Ustanimo u odbranu dece

2
3165
Porodica Trkulja / Foto: Youtube

VLADIKA NIKOLAJ JE OVO PROREKAO

U svojoj pesmi „Nebeska Liturgija“ Sveti vladika Nikolaj proriče šta će biti sa Srbima kad otpadnu od Boga:“Još zaveza ruke u Srbina,/ da ne smije radit’ van kuluka;/ Niti sesti, niti hlјeba jesti/ bez satanske gorde zapovesti;/ Niti svoju decu svojom zvati, /nit slobodno mislit’ ni disati.“ I to vreme je došlo. I na naše se oči zbiva. Devojčica od šest godina, Marija Trkulјa, oduzeta je svojim roditelјima od strane Centra za socijalni rad, i roditelјi ne mogu da je vide. Ovaj zastrašujući slučaj, koji još traje, pokazuje kuda ide Srbija pod vlašću EU integratora i kompanije, kojih bi se, kako reče Nikolaj, „marva zastidjela i veprovi divlјi posramili“.(1)

Srbiju, negda pravoslavnu zemlјu, čeka strava novog ropstva: porodica Trkulјa je samo među prvima na udaru. Jer, ova  vlast je spremna da širom sveta prodaje našu decu.(2)

ŠVEDSKI STANDARDI OTIMANјA DECE

Vi, naravno, sanjate o „švedskom standardu“. Evo šta kaže Irina Bergset, Ruskinja kojoj su u Norveškoj oduzeli decu, i  koja je u svojoj Otadžbini pokrenula veliku borbu za zaštitu porodice, o tome kako se švedski standard primenjuje na decu: “Nedavno sam dobila dokument – izveštaj od Šveđana. To je izveštaj o slučajevima oduzimanja dece u Švedskoj i susednim skandinavskim zemlјama. Reč je o čudnoj pojavi. U tom izveštaju se govori da je u Švedskoj oduzeto trista hilјada dece od roditelјa. To jest, reč je o celom pokolenju ukradenom od njihovih roditelјa. Naučnici, kriminolozi, advokati, pravnici – lјudi sa tradicionalnim vrednostima koji još uvek pamte šta je porodica bila u Švedskoj – ne shvataju. Oni kažu da se događa nešto čudno. Događa se državni pogrom porodice.“(3)

A kako je u Norveškoj, takođe jednoj od najbogatijih zemalјa Evrope?

NORVEŠKA PROTIV MAJKI

Ruskinje u Norveškoj često završe život samoubistvom. Jer im oduzimaju decu. I to na najciničniji način. Opet Irina Bergset: „Govore vam: ”Ti ne praviš omlet po norveškom receptu. Ti teraš dete da pere ruke. Ti šepaš, ne možeš da sediš sa detetom u pesku. Znači – ti si loša majka, mi ti uzimamo dete!”.  Sistem zaštite dece u Norveškoj je zasnovan na pretpostavci krivice roditelјa. Roditelј je svesno kriv. Na roditelјe se izliva more laži. A sve počinje od proste tvrdnje: ”Vi hoćete da odete u Rusiju”. I vi ne možete to da opovrgnete jer imate rođake u Rusiji. Ili: ”Vi hoćete da ubijete svoje dete”. Zato što Rusi kad se nalјute govore: ”Ubiću te!”

Vas neprestano stavlјaju u situaciju da morate da se pravdate. I vi shvatate da je to nemoguće. Sami ne možete da zaustavite norvešku državnu mašineriju zasnovanu na basnoslovnim nagradama za advokate, saradnike socijalnih službi, sudije, psihologe, psihijatre, prijemne roditelјe, specijaliste i ostale… Nagrade se daju za svakog uzetog plavookog mališana. Na žalost, vi nemate šanse da spasete svog sina ili ćerku od norveškog usvojitelјskog doma. Ja sam prošla sve instance norveških sudova. Sve je obuhvaćeno, svuda je korupcija. Deca su roba. I ne vraćaju ih nazad.

Da Vas podsetimo:  ZABRANjENI tekst Gorana Šarića: Osuda Mladića – pokušaj pilatovskog pranja ruku onih koji su rasplamsavali rat na Balkanu

Sve materijale koje je ruska štampa objavlјivala o mojoj deci je prevodio advokat Barnevarna i koristio ih u korist optužbi na sudu. ”Ona je luda, štiti svoje dete u štampi!” Na Zapadu ne postoji sloboda štampe po pitanju dece. Nemoguće je obratiti se društvu. Tamo postoji zakon o tajnosti podataka, koji se aktivno sada protura i u Rusiji.“(3)

To se nije desilo samo Irini Bergset.

SLUČAJ PRIKAZČIKOV

Andrej Prikazčikov se 2002. godine oženio državlјankom Norveške, nakon nekoliko godina su dobili troje dece – Nikolaja, Sašu i Antona. Sve je bilo dobro do momenta kada je tokom fudbalskog meča u školi jedan od Andrejevih sinova povredio jednog norveškog dečaka u igri. Uprkos tome što su roditelјi pokušali da srede situaciju, rukovodstvo škole je poslalo žalbu organizaciji „za zaštitu prava dece“ Barnevarn. Posle izvesnog vremena roditelјi su dobili pismo da loše vaspitavaju decu i da im je potrebna pomoć. U pismu je navedeno da je dete „tokom igre sa mamom povredilo ruku“. Dvoje dece im je oduzeto, i stavlјena su u staratelјske porodice. Roditelјima je dozvolјeno da vide dečake po dva sata dvaput godišnje. (4)

Sve o čemu čitate je, u stvari, sistem. Što je u Švedskoj i Norveškoj, biće i u Srbiji. Jer to je ozbilјan, temelјno postavlјen, sistem, prava zamka za čoveka.

U TOM LUDILU IMA METODE (ŠEKSPIR)

Naravno da ništa od ovoga nije slučajno. Reč je o globalističkom neototalitarizmu koji se nameće širom sveta. Unutrašnja kultura porodice može da postane kočnica za formiranje novog čovek globalizma, roba koji ropski radi a zatim bezumno troši. Savremena odrasla osoba u Novom poretku orijentisana je na ličnu realizaciju, na postizanje uspeha, napretka u karijeri, na sticanje zadovolјstva; lјudima ne ostaje mnogo vremena koje bi posvetili porodici i deci. Sve, međutim, zavisi od raspoloženja i težnji konkretnog čoveka. Uvek postoji pretnja da će se čovek, umorivši se od trke za lažnim sjajem igračaka za odrasle, koje nemaju nikakvog smisla, okrenuti istinskim vrednostima, među kojima su i porodica i deca. To treba sprečiti.

Da Vas podsetimo:  Namagarčen, ili nesposoban?

Država u službi globalizma porodicu rastura pričom o „porodičnom nasilјu“. Nasilјe se tumači kao svako spolјašnje ograničavanje individue. Onda se stvara lažna priča  da, ukoliko se individua asocijalno ponaša, to znači da je i sama bila žrtva patološkog ponašanja. Maloletničko nasilјe pojavlјuje se, tvrde globalistički propagandisti, kao posledica negativnog uticaja sredine, a agresivnost koju maloletnik ispolјava posledica je toga što je i sam bio izložen agresivnosti. Budući da je sredina iz koje čovek potiče porodica, onda izvore mladalačke i dečje asocijalnosti treba tražiti unutar porodice.

Evrounijatsko zakonodavstvo, koje nameću naši EU usrećitelјi, u porodici vidi zonu potencijalne opasnosti. Porodica je teritorija koja je do sada bila skrivena od javnog posmatranja. Ova prirodna zatvorenost se ocenjuje kao pretnja opštoj harmoniji neototalitarnog društva. Uklanjanje pretnje mora da znači uvođenje spolјašnjeg nadzora nad porodicom. To se definiše kao sistem otkrivanja porodične nefunkcionalnosti u ranim stadijumima. U tom cilјu, najpre se mora dobiti što je moguće više informacija o porodici. Svaka ustanova, čija se delatnost na bilo koji način povezuje s porodicom, orijentiše se na prikuplјanje informacija. Treba da se prikuplјaju ne samo realne činjenice, nego i da se u dobijenoj informaciji pronađu neki znakovi, pokazatelјi nefunkcionalnosti, a oni će se zatim nesumnjivo tumačiti prema klјuču koji je nepovolјan za porodicu. Posebno se koriste različiti testovi i ankete za decu, na osnovu kojih se formira mišlјenje „objektivnih posmatrača”.

PORODICA POD NADZOROM

Smatra se krajnje poželјnim da se zakonski obezbedi sprovođenje neposredne provere unutarporodične situacije u svakoj porodici. Opunomoćenom licu se mora omogućiti da sprovede nadzor porodičnog života, da ponudi preporuke ili odluke za njegovu „optimizaciju” i da, u slučaju nespremnosti roditelјa da prihvate ono što im se propisuje, izvede dete iz porodice. Ideal Novog svetskog poretka je hranitelјska – ugovorna, a ne rođena porodica. U biološkoj porodici, odnosi između roditelјa i dece nisu formalizovani, a pristup kontrolnih organa ograničen je na neke neuobičajene situacije. U ugovornoj (hranitelјskoj) porodici, gde je dete smešteno na osnovu potpisanog sporazuma, svi odnosi su pravno regulisani, a prisustvo kontrolnih organa se od početka podrazumeva. Što veći bude broj dece koja su iz bioloških premeštena u ugovorne (hranitelјske) porodice, utoliko će „transparentniji“ postati porodični odnosi u celini. Biološkim porodicama će – ukoliko se već od njih ne može u potpunosti izbaviti – takođe biti nametnute ugovorne forme, na primer, sporazum između roditelјa i kontrolnih organa (takozvani socijalni patronat), u kojem se utvrđuju parametri života deteta unutar porodice.

Da Vas podsetimo:  Otvoreno pismo: Ko traži litijum u Srbiji?

VRLI NOVI ČOVEK

Postojanje izgrađenog sistema nadzora nad porodicom, povezanog s kontrolom organa obrazovanja, dozvolјava neototalitarnim strukturama da u potpunosti upravlјaju vaspitanjem omladine. Trebalo bi biti svestan da je briga o dobrobiti deteta samo povod, ali ne i cilј sistema. Cilј je da se obezbedi nesmetano formiranje novog čoveka, orijentisanog na „neohumanističke vrednosti“ (na moralnu i kulturnu autonomiju, slobodu „samoostvarenja“, usredsređenost na sopstvenu individualnost, seksualnu razuzdanost, itd).

U okvirima obrazovnog sistema, date vrednosti se ukorenjuju, a sistem nadzora sprečava pokušaje da se one blokiraju unutar porodice. U slučaju da porodica ne želi da se povinuje i da istrajava na poricanju neoliberalno – kapitalističkog sistema vrednosti, svuda totalitarno nametnutog (sve je novac, sve je ugovor, sve je sloboda individue) njoj se deca oduzimaju i bivaju smeštena u lojalniju porodicu. Primeri realne porodične nefunkcionalnosti, koji dopuštaju da se postavi teza o opasnosti porodične sfere kao one koja je skrivena od pažnje društva, vrše funkciju početnog impulsa koji pokreće rad čitavog mehanizma. Kroz plaćeničke medije incidenti se proglašavaju pravilom, a porodica, kako u svojim brošurama tvrdi Incest trauma centar, opasno mesto za život.Suština sistema novog antiporodičnog totalitarizma nije u rešavanju konkretnih slučajeva, nego u totalnom preuređenju celokupne sfere porodičnih odnosa.

POZIV ČITAOCU

Sada i ovde, svim silama, svom verom, svom nadom i svom lјubavlјu za koju smo sposobni, ustanimo u odbranu porodice Trkulјa i svih porodica Srbije. Nema izgovora, nema odstupanja! Svi smo mi porodica Trkulјa! Obaveštavajmo javnost, šalјimo peticije, protestujmo kod narodnih poslanika iz našeg kraja bez obzira kojoj partiji pripadaju! Kačimo priču o otimanju dece na Internet, trudimo se da nam ne prođe dan da nismo učinili nešto za one koji su na udaru novog nacizma, maskiranog u priču o lјudskim pravima i EU integracijama! Ovaj tekst je poziv da se ne damo zlotvorima koji, tobož, brinu o nama i našoj deci, a prodaju nas i izručuju tuđinu! I sve to činimo mirno, nenasilno, koncentrisano, ne dozvolјavajući da nas ništarije u službi Novog svetskog satanizma provociraju kako bi nas prikazali kao ludake i nasilnike!

A Bog Koji je postao Dete i rekao da puste decu k Nјemu, jer je takvih Carstvo Nebesko, Gospod Isus Hristos, biće sa nama! Kako reče Sveti vladika Nikolaj: “Budi hrabar i slobodan,/ reče Gospod Navinu./ Ja ću s tobom vojevati,/ samo drži Istinu.// To i sada Gospod zbori/ svakom pravom Srbinu:/ Ja sam s tobom, budi hrabar,/ i održi Istinu.“

Vladimir Dimitijević

fsksrb.ru

___________

UPUTNICE:

1.pravoslavnaporodica.org.srb/index.php/apokalipsa/1601-otimanje-dece-u-srbiji-porodicatrkulja;pravoslavnaporodica.org.srb/index.php/apokalipsa/1602-usaid-otima-decu-u-srbiji-porodica-trkuljapravoslavnaporodica.org.srb/index.php/apokalipsa/1588-nakaradni-zakoni-razaraju-porodice-u-srbiji

2.www.blic.rs/vesti/drustvo/saznajemo-izraelci-ce-usvajati-malisane-iz-srbije/fj93sle

  1. rs/janjicari-novog-doba/

4.fakti.org/globotpor/quo-vadis-orbi/bergset-dolazak-u-norvesku-sa-detetom-postao-opasan

 

 

2 KOMENTARA

  1. kaze autor teksta USTANIMO ali iz fotelje … saljimo peticije, protestujmo kod LOKALNIH poslanika, kacimo tekstove na internet!!! Pa kakav borac, kakva je to snaga i borba, evo sad ce oni da se pokaju i nece vise oduzimati decu… 21.vek, borba iz fotelje za kompijuterom! Iemo u boj braco neki cete da poginete al neki ce i da prezivimo, na internetu…

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime