UDRUŽENjU “Gardijsko Srce“

0
260

Humanitarno Udruženje Veterana 1.GMTBR GŠ VRS “Gardijsko Srce“, osnovano je u maju mjesecu 2021. godine u Banja Luci, sa ciljem da baštini slavnu istoriju brigade, prikaže njen put i djela širem auditorijumu i pomogne braći veteranima u njihovim svakodnevnim nedaćama i sačuva uspomenu na braću saborce koji su svoje živote ugradili u slobodu Republike Srpske.

NASTANAK I RATNI PUT BRIGADE

19.01.1993. godine (BOGOJAVLjENjE)

Han Pijesak, formirana je 1.gmtbr GŠ VRS,kao prištabska jedinica Glavnog Štaba Vojske Republike Srpske. Taj dan postaje i Krsna slava same brigade.

Zbog velikih obaveza Glavnog Štaba VRS i potrebe na širem području Han Pijeska, pristupilo se formiranju manevarske jedinice sa čitave teritorije bivše BiH.

Angažovanjem vojnih obveznika iz svih opština Republike Srpske, koji su bili pripadnici bivše JNA, oficira, podoficira i civilnih lica na službi u JNA.

Svoje prve akcije u cilju odbrane Srba i srpske nejači, već u rano proljeće 1993.godine, brigada je veoma uspješno sprovela na području Konjević Polja, Cerske, Srebrenice i Goražda.

Odmah po završetku ovih akcija 1.gmtbr GŠ VRS učestvuje u akcijama na širem području Žepe. Već tada su, za ovu relativno mladu brigadu bile vezane mnoge herojske priče.

Brigada je u junu i julu 1993. godine učestvovala u operaciji „ Lukavac 93“ u oslobađanju Trnova, Jahorine – Delijaša – Crne rijeke i komunikacije Sarajevo – Trnovo, kao i proboja prema Igmanu i Bjelašnici. Poslije završetka ovih operacija, odlukom Komandanta GŠ VRS, krajem septembra 1993. godine, brigada je predislocirana sa šireg područja Han Pijeska na područje Kalinovika.

Slavna 1.GMTBR GŠ VRS – GARDA!

autor:Gardisti Veterani

Igor Ignjatović – Predsjednik HU “Gardijsko Srce“

Sreto Protić – Zamjenik Predsjednika

Stojan Babić – Potpredsjednik

Branislav Grahovac – Predsjednik Skupštine

Da Vas podsetimo:  Koga pomilovati na Dan državnosti ako nemaš državu

Radivoje Popović – Predsjednik Odbora za Republiku Srbiju

Radenko Jokić – Generalni sekretar

Predsjednik Odbora za dijasporu

 

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime