Upravni sud ugrožava uzbunjivače

0
1025

Upravni sud ignoriše Zakon o zaštiti uzbunjivača tako što prilikom izricanja presuda ne uzima u obzir navode o odmazdi koju uzbunjivači trpe zbog svog uzbunjivanja, pokazuje praksa Pištaljke. Budući da zaposleni u državnim organima otkaz ili premeštaj – najčešći oblik odmazde prema uzbunjivačima – mogu pobijati jedino pred Upravnim sudom, ovakva praksa ugrožava više od tri četvrtine uzbunjivača (78%) u Srbiji, pokazuju podaci Pištaljke.

U sedam okončanih procesa koje su advokati Pištaljke vodili pred Upravnim sudom, ovaj sud u pet slučajeva obrazlažući svoje odluke nije uopšte razmatrao odredbe Zakona o zaštiti uzbunjivača, iako je to tužbama traženo.

Dve presude sadrže obrazloženja koja se jednim delom odnose na Zakon o zaštiti uzbunjivača, ali je sud, uglavnom šturo, navodio da uzbunjivač nije učinio verovatnom vezu između pretrpljene štetne radnje i izvršenog uzbunjivanja.

Takva praksa Upravnog suda nastavljena je i u postupku okončanom pre mesec dana u kojem je uzbunjivača zastupao pravni tim Pištaljke. Uzbunjivač Vladimir Pantić iz Valjeva dobio je presudu u svoju korist, ali ne zbog navoda da je uzbunjivač već zbog povrede Zakona o opštem upravnom postupku.

Sud je poništio rešenje Žalbene komisije grada Valjeva pošto se Vladimir Pantić žalio toj komisiji da ga je gradska uprava, nakon što je svojim šefovima ukazao na nezakonitosti prilikom izdavanja građevinskih i drugih dozvola, rasporedila na drugo radno mesto. Uzbunjivač je do tada radio upravo posao izdavanja građevinskih dozvola, ali je pre premeštaja odbio da pojedinim investitorima izda nezakonita rešenja. Donet je nov pravilnik o sistematizaciji, Pantić je sklonjen sa izvora informacija jer mu je dodeljeno radno mesto van upravne zgrade i posao koji do tada nije radio.

Naglašavajući da je rešenje o premeštaju čin odmazde zbog prijavljenih nezakonitsti uzbunjivač je uputio žalbu nadležnoj komisiji grada Valjeva koja je odbijena. Žalbena komisija nije cenila navode o uzbunjivanju kao uzroku premeštaja.

Da Vas podsetimo:  Ekološki genocid: Direktor fabrike tražio da se kiselina pušta direktno u reku

U presudi Upravnog suda navodi se da je sud posebno cenio navode tužbe koji ukazuju da Pantićev premeštaj predstavlja štetnu radnju u vezi sa uzbunjivanjem. Sud je međutim zauzeo stav da tužilac nije učinio verovatnim da rešenje žalbene komisije predstavlja štetnu radnju.

Samo par meseci ranije, Upravni sud je presudio u korist uzbunjivača Zlatka Babića, a da u obrazloženju te odluke ni jednom rečju nije pomenuo Zakon o zaštiti uzbunjivača. Komunalni inspektor Babić je u svojim prijavama ukazivao na to da pojedine njegove kolege „gledaju kroz prste“ uličnim prodavcima i na taj način pribavljaju sebi imovinsku korist. Sud je uvažio tužbu uzbunjivača zbog povreda Zakona o opštem upravnom postupku.

Kako Upravni sud zaobilazi Zakon o zaštiti uzbunjivača vidi se i na primerima sporova uzbunjivača koji su tražili dodeljivanje privremene mere kao što je Duško Petrović. Njemu je sud odbio zahtev za privremenu meru jer Zakon o upravnim sporovima ne poznaje takav institut. Tako je jedno od najefikasnijih sredstva zaštite uzbunjivača, kakvim se privremena mera pokazala u dosadašnjoj praksi, oduzeto kao model zaštite na Upravnom sudu. Ovakav stav suda je problematičan jer se njime odbacuje primena čak tri zakona koji propisuju mogućnost izricanja privremene mere, a to su Zakon o zaštiti uzbunjivača, Zakon o izvršenju i obezbeđenju i Zakon o parničnom postupku.

Na ishod svih ovih procesa odredbe Zakona o zaštiti uzbunjivača, koji je u svetskim okvirima ocenjen kao „zlatni standard“, nisu imale nikakav uticaj. Praksa Pištaljke pokazuje da su uzbunjivači dobijali ili gubili sporove na Upravnom sudu samo u zavisnosti od toga da li je poslodavac koga su tužili zbog navodne odmazde povredio Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o upravnim sporovima i druge zakone.

Da Vas podsetimo:  Leskovački radnici trpe iživljavanje a potkupljene inspekcije ćute

Na sreću srpskih uzbunjivača praksa dodeljivanja privremenih mera na višim sudovima je suprotna praksi Upravnog suda u Beogradu. Naime, viši sudovi širom Srbije efikasno primenjuju Zakon o zaštiti uzbunjivača upravo institutom privremene mere kojim odlažu dejstvo upravnih akata.

Novak Grujić
Izvor: pistaljka.rs

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime