Tečajevi saveza Sokola za putujuće župske prednjake

0
837

Radi stvaranja svojih stručnih kadrova stručnjaci Saveza sokola su organizovali tečajeve. Tečajci su dalje na župskim tečajevima obučavali članove sokolskih društava i četa. Načelništvo Saveza Sokola održalo je u oktobru 1936. tri tečaja i to za putujuće župske prednjake, tečaj za vođe naraštaja i tečaj za vođe dece. Održani su u Domu Soko Beograd Matice, gde su tečajci imali prenoćište i ishranu. Predavali su članovi saveznog stručnog odbora na čelu sa F. Žicom, a glavni predavač je bio savezni prednjak R. Ban.

Tečaj za putujuće župske prednjake održan je od 1 do 15 oktobra 1936. Obuhvatao je 12 radnih dana sa 74 časa. Tečaj je otvorio 1.oktobra 1936. savezni načelnik A. Pihler. Održana su predavanja : Ban, “O vaspitanju prednjaštva”; dr. Pihler -Volk, “O kvalitetu naših vežbača”; Ban, “Takmičarski rad”; Todrović-Ban, “Kako treba vežbati proste vežbe”; Ban, “Program za opšti prednjački tečaj”; Ignjatović-Ban, “Način vežbanja kod nas”; Kalman-Ban, “Javni nastupi”; Polić, “Fiziologija prostih vežbi”; Ban-Polić-Volk, “Opis tačaka za javne nastupe”; Spernjak, “o sokolskoj štampi”; Bujkač, “Opšti pogledi na stanje Sokolstva”; Stojanović, “Tehnički rad četama”; Primc, “Uzgajajmo Sokole”; dr. V. Belajčić, “O Sokolstvu”. Na tečaju je obrađeno gradivo takmičenja za naraštaj i članove na svim spravama i u svim granama lake atletike : Ban : vratilo (6 časova), Ban : razboj (6 časova), krugovi 3 časa, konj sa hvataljkama 3 časa, skok preko konja 3 časa, Polić : skok u visinu 3 časa, Polić : bacanje kugle 3 časa, trčanje 5 časova, bacanje pune lopte, Ban : narodna kola, pevanje koračnice, Kovač : nastupi k prostim vežbama, Kovač : vežba uz recitaciju „Veče na školju”, Ban : različitosti, Ban : proste vežbe. (1)

Sa povećanjem ratne opasnosti u tečajeve za putujuće župske prednjake uvedena je predvojnička obuka. U Savezu sokola u Beogradu 1939. održan je jednomesečni tečaj iz narodne odbrane za putujuće prednjake iz svih župa. (2)

Da Vas podsetimo:  Srbija se budi, Srbija se buni protiv korona diktature

Krajem oktobra 1939. počeo je tečaj iz predvojničke obuke za putujuće župske prednjake u vežbaonici Saveznog doma u Beogradu. Svrha tečaja bila je da se tečajcima daju solidni temelji teoretskog i praktičnog znanja iz grana vojne nastave, kako bi zatim i sami u svojim župama priređivali tečajeve iz predvojničke obuke za prednjake sokolskih jedinica, a ovi da bi se osposobili za provođenje predvojničke obuke sa članovima svojih jedinica. Tečajevi su pomagali zadatcima narodne odbrane i vojske, koja je u svojim redovima dobijala već dobro spremljene snage. Na tečaj su poslale skoro sve župe svoje putujuće župske prednjake. Tečaj je bio na internatskoj osnovi i u strogo vojničkom duhu.

Nadzor nad tečajem vršio je savezni načelnik Ivan Kovač. Tečaj je vodio član saveznog tehničkog odbora Frano Žic. Nastavnici su bili većinom oficiri, koji su izvodili nastavu po knjizi : „Potrebna znanja za ispite Sokola koji žele da služe manje u kadru”. Knjigu su napisali art. pukovnik Dimitrije Pavlović, sanitetski pukovnik dr. Milivoje Radulović, art. kap. I klase MiroslavT. Rašić, art. poručnik Dragutin A. Valter i savezni prednjak Rafael Ban. Tečaj je bio završen 15 decembra 1939. (3)

Tečaj je trajao od 20 novembra do 15 decembra 1939. Na tečaju je bilo 22 učesnika iz 19 župa. Tečajci su bili smešteni u prostorijama Saveza Sokola, gde su držana predavanja o narodno-odbrambenom radu, administraciji i telesnom vaspitanju, a iz vojnog dela o strojnoj obuci, poznavanju oružja, nastavi za gađanje sa raznim vrstama oružja, poznavanje karti i orijentacije, stražarskoj i ratnoj službi, bojnim otrovima, o zaštiti od napada iz vazduha, …. . Vojna obuka izvođena je i na terenu. Nastavnici na tečaju bili su za vojni deo oficiri, a za ostalo članovi Načelništva i Stručnog odbora Saveza Sokola. Za predvojničku obuku učesnici su dobili vojnička odela i ostalu spremu. (4)

Da Vas podsetimo:  Odbijena jedna od prijava protiv dekana FON-a

U velikoj dvorani Sokolskog doma Soko-Matice u Beogradu 16. decembra 1939. priređen je svečani završetak tečaja. Svečanom završetku tečaja prisustvovao je ministar za fizičko vaspitanje naroda, Jevrem Tomić, u pratnji načelnika ministarstva M. Aračića. U ime komandanta Beograda prisustvovao je general B. Vrbica. …. . Prisustvovali su oficiri nastavnici na tečaju pukovnik D. Pavlović, kapetan A. Glušić, kapetan D. Savić, kapetan Pantelić i poručnik Grujičić. Strojem vojnika-sokola komandovao je kapetan S. Grujičić. U ime Saveza Sokola tečajcima se obratio zamenik starešine Milivoje Smiljanić. U svom govoru istakao je : „Vi kao sokoli svesni ste velike dužnosti svakog pojedinca … . Najveća je sada vaša dužnost osposobiti se za odbranu zemlje. …. Od svih dužnosti najveća je odbrana zemlje. Uz ostale sokolske dužnosti uzeli ste i ovu. U ime Saveza sokola Kraljevine Jugoslavije zahvaljujem vam kao i svoj g.g. oficirima i braći, koja su uložila trud za uspeh.” Ministar za fizičko vaspitanje naroda Jevrem Tomić u svom govoru istakao je : „ … Kada odete na teren vaša će dužnost biti da podižete duh i moral, kako bi i današnji vojnici bili u tradiciji stare i slavne srpske vojske. …” . Na pozdrave odgovorio je Miloš Volk, sokolski prednjak iz Banja Luke, rodom iz Šoštanja (Slovenija), istakavši da će iz sveg srca raditi na narodno-odbrambenom polju. Ivan Kovač, načelnik Saveza SKJ, u ime Saveznog Načelništva, proglasio je prvi tečaj završenim. (5)

Radi stvaranja svojih kadrova stručnjaka sokoli su organizovali tečajeve. Načelništvo Saveza Sokola održavalo je u oktobru tečajeve za putujuće župske prednjake. Tečajci su dalje obučavali članove župa i sokolskih jedinica. Sa povećanjem ratne opasnosti na tečajevima je uvedena predvojnička obuka. Savez Sokola pripremao se za odbranu zemlje i tako što je organizovao tečajeve za prednjake iz narodne odbrane. Cilj tečaja bio je da se prednjacima daju solidni temelji teoretskog i praktičnog znanja vojne nastave, radi vođenja sličnih tečajeva u župama, i za prednjake sokolskih jedinica. Prednjaci sokolskih jedinica bi se time osposobili za obuku članova sokolskih jedinica. Sokolski rad prekinuo je Aprilski rat 1941.

Da Vas podsetimo:  Laboratorija Srbija: mržnja, hajka, nesanica…

Saša Nedeljković
član Naučnog društva za istoriju zdravstvene kulture Srbije

Napomene :
1. B.S, „Tečajevi Saveza SKJ”, „Sokolski glasnik“, Ljubljana, 15 decembra 1936, br. 49, str. 2;
2. „Sokolski život”, „Oko sokolovo”, Beograd, 1940, br.3; Vesti Sokolskog društva Beograd-Matica, „Oko Sokolovo”, Beograd, 1940, br.7, str.119; Vesti Sokolskog društva Beograd-Matica, „Oko Sokolovo“, Beograd, 9 oktobar 1940, br.8, str.138;
3. „Tečaj Saveza Sokola za pred-vojničku obuku župskih prednjaka”, „Sokolski glasnik“, Beograd, 15 decembar 1939, br. 50, str. 5;
4. „Narodno-odbrambeni tečaj”, „Sokolski glasnik“, Beograd, 26 novembar 1939, br. 47 i 48, str. 8;
5. „Svečani završetak narodno-odbrambenog tečaja”, „Sokolski glasnik“, Beograd, 22 decembar 1939, br. 51, str.2;

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime