koja ne želi drugačiji zajednički život na Balkanu, nego želi određene turske protektorate, verovatno uz određeni lagani „mig“ koji imaju od SAD-a. Analizirajući Turske potencijale u BiH došli smo do zaključka da oni otprilike idu iz turskog Ministarstva spoljnih poslova, pre svega iz turske vlade, a onda i iz jedne humanitarne organizacije takozvane „Insan Hak Hurijet“, fondacije koja je napravila mrežu organizacija u Federaciji BiH, od kojih su neke „Solidarnost“ u Bihaću, „Interaktiv“ u Tuzli, „Atrijum“ u Zenici, u Travniku itd. Kada je NATO 2010. skrenuo pažnju da pojedine od tih organizacija kao što su „Interaktiv“ u Tuzli, „Atrijum“ u Zenici direktno potpomažu finansiranje terorizma i slanje boraca na određena ratišta Avganistana i Iraka u to doba, ove organizacije su samo promenile imena. „Atrijum“ je uzeo „Alem“ ime, a „Interaktiv“ je postao „Servis za kreativna rešenja“, „Benevolence International Foundation“ je postala „Bosanka idealna futura“, dakle sa istom skraćenicom „BIF“, sa istim upravnim odborima, sa istim statutima, sa istim aktima. Analizirajući Tursku, simptomatična je bila zajednička saradnja turske i iranske službe u BiH. To nemate nigde u svetu.

Da Vas podsetimo:  ČAROBNI TRAKTOR ZA SRPSKE ŠTAKORE

Ono što posebno privlači pažnju, vehabijski pokret je nešto što vidimo, to je udarni mač politike Saudijske Arabije. Ne samo džamija kralja Fahda, ne samo ostaci mudžahedinskih jedinica u vidu stranih bivših plaćenika, takozvanih „ensarija“ kako ih zovu, nego i u vidu mnogo NVO koje direktno deluju u BiH. Saudijska Arabija je opservirana u zadnjih mesec i nešto dana. Analizirani su njihovi potencijali i zaključeno je da Saudijska Arabija, Katar i Emirati imaju ovde oko 340 svojih operativaca, dakle o čemu ovaj silni obaveštajni aparat ima strateški cilj o kome se govori, islamizacija BiH, promena etničke i verske slike, dovođenje takozvanog, kako se po njihovim dokumentima i postupanjima vidi, svežeg islamskog elementa na ovaj prostor i povezivanje islamskih takozvanih ostrva. To je ono što smo zvali „Zelena transvezala“.

Kada govorimo o bezbednosti i institucionalnom odgovoru, čime BiH ili Republika Srpska može odgovoriti na ovakve izazove. BiH na centralnom nivou ima 15 instrumenata odbrane i bezbednosti. Od Ministarstva odbrane, vojske, Ministarstva bezbednosti, SIPA-e, Graničnu policiju, itd. Republika Srpska ima samo dva instrumenta. Jedno je MUP Republike Srpske i drugo je Sudska policija Republike Srpske. Kada nemate druge instrumente bezbednosti, uverenje je bilo da će Srbija preuzeti taj dio tereta i da će stvoriti institucionalni okvir da zajedno pomogne u sprečavanju, dakle zajedničkom sinhronizovanom delovanju ova tri islamska elementa na Balkanu i novog geopolitičkog prekrajanja Balkana. Šta se desilo? U Srbiji je preovladao stav, kada govorimo o Kosovu i stvarnim problemima u Srbiji da je knez Lazar otišao dole iz čisto mitoloških razloga i da Kosovo danas treba da se brani zbog te mitologije. To je besmislica. Lazar je dole otišao jer nema srpske države pod turskim pritiskom ako izgubite Kosovo. Nema srpske države, to je taj pritisak sa istoka koji je Turska vršila u zadnjem veku i na kraju je prešla granicu i Prokletija, na kraju je došla i na Kosovo da nastavi pritiskati iz blizine i da taj pritisak u bezbednosnom smislu raspe i prema Sandžaku i da ga ojača prema samom Beogradu. Šta je strateška dubina, na koju Srbija sada računa? Sa zapada ona ima samo Republiku Srpsku jer je Republika Srpska Krajina žrtvovana u raznim geopolitičkim prestrojavanjima. Da li je Republika Srpska u glavama nekih političara buduća moneta za potkusurivanje nekog pragmatičnog dnevno-političkog interesa Srbije. Na taj fenomen sam želio da ukažem. Nema strateškog odgovora Srbije i Republike Srpske na ovom planu jer ga je Srbija mogla obezbediti kroz specijalne veze i bila je dužna, mogla je i može i danas braniti sebe, svoj nacionalni interes, svoje granice u jednoj dubini, a ne samo u Beogardu. MUP Republike Srpske je ostao najbolja i jedina bezbedonosna agencija danas koja može opservirati ove pojave, pratiti, nadzirati ih, nuditi određena rešenja pa i na određen način naterati i samog ministra bezbednosti, barem da u javnosti potvrdi ova naša zapažanja, ako već ništa drugo neće da uradi.

Da Vas podsetimo:  KAKO JE BOSANSKA MREŽA I TERORISALA BOSNU, EVROPU I AMERIKU. Deo 1. U Bosni i Hercegovini mnogi teroristički napadi su prećutani ili nekažnjeni

Takođe je i predsednik Republike Srpske na zajedničkoj međuržavnoj sednici Republike Srpske i Srbije izrazio svoj stav o izjavama i politici premijera Turske:

Želim da još jednom naglasim i potvrdim našu podršku stavovima državnog rukovodstva Republike Srbije, a kada je premijer Turske govorio to što je govorio. Nama su poznate te reči i već godinama govore na isti način, samo menjaju lokaciju, a u ovom slučaju to su uradili na prostoru države Srbije, a ranije su govorili kako je Sarajevo Turska i kako je Turska Sarajevo. Nama su poznate suštine te politike i drago nam je što možemo da podelimo osnovne vrednosti vezano za te stvari. Naravno, Turska je velika zemlja i to ne znači da ona ima neograničeno pravo da se meša i da stvara probleme u regionu, a nama politika Turske kako god to izgledalo pravi ogromne probleme zato što u BiH i u Veću za implementaciju mira Turska predstavlja organizaciju islamskih zemalja i isključivo podržava bošnjačke političke stavove na štetu političkih stavova koji dolaze iz Republike Srpske. Turska u BiH nije objektivna, ona je veoma subjektivna i zato je veoma važno da se o tome zna.

Vanja Savićević

http://serbian.ruvr.ru

like-button.net here

wordpress-themes.org here

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime