Tečaj sokolske savezne prosvetne škole 1937.

0
924

U Saveznoj prosvetnoj školi u Novom Sadu od 7 do 14 avgusta 1932. priređen je osmodnevni prosvetni tečaj. Broj polaznika bio je ograničen. Na trošak Saveznog prosvetnog odbora mogla su da dođu samo dva polaznika iz svake župe, a po jedan na trošak župa. Bilo je 1932. oko 60 tečajaca. Tečajci su živeli u internatu. Vlada Belajčić, predsednik Saveznog prosvetnog odbora, bio je glavni inicijator i organizator tečaja. Dr. Kapamadžija je tečajce snimao za film. Tečajci su se šetali po Novom Sadu i okolini, uz izlet u Frušku Goru. Uz predavanja bilo je seminarskih vežbi i govora pred vrstom, uz kritike o svakom održanom govoru. Kod kritike važile su Tiršove reči : „Ništa ne škodi toliko, koliko blagost naše kritike”. Tečaj je završen debatom o samom tečaju. (1)

Savezna prosvetna škola SKJ u u Novom Sadu održala je prosvetni tečaj od 7 do 17 avgusta 1933. Cilj tečaja bio je obrazovanje prosvetara za vođenje župskih i društvenih škola. Držani su eksperimenti sa filmovima i dijapozitivima. Sami tečajci upravljali su aparatima, naročito skioptikonom. Tečajci su posečivali kulturne zavode i išli u kraće izlete u bližu okolinu. Organizovan je izlet u Frušku Goru, do groba Branka Radičevića, gde je položen venac, pevana tužaljka, a T. Ilić održao govor. U Sremskim Karlovcima pohodili su gimnaziju i patrijaršiju, a u Ravanici poklonili su se moštima kneza Lazara. Škola je bila u Srpskom učiteljskom konviktu. Tečajaca je bilo 66 iz svih krajeva Jugoslavije. (2)

Filmove je snimala filmska sekcija Prosvetnog odbora Saveza Sokola. Filmovi koje su sokoli prikazivali mogu se podeliti na prosvetne, higijenske, privredne (unapređenje poljoprivrede), ideološke, sportske i zabavne. Sokolski prosvetni odbor kupovao je projekcione aparate za uzani film i delio ih župama. Prilikom III tečaja Savezne prosvetne škole u Novom Sadu 1934. projekcioni aparati predati su župama Osijek, Karlovac, Kranj, Skoplje i Sarajevo. Projekcioni aparati koje je poklonio župama bili su konstruisani za pogon ili rukom ili motorom. Gde je bilo struje korišćen je Cajsov aparat (16 mm) a u mestima bez struje upotrebljavan je aparat Pate-bebi za prikazivanje filmova od 9,5 mm širine (3) Filmsku sekciju SPO vodili su dr. Kapamadžija i Bogoljub-Mile Krejčik, a filmski referent SPO vodio je tečajeve o upotrebi projekcionih aparata u okviru tečaja Savezne prosvetne škole u Novom Sadu. Dvodnevni praktični tečaj za prosvetnu propagandu putem filma i dijapozitiva obuhvatao je kratki tečaj o upotrebi aparata i o načinu priređivanja filmskih predstava. Sekcija SPO snimila je pokrajinske sletove u Sarajevu i Zagrebu i letovanje naraštaja subotičkog sokolskog društva na Paliću. (4)

Savezna prosvetna škola nastavila je svoj rad u Beogradu u prostorijama Studentskog doma. Tečaj koji je održan od 9 do 22 avgusta 1937. otvorio je zamenik starešine Saveza Sokola Đura Paunković predavanjem„Šta treba da radimo”. Naglasio je potrebu čuvanja svega sokolskog a time i čuvanje svega narodnog.(5)Paunković je u svom govoru istakao : … Ta moja radost nije površna, svakidanja, ni kratkotrajna. Ona ima mnogo dublji i značajniji koren. Ta radost dolazi od briga za naše Sokolstvo. … Svakodnevno vidimo, kako se ljuljaju tu pred našim očima sve, pa i najveće etičke i moralne vrednosti. … Naš unutarnji državni život kao da proživljava najteže dane. Izgleda, kao da su se sva zla sveta udružila da sruše ono što se tolikom mukom izgradilo. … I naši Sokoli stoje zbunjeni … i da se plemenske strasti sve jače raspiriju, potpomagane sa svih strana. … Ja bi želeo, sestro i braćo, da danas, baš danas, u ovim danima koji izgledaju tako teški, u danima kad se čini da je nastala jedna opšta politička i društvena pometnja pojmova, da naše Sokolstvo visoko digne svoju zastavu, da ono zasvetli kao zvezda vodilja na nebu našeg nacionalnog života, da naš narod spontano oseti tu njegovu snagu, … naše Sokolstvo bude uspravno, nesalomljivo, da bude čuvar i branilac svega pozitivnoga u našem narodu. …. ja vas ponovo molim da budete uvek budni i spremni na sokolskoj straži i ne zaboravljajte nikad da otvoreno gledate u život. Radite i pamtite : samo ono što je čvrsto snažno i svesno, nikada ne propada.” (6)

Da Vas podsetimo:  Kako je Kragujevčanin pokušao (i nije uspeo) da glasa u inostranstvu

Starešina slovenskog i češkoslovenskog sokolstva dr. Bukovski posetio je 9 avgusta 1937. Savez SKJ u Beogradu. Tom prilikom je zajedno sa zamenikom saveznog starešine Paunkovićem posetio savezni prosvetni tečaj. Nastavnici i tečajci su bili obradovani posetom.

Tečajci su dr. Bukovskog pozdravili pesmom „Sokolskim pozdrav”.Zahvalivši se na toplom bratskom prijemu, starešina Bukovski održaoo je govor i pozvao sve prisutne da učestvuju na svesokolskom sletu 1938. u Pragu. Kraj govora Bukovskog pozdravili su tečajci oduševljenim poklicima i pljeskanjem, a zatim su pevali sokolsku himnu Hej Sloveni”. Kratko posle toga starešina dr. Bukovski srdačno se oprostio od nastavnika i svih tečajaca i napustio tečaj.(7)

Vođstvo škole nastojalo je da se kod tečajaca razvije samoradnja. Život tečajaca bio je uređen na internatskoj osnovi. Vođa tečaja bio je Miloš Stanojević. Z. Vojnović, Gačić i Atanacković starali su se da tečajcima boravak u školi bude što prijatniji. Prvog dana po otvaranju tečaja posetio ih je dr. Stanislav Bukovski, starešina sveslovenskog Sokolstva. Pozdravio je tečajce i pozvao ih na slet u Prag. Među predavačima se isticala Zorka Vojnović. U prostorijama Saveza Sokola održana je proslava 60-godina starešine Đure Paunkovića. Na proslavi tečajci su pevali nekoliko sokolskih pesama. U ime tečajaca Paunkovića je pozdravio Selimović. Tečajci su bili na izletu u Pančevu i na Oplencu. Priređen je izlet brodom 13 avgusta 1937. u Pančevo. Posetili su Mladenovac, Topolu i Oplenac 19 avgusta 1937. Na Oplencu su se poklonili pred grobom kralja Aleksandra. (8) Učesnici tečaja prisustvovali su operetnoj predstavi “Bal u Savoji” 12 avgusta 1937, a 17 avgusta 1937. gledali su čehoslovački film “Mariša” u bioskopu. (9)

O tečaju je izveštavao i „Sokolski glasnik“ člancima u dva svoja broja. Polaznici tečaja bili su 34 brata i 8 sestara, ukupno 42. Među učesnicima tečaja bilo je profesora, sudija, učitelja, privatnih činovnika i studenata. U sokolskim društvima radili su kao načelnici, prosvetari, sekretari a bio je i jedan starešina sokolskog društva. Predavali su istaknuti sokolski radnici : dr. Miloje Pavlović : Savremeni nacionalni zadaci Sokolstva, Slovensko sokolstvo, Istorija jugoslovenskog sokolstva i Jugoslovenska i sokolska misao; dr. Vladimir Belajčić : Kulturna orijentacija Sokolstva, Narodno odbrambeni rad u Sokolstvu, Sokolska organizacija, Staranje o novom članstvu i Sokolski sastanci i zborovi; dr. Nikola Mrvoš : Idejni osnovi Sokolstva i Sokolstvo i nacionalno oslobođenje; dr. Aleksandar Tabaković Sokolstvo i fašizam, Sokolstvo i nacional-socijalizam i Sokolstvo i klerikalizam; dr. Milorad Dragić : Eugenika i Sokolsko novinarstvo; Radmilo Grđić : Sokolska Petrova petoletnica; dr. Alfred Pihler : Sistemi telesnog vežbanja i Tiršev sistem; inž. Milan Cvejić : Sokolska prosvetna statistika; dr. Tihomir Protić : Sokolska štampa; Mirko Skovran : Vaspitanje sokolskog naraštaja; Franja Malin : Sokolski muzeji; Dušan Jovanović : Sokolski prosvetni rad i telesno vaspitanje; prof. Miloš Stanojević : Putevi i ciljevi, Sokolska administracija, Sokolsko besedništvo, Sokolske škole i tečajevi i Sokolske debatne večeri; Zorka Vojnović : Prosvetni rad u Sokolstvu, Sokolstvo i žena, Socijalno staranje u Sokolstvu i Rad sa ženskim kategorijama u sokolskim četama; Velja Popović : Sokolska taborovanja i izleti i O trezvenosti; prof. Svetislav Marić : Sokolstvo, dom i škola, Sokolske priredbe, Saradnja Sokolstva sa drugim organizacijama i Sokolske knjižnice; prof. Milisav Sakulac : Sokolski pozorišni odseci; Đura Brzaković : Sokolski prosvetni rad selu; prof. Boguljub Krajčik : Sokolska propaganda putem radija, Sokolstvo i sport Sokolska propaganda putem filma i dijapozitiva; Mihailo Nikolić : Sokolska štednja; dr. Milorad Feliks : Sokolski lekarski odseci i Saradnja lekara i sokolskih prosvetara; Ivan Lavrenčić : Sokolsko vaspitanje dece, Značaj i svrha pozorišta sa lutkama, Sokolska štampa za decu i Praktični rad sa decom; prof. Vladimir Deduš : Sokolska propaganda putem popularnih predavanja; Mirko Mihaldžić : Organizacija pozorišta sa lutkama i Svetislav Pašćan : Muzika i Sokolstvo. Časove telesnog vežbanja vodio je Radomir Gaćić, koji je ujedno vršio dužnost prefekta u tečaju. Ekonom tečaja bio je Dragoljub Atanacković. (10) Na tečaju su bili sokoli iz 17 župa i to : Toma Barulek, Julije Brun i Ivan Šoš iz župe Varaždin; Đorđe Bjegović i Petar Stupar iz župe Banja Luka; Miloš Brelih iz župe Ljubljana; Zlata Bulat iz župe Split; Sava Čorković, Sofija Fuksa i Slobodan Kovačević iz župe Bjelovar; Đura Čolić, Radovan Jakšić, Barka Petrović i Dragan Vidmaljrić iz župe Karlovac; Ivan Filip i Alojzija Urbajs iz župe Celje; Bogoljub Hadžić, Milivoje Ilić, Lazar Janičić, Miomir Kovačević, Igor Lebedev, Milica Nedeljković i Đorđe Veljković iz župe Beograd; Branko Hajdin i Stanislav Milić iz župe Zagreb; Darinka Host, Vlajko Stanić i Juraj Usmijani iz župe Sušak – Rijeka; Svetozar Kurjakov, Momčilo Momirov, Milan Šandor i Stojanka Vujanov iz župe Petrovgrad; Niko Marčetić i Dušan Veselinović iz župe Kragujevac; Ljubomir Mijović i Hristofor Milošević iz župe Cetinje; Tripo Miličević iz župe Mostar; Živojin Milojković iz župe Skoplje; Mehmed Selimović iz župe Tuzla; Srdan Sevnik i Zlatka Zimić iz župe Maribor i Miloš Svirčević iz župe Novi Sad. Tečajci su 8. avgusta 1937. došli u Studentski dom. Za svakog tečajca je bilo određeno mesto u učionici,kod stola u trpezariji i u sobi za stanovanje. Tečajci su na svom mestu u učionici našli olovku i svesku za beleške, a u omotu sva potrebna pismena uputstva, tako da su znali kad imaju kakvu dužnost. Rad je počinjao telesnim vežbanjem, a posle doručka počinjala su predavanja. Imali su i čas večernjeg telesnog vežbanja pod upravom Radomira Gačića. Tečaj je završen 22. avgusta 1937. večerom u Studentskom domu, na kojoj su učestvovali zamenik starešine Saveza Sokola Đura Paunković i skoro svi predavači zajedno sa polaznicima tečaja. (11)

Da Vas podsetimo:  Javno preduzeće postavlja bilbord Vučiću na privatnom hotelu, čiji se rejting na Guglu za dan strovalio

Na tečaju od 7 do 20. 8. 1938. Saveznom prosvetnom školom upravljao je savezni prosvetar Miloš Stanojević, a otvorio je Đura Paunković. Paunković je ubrzo preminuo. Na tečaju je bilo 59 tečajaca iz župa Saveza Sokola i po jedan Rus, Čeh i Bugarin. Predavača je bilo 23, a održan je 121 čas. Tečaj je bio organizovan internatski : jutarnja gimnastika, govori pred vrstom (3 minuta), predavanja, večernja gimnastika, debatne večeri i prikazivanje sokolskih filmova. Teme govora pred vrstom bile su : Ko je pravi soko ? Pijana glava ne nosi barjaka. Vino i mudra pobudali. U čemu je ljubav prema domovini ? Započeti, ali i dovršiti, Sam – upri sve sile svoje itd. Teme predavanja bile su : prosvetni rad na selu, sokolsko vaspitanje dece i naraštaja, istorija našeg i slovenskog sokolstva, sokolane, štednja, trezvenost, prosvetni rad, priredbe, knjižnice, putevi i ciljevi, sokolstvo i selo, pozorište, recitacije, muzika i pesma, govori preko radija, film i sokolska štampa. Svaki dan popodne bile su muzičke vežbe, na kojima su se učile sokolske pesme i himne. Horsko recitovanje predavao je Paščan-Kojanov. Tečajce je uvežbao recitovati u horu Rakićevu pesmu Na Gazi Mestanu”. Tečajci su razgledali Muzej kneza Pavla, vojni muzej i Zološki vrt. Na Avali su se poklonili grobu Neznanog junaka a na Oplencu grobu kralja Aleksandra. Razgledali su venčačku vinogradarsku zadrugu, Aranđelovac, Bukovičku Banju i Pančevo. U Pančevu su govorili pred spomenikom kralja Petra. Na grob kralja Aleksandra položeni su venci. U ime bugarskih Junaka govorio je Boris Vasiljev, inspektor za fizičko vaspitanje i načelnik župe junaka u Sofiji. Između ostalog rekao je i ovo : Klanjam se grobu Kralja Viteza i borca za slobodu svoga naroda i istinsku slovensku ideju.” (12)

Opšti prosvetni tečaj održan je od 6 do 20 avgusta 1939. u Saveznoj prosvetnoj školi u Beogradu. Od 1931. održavao se tečaj svake godine sa ciljem da se pojača kadar sokolskih radnika u narodu. Tečaj je vodio predsednik Sokolskog prosvetnog odbora Miloš Stanojević, a predavalo je preko 20 poznatih sokolskih radnka : dr. Vladimir Belajčić, M. Smiljanić, Đ. Brzaković, Č. Živanović, R. Aranitović, Zorka Vojnović, M. Skovran, Olga Skovran, dr. M. Dragić, dr. T. Protić, E. Antonijević, ing. M. Cvejić, I. Lavrenčić, S. Marić, …. . Tečaju je prisustvovalo 64 slušalaca iz svih župa, uglavnom prosvetari ili članovi prosvetnih odbora sokolskih jedinica. Među njima je bilo učitelja, profesora, sudija, zvaničnika, studenata i tri seljaka. Učestvovali su i članovi bugarskih junaka, ruskih i poljskih sokola.Tečaj je održan u studentskom domu u Beogradu. Tečajcima su bili prikazani uzani filmovi sa sokolskih sletova i medicinski film „Bič čovečanstva”. Specijalno za tečajce prikazan je film „Oj letni sivi Sokole!”. Muzički časovi su sa pevanjem svih slovenskih himni i mnogih sokolskih pesama bili velika manifestacija sveslovenske i sokolske misli. Razgledani su znamenitosti Beograda i Pančeva, priređeni su skupni izleti na Avalu, Oplenac i Aranđelovac. Na grobu kralja Aleksandra posle opela držali su govore predstavnici jugoslovenskog, bugarskog, poljskog i ruskog sokolstva.(13) Četvrtog avgusta 1940. počeo je VIII tečaj prosvetne škole Saveza SKJ. Tečaj je trajao do 18 avgusta 1940. Osmi tečaj bio je „Opšti prosvetno-narodno- odbrambeni tečaj” sa programom prilagođenim prilikama. Tečaj je organizovao Savezni prosvetni odbor na čelu sa predsednikom M. Stanojevićem. Po završetku tečaja učesnici su išli na Avalu i Oplenac.(14)

Da Vas podsetimo:  Zapad ne pušta niz vodu Nebojšu Stefanovića

Saveznoj prosvetnoj školi u Novom Sadu obrazovani su prosvetari za vođenje župskih i društvenih škola. Od 1931. održavao se tečaj svake godine sa ciljem da se pojača kadar sokolskih radnika u narodu. Između ostalog obučavani su i za snimanje i prikazivanje sokolskih filmova. Oni su dalje prenosili svoje znanje na župskim i društvenim tečajima. Savezna prosvetna škola prenela je svoje sedište u Beograd. Radila je u studentskom domu u Beogradu. Sokolska štampa („Sokolska prosveta“, „Bratstvo”i „Sokolski glasnik“) opširno je izveštavala o radu Savezne prosvetne škole. U sokolskoj štampi je istaknut govor Paunkovića„Šta treba da radimo” na otvaranju tečaja 1937. u Beogradu. Učesnici tečaja mogli su da vide kako u praksi funkcioniše prosvetna škola sa teorijskim i praktičnim programom.

Saša Nedeljković
član Naučnog društva za istoriju zdravstvene kulture Srbije

Napomene :

 1. Ivo Maričić, „Savezni prosvetni tečaj u Novom Sadu”, „Bratstvo”, Osijek, septembra 1932, br. 5,6 i 7, str. 64, 65;

 2. Aleksandar Čavrak, „Savezna prosvetna škola“, „Bratstvo”, Osijek, 15 novembra 1933, br. 9, str. 169, 170;

 3. Ing. Bruno Mužina (Osijek) „Film“, Sokolska Prosveta”, Beograd, Maj 1935, br. 5, str. 255;

 4. Film „Letovanje sokolskog naraštaja na Paliću“, Sokolska Prosveta”, Februara 1932, br. 2, God. II, str. 64; Sokolska Prosveta”, juni 1934, br. 6, str. 262; Sokolska Prosveta”, Novi Sad, Septembar 1934, br. 7, str. 298;

 5. M. Sel-ć, Savezna prosvetna škola“, „Sokolska prosveta”, Beograd, Septembar 1937, br. 7, str. 285, 286; “Peti tečaj škole Saveza Sokola Kralj. Jugoslavije”, „Bratstvo”, Osijek, 15 oktobra 1937, br. 8, str. 114;

 6. Peti prosvetni tečaj Saveza Sokola Kraljevine Jugoslavije”, „Sokolski glasnik“, Beograd, 21 avgust 1937, br. 25, str. 4, 5;

 7. Starešina ČOS brat dr. Bukovski u našoj zemlji”, „Sokolski glasnik“, Beograd, 21 avgust 1937, br. 25, str. 5;

 8. M. Sel-ć, Savezna prosvetna škola“, „Sokolska prosveta”, Beograd, Septembar 1937, br. 7, str. 285, 286; “Peti tečaj škole Saveza Sokola Kralj. Jugoslavije”, „Bratstvo”, Osijek, 15 oktobra 1937, br. 8, str. 114;

 9. Miloš T. Svirčević, „V tečaj prosvetne škole Saveza Sokola Kraljevine Jugoslavije”, „Sokolski glasnik“, Beograd, 6 septembar 1937, br. 26 i 27, str. 7, 8;

 10. Peti prosvetni tečaj Saveza Sokola Kraljevine Jugoslavije”, „Sokolski glasnik“, Beograd, 21 avgust 1937, br. 25, str. 4, 5;

 11. Miloš T. Svirčević, „V tečaj prosvetne škole Saveza Sokola Kraljevine Jugoslavije”, „Sokolski glasnik“, Beograd, 6 septembar 1937, br. 26 i 27, str. 7, 8;

 12. Emil Kavgić, Voćin, „Savezna prosvetna škola u Beogradu“, „Bratstvo”, Osijek, 15 novembra 1938, br. 11, str. 218-220;

 13. Antun Milinković, Slav. Brod, Savezni prosvetni tečaj”, „Bratstvo”, Osijek, august-septembar 1939, br. 9, str. 181, 182;

 14. Savezna prosvetna škola“, „Sokolski glasnik“, Beograd, 2 avgust 1940, br. 31, str. 1; Savezna prosvetna škola“, „Sokolski glasnik“, Beograd, 16 avgust 1940, br. 33, str. 5;

 

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime