Teorija zavere o HAARP-u – od manipulacije klimom i kontrole umova do zemljotresa u Turskoj i Siriji

6
113

„Misteriozna svetla”, zabeležena neposredno pre zemljotresa u Turskoj, nisu rezultat HAARP aktivnosti, niti se sa sigurnošću mogu pripisati fenomenu takozvanih zemljotresnih svetala. Analiziramo jednu od najupornijih i najstarijih teorija zavere o programu HAARP, ali i kakva je povezanost dezinformacija sa tragičnim događajima i prirodnim nepogodama.

Katastrofe gotovo nesagledivih ljudskih, materijalnih i ekonomskih posledica, poput zemljotresa u Turskoj i Siriji, po automatizmu privlače interesovanje svetske javnosti. Sa pažnjom velikog broja ljudi — valutom koja, uz informacije, postaje neprocenjiva — prostor za manipulaciju postaje veći, a dezinformacije i teorije zavere postaju dominantni diskurs.

Tako, teorija zavere o HAARP-u, uz kemtrejlse, opstaje pune tri decenije, dok se lista stvari na koje ovaj istraživački program, navodno, negativno utiče, konstantno uvećava.

Od manipulacije klimom, kontrole ljudskih umova i geoinženjeringa, HAARP je za teoretičare zavere postao vojna mašinerija odgovorna za neke od najrazornijih prirodnih katastofa — poput zemljotresa u Haitiju 2010. godine, Japanu 2011, ali i onog koji je 6. februara pogodio Tursku i Siriju.

U prethodnih 30 godina koliko kruže teorije zavere o HAARP-u, nije priložen niti jedan relevantan dokaz za iznete tvrdnje. U poslednjoj seriji optužbi na račun HAARP-a, snimci svetlosti vidljive neposredno pre zemljotresa u Turskoj za pojedine korisnike društvenih mreža bila je dovoljna za zaključak o „pravom uzroku“ razorne katastrofe.

Njihovo ubeđenje je, međutim, daleko od logike i činjenica, ističu brojni svetski seizmolozi, geolozi i geofizičari.

Teorijski, ali ni praktično, nije moguće da HAARP stvara zemljotrese.

Nedavni zemljotres u Turskoj nije izazvan bivšim američkim vojnim istraživačkim centrom pod nazivom Program za aktivno auroralno istraživanje jonosfere pomoću visokih frekvencija (HAARP). Suprotno tvrdnjama koje kruže društvenim mrežama, HAARP nema mogućnost modifikacije zemljine atmosfere, a posebno ne njenih unutrašnjih slojeva, poput litosfere i tektonskih ploča.

David Malaspina, naučnik u Laboratoriji za fiziku atmosfere i svemira (LASP) na Univerzitetu Kolorado Boulder, rekao je za Rojters da su radio talasi HAARP-a slični jačoj radio stanici, i da „ne postoji mehanizam uz pomoć kojeg bi AM radio prenos izazvao zemljotres”. Pored toga, trenutno ne postoji tehnologija za lansiranje radio talasa sa zemlje i njihove precizno ciljanje na određenu lokaciju, pa samim tim, isključuju mogućnost da radio talasi mogu da utiču na udaljene seizmičke uslove.

Da Vas podsetimo:  Savski plato i rekonstrukcija zgrade Pošte: novi centar grada, ali samo za elitu?

Munje tokom zemljotresa nisu retka pojava

HAARP ne može da stvori munje suprotno tvrdnjama sa društvenih mreža u kojima se navori da takvi prizori „nisu normalni prilikom zemljotresa“.

Iako su zemljotresna svetla poznat, ali nedovoljno ispitan atmosferski fenomen, njihova manifestacija, pre ili tokom zemljotresa, se ne povezuje sa HAARP aktivnostima.

Pretpostavlja se da zemljotresna svetla nastaju kao posledica električnih naboja koji se, tokom seizmičke aktivnosti, formiraju u pojedinim vrstama stena. Jedan deo stručanjaka iz oblasti geologije, pak, tvrdi da je veliki broj prijavljenih zemljotresnih svetala zapravo posledica varničenja na dalekovodima ili električnim instalacija usled zemljotresa.

Slično se može pripisati i jednom od snimaka „misterioznih svetala” pre zemljotresa u Turskoj. Svetla su se, naime, u potpunosti ugasila nakon što je na datom mestu nestalo struje na dalekovodima, što dovodi u sumnju njihov navodnu povezanost sa munjama, aurorom borealis, HAARP aktivnostima, ali i predskazanjem katastrofe.

HAARP, „Mobi Dik” među teorijama zavere

Kako su teoretičari zavere došli do zaključka da program dizajniran za proučavanje viših slojeva atmosfere — može da ima tako snažan uticaj na slojeve ispod zemljine površine?

Teoretičari zavere tvde da HAARP, između ostalog, prouzrokuje povećanje broja munja širom sveta, dovodeći ovaj program u direktnu vezu sa pojavama svetala pre zemljotresa u Turskoj i Siriji.

Kao i u slučaju skorijeg talasa dezinformacija u vezi sa Svetskim ekonomskim forumom, pobornici HAARP teorije zavere smatraju da SAD i „zapadne sile” vrše neprimeren uticaj na sve prirodne događaje izazivajući katastrofe globalnih razmera, „igrajući se boga”.

***

HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Program) je nastao kao zajednički projekat američkih vazduhoplovnih snaga i američke mornarice 1993. godine. Od 2015. godine kontrolu nad programom preuzima Fairbanks Univerziteta u Aljasci (UAF).

Da Vas podsetimo:  Stoltenberg: Ako Ukrajina prihvati Putinove uslove, to će biti katastrofa

Upravo zbog svojih vojno-istraživačkih početaka i svoje razmere, pretpostavlja se, HAARP postaje predmet teorija zavere o manipulaciji vremenom i kontroli uma.

HAARP program čini niz naučnih instrumenata od kojih je glavna karakteristika Instrument za istraživanje jonosfere (IRI), visokofrekventni predajnik koji se koristi za proučavanje jonosfere, dela gornje Zemljine atmosfere. Upravo je IRI, najmoćniji svetski visokofrekventni radio predajnik, u centru pažnje teoretičara zavere.

Visokofrekventni radio prenos vrši interakciju sa jonizovanim česticama – elektronima – u jonosferi na nadmorskoj visini višoj od 100 kilometara.

HAARP takođe proučava i magnetosferu — deo atmosfere iznad jonosfere u kojem Zemljino magnetno polje utiče na dejstvo naelektrisanih čestica — i njene Van Alenove pojaseve zračenja.

Naučnici proučavaju jonosferu zbog sposobnosti ovog sloja da utiče na radio signale. Van Alenov pojas predstavlja interesantano područje za istraživanje ponajviše zbog svojstva zračenja prisutnog u magnetosferi koje brzo i značajno oštećuje satelite. Smatra se da bi razumevanje načina na koji zračenje utiče na satelite, dovelo do naprednijih tehnika za njihov dizajn i durabilnost.

Ne postoji mogućnost da bilo koja aktivnost HAARP-a od utiče na dnevne atmosferske prilike, a posebno ne na seizmičku aktivnost u litosferi. Svaki takav predlog je besmislica, istakao je profesor emeritus Univerziteta u Njukaslu, Fred Menk, stručnjak za Zemljinu jonosferu i magnetosferu za AAP u avgustu prošle godine.

Većina vremenskih prilika na zemljinoj površini javlja se u troposferi i stratosferi, do oko 12 kilometara nadmorske visine, za razliku od pet puta dublje minimalne visine jonosfere.

Visinska razlika između troposfere i jonosfere je, dakle, velika. Međunarodna svemirska stanica, primerom, orbitira u jonosferi na 400 kilometara visine, u kojoj ne duva vetar ili ne pada kiša, kao što je to slučaj sa troposferom na oko 10 kilometara.

Da Vas podsetimo:  ANB spremao hapšenje Abazovića i Kneževića?

Suprotno tvrdnjama da HAARP izaziva klimatske promene i neprirodne vremenske sisteme, ovaj program na svom sajtu navodi da je cilj njegovog istraživanja da „dozvoli naučnicima da bolje razumeju procese koji se kontinuirano dešavaju pod prirodnom stimulacijom sunčevog zračenja”.

Na stranici „čestih pitanja i odgovora” u vezi sa programom HAARP, razotkriva se i teorija zavere da njegovi instrumenti kontrolišu vremenske prilike: „Radio talasi u frekventnim opsezima koje HAARP emituje ne apsorbuju se ni u troposferi ni u stratosferi — dva nivoa atmosfere koja proizvode vremenske prilike na Zemlji.”

„Pošto nema interakcije, ne postoji način da se kontroliše vreme. HAARP sistem je u osnovi veliki radio predajnik. Radio talasi stupaju u interakciju sa električnim naelektrisanjem i strujama i nemaju značajnu interakciju sa troposferom.”

Teorije zavere povezane sa HAARP-om datiraju najranije od 1993. godine, nekoliko godina pre nego što je objekat postao potpuno operativan. TV snimak iz 1995. godine tvrdi da je zabrinutost zbog uticaja objekta na vremenske sisteme prvi put izražena dve godine ranije, kada je američka Federalna uprava za avijaciju navodno počela da upozorava avione da se drže dalje od vazdušnog prostora iznad objekta kada je bio u funkciji.

Sajtovi koji plasiraju brojne dezinformacije i teorije zavere kao što je Infowars Aleksa Džonsa, doprineli su širenju i popularizaciji spekulacija o aktivnostima HAARP-a u konspiracionim krugovima širom sveta.

Dakle, niti je HAARP prouzrokovao zemljotrese u Turskoj i Siriji, niti su nam potrebne aluminijumske kape da sprečimo naučnike, vojsku ili zle vlade da kontrolišu svaku našu misao.

6 KOMENTARA

 1. Da odmah napišem ISTINOMER je dobro preneo, i bez senzacionaliznma, negde dobijene, istinite podatke o sistemu HAARP. Ali- kada god se dogodi neka velika elementarna ili prirodna nesreća javljaju se „stručnjaci“ koji uzroke pripisuju pojedinim fenomenima ili delovanjima obaveštajnih službi u okviru tobožih zavera.Tako i sa zemljotresom u Turskoj i Siriji za koji je, gle stručnjaka- odgovoran HAARP sistem. HAARP je skraćenica engleskog naziva High Frequenncy Active Auroral Resaerch Program -koji su pronašli, razradili pa i pantentiraali naučnici Istlund i Kristofilos 1980. g. Korišćen je kao istraživački civilni opit Sjedinjenih američkih država, kasnije se okušala i armija i avijacija SAD. Služio je za ispitivanje gornjeg sloja atmosfere, posebno jonosfere, i visokofrekventne aktivnosti sunčanih radiotalasa, prostiranju magnetnih polja itd.. Bilo je i vojnih pokušaja da se radiotalasima i dejstvom u jonosferi ispita delovanje i prenos radiotalasa, prenošenja komunikacija i signala navigacije ali i da se ometaju radio veze, satelitski signali koji su služili za identifikacju raketa u naletu i iznalaženje putanje kretanja raketa i ometanja brojnih drugih elektronskih uređaja. Na tome je radilo nekoliko država koje su instalirale odgovarajuće uređaje i predajne antene:–SAD je instalirao još tada nešto stariji sistem „Hipas“ na Aljasci i u Portoriku. Na istraživanjima, konstrukciji, izradi i montaži uredjaja na Aljasci radilo je 14 univerziteta a HAARP je imao počenu snagu emitovanja od samo 3,6 megavata a već 2006 g. punih 3,16 gigavata što znači u kilovatima 3,16 miliona, u vatima 3,16 milijardi! , Rusija- ima projekat Sura kod Nišni Novogoroda sa 190 Megavata i Norveška projekat EISCAT sa 1000 Megavata kod Tromsa. Mala istraživačka postrojenja su imali i Nemci i država Peru. Međutim višegodišnja ispitivanja nisu dala željene rezultate pa su npr. Amerikanci svoje postrojenje na Aljasci koje je 2014.g. trebalo da bude isključeno, predali na upotrebu Univerzitetu na Aljasci 2015.g. Univerzitet često izdaje postrojenje u zakup zainteresovanim naučnicima. Već kod prvih saznaja da postoji HAARP sistem javili su se senzacionalistički članci o tobožim mogućnostima sistema HAARP da utiče na promene klime, obilne padavine, zemljotrese itd. što se kasnije pokazalo iz dostupnih naučnih radova kao potpuno netačno. Da je HARP mogao da utiče na obilno padanje kiše, prvi Amerikanci bi ga instalirali u okolini Las Vegasa da im donese dovoljno vode jer taj grad grca od suše! Tako da je HAARP sistem danas već, osim kod pojeniačnih istraživanja iz domena fizike, postao skoro nevažan jer ni za promene u prirodi, ni za elektromagnetno i radiotalasima vođenje rata nije bilo ni dokaza niti je ikada postojala prava mogućnost za npr. uništavanje raketa i aviona radiotalaisma- sem elektronskih ometanja komunikacija sa posadom aviona i vojnom bazom. Pošto mi Srba spadamo u dosta sujeverne narode, jer ko bi drugi verovao u nekada čuvene „Najdanove talase“koji dolaze iz dubine zemlje, nedaleko od Male Krsne, gde je možda i više hiljada ljudi stajalo u navodnoj zoni delovanja Najdanovih talasa na sve boljke i smetnje u ljudskom organizmu, što se kasnije pokazalo kao stopostotno šarlatanstvo, nego mi, iz Srbije? To važi i za brojne diskusije o negativnom, često pogubnom delovanju HAARP sistema na prirodu, zemljotrese i na ljude -koje su bile, pa usahle, da bi se opet kroz senzacionističke članke ponovo pojavile u javnosti. Znači- bez straha, HAARP ne deluje kako se često priča i piše! U Srbiji je slično bilo i kod pojave mobilnih telefona. Šta se sve nije pisalo o štetnom uticaju radiotalasa, navodnog magnetnog polja i dr. na mozak, na opšte zdravlje, na pojave karcinoma itd. itd. I šta se dogodilo? Ništa, danas milionima ljudi u Srbiji, pogotovo mlađima, mobilni svakodnevno „ vise“ satima na ušima- a svi korisnici su ipak i živi i zdravi!

 2. Да, све је „завера“. Тако су оне лекаре који су тврдили да је вирус короне вештачки, називали теоретичарима завере и стављали их на стуб срама! А данас се показало да су били у праву! Амерички „научници“ који тврде да је ХААРП мала маца и само мало јачи радио преносник, наравно да ће тако да причају иначе оде глава! А ако је тај ХААРП толико неважан, због чега постоји? Да изучава јоносферу? Па ко је луд да поверује у невиност таквих истраживања? Амерички научници, нарочито они у Ленглију који су повезани на војни програм, експериментишу и са климом и са људима. Све док докази о томе не изађу на видело (а изгледа да је час истине куцнуо) све ће бити теорија завере!!!

  • У праву сте, браво!
   Још се питам шта ће том „постројењу“ напајање снаге 1.000.000.000 Вата?
   Шта ће Мегаватна инсталација 5Г антена/уређаја?
   Ко плаћа сву ту струју, која је ненормално поскупела (у свету а биће и код нас)…

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime