Svedočenje okrivljenog… (1)

1
5561

Zovem se Dejan Subotić, rođen sam 08.06.1977. godine u Valjevu. U MUP RS-PU Valjevo sam zaposlen od 01.08.2002. godine, posle završenog Pravnog fakulteta u Beogradu i odsluženog vojnog roka u Školi rezervnih oficira pešadije u Požarevcu Vojske SCG, gde sam proizveden u oficirski čin potporučnika. Po zasnivanju radnog odnosa u MUP RS-PU Valjevo raspoređen sam na poslove suzbijanja krvnih, seksualnih i saobraćajnih delikata, koje poslove sam obavljao do avgusta 2005. godine.

dejan
Dejan Subotić

Nakon toga sam raspoređen na radno mesto suzbijanja krijumčarenja narkomanije u Odeljenju kriminalističke policije-Odseku za suzbijanje opšteg kriminala PU Valjevo. Shodno postignutim rezultatima u dotadašnjem radu, rešenjem Direktora policije premešten sam na radno mesto kriminalističko-obaveštajni poslovi u Službi za kriminalističko-obaveštajne poslove i prikrivene islednike-Odsek Valjevo, u sedištu MUP od 28.01.2008. do 24.04.2009. godine, kada sam zbog potreba službe takođe rešenjem Direktora policije raspoređen na radno mesto šef Odseka za suzbijanje opšteg kriminala u OKP PU Valjevo. Napominjem da sam u toku vršenja napred navedenih poslova 36 puta nagrađivan zbog postignutih rezultata na suzbijanju kriminala, kako opšteg, tako i organizovanog, a da nikada nisam disciplinski kažnjavan, niti sam koristio bolovanje. Tokom rada u policiji 2005. godine položio sam pravosudni ispit i završio sam osnovni obaveštajni kurs BIA na Institutu bezbednosti na Banjici.

Napominjem i pojašnjavam da je dole pominjani, u ovom tekstu Viši javni tužilac Miodrag Plazinić sada pokojni, a što mu ja nikada nisam želeo jer to nije Hrišćanski!!!

U periodu od 2009. do 2013. godine u PU Valjevo, dok je načelnik iste bio Predrag Đajić, narušeni su međuljudski odnosi, a posebno je bio intenzivan sukob na liniji OKP i policijske ispostave, čiji je komandir tada bio sadašnji načelnik PU Valjevo Saša Marković. Zbog profesionalnog razilaženja i različitog pristupa rešavanju bezbednosnih problema, došlo je do sukoba između mene i Saše Marković, a sve iz razloga što je tadašnji komandir PI Valjevo imao ambiciju da rukovodi celom PU Valjevo, pa i Odsekom za suzbijanje opšteg kriminala, čiji sam tada bio šef. Ja mu to naravno nisam dozvolio, a on je to lično shvatio i onda je na sve načine pokušao da me diskredituje, najpre kod Predraga Đajić, ali i u određenim strukturama vlasti u Valjevu, kao i kod tadašnjeg i sadašnjeg Direktora policije Milorada Veljović, plasirajući priče o meni da sam kriminalac i da zloupotrebljavam svoj službeni položaj. Sve ovo Marković je radio zbog svoje ,,bolesne“ ambicije da postane načelnik PU Valjevo, a u meni je video pretnju ne samo iz razloga što sam po obrazovanju i rezultatima rada bio adekvatnije rešenje od njega za ovo radno mesto, već i zbog činjenice da on kao policajac u gradu Valjevu nije imao nikakav autoritet ni među građanima, niti u krimigenoj sredini?

Te njegove lažne optužbe da sam kriminalac, demantuju i moji rezultati rada još od vremena kada sam bio operativni radnik u OKP PU Valjevo, a potom i šef OZSOK. O ovim mojim tvrdnjama možete se lako uveriti uvidom u moj personalni dosije, kao i proverom kroz skraćeni upisnik MUP RS, gde se vidi koliko sam teških krivičnih dela rasvetlio (ubistva, razbojništva, iznude), koliko sam počinilaca ovih krivičnih dela procesuirao, kao i koliko je narkotika zaplenjeno u vreme dok sam bio operativac na suzbijanju narkomanije, kao i dok sa bio šef OZSOK OKP PU Valjevo. Proverom kroz odgovarajuće evidencije, može se zaključiti da je u tim periodima zaplenjeno najviše narkotika i uhapšeno najviše narko-dilera u odnosu na sve ostale periode od nastanka PU Valjevo.

Dana 29.08.2013. godine sam u jutarnjim časovima uhapšen od strane pripadnika SUK MUP RS i to tako što su pripadnici ove službe ušli u moju kancelariju, prvo mi stavili lisice na ruke i saopštili mi da me lišavaju slobode zbog osnovane sumnje da sam izvršio krivično delo Primanje mita iz čl. 367. st. 3. u vezi st. 1. a u vezi čl. 61. KZ. Tom prilikom uhapšen je i operativni radnik sa referata suzbijanja narkomanije Milan Ćulafić. Osim toga što mi je predočeno za koje krivično delo sam osumnjičen, nije mi predočena krivična prijava na uvid, niti dokazi koji idu u prilog osnovanoj sumnji da sam izvršio ovo krivično delo. U obrazloženju rešenja o zadržavanju, koje je doneo SUK, navedeno je „da smo Milan Ćulafić i ja uzimali novac od više narko-dilera sa teritorije Valjeva, da bi ih obaveštavali o policijskim akcijama koje se protiv njih planiraju i vode“. U navedenom rešenju nije imenovan ni jedan narko-diler, od kojih smo nas dvojica navodno uzimali novac, nije navedena ni jedna konkretna policijska akcija koju smo mi „provalili“, niti je uopšte naveden bilo koji iznos novca, koji smo mi po navodima ovog rešenja protivpravno prisvojili. Moram da napomenem da smo nas dvojica lišeni slobode u 10 časova ujutru navedenog dana, a da su u 11 časova, pre nego što smo potpisali rešenja o zadržavanju, svi mediji objavili vest o našem hapšenju. Nakon policijskog zadržavanja, privedeni smo u Viši sud u Valjevo kod istražnog sudije Milana Aleksić (koji je po odredbama starog ZKP vodio istragu) i prilikom prvog saslušanja kod imenovanog za navedeno krivično delo nije nam predočena krivična prijava na uvid, niti dokazi koji idu u prilog osnovanoj sumnji da sam izvršio ovo krivično delo, jer u tom momentu krivična prijava nije ni postojala, što je nedopustiv propust SUK MUP RS, VJT Valjevo, ali i istražnog sudije, koji nam je odredio pritvor bez krivične prijave i bez izveštaja o lišenju slobode i sprovođenju, što je nezabeležen presedan u Valjevskom pravosuđu a pomalo me čudi tako veliki ,,propust” sudije Milana Aleksića za koga se zna da je dobar sudija!?

Da Vas podsetimo:  Ekskluzivno: ŠOK! SNS u Kragujevcu 49,1 odsto podrške, Dašiću raste rejting, opozicija „u kanalu“-pokazuje istraživanje Faktor plus

Prilikom saslušanja kod istražnog sudije, na uvid su nam date dve službene beleške o obaveštenju primljenom od građana, i to od Gorana Đokić, osuđivanog narko-dilera, koga sam lično u dva navrata hapsio i procesuirao zbog preprodaje narkotika (kao i njegovu suprugu Branku Đokić, koju smo lično Ćulafić i ja uhapsili u martu 2013. godine sa 1 kg heroina i koja se u tom momentu nalazila u Istražnom zatvoru u Valjevu) i Nenada Savić ,,dugogodišnjeg heroinskog zavisnika“ i narko-dilera. U kasnijem sudskom postupku utvrđeno je da su navedene službene beleške sačinjene od strane pripadnika SUK u stanu policijskog službenika Jovice Bulatović (kojeg je Saša Marković nakon mog hapšenja postavio na moje radno mesto) i službenom vozilu SUK. U toku sudskog postupka utvrđeno je da je Goran Đokić dovezao svojim vozilom Nenada Savić do stana Jovice Bulatović, gde su ga sačekali pripadnici SUK i Bulatović, kojom prilikom su ga ,,naterali“ da potpiše već napisanu službenu belešku pod pretnjom da ako to ne uradi da će mu SAJ „rasturiti kuću“. Iz ovoga proizilazi da je prilikom našeg hapšenja postojala samo jedna službena beleška uzeta od Nenada Savić, dok je drugu službenu belešku Goran Đokić potpisao u kolima SUK u večernjim časovima dana 29.08.2013. godine, nakon što je vest o našem hapšenju objavljena u medijima. Sve ovo Goran Đokić je uradio u saradnji sa Jovicom Bulatović, a po naređenju Saše Marković, zbog verovatno ustupaka koje su mu obećali pripadnici SUK i VJT Miodrag Plazinić, a to je sumnja, da će njemu kazna zatvora od 4 godine biti smanjena na 3 godine i da će mu supruga Branka Đokić biti puštena iz zavodskog u kućni pritvor??? Još jedan propust u nizu propusta, koji je načinio VJT Valjevo Miodrag Plazinić je i taj da protiv Gorana Đokić i Nenada Savić, koji su nam prema navodima optužnice VJT Valjevo i zahtevu za sprovođenje istrage navodno davali novac na ime mita, nikada nije pokrenut krivični postupak od strane VJT Valjevo za krivično delo Davanje mita iz čl. 368. KZ, а zašto?.

Da Vas podsetimo:  Srpski narod je opet strahovito ponižen i povređen nelojalnim ponašanjem svojih formalnih predstavnika

Saša Marković, Jovica Bulatović i VJT Valjevo Miodrag Plazinić ušli su ušta ja sumnjam u „dil“ sa najvećim kriminalcima ne bi li prikupili kakve-takve izjave protiv nas u ovom krivičnom postupku, pošto materijalnim dokazima nisu raspolagali, iz samo njima poznatih razloga, da li po ličnom ubeđenju ili po nečijem naređenju, to samo oni znaju. Način na koji su prikupljali dokaze, a što je i dokazano u dosadašnjem toku postupka, zajedno sa pripadnicima SUK MUP RS i PU Valjevo, govori o njihovoj ostrašćenosti i ličnoj mržnji prema Milanu Ćulafić i meni??

Iako su organ krivičnog gonjenja, njihova obaveza je da se pored svega pridržavaju Načela zakonitosti i Načela materijalne istine u krivičnom postupku. Da nisu vodili računa o zakonitosti svojih radnji, govori i to na koji način je VJT Valjevo Miodrag Plazinić ulazio u Istražni zatvor u Valjevu i obavljao razgovore sa pritvorenicima (suprotno tada važećem članu 226. st. 10. ZKP), gde je bukvalno išao od vrata do vrata, obavljajući razgovore sa višestrukim povratnicima u izvršenju krivičnih dela, a koje smo hapsili nas dvojica, nudeći im najverovatnije smanjenja kazne zatvora, puštanje iz pritvora i druge pogodnosti, ne bi li došao do bilo kakve inkriminišuće izjave protiv Milana Ćulafića i mene??? Sve ove činjenice koje sam naveo dokumentovane su i dokazane u toku dosadašnjeg postupka, a to se može utvrditi uvidom u spise predmeta Višeg suda u Valjevu K.br. 36/14. Poseban „biser“ i neviđena bruka je zalaganje Miodraga Plazinić za Branku Đokić, kojoj je na njegov zahtev određena Mera zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor, a koja joj je određena desetak dana posle našeg prvog hapšenja, a sve u cilju da bi svom „saradniku“ Goranu Đokić, osvedočenom narko-dileru, koga inače kriminalci u Valjevu nazivaju „valjevski Čume“ i koji nogom otvara vrata Višeg javnog tužilaštva u Valjevu, ispunio želju, i da bi nju i njega ubedio da lažno svedoče protiv Milana Ćulafić i mene, iako ni on, ni ona, ne mogu biti kredibilni svedoci u ovom krivičnom postupku, jer smo ih oboje Ćulafić i ja hapsili. Najveća bruka je to što je Branka Đokić, nakon potrvđivanja prvostepene presude kojom je osuđena na kaznu zatvora od pet i po godina, a koji smo predmet u policijskoj fazi procesuirali lično nas dvojica, pokidala nanogicu i pobegla iz svog stana u ulici Hajduk Veljkovoj u Valjevu. Njen „garant“ Miodrag Plazinić nije snosio nikakve posledice zbog ovoga, nego joj je čak i pomogao da bude oslobođena od krivičnog gonjenja, jer je u toku bekstva od strane policije uhapšena u Novom Pazaru prilikom primopredaje 300 grama heroina.

policija_foto_srbijadanassasa_dzombicU toku sprovedene istrage, gde smo Milan Ćulafić i ja proveli 78 dana u pritvoru, utvrđeno je i da smo nas dvojica nezakonito prisluškivani i to tako što su pripadnici SUK MUP RS Goranu Đokić dali torbicu sa prislušnim sredstvom i naterali ga da nas pozove da se nađemo sa njim, pod izgovorom da za nas ima podatke od interesa za službu. Međutim, prilikom dva sastanka sa Goranom Đokić 22. i 25.08.2013. godine, imenovani je inicirao isprovocirani razgovor, gde je u šaljivom kontekstu spomenut novac, a što je po mišljenju VJT Valjevo bilo dovoljno da mi budemo pritvoreni. Sam snimak razgovora između nas trojice suštinski ne dokazuje da je od Đokića uzet bilo kakv novac, a pored toga u spisima predmeta ne postoji naredba o nadzoru i snimanju telefonskih i drugih razgovora ili komunikacije u smislu čl. čl.504.e st.1. i st.3. ZKP koji je važio u vreme preduzimanja radnji u prethodnom postupku prema meni. Odredbom člana čl. 504. e st. 3. ZKP izričito je bilo propisano: mere iz stava 1. ovog člana određuje istražni sudija obrazloženom naredbom. U naredbi se navode podaci o licu prema kojem se mera primenjuje, osnovi sumnje, način sprovođenja, obim i trajanje mera (sada su to odredbe čl. 167. st. 2. u vezi st. 1. važećeg ZKP). U konkretnom slučaju pomenuta naredba je izdata za lice Goran Đokić, zbog postojanja osnovane sumnje da isti vrši krivično delo iz čl. 246. KZ, od strane istražnog sudije Milana Aleksića. Takođe, nema mesta primeni ni odredbe čl. 504. z st. 5. ZKP: „Ako je primenom mera iz člana 504.e st. 1. ovog zakonika, prikupljen materijal koji se odnosi na krivično delo koje nije bilo obuhvaćeno naredbom istražnog sudije iz člana 504.e st. 3. ovog zakonika, takav materijal se može koristiti u krivičnom postupku samo ako se odnosi na krivično delo koje spada u krivična dela predviđena u članu 504.a ovog zakonika“, jer u ovom predmetu ništa nije bilo slučajno što proizilazi iz iskaza svedoka Gorana Đokića, (sada su to odredbe čl. 164. važećeg ZKP – koji se odnosi na slučajan nalaz).

Da Vas podsetimo:  Zanimljivi turisti u Kragujevcu- došli da vide „gde se rodila Srbija“!

Već sam naveo da u konkretnom slučaju nema mesta primeni ni odredbe čl. 504. z st. 5. ZKP: „Ako je primenom mera iz člana 504. e stav 1. ovog zakonika prikupljen materijal koji se odnosi na krivično delo koje nije bilo obuhvaćeno naredbom istražnog sudije iz člana 504. e stav 3. ovog zakonika, takav materijal se može koristiti u krivičnom postupku samo ako se odnosi na krivično delo koje spada u krivična dela predviđena u članu 504. a ovog zakonika “ jer u ovom predmetu ništa nije bilo slučajno što proizilazi iz iskaza svedoka Gorana Đokića (sada su to odredbe čl. 164. važećeg ZKP – koja se odnosi na slučajan nalaz). To obrazlažem stavovima važeće sudske prakse koja se odnosi na primenu odredaba starog i novog ZKP. Obzirom da je u toku prethodnog postupka bio u primeni stari ZKP zakonitost preduzetih radnji mora se prema odredbama čl. 604. st. 1. novog ZKP ceniti prema odredbama ZKP koji je važio u vreme preduzimanja pojedinih radnji. Zbog toga u odnosu na mene mora se primeniti sledeći stav važeće sudske prakse: „Međutim, u odnosu na novotkrivenog učinioca za prihvatljivost materijala, nastalog primenom mere nadzora prema jednom okrivljenom, u odnosu na druge okrivljene koji nisu obuhvaćeni naredbom za prisluškivanje, zahtevano je da krivični postupak u odnosu na sve okrivljene bude jedinstven, kao i prikupljeni dokazi (odluka Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 Po1.br.2/2010 od 26.6.2010.godine)“.

Nastaviće se…

Svedočenje okrivljenog (2)

Svedočenje okrivljenog (3)

____________________

Napomena redakcije:

Koreni su otvoreni za sve ljude koji imaju potrebu da upoznaju javnost o nečemu, a pre objavljivanja teksta koji pristigne na mail adresu koreni@telia.com potrebno je da proverimo da je tekst poslala osoba koja ga je potpisala. Podaci o identitetu autora teksta, izuzev imena (ukoliko se to zahteva), neće se objavljivati.

Pojedinci i institucije, koje se pominju u objavljenim tekstovima na portalu www.koreni.rs mogu reagovati i izneti svoj stav, odgovor i mišljene, a redakcija neće vršiti korekture prispelih tekstova kao i eventualnih odgovora na njih.

1 KOMENTAR

  1. Moje licno misljenje je da treba da je sramota i nacelnika PU Valjevo i drugih organa koji su bilo sta pomislili protiv ova dva neduzna momka.Sramota.Znam ih licno.To su momci koji su se borili protiv kriminala ali na zalost,to je nekima smetalo.Danas opstaju samo olosi.Sramota za ove momke sta su im uradili i sta su pretrpeli bez razloga.Momci vi ste cisti pred bogom i narodom a Valjevo neka se stidi.

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime