Udruženje Tata

10
4748

2014-06-11_043514Udruženje Tata je udruženje očeva, razvedenih i rastavljenih očeva i očeva samostalnih staratelja, koje u svom članstvu ima oko 20% žena

Udruženje je osnovano u februaru 2012. godine u Beogradu, kao izraz neslaganja sa diskriminacijom muškaraca tj. očeva u postupcima razvoda i dodeljivanja starateljstava u tim postupcima.

Osnovni ciljevi udruženja Tata su

• razvoj odnosa otac – dete;

• razvoj svesti kod muškaraca i očeva o ulozi, funkciji i značaju očinstva.

• izjednačavanje očinstva sa materinstvom i stavljanje muškaraca (očeva) kao roditelja u ravnopravan položaj i tretman u društvu u odnosu na žene (majke), u skladu sa svim načelima rodne ravnopravnosti;

• promena uvreženog mišljenja u društvu i svesti građana da je žena (majka) po pravilu za decu važniji i potrebniji roditelj u odnosu na muškarca (oca);

• razvoj svesti u društvu o ulozi, funkciji i značaju očinstva.

Delovanje i misija udruženja Tata

• razvoj i rešavanje pitanja i problema očinstva;

• pitanja, prava i problemi očeva nastali tokom rastavljenja bračne i vanbračne zajednice, brakorazvodnih postupaka i određivanja starateljstava nad decom;

• prevencija zlonamernog ponašanja očeva u toku razvoda i/ili rastavljenja;

• pitanja, prava i problemi očeva samostalnih vršilaca roditeljskog prava i samohranih očeva;

• pitanja prevencije i suzbijanje svih oblika nasilja, porodičnog, partnerskog i roditeljskog;

• pitanja površnosti, neprofesionalizma, pristrasnosti i korumpiranosti u radu nadležnih i postupajućih državnih službenika.

Danas, posle više od dve godine iskustva, udruženje Tata suštinski i organizacionu deluje u četri osnovna pravca: pomoć očevima, pomoć razvedenima (i muškarcima i ženama), ukazivanje širokoj i stručnoj javnosti na nerazvijeno očinstvo i ukazivanje širokoj javnosti na nehuman tretman i diskriminaciju razvedenih i njihove dece.

Čitaoce pozivam da pogledaju web-sajt www.ulogaoca.com na kom će i sami jasno prepoznati kakvi su to problemi očinstva o kojima se ne govori ili ne zna.

——————————

Tačno je da se Udruženje posle svog formiranja bavilo samo očevima i muškarcima, kada su u pitanju bili razvodi, ali vrlo brzo su nam se za pomoć počele obraćati majke i nove partnerke razvedenih muškaraca, tako da su se i žene počele uključivati u rad Uduženja. Upravo te majke i nove partnerke su među ženama i pronosile glas o radu Udruženja, zbog čega su nam se posle samo nekoliko meseci uveliko počele javljati i žene koje se razvode, pred razvodom ili su se već razvele, sa raznim pitanjima u vezi sa partnerstvom, roditeljstvom ili problemima sa državnim institucijama.

Tako smo već posle manje od godinu dana suštinski taj prvo Sektor, a danas Agenciju za razvode i rastavljenja, u potpunosti organizovali da ravnopravno radi sa oba pola. I zaista, izrasli smo u respektabilnu i jedinstvenu organizaciju u regionu koja je posvećena radu sa problemima u razvodima.

Do sada nas je sa raznim pitanjima kontaktiralo više od 3.500 građana, sa preko 700 muškaraca i 250 žena smo konkretno radili u postupcima razvoda, a sa preko 200 parova smo radili na primenjivanju sporazuma koje su potpisivalu u sudovima ili centrima za socijalni rad, a da se ništa zapravo nisu ni sporazumeli.

Agencija za razvode i rastavljenja udruženja Tata zapravo odrađuje veliki deo posla za koji su zaduženi centri za socijalni rad, kog oni tako vešto izbegavajju, prebacujući kompletnu krivicu ili odgovornost na sud.

U radu sa svojim članovima i zainteresovanim građanima, primenjujemo sopstvene programe koji su jedinstveni u regionu i zasnovani na struci. Naša uspešnost u radu je oko 80%. Faktički, sve što nastane u razvodu, može se ili rešiti ili dobiti potrebna znanja za njihovo rešavanje u programima Udruženja, bilo da su to pravna, komunikacijska, partnerska ili roditeljska pitanja.

——————————

Suštinski problem u razvodima i njegovim posledicama (govorim o zlonamernim razvodima u kojima je prisutan tzv. otrov razvoda) je u nedostatku komunikacije između razvedenih partnera i u izričitom odbijanju uspostavljanja te komunikacije. Problem leži u neraščišćenim partnerskim odnosima razvedenih partnera. Muškarci i žene koji se razvedu bez detaljnog rada na sebi tokom postupka razvoda i oni partneri koji su još u postupku razvoda, uglavnom nisu u stanju da razlikuju partnerske i roditeljske odnose. Za pravilan razvod (ili kako ga mi nazivamo Zdrav razvod) neophodna je proći kroz svojevrsnu školu za razvode. Neophodno je da razvedeni nauče kako da upravljaju sobom u razvodu. Takve stvari se ne uče same i neophodna je stručna ili iskustvena pomoć u prijateljskom okruženju. Zvuči jednostavno i zaista i jeste tako. Problem je što mi kao društvo, razvode doživljavamo kao rat, a ne kao epizodu u svom životu. Zaboravljamo lepotu roditeljstva u toj osvetoljubivoj i zlonamernoj borbi za ponižavanje i omalovažavanje bivšeg partnera.

Sistem pravne i socijalne zaštite kod nas je tako osmišljen da jednostavno ljudima koji se razvode ne ostavlja mogućnost da pre nego se sudski razvedu nauče šta znači biti razveden, koje su karakteristike načina života posle čina razvoda, kakva je razlika između partnerskih i roditeljskih odnosa i šta se ne sme mešati u tim odnosima.

Broj razvoda u Srbiji je u stalnom i velikom porastu. Prema podacima republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji živi bezmalo oko 400.000 razvedenih ljudi tj. oko 200.000 razvedenih brakova sa oko 54% razvoda sa maloletnom decom. Trend prema statističkim podacima pokazuje porast sa prognozom daljeg porasta broja razvoda i bračnih i vanbračnih veza. Zvanični podaci govore da se u ovom trenutku na sudu roditelji spore za vršenje roditeljskog prava nad 25 do 30 hiljada dece.

Da Vas podsetimo:  Sotona i Milan Milenković objavili rat Novaku Đokoviću

Razlozi zbog kojih dolazi do razvoda bračne i vanbračne zajednice su kompleksni i brojni. U našoj javnosti se uglavnom pokušava dati odgovor na ta pitanja, a potpuno se zanemaruje pakao kroz koji moraju proći ljudi koji odluče da se razvedu. Nepotrebnim pitanjima skrećemo pažnju sa suštine.

U razvodu, krivica ne bi smela da postoji. Niko nije silom terao dvoje ljudi da osnuju zajednicu. Isto tako, niko nema pravo da osuđuje jednog partnera kad poželi da iz te zajednice izađe. Upravo ta potreba naših ljudi da na nekoga svali krivicu u razvodu, povlači sa sobom niz nepotrebnih i zlonamernih postupaka jednog od partnera u razvodu iza kojih se zapravo krije podsvesna težnja da krivicu svali na drugog. Nepotrebno se trudimo da dokažemo postojanje nečije krivice u razvodu i nepotrebno nastojimo izazvati rat među partnerima koji se razvode. Potpuno zaboravljamo da oba roditelja koja se razvode bezrezervno vole svoju decu, da deca bezrezervno vole oba roditelja i da život ide dalje, te da je bolje naučiti kako živeti posle razvoda, nego dokazivati nečiju krivicu.

Postoji ogromna diskriminacija razvedenih ljudi, i žena i muškaraca, koji su se razveli. Upitaću javnost: da li zaista smatrate da ono društvo koje je iznedrilo termine „raspuštenica“, „polovnjača“ ili „krava s’ teletom“ ne gaji diskriminaciju razvedenih ljudi?

——————————

Sistem i procedure u razvodu, koje se tiču svih komponenata razvoda, nije dobro definisan. Pored toga, i ono što jeste definisano se ne sprovodi kako bi trebalo.

Kratko i jasno rečeno – sistem ne valja i mora se menjati. Na sreću, prilagođavanje sistema načelima EU će popraviti stanje.

U svim delovima našeg sistema su prisutni javašluk, nestručnost, nezainteresovanost i korupcija. To je činjenica koju ne može niko da porekne.

Sistem brige o porodici i zaštite deteta i roditelja u postupcima razvoda u Srbiji je na kolenima i toliko je štetatn i po decu i po oba roditelja da ga nazivamo Maligno tkivo. Centri za socijalni rad su gospodari života i ubice detinjstava kod svakog deteta čiji roditelji prolaze kroz torturu od strane socijalnih radnika u svom razvodu.

Najveću odgovornost snose tzv. voditelji slučajeva u centrima za socijalni rad. Čovek koji već 27 godina održava i (iz verovatno sopstvenog interesa) opravdava ovakav korumpiran sistem je Dragan Vulević – načelnik Odeljenja za upravno-nadzorne poslove u oblasti porodične zaštite Ministarstva rada i socijalne politike Srbije.

Sve dok se Dragan Vulević ne smeni, neće biti pomaka u problemima razvedenih i njihove dece, a korupcija u centrima za socijalni rad će ostati na ovom visokom nivou.

Ako u obzir uzmemo kompletnu proceduru u razvodima i pitanja koja se zakonski moraju rešiti, kao i činjenicu da su proceduralno i zakonski postupajućim sudijama uglavnom vezane ruke i da u skladu sa propisima nemaju slobodu u odlučivanju (iako su građani ubeđeni u suprotno) glavni nosioci krivice za ovakvo stanje su centri za socijalni rad i pre svega, rodonačelnik i njihov zaštitnik, Dragan Vulević.

——————————

Alimentacioni fond

Dragan Vulević godinama unazad obmanjue građane, naročito razvedene, ali i državne organe, zakonodavca i vlast sa svojom bajkom o alimentacionom fondu. Poslednjih 7 godina nailazim u medijima na njegove intervjue i izjave u kojima navodi da je Ministarstvo rada i socijalne politike upravo pripremilo novi nacrt zakona o alimentacionom fondu. Zanimljivo je to, da se po pravilu ta izjava pojavi par nedelja kasnije od trenutka kad neko udruženje građana zatraži ili predloži smenu Dragana Vulevića. Sam predlog zakona nikada nigde nije predstavljen, a na osnovu komentara narodnih poslanika sa kojima Udruženje održava kontakte, potpuno je nerealan.

——————————

Kategorizacija roditelja

U 2013. godini znam da su održane bar četiri tribine, u organizaciji udruženja građana, na kojima je učestvovao i Dragan Vulević. Na prvoj sam ostao do kraja, naslušao se iracionalnih ideja i predloga; drugu sam napustio posle 10 minuta, a na ostale više nisam ni išao. Uzaludno gubljenje vremena, a ljudi su dolazili iz svih krajeva Srbije, očekujući neko konkretno rešenje ili bar realan predlog.

Još u 2013. godini, više puta na tribinama i u medijima, Dragan Vulević je jasno tvrdio da je za Ministarstvo već pripremio predlog zakona koji će definisati kategorije roditelja i pravilnik sa načinima na koje će roditelji iz tih kategorija ostvariti svoja prava. Čim se stišala bura u civilnom sektoru, od predloga ne ostade ništa.

Dan posle mog gostovanja u Beogradskoj hronici, kojom prilikom sam jasno označio Dragana Vulevića kao krivca za ovakvo katastrofalno stanje u oblasti o kojoj govorimo, dobio sam mailom, a zatim i telefonom, poziv od privatne marketinške agencije, koja je od udruženja Tata zatražila dva oca koja bi učestvovala za vaučer od 1.000 dinara u definisanju tipova porodica.

Na moije pitanje, zar ta kategorizacija već nije gotova, dobio sam odgovor da se tek rade ankete sa roditeljima.

Da Vas podsetimo:  Možeš ti Laziću da šmrčeš, opijaš se, juriš autom ali nek to bude po pustom ataru u Brestaču

Dakle, Dragan Vulević, ne samo da nas je ombanuo još u 2013. godini da je završio predlog zakona, već nas je sve javno lagao da je uradio posao, a da zlo još bude veće, za taj posao je angažovao privatnu marketinšku agenciju koja od budžetskih para radi ono što je po opisu posla upravo posao zaposlenih u Ministarstvu i nenamenski troši budžetska sredstva.

——————————

Javnost mora biti upoznata sa činjenicom da je procedura za sporazumni ili tužbeni razvod braka ili uređenje roditeljskih odnosa u prekinutim vanbračnim zajednicama takva da su sudovima i postupajućim sudijama ruke gotovo potpuno vezane i da sudije ne mogu da urade ama baš ništa bez mišljenja centara za socijalni rad.

Sa druge strane, rukovodioci i zaposleni u centrima i Dragan Vulević, obmanjuju javnost i uporno plasiraju priču kako je sud taj koji donosi presudu, dok centri daju samo mišljenje. Na ovaj način samo sa sebe skidaju krivicu i prebacuju na druge.

Uostalom, pitajte sudije šta oni misle. Siguran sam da sudije imaju mnogo toga da kažu. Pozivam sudije da u javnost iznesu bar ono što pojedine sudije hrabro iznose na seminarima koje organizuje advokatska komora za mlade advokate pri dobijanju licence za zastupanje maloletnih lica. U Udruženje na dodatnu i dobrovoljnu edukaciju je dolazilo više advokatskih pripravnika, koji su nam prenosili te informacije.

Predlažem da država (namerno kažem: država) sprovede anketu među: 1.000 tužbom razvedenih muškaraca (i bračna i vanbračna zejednica), 1.000 tužbom razvedenih žena, 1.000 sporazumno razvedenih parova, ali i među zaposlenima u centrima za socijalni rad i neka te dobijene podatke valjano iskoristi.

——————————

Udruženju Tata se do sada obratilo već više od 30 roditelja (i očeva i majki) sa tvrdnjama i dokazima da su im u centrima za socijalni rad u Beogradu, Novom Sadu i Šapcu tzv. „voditelji slučaja“ u njihovim postupcima razvoda tj. određivanja vršilaca roditeljskog prava tražili ili predlagali da za 300 do 400 evra sačine za sud takav izveštaj koji će ostvariti zahteve tih roditelja.

Javna je tajna da se za ovakve izveštaje plaća u centrima za socijalni rad. Imenovani pojedinci nisu jedini za koje postoje sumnje ili prijave. Udruženje recimo poseduje podatke za još jedan broj voditelja slučaja koji su korumpirani, a nisu u tih pomenutih 30 slučajeva. Činjenica je da u velikom broju centara za socijalni rad u Srbiji postoje imenovani socijalni radnici za koje se sumnja da su korumpirani i činjenica je da se uvek isti socijalni radnici pominju u tim situacijama. U proseku, po 2-3 socijalna radnika po centru su imenovana.

Naš cilj nije lov na veštice. Udruženje Tata, a ni građani, naročito oni koji se razvode, nemaju ništa od toga da javno prozovemo pojedince, a da ostali korumpirani socijalni radnici ostanu na svojim radnim mestima i da se sistem ne menja.

Naša uloga je ukazivanje javnosti na kriminalne radnje u centrima za socijalni rad, motivisanje i ohrabrivanje građana da što češće prijave korumpirane socijalne radnike i da motivišemo istražne organe Republike da pokrenu nezavisne policijske istrage i da na delu pohvataju ove lopove.

Međutim, naš primarni cilj je demontaža celokupnog sistema delovanja centara za socijalni rad u postupcima razvoda određivanja vršilaca roditeljskog prava. Smatramo da je glavni krivac za ovakvo katastrofalno i kriminogeno stanje u centrima Dragan Vulević, koji možemo slobodno reći ne radi ništa.

Pored toga, neposredno posle zajedničkog gostovanja u emisiji Oko magazin na RTS-u, u aprilu 2013. godine, Dragan Vulević mi je van programa rekao da su svi moji navodi tačni. Šest meseci kasnije u intervjuu za Kurir je naveo upravo navode Udruženja i potvrdio tačnost naših podataka, pri čemu je naveo i neverovatan podatak da je u 4.500 prijava protiv socijalnih radnika za 5 godina, nepravilnost otkrivena u svega 14 slučajeva. Zar su svi ti ljudi koji su se žalili na rad centara retardirani?

Tek pre 10 dana u novinama Alo, ministar Vulin je (kao reakciju na moje navode) izneo pravi podatak: u 700 prijavljenih slučajeva u 2013. godini, u čak 200 je otkrivena nepravilnost u radu socijalnih radnika. To je 28,6%. Dakle, kad na ulici sretnete desetoro dece iz razvedenih brakova, čak njih troje su žrtve malignog tkiva centara za socijalni rad. Hvala ministru Vulinu što je imao hrabrosti da izese ovaj skrivani podatak u javnost i javno potvrdi sumnje Udruženja na nekvalitetan rad socijalnih radnika.

——————————

Pored toga, smatramo da se mora uraditi evaluacija stručnosti socijalnih radnika, psihologa, pedagog, defektologa i sociologa zaposlenih u centrima za socijalni rad i njihova obučenost i doraslost zahtevima koje od njih zatraži postupajući sud. Brojni socijalni radnici se hvale veštinama stečenim na sumnjivim stručnim seminarima.

Kvalitetnim inspekcijskim nadzorom i disciplinskim merama, moralo bi se pozabaviti i sa javašlukom i indisponiranošću u radu tokom radnog vremena. Na primer, iznenada posetite u toplijim danima centre za socijalni rad Novi Beograd ili Zvezdara i videćete na klupama u dvorištima da većina zaposlenih u periodu već od 11 pa do 14 sati ne radi ništa i uglavnom ispijaju kafe i tračare.

Da Vas podsetimo:  Nedodirljivi

Imajte na umu i podatak da čak jedna trećina dela budžeta za socijalnu zaštitu, odlazi na plate zaposlenima.

——————————

Da ne bude zabune, Udruženje od osnivanja ima vrlo blisku saradnju sa pojedincima u centrima za socijalni rad. Mi imamo insajdere u centrima i njihovim strukovnim sindikatima. Udruženje je vrlo dobro upoznato sa lošim materijalnim stanjem, malim platama i velikim obimom posla socijalnih radnika. Od insajdera u centrima smo i dobili brojne podatke o kriminalnim radnjama pojedinaca.

Malo je poznato da sam lično iskoristio prijateljstva u medijima i na molbu pojedinaca iz sindikata centara, pomogao socijalnim radnicima da u medije unesu svoj štrajk iz 2012. godine. Do angažovanja Udruženja tokom tog štrajka, usred izborne kampanje, niko od medija nije bio zainteresovan za priču o štrajku. To je trajalo skoro tri meseca.

Tokom ta tri meseca, centri su kršili sudske odluke i nisu organizovali sudski propisana viđenja dece i roditelja u centrima. Usled toga, dolazilo je do dodatnog otuđenja dece i roditelja, zbog čega su centri nakon štrajka predlagali dodatna tri meseca viđanja dece i roditelja zarad reuspostavljanja odnosa. A sami su bili krivci što je do otuđenja dolazilo, svojim nesporovođenjem izvršnih sudskih rešenja. I za to niko nije odgovarao.

Međutim, kao rezultat ličnog angažovanja u pomaganju socijalnim radnicima u njihovom štrajku, nastale su vrlo tesne saradnje sa pojedincima u strukovnim sindikatima socijalnih radnika. Upravo ti pojedinci su aktivno učestvovali u predlozima zakonskih rešenja i propisa u sastavu Protokola Tata.

Zajednički naziv za sva zakonska i proceduralna rešenja koja donosi udruženje Tata nosi naziv Protokol Tata. U stvaranju Protokla, između ostalih, učestvovali su pojedini sudije i socijalni radnici.

Cilj Protokola Tata je da unese red u postupke razvoda i određivanja vršenja roditeljskog prava, ali i olakšavanje posla i sudijama i socijalnim radnicima. Oni socijalni radnici koji su upoznati sa sadržajem Protokola su najavili zdušnu podršku njegovom izglasavanju. Protokol je zasnovan na zakonima EU i hteli ili ne, neka rešenja iz Protokola će biti uvedena u Srbiju u skladu sa procesom našeg pristupanja EU.

Jedan od predloga je gašenje sadašnjih centara za socijalni rad i pokretanje dve odvojene ustanove: centri za socijalnu zaštitu i porodični centri.

——————————

Problem neplaćanja alimentacija je veoma kompleksan i uvek poseduje svoje dublje uzroke. Ne sme se tako olako koristiti termin „nesavestan roditelj“.

U stručnoj literaturi, u statistici evropskih zemalja i u iskustvu u našem radu, stoji činjenica da u situacijama kada onaj roditelj sa kojim dete živi ne ometa viđanje deteta i roditelja sa kojim dete ne živi, taj roditelj redovno plaća alimentaciju u 85% slučajeva. Sa druge strane, kada roditelj sa kojim dete živi ometa viđanje deteta i drugog roditelja, taj roditelj plaća alimentaciju u svega 35% slučajeva.

Dakle, kada se jedan roditelj (onaj kod kog dete živi) požali da ne dobija redovno alimentaciju, prvo bi trebalo proveriti da li taj roditelj dozvoljava ili ometa viđanje deteta i roditelja sa kojim dete ne živi. Važno je napomenuti da su i nedavanje alimentacije i nedozvoljavanje tj. ometanje viđanja deteta i roditelja krivična dela. Javnost mora znati da iza neplaćanja alimentacije obično postoji još neki dublji problem i da se ne sme tako olako osuđivati.

U dosadašnjem radu, imali smo intervjue sa više desetina majki koje su ometale viđanje dece sa njihovim očevima, bivšim partnerima. U 100% slučajeva smo dobili potvrdan odgovor od majki da nisu dozvoljavale viđanje deteta i oca, jer postoji problem sa plaćanjem alimentacije. Dakle, priznavale su i ucenu sa svoje strane i krivično delo. Naša reakcija je išla u smislu smirivanja strasti i iznalaženja rešenja reuspostavljanjem komunikacije među bivšim pratnerima. Za razliku od centara za socijalni rad, naš metod je bio daleko uspešniji.

Po našim procenama, na osnovu podataka republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji živi najmanje 50.000 dece koja ne dobijaju alimentaciju uopšte, dobijaju je neredovno ili je dobijaju u umanjenom iznosu. Kažem: najmanje.

Sa druge strane, na osnovu zastupljenosti „Sindroma zlonamernog roditelja povezanog sa razvodom“ u Srbiji živi između 80 i 100 hiljada dece koja ne viđaju očeve ili ih viđaju umanjeno u odnosu na sudski definisan model viđanja, uglavnom usled samovoljne odluke majke tj. bivše partnerke.

——————————

Premijer Srbije Aleksandar Vučić je nedavno najavio formiranje stručnih i volonterskih saveta u kojima bi se građani angažovali da pomognu državi u reformama.

Predlažem premijeru formiranje „Saveta za roditeljsku ravnopravnost“ (za čije funkcionisanje je udruženje Tata već sačinilo elaborat) u kom bi bili zastupljeni svi tipovi roditelja: muškarci i žene u braku ili vanbračnoj zajednici, razvedeni muškarac i žena sa i bez samostalnog vršenja roditeljskog prava, roditelji dece obolelih od teških bolest i dece sa invaliditetom i drugi.

Za www.koreni.rs

Antigona

10 KOMENTARA

 1. Jelena Zoric i Ljiljana Vinklerovic ozloglasene radnice CSR u Nivom Sadu..korumpirane i instruisane do bola!Muski rod se zatire u korenu a porodica izvrgava ruglu i razbija puca po savovima..ostvaruju se tako interesi nakaradnog modela buduce gradjanske Srbije u kojoj ce Premijer-ka verovatno na oosai ici sa povocem lezbo roba na sednucu Vkade i to ce biti sasvim normalna i redivna stvar..Samo tradicionalna porodica i deca-STOP!!! Strasnooo sta se radi ovoj nasoj jadnoj naoacenoj zemlji po diktatu stranih nalogodavaca i brojnih NVO sektasa..zatire nam se seme bre!A mi cutimo i fontanom spiramo sa sebe sve nase grehe..strasno!Dok 100000 dece u Srbiji raste potpuno bez svojih oceva samovoljom ili bagatom voljom njihovih nazovi kvazi majki..Zakon se do te mere ne postuje grubo krsi i nipodastava a Ustav bukvalno gazi pod nogama buducih nekih samozvanki i samozvanaca koji ce nam uskoro krojiti kapu kako cemo i sa kim da zivimo kakk da podizemo i odgajamo to malo dece sto imamo..a dalja reprodukcija kao takva ce biti gotova nemoguca medj ovakvim najaradnim polovima do te mere poromecenih zahladnelih odnosa.
  Ja toliko.
  Hvala na paznji.

 2. Pozdrav svima,

  Evo ja imam isto tako neki problem sa svojom vanbracnom zajednicom. Naime doveo sam u kucu zenu sa kojom sam imao 5 godina veze, i sada imamo dva sina od 2.5 godina i 09 meseci. Od prvog dana su pocele svadje i to traje evo vec dve ipo godine. Kada sam odlucio da sve dam advokatu i da se resim te zene. Ona je to naslutila i prijavila me je za nasilje u porodici iako su policajci napisali da nema tragova nasilja i doktor je napisao izvestaj da nema tragova nasilja. Odvela mi je decu i sada zive kod njezinih roditelja. Tu zivi i njezin sin iz prvog braka kome je ona poverena kao staratelj a koga je ostavila kda je dosla da zivi kod mene u kucu. Zna ona da sam ja vezan za decu i sada manipulise samnom, koristeci decu kao sredstvo za sveoje potrebe. Ne znam kakave su mi sanse da dobijem decu na sudu, boricu se kao lav, ali nju vise ne zelim da vidim. Ona svaki dan trazi nesto novo, samo daj daj daj. Za mesec ipo dana sam joj upaltio preko 70 000 dianra, inace sam vlasnik firme. I to izgleda da je malo, pa se od tih mojih para hrane svi. Ona sada preti da ce me poslati u zatvor, da ce trajno da mi oduzme decu, itd. Bas danas stupa na snagu novi zakon koji stiti zene, ne znam kako ce to uticati na moj proces. Kao i sebi zelim vam sve najbolje u resavanju naseg slucaja, glavu gore, imajte strpljenja i ne gubite nadu. Pozdrav,

 3. Pozdrav svim ocevima.
  Evo da kazem i ja nesto malo o svojim problemima. Naime razveo sam se bivsom suprugom u oktobru 2016. Advokat je pristao na alimentaciju od 12000 din pocev OD01.07.2016 vidjanje dece svaki drugi vikend tj svaki veci dvodnevni praznik(nova,uskrs itd). Posto su u pitanj dva deteta(cerka7 i sin 1god)nacin vidjanja su mi dali u subotu od 10-12 vidjanje sina onda uzimam cerkudo nedelje do 5. Obzirom da smo 100km udaljeni meni treba 3 sata u jednom pravcu pa vi vidite sta mi ostane od druzenja sa detetom. Podnosila je razne nebuloze kako sam ja nasilnik(ako jesam stvarno nedao Bog da jutro docekam ziv)i kako sam pretio njoj da cu da upalim nju i njene. Ja sam tig dana hteo da izadjem i odem iz porodicne kuce gde smo ziveli kod mojih roditelja kada je doticna supruga zakljucala vrata i samim tim me lisila slobode da bi odmah posto sam ja kasnije napustio SVOJU RODNU KUCU otrcala u sup i rekla kako sam ja nasilnik i da sam ih sve tukao. Na sve to sam precutao jer mi je bilo dosta samo sam hteo da ta osoba vise ne bude u mojoj blizini. Dalji razvoj dogadjaja je da sam tek za Bozic prvi put uzeo cerku kod sebe kada je dete imalo masnicu na oku. Rekla je da joj je alergija od leka. Posto je bio praznik nisam imao nacin da stupim u kontakt sa centrom u Cacku. Posto je ona iz Cacka to je njihova nadleznost. Neki dan kasnije kada sam stupio u telefonski razgovor sa centrom iz Cacka lik koji se javio mi je rekao doslovce da nemaju evidenciju o mom slucaju i da nezna dali iko od njih iz centra vodi slucaj. Kada sam otisao da vratim dete razmenili smo nekoliko ostrijih reci nasta je opet stigla tuzba od javnog za nasilje. Znaci nemam prava da znam zasto mi je dete modro. Moj nazovi advokat meni kaze posto je presuda od oktobra da od tada pocnem da placam alimentaciju. Ona me je opominjala nekoliko puta da nisam platio 3meseca pre oktobra ja sam se obracao advokatu za savet a on je izricit bio da ne placam da iskuliram(imam poruke na viberu) da bi mi danas stiglo u firmu zakljucak od izvrsitelja da uplati na racun banke 48000 din. Sve u svemu ne ocekujem pomoc od nikoga jer u ovoj zemlji za nas oceve pomoci nema jer smo mi kao bele vrane obelezeni da ako bilo ko podigne nogu na nas mi smo krivi. Hocu samo da se zahvalim svima koji ovo procitaju i da kazem da obrate paznju sa kojim advokatima rade jer njihov neprofesionalizam moze da nas kosta i zatvora u mom slucaju. Inace sve alimentacije placam od oktobra uredno i na vreme. Hvala jos jednom i sta da vam kazem nego spremite pun kofer zivaca i polako. Pozzzz

 4. ko je imao posla sa centrom za socijalni rad u kučevu,kao ja,više ga ništa ne može iznenaditi,SLAVICA PEŠIĆ,ne znam kako da je nazovem,kad sam je pitao za savete,rekla mi je da ako budem nastavio da dosađujem,zabraniće mi da viđam dete,šta reći o toj spodobi,otišla je u penziju,voleo bih da je sretnem,da je pitam kako spava,čudovište

 5. Vec nekoliko godina vodim borbi za starateljstvo nad svojom maloletnim cerkom,koju je majka ostavila samu u kuci sa samo 13 meseci,kada je napustila vanbracnu zajedno cu. Psiholog vestak u postupku potvrdio je da je majka deteta zena sa psiholoskim problemima i da je dete opasno ostavljati samo sa njom, uprkos tome Centar za socijalni rad u Krusevcu je dete ipak dodelio takvom “ majci“, iako sam ja taj koji je dete sve to vreme sam odgajio. Nije ni cudo sto svi centri nestrucno rade kada je na njihovom celu nestrucni Dragan Vulevic. Svi sa istim problemima treba da se udruzimo i organizujemo kako bi sprecili da centri za socijalni rad budu ti koji kroje sudbinu nase dece i najcesce ih stavljaju u kandze majkama koje bi radije da se svete zbog neuspelog braka nego da brinu o deci.

 6. Šta da kažem što već nije rečeno. Soc. radnica koja se sveti meni jer se stalno žalim na njena postupanja koja su očigledna i koja se dopisom konstatovana i od gradskog centra. Sveti se na taj način što dete bez ikakve osnove umesto na svakih sedam dana viđam na dva meseca i to samo na osnovu krivične prijave na nasilje u porodici iako policija na terenu nije konstatovala nikakve povrede niti se supruga žalila na iste. I sada kada je doneta privremena mera viđanja opet po njenoj odluci jednom mesečno po jedan sat viđanje se ne sprovodi nego se opet traže načini da se viđanje ne održi.Sin ima nepune 3 godine i raste bez oca. Radi se po onoj narodnoj dva bez duše jedan bez glave.Osuđujem nasilje nad ženama i isto tako zloupotrebe nasilja radi osvete.Podrška roditeljima koji se bore za svoju decu i prolaze kroz iste i slične probleme.

 7. Postovani,
  Kao prvo jako pozitivni utisci na napred izlozene stavove te prilozene dokaze za ocajno stanje u nasoj drzavi povodom jedne od najosetljivijih tema,razvoda braka i svega sto je u paketu sa njim.Duboko sam zainteresovana za uclanjenjenje u udruzenje te razmenu konkretnih ideja jer sam po struci dipl.pravnik a eto imala sam to iskustvo razdvajanja od oca dece pre 4 god. a sad sam pred novim iskustvom,postupkom za razvo braka.:-) Stvar je jasna kad je i volja roditelja jasna, ali zbog jako puno ali…borba!Eto,javite mi se na mail ako je moguce radi buduce saradnje…ukoliko je ista moguca
  Srdacan pozdrav!

 8. Kao prvo; želeo bih da budem član udruženja, iako nisam u mogućnosti da fizički budem prisutan(zbog vrste posla kojom se bavim i zato jer živim u Sloveniji) i da na taj nači pomognem i dam udela u pomoći razvedenim OČEVIMA, jer sam i ja jedan od tih sa TRAGIKOMIČNIM razvojem i epilogom moje lične tragedije zahvaljujući CZSR, SUDU I NEURAVNOTEŽENOJ ŽENI sa poremećenim stavovima o životu!!! Za deo ovih navoda imam i materijalne dokaze, a radi se o KRALJEVU!!! Taj problem o kome vi ovde pišete postoji možda i u većoj meri nego u navedenim ghradovima, ali niko o tome niti zna niti, imam utisak, hoće da zna!!! Vidim iz Vašeg texta da ste zainteresovani za ovu problematiku, pa bih Vas molio da mi pošaljete neku vrstu pristupnice u članstvo udruženja tata, ili šta god već i kako imate organizovano, i da makar mogu da pratim zbivanja, a eventualno i da probam da rešim svoj slučaj, ako za to već nije i prekasno!!!
  Unapred zahvalan!!! Otac koji ne poznaje svoje dete koje ima već 15god, a ja sam je video poslednji put kada je imala 3 god!!! LP Miloš Damljanović!!!

 9. Ja prolazim golgotu sa centrom za soc.rad u Novom Sadu .njihovo misljenje je amin za sudove,decu vidjam na kasicicu a do juce sam ih podizao svakodnevno celodnevno.ucestvovali su u instruiranju mog starijeg sina koji je nedavno napunio 9 godina da me neopravdano optuzi za nasilje nad njegovom majkom iako nikad nisam ni prekrsajno odgovarao u zivotu ,svi me znaju kao velikog tatu ,muza I coveka a moja deca su me obozavala,narocito stariji sin do momenta dok ga centar za soc. Rad Novi sad nije pripremio zajedno za mojom sa mojom suprugom,preceno mu je da mora lazno svedociti,totalno sam izbezumljen razocaran tuzan

  • takodje imam isti problem s centrom novi sad , konkretnije jelena zoric , moj sin je bio vezan izuzetno za mene izdrzavaal sam 15 god ceku porodicu , posle nasilja za koje je suprug osuden uz pomoc jeleen zoric dete ne vidjam 18 meseci, a oni se prave kudi jer ih porodica ne intersuej vec licno torturisanje roditelja koji su pametni da shvate njihove lose namere i neprofesionalizam,

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime