Štetne odredbe Zakona o pristupu informacijama

0
966
Foto: pixabay

Organizacije civilnog društva, mediji i pojedinci zahtevaju od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu da bez odlaganja iz Nacrta zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ukloni odredbu kojom bi se omogućila zloupotreba prava na slobodan pristup informacijama protiv organizacija, medija i pojedinaca koji deluju u javnom ili opštem interesu.

Istovremeno se mora omogućiti potpuna i efikasna kontrola javnosti nad radom javnih preduzeća i drugih subjekata osnovanih ili finansiranih od strane organa javne vlasti, kaže se u saopštenju koje su potpisale 33 organizacija i medija i 21 pojedinac.

„Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu je u sklopu javne rasprave o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja objavilo najnoviji Nacrt 22. marta 2018. godine. U članu 3. tačka 5. ove verzije predviđa se da u organe vlasti spadaju i pravno ili fizičko lice koje obavlja delatnosti od opšteg interesa. Ovo neopravdano zakonsko rešenje značilo bi da svako može tražiti bilo koju informaciju od udruženja, medija, pa čak i pojedinaca čija aktivnost se na bilo koji način odnosi na javni ili opšti interes. Primenom ovog rešenja bi se prvenstveno onemogućio rad istraživačkih novinara, nevladinih organizacija i svih drugih koji doprinose ostvarenju javnog interesa“, kaže se u saopštenju i podseća da, „iako se u tačkama 4. i 6. Nacrta precizira da u organe javne vlasti spadaju javna preduzeća i drugi subjekti osnovani ili finansirani od strane organa javne vlasti, naknadno dodatom odredbom se predviđa da se organom vlasti ne smatra društvo kapitala koje posluje na tržištu u skladu sa propisima o privrednim društvima, bez obzira ko je njegov član ili akcionar. Ovim se van domašaja kontrole javnosti ostavlja veliki broj preduzeća o čijem poslovanju javnost ima opravdan interes da zna“, navodi se u saopštenju.

Da Vas podsetimo:  Iskušavanje poretka

Organizacije, mediji i pojedinci smatraju da Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaju u demokratskom društvu mora služiti kontroli rada organa javne vlasti, drugih subjekata koji vrše javna ovlašćenja i onih koji se finansiraju iz javnih prihoda. Međutim, upozoavaju oni, prema poslednjoj verziji Nacrta, Zakon bi se mogao koristiti za kontrolu onih koji nemaju javna ovlašćenja niti se finansiraju iz javnih prihoda.

Oni, s obzirom na veliki značaj ovog zakona za razvoj demokratije u Srbiji i ostvarenje javnog interesa kroz kontrolnu ulogu medija i nevladinih organizacija, zahtevaju da se i pre okončanja javna rasprave iz teksta Nacrta zakona uklone ona rešenja koja bi se mogla zloupotrebiti ili koja bi nanela štetu interesu javnosti da zna.
Organizacije i mediji:

Centar za unapređivanje pravnih studija
Civil Rights Defenders
CHRIS network
Jednakost
Gayten-LGBT
Praxis
Inicijativa mladih za ljudska prava
Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)
Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV)
Asocijacija onlajn medija
Udruženje novinara Srbije (UNS)
Fond za humanitarno pravo
Labris
Udruženje “Danubius”
Savez Antifašista Srbije
Forum ZFD
Institut za evropske poslove
Centar za evroatlantske studije
Peščanik
Edukacioni centar Leskovac
BIRODI
Parada ponosa Beograd
Veliki Mali
Zelena mreža Vojvodine
Grupa “Izađi”
Da se Zna
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
OFER Bujanovac
Centar građanskih vrednosti Subotica
Portal „Magločistač“
Kontrapres
Nedeljnik “Kikindske
A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava

Pojedinci

Saša Gajin
Goran Miletić
Danica Vučenić
Dr Vesna Pešić
Vladimir Todorović
mr. sci. Zlatoje Martinov
Srđan Hercigonja
Vjera Ruljić
Nataša Govedarica
Vladimira Dorčova Valtnerova
Lazar Čovs
Lea Kotlica
Veljko Milić
Đorđe Subotić
Dragomir Olujić
dr Zorana Šobot Matić
Natalija Jakovljević Ivanić
Žarka Radoja
Tamara Spaić
Radovan Laćarak
Filip Mladenović

Da Vas podsetimo:  UNS: Finansije su novinarima u Srbiji najveći problem

cenzolovka.rs

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime