U maju ekonomske preporuke EU Srbiji

0
842

euEvropska unija će u maju uputiti specifične ekonomske preporuke Srbiji u skladu sa novim pristupom proširenju u kome je težište na pripremi zemlje za članstvo u domenu ekonomije, rekao je 28. marta šef sektora za evropske integracije u Delegaciji EU u Srbiji Frejk Janmat (Freek Janmaat). U okviru novog pristupa koji se odnosi na „ekonomsko urpavljanje“, zemlje kandidati će svake godine dostavljati Evropskoj komisiji nacionalne programe ekonomskih reformi a svake druge godine programe za konkurentnost i rast, na osnovu kojih će im se upućivati preporuke. Srbija ove godine ne treba da očekuje podršku budžetu iz novog višegodišnjeg budžeta EU, jer mora prvo da pripremi akcioni plan za upravljanje javnim finansijama, šta je još jedna od obaveza zemalja u procesu pristupanja, rekao je Janmat.

Janmat je na brifingu za novinare o novom pristupu u politici proširenja u EU Info centru rekao da je još rano reći kakve će preporuke EU uputiti Srbiji ali je dodao da se može pretpostaviti da će se odnositi na tržište rada zbog visoke stope nezaposlenosti ili na javna preduzeća s obzirom da predstavljaju opterećenje za budžet i konkurenciju.

Ukazao je i na značaj pitanja „fiskalne situacije u Srbiji“, pošto je planirani budžetski deficit 7,1% a javni dug raste“.

„Moramo videti šta će biti u maju. Evropska komisija još priprema te preporuke a onda treba da ih razmotre naše članice, odnosno ministri finansija članica EU“, rekao je on i dodao da će ministri to učiniti u maju.

Preporuke će se ubudće izrađivati na osnovu nacionalnih programa ekonomskih reformi koje će zemlje Zapadnog Balkana dostavljati Evropskoj komisiji svake godine, dodao je on. Ti programi će se odnositi na oblasti od trgovine, tržišta rada, poslovnog ambijenta i privatizacije do fiskalne politike.

Da Vas podsetimo:  Zapad uvek protiv Rusa

Janmat je rekao da se prve specifične preporuke mogu očekivati u maju ove godine, s obzirom da zemlje kandidati za članstvo u EU već dostavljaju u januaru program ekonomskih prioriteta koji će se od 2015. zvati nacionalnim programom ekonomskih reformi.

Preporuke bi trebalo da se sprovode u narednih godinu do dve godine kako bi se izbeglo da se odugovlači sa njihovom primenom, rekao je on.

Istakao je da novi pristup u politici proširenja sa težištem na ekonomiji treba da omogući veću interakciju zemalja u procesu pristupanja i EU u usklađivanju u oblasti ekonomije i pruži konkretnije smernice zemljama u pristupanju.

„Specifične preporuke zajednički će se razmatrati i usvajati sa zemljama u regionu, uključujući Srbiju“, rekao je šef sektora za evropske integracije u Delegaciji EU u Srbiji.

EU je novi pristup koji se odnosi na „ekonomsko upravljanje“ iznela u Strategiji proširenja EU za 2013/2014. koja je predstavljena u oktobru 2013. Ta strategija se objavljuje zajedno sa izveštajima o napretku zemalja potencijalnih kandidata i kandidata za članstvo u EU.

Evropski komesar za proširenje Štefn File je svečano predstavio novi pristup na konferenciji Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) 24. februara 2014. u Londonu.

Kako je dodao, ekonomski kriterijumi u procesu pristupanja su dosta opšti, a dva osnovna se odnose na funkcionisanje slobodnog tržišta i spremnost zemlje da izdrži pritisak konkurencije kada pristupi EU.

„Zaključeno je da u ovoj fazi nijedna zemlja Zapadnog Balkana nema funkcionalnu tržišnu privredu“, rekao je on i dodao da je želja EU da pruži smetnice i savete u ranoj fazi pridruživanja u oblasti strukturnih ekonomskih reformi i fiskalne politike.

Podsetio je da u oblastima koji se odnose na ekonomiju često nema pravne tekovine EU već da postoje različiti modeli u članicama, poput penzionog sistema, ali da EU može da pruži konkretne predloge i preporuke na osnovu najboljih praksi u članicama EU.

Da Vas podsetimo:  KAD RADNICI UTIHNU…

Podrška EU budžetu od 2015.

Janmat je rekao i da će se od zemalja u pridruživanju tražiti da dostave i akcioni plan za upravljanje javnim finansijama koji će se odnositi na pitanja budžetiranja, funkcionisanje Ministarstva finasnija ili ubiranja poreza.

Naveo je da je pored sredstava IPA, odnosno podrške izgradnji kapaciteta zemljama u pridruživanju, u višegodišnjem budžetu EU za period 2014-2020. predviđena i podrška budžetima zemljama kandidatima, za koju će ključan biti taj akcioni plan.

On je dodao da će grantovi ići u direktno u budžet ali da će to zavisiti od uslova koji se postave za određene sektore, a da je opšti uslov izrada akcionog plana.

„Preduslov za budžetsku podršku biće izrada akcionog plana o upravljanju javnim finansijama. Mislim da će biti potrebno vreme za njegovu pripremu i ne vidim mogućnost da budžetske podrške bude već ove godine. Najranije bi to moglo da bude sledeće godine“, rekao je on.

Konkurentnost i rast

Zemlje kandidati će svake druge godine dostavljati i program za konkurentnost i rast sa težištem na sektorima bitnim za podsticanje konkurentnosti privrede i rast, a prve programe bi trebalo da dostave sledeće godine, dodao je Janmat.

Evropska komisija će zatim u godišnjem izveštaju o napretku zemlje, koji će objaviti na jesen 2015. godine, izneti ocenu tog programa sa preporukama.

Janmat je rekao i da će EU sarađivati sa međunarodnim finansijskim institucijama, poput Svetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i Međunarodnog monetarnog fonda u podsticanju ekonomskog razvoja Srbije.

On je rekao da EU generalno podržava sklapanje aranžmana sa MMF-om, ocenivši da takvi aranžmani daju „uporište“ i šalju pozitivan siganl investitorima.

Autor: M.P.

euractiv.rs

like-button.net here

wordpress-themes.org here

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime