TAJNA VOJNA DOKUMENTA koja demaskiraju LAŽI Momčila Perišića kukavice i izdajnika

0
109
Momčilo Perišić (Foto: Rojters)

„Nacionalisti…nacionalisti ….srpski nacionalisti su smatrali i sada smatraju i to javno govore, među kojima je evo kandidat za predsednika Srbije Toma Nikolić to i sada govori, da je prirodna granica između Hrvatske i Srbije Virovitica – Karlovac – Karlobag. Zašto? Zato što naselja sa srpskim stanovništvom se najzapadnije protežu do te linije. Normalno, moj stav i moje lično mišljenje je duboko protiv toga, i rekao sam u startu da nacionalizam srpski koji je favorizovao cara Lazara, podgrejao je hrvatski nacionalizam koji je isterao bana Jelačića“.

U sklopu medijske pripreme naroda za ukidanje od strane Vrhovnog kasacionog suda pravnosnažne presude Apelacionog suda u Beogradu kojom je Momčilo Perišić sa još dvojicom osuđen zbog špijunaže, koju pripremu vrši vlast preko svojih medija, u emisiji Ćirilica 20. februara 2023. godine Momčilo Perišić je gledaocima kazivao kako je on taj koji je vršio deblokadu svoje jedinice i drugih vojnih objekata u Zadru 1991. godine. Ideja emisije je bila da se srpskoj javnosti on predstavi kao heroj koji je zaslužan za deblokadu kasarni i ljudstva u Zadru 1991. godine, pa će valjda narod lakše prihvatiti odluku Vrhovnog kasacionog suda o ukidanju presude.

Međutim, istina je potpuno suprotna, i gorka.

Perišić je zapravo deblokiran, oslobođen, posle 6 meseci blokade u kasarni u Zadru, koja je bila samo jedna od brojnih kasarni u tom gradu i jedan od brojnih vojnih objekata u Zadru i okolini.

On je oslobođen nakon izvedene Operacije pod kodnim nazivom BRANIK – LOPUD koja je isplanirana od strane tadašnjeg komandanta 9. Korpusa JNA (Kninski korpus) general – majora Vlade Vukovića i odobrena od strane Generalštaba JNA (videti dokument sa oznakom Vojna tajna u prilogu). Zamenik generala Vlade Vukovića i ujedno načelnik štaba je u tom trenutku bio general Ratko Mladić, tada pukovnik. Jedinicama Kninskog korpusa koje su vršile deblokadu u žestokim borbama sadejstvovale su snage Ratnog vazduhoplovstva iz sastava 5. Korpusa RV i PVO JNA kojima je komandovao general – major Ljubomir Bajić, čiji zamenik je bio pukovnik Branko Šovagović, inače hrvat po nacionalnosti i koji je u toku deblokade objekta u kojem se nalazio Perišić jednog trenutka sa njim obavio telefonski razgovor, o čemu kasnije detaljnije. Na terenu je bio prisutan i pokojni general avijacije – pilot Ljubiša Veličković i načelnik Odeljenja PVO u komandi RV i PVO JNA pukovnik Slobodan Jeremić.

Terorističke snage su brojale preko 4.500 pripadnika koji su bili dobro naoružani i utvrđeni. Glavna udarna snaga Kninskog korpusa je bila 180. motorizovana brigada popunjena sa 3.000 vojnika od 19 godina. Nakon žestokih dejstava te brigade i oklopno mehanizovanih jedinica i pešadije 9. Korpusa JNA i vazduhoplovne podrške avijacije 5. Vazduhoplovnog korpusa JNA, slamanja odbrane jakih paravojnih snaga Hrvatske i njihovog odbacivanja, pokojni general Vlado Vuković koji je slovio za jednog od najstručnijeg, najsposobnijeg i najperspektivnijeg oficira cele Armije, došao je do kapije Artiljerijskog školskog centra u oklopnom vozilu BOV zajedno spukovnikom pilotom Slobodanom Jeremićem i lično su izvukli Perišića.

Borbe su trajale od 16. septembra do 5. oktobra 1991. godine, kada su hrvatske vlasti molile primirje i pregovore. Nakon te deblokade general Vuković je postavljen za komandanata Banjalučkog korpusa pa komadanata 3. Armije u Nišu i bio planiran za Načelnika Generalštaba ali je poginuo helikopterom prilikom posete jedinice 63. padobranske brigade na Brezovici u martu 1993. godine, pa je na njegovo mesto takvom igrom slučaja došao Perišić.

Inače, taj Artiljerijski školski centar je samo jedna od jedinica JNA u Zadru, a pravo pitanje jeste zašto je ostao u okruženju u gradu, odnosno zašto njegov komandant, to jest Perišić, nije pravovremeno izvukao jedinicu u takozvani prostor, odnosno na položaje van grada odakle on kontroliše situaciju u rejonu razmeštaja svoje jedinice a ne da njega kontrolišu paravojne snage?

Da Vas podsetimo:  Ćerka namestila ocu aferu „SA KLANJEM BOŠNJAČKE DECE“

Postojala su još dva školska centra, Školski centar PVO i Vazduhoplovna vojna akademija, a potom niz drugih jedinica: 105. lovačko bombarderski školski puk, 84. vazduhoplovna baza u Zemunuku, skladišta, izdvojenih objekata, komanda garnizona, objekti Doma JNA i drugo.

Kako se tada držao Momčilo Perišić i kakva je stvarna njegova uloga bila možda najbolje ilustruju tri događaja pred i u toku operacije deblokade Zadra.

Najpre, neposredno pred početak operacije Perišić je u razgovoru sa generalom Veličkovićem i prisutnim tada pukovnikom Gverom, nakon što mu je predočeno kada počinje operacija, izrazio drhtavim glasom bojazan u uspeh operacije rečima „ Da li će to da uspe“. Dakle, da li će to što je neko isplanirao da uspe. Drugi događaj je kada je Perišić pozvao komandu 5. Vazduhoplovnog korpusa i od generala Bajića tražio da avionima neutrališe jednog snajperistu na zgradi pored kasarne Artiljerijskog školskog centra koji ceo dan dejstvuje po ljudstvu u kasarni, nakon čega mu je general Bajić rekao: „ Ne služi avijacija da dejstvuje po snajperistima u stanovima, imaš pešadijsko naoružanje u kasarni, imaš top čoveče, šta je vama, da pobijem pola zgrade jer vi ne smete da otvorite vatru na snajperistu“? Treći događaj je kada je Perišić tražio da avijacija neutrališe položaje terorista u blizini kasarne i nacrtao pozicije, pa kada je avijacija u tom dejstvu raketama 57 mm izvršila dejstvo, bilo je žrtava među našim vojnicima u kasarni. Perišić poziva komandu 5. Vazduhoplovnog korpusa, dobija načelnika štaba i viče, preti da će tražiti vojni sud za pilote, a onda mu načelnik štaba staloženo kaže: „ Polako pukovniče, polako….ti si tražio da ih avijacija neutrališe, molio si, umesto da to učiniš sam, tražite avijaciju za svaku sitnicu. Odobrili smo ti zbog te dece koja je zarobljena, iako nije trebalo odobriti već si ti bio dužan da svojim snagama to rešiš. Nego, jesi ti nacrtao i njihove pozicije“? „Jesam, i tačno su unete pozicije, ti pogledaj ponovo“ uzviknuo je Perišić ko iz topa. „ Pa jel ti znaš da se dejstvo traži uzduž objekta dejstva a ne popreko u odnosu na okolne zgrade u kojima su tvoji ljudi, zbog podbačaja i prebačaja ubojnih sredstava, ti si za to odgovoran“. Perišić je ućutao i nikada više nije to pitanje postavio.

Dakle, Perišić, suprotno navodima u emisiji Ćirilica, nije vršio borbena dejstva deblokade Zadra. Nije ni planirao ni komandovao operacijom.

On je bio u blokadi od 4. maja 1991. godine do 5. oktobra 1991. godine, kada su ga izvukli iz kasarne pokojni general Vlado Vuković i pukovnik Slobodan Jeremić (sada optužen za navodno bombardovanje Banskih dvora u nameri da ubije komandanta paravojnih snaga Hrvatske Franju Tuđmana).

O tome da je tako bilo i da je u emisiji Ćirilica govorio neistine, najbolje dokazjuu dokument: Transkript o ispitivanju Momčila Perišića od strane osoblja Haškog tribunala i to: tužioca Geoffrey NICE ( Džefri Najs) i istražitelja Nene TROMP i Garyy SELSKY, a u prisustvu prevodioca Vojislava Katića i advokata Nemanje Aleksića i Žarka Nikolića koji ekskluzivno ovde prikazujemo.

Pročitajte još: Dojče vele: Mladić će možda biti osuđen za dva genocida

Da Vas podsetimo:  SNS obećava novosadskim srednjoškolcima 40 do 60 evra po sigurnom glasu

Na strani 17 pod tačkom 16 Perišić kazuje da je glavni bio general Vlado Vuković.


Na strani 19 pod tačkom 27 kazuje koliko je drugih jedinica i školskih centara bilo u Zadru.

Na strani 22 pod tačkom 25 on kazuje da nikakvu artiljerijsku podršku – dejstvo on nije davao jedinicama Kninskog korpusa, kao i da je Ratko Mladić tražio da sa aerodroma Zemunik dejstvuju posade sa topovima koji su pripadali Artiljerijskom školskom centru ali da je on, Perišić, to odbio (primedba redakcije: on je mogao to da odbije jer on nije bio potčinjen Kninskom korpusu koji ja izvodio operaciju, nego direktno generalštabu kao školski centar pa je njemu to mogao da naredi samo Generalštab).

Na strani 25 na pitanje tužioca Džefri Najsa: Od kakvog je značaja linija Karlovac – Karlobag – Virovitica?, Perišić odgovara: „Nacionalisti…nacionalisti ….srpski nacionalisti su smatrali i sada smatraju i to javno govore, među kojima je evo kandidat za predsednika Srbije Toma Nikolić to i sada govori, da je prirodna granica između Hrvatske i Srbije Virovitica – Karlovac – Karlobag. Zašto? Zato što naselja sa srpskim stanovništvom se najzapadnije protežu do te linije. Normalno, moj stav i moje lično mišljenje je duboko protiv toga, i rekao sam u startu da nacionalizam srpski koji je favorizovao cara Lazara, podgrejao je hrvatski nacionalizam koji je isterao bana Jelačića“. A u tački 27 dodaje: „….moj stav je da je to velika glupost i da to treba svako ko tako misli sankcionisati“.

A o kakvoj se operaciji radilo, koje sve i kolike snage su bile angažovane i kakve su borbe vođene, ali i kako je Operacijom tajnog naziva „ Branik – Lopud“ koju je odobrio Načelnik Generalštaba, maestralno i odlučno komandovao komandant 9. korpusa JNA – Kninskog korpusa general Vlado Vuković sa svojim zamenikom pukovnikom Ratkom Mladićem, uz sadejstvo avijacije 5. Vazduholovnog korpusa JNA pod komandom generala Ljubomira Bajića, najbolje svedoči dokument pod oznakom VOJNA TAJNA – STROGO POVERLjIVO – VRLO HITNO- „Dnevni borbeni izveštaj komande 9. KORPUSA strogo poverljivo broj 19-551 od 4. oktobra 1991. godine“ poslat Operativnom centru Generalštaba oružanih snaga SFRJ – Prvoj upravi i Isturenom komandnom mestu Vojno pomorske oblasti koji je potpisao komandant general – major Vlado Vuković, u kome se, izmeću ostalog, navodi:
„Snage 9. korpusa su u toku dana zauzele selo Murvicu, selo Briševo, selo Jurline i stavile pod vatru raskirnicu puteva selo Poljaci severno od Zadra za 12 kilometara sa koje idu putevi ka Ninu, Zadru i selu Ražanac i time otsekle grad Zadar, Glavne snage će se u toku sutrašnjeg dana dejstvovati na pravcu selo Jurlina – Bokanjac, a demonstrativni napad na pravcu aerodrom (donji Zemunik) – selo Draževac.

Pod jaku avio i artiljerijsku vatru stavljene su snage ZNG i MUP i tučeni vitalni objekti u Zadru i to industrijska zona Vlado Bagat, komandno mesto Zbora narodne garde u rejonu hotela Donat u hotelskom naselju Borik, Komandno mesto u rejonu Bokanjac, zgrada Skupštine opštine, policijsku stanicu i utvrđenje Stara Kula.

Dejstva avijacije i artiljerije bila su efektna.

Prisluškivanjem veza ZNG doznali smo da su jedinice ZNG razbijene i da ih tzv. časnici vraćaju na napuštene položaje pretnjom oružja.

Nismo imali gubitaka.

Jedinice na povoljnim položajima prešle u kružnu odbranu, odakle će u jutarnjim časovima nastavit napad na Zadar radi deblokade okruženih snaga u gradu Zadar.

Da Vas podsetimo:  Građani se sve više okreću igrama na sreću

Pročitajte još: Aktivisti na čelu sa Aidom Ćorović krenuli od Doma sindikata ka muralu Ratka Mladića

Front prema Gospiću je stabilan, jedinice drže čvrsto položaje i prevoj Mali Alan i uspešno evakuišu skladište Sveti Rok.

Izvršena je evakuacija:

-524. inženjerijskog puka,

-332. puka veze,

-551. nastavnog centra,

-86. zaštitnog puka,

-316. motorizovane brigade,

-celokupne protivoklopne municije Štaba Teritorijalne odbrane Sinj.

ODLUČIO SAM:

Nastaviti ofanzivna dejstva ka Zadru, izbiti na objekte Bokanjac – selo Crno – selo Dračevac, staviti grad Zadar pod udar oruđa za neposredno gađanje i stvoriti uslove za uvođenje svežih snaga radi prodora u grad i deblokade blokiranih jedinica u gradu Zadru.

Na ostalom delu fronta preći u odbranu, a odsudno braniti Maslenički most i nastaviti evakuaciju materijalnih sredstava iz skladišta sveti Rok i Drniš.

Imamo zahteve za dejstva avijacije prema dogovoru sa vazduhoplovnim oficirima za vezu. Prema Planu operacije po ciljevima koji su dati pukovniku Popoviću iz 5. Vazduhoplovnog korpusa RV i PVO, kao i po pozivu po ciljevima koji se ukazuju na bojištu.

Molimo angažovanje avijacije u izviđanju pravaca Karlobag – Maslenički most, Pag – selo Paški most – Šibenik – Vodice – Biograd na moru i selo Ružići – selo Muć – Split; Split – Klis – Sinj i Aržano – Sinj.

DOKAZ: navedeni dokument u prilogu.

Tako su pokojni general Vlado Vuković, general Ljubomir Bajić, general Ljubiša Veličković, pukovnici Ratko Mladić, Slobodan Jeremić, Branko Šovagović, sa svojim saradnicima i aktivnim golobradim vojnicima odbacili jake i dobro utvrđene terorističke snage tzv. ZNG i snage Milicije i TO Hrvatske, izvršile pretragu i čišćenje terena i konačno deblokirale brone objekte JNA i mesecima zarobljeno ljudstvo u njima, meću kojima i objekat u kojem se nalazio Momčilo Perišić, a sva sredstva ratne tehnike dopremili u Srbiju gde se i danas koristi u Vojsci Srbije. Već smo rekli, prema podacima iz borbenih izveštaja i službenih zapisa i snimaka EIPED jedinice, na kapiju su oklopnim vozilom došli lično pokojni general Vlado Vuković i pukovnik – pilot Slobodan Jeremić i Perišića izveli. Došli lično, ne radi Perišića koji je tada bio anonimni oficir dva i tri ranga ispod njih, koji je imao samo da stane mirno pred njima, već jer su prednjačenjem u borbi davali podstrek vojnicima i tako ih hrabrili, jer tamo gde oni nisu smeli da stave glavu, nisu slali ni druge. Tako su se prvi našli i na kapiji Artiljerijskog školskog centra u Zadru.

To je istina o deblokadi Zadra i zaleđa, a sve ostalo su legende koje je nakon stupanja na dužnost načelnika Generalštaba sticajem nesrećnih okolnosti stvorio sam Momčilo Perišić kroz više novinskih članaka koji su vrcali od neistina, baš kao i emisija Ćirilica 20. februara 2023. godine i koje služe da pomognu još jednu prevaru srpskog naroda. Ovoga puta rehabilitaciju CIA ukidanjem presude koja je kroz osudu Perišića, zapravo žigosala američku CIA.

U prilogu možete pogledati i video zapis kako je izgledala deblokada Zadra i izjavu za TV Beograd legendarnog generala Vlade Vukovića o toku dejstava u to vreme, na 3.5 minuta snimka.

Momčilo Perišić je još u proleće 1996. godine u takozvanom „slobodnom lovu“ operativaca Centra DB Beograd ulovljen na kontaktu sa američkim obaveštajcem, od kada počinje njegova operativna obrada po špjunaži u korist CIA, koja je završena u poznatom slučaju koji sada vlast u Srbiji pere.

Vaseljenska

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime