Ustavni sud ostavlja bez zaštite uzbunjivače iz državne službe

0
649
Foto: printscreen

Ustavni sud Srbije ostavio je bez zaštite uzbunjivača Duška Petrovića koji je godinama ukazivao na nezakonitosti u Ministarstvu omladine i sporta potvrdivši svojom presudom stanovište Upravnog suda da zahtev za određivanje privremene mere nije dozvoljen pred ovim sudom.

Ovakav stav Ustavnog suda ugrožava ne samo uzbunjivača Petrovića, već i brojne uzbunjivače iz državne službe pošto im na ovaj način uskraćuje pravo na privremenu meru koja se u dosadašnjoj praksi primene Zakona o zaštiti uzbunjivača pokazala kao najefikasniji vid zaštite.

Značaj ovog problema ogleda se u tome što su državni službenici upućeni na Upravni sud jer je u njegovoj nadležnosti odlučivanje o zakonitosti odluka o premeštanju ili otpuštanju zaposlenih nakon uzbunjivanja, a privremena mera odlaže dejstvo takvih štetnih odluka.

Ustavni sud je, po žalbi advokata Pištaljke koji zastupaju Duška Petrovića, zazueo stanovište da Upravni sud nije arbitrarno primenio procesni zakon jer, kako se navodi u presudi, Zakonom o upravnim sporovima nije propisana mogućnost određivanja privremene mere.

Problematična i neujednačena praksa Upravnog suda u vezi sa privremenim merama može se uočiti i na primeru jednog policajca koji se pozvao na Zakon o zaštiti uzbunjivača i tražio da mu odeljenje Upravnog suda u Nišu dodeli privremenu meru. Sud je u tom slučaju konstatovao da jeste nadležan da odlučuje o privremenoj meri, ali na žalost uzbunjivača njegov predlog nije usvojen.


Duško Petrović razotkrio višemilionsku štetu po budžet

Duško Petrović je radio kao savetnik za školski, univerzitetski i rekreativni sport u Ministarstvu omladine i sporta. Pošto je izvršio uzbunjivanje, protiv Petrovića je pokrenut disciplinski postupak i uručen mu je otkaz. Uzbunjivač Petrović je ukazivao da se milionska sredstva dodeljuju sportskim savezima bez procene kvaliteta godišnjih programa. Na taj način, upozoravao je Petrović, ministarstvo je kršilo sopstveni pravilnik koji uređuje finansiranje sportskih sadržaja od opšteg interesa. Njegove navode potvrdila je i Državna revizorska institucija. U izveštaju DRI iz 2018. godine navodi se da je sportskim savezima dodeljeno preko dve milijarde dinara, a da je pritom ignorisan pravilnik samog ministarstva. Zahvaljujući uzbunjivačevim prijavama i angažovanju Pištaljke u budžet je vraćeno oko 40 miliona dinara.

Da Vas podsetimo:  Simonović: Vesić i Miličko mi se svete, prete da će mi zašiti usta

Poteškoće uzbunjivača sa ostvarivanjem zaštite pred Upravnim sudom vidljivi su i na primeru komunalnog inspektora iz Beograda Zlatka Babića kome je Ustavni sud takođe odbio žalbu na presudu Upravnog suda.

Tako je na snazi ostala odluka Upravnog suda da premeštaj uzbunjivača Zlatka Babića na drugo radno mesto nije čin odmazde zbog ukazivanja na nepravilnosti u Gradskoj upravi Beograda. Advokati pravnog tima Pištaljke su kao punomoćnici uzbunjivača Babića podneli žalbu Ustavnom sudu jer Upravni sud u presudi nije obrazložio svoje stanovište da komunalni inspektor Babić nije učinio verovatnim da je njegov premeštaj na kancelarijski posao posledica uzbunjivanja. Prethodno je uzbunjivač Babić dobio presudu u svoju korist od istog suda, ali se on ni u toj odluci nije osvrtao na Zakon o zaštiti uzbunjivača.


Zlatko Babić ukazao na korupciju u inspekciji

Uzbunjivač Zlatko Babić je zbog ukazivanja na korupciju u radu beogradskog Sekretarijata za inspekcijske poslove posle jedanaest godina provedenih na poslu inspektora premešten da radi statistiku. On je pre tri godine ukazao svojim prijavama da pojedini inspektori samoinicijativno, bez ovlašćenja, kontrolišu promet, izdavanje računa, isticanje cena i deklaracija kod trgovaca. Osim toga, on je upozoravao nadležne i da se nekim uličnim prodavcima „gleda kroz prste“ i da im se ne traže potrebne dozvole. Na taj način trgovcima je omogućeno da ne plaćaju komunalnu taksu, a neki inspektori su tako sebi pribavljali imovinsku korist nanevši štetu budžetu grada. Nezakonitosti je prijavio i načelnici gradske uprave Beograda i nadležnom ministarstvu i drugim institucijama. Te prijave su međutim završile u fiokama. Od svih navoda o korupciji, gradska uprava se latila samo pitanja granica ovlašćenja komunalnih inspektora.


Ustavni sud nije našao da je Upravni sud povredio prava i slobode uzbunjivača Babića i Petrovića, pre svih pravo na pravično suđenje.

Da Vas podsetimo:  POČELO JE! МIGRАNТI U BЕОGRАDU NАPАDАЈU DЕCU, ЈURЕ IH PО ULICАМА!

Da Upravni sud nanosi štetu uzbunjivačima tako što se ili uopšte ne upušta u tumačenje odredbi zakona koji štiti uzbunjivače, ili to pak radi samo formalno, dokazuju brojni primeri iz Pištaljkine prakse. Možda najočigledniji predstavlja pravna bitka koju uzbunjivač Divna Sakradžija iz opštinske uprave Žitišta vodi sa Upravnim sudom i opštinskom žalbenom komisijom, o čemu je Pištaljka već pisala.

Divna Sakradžija se već dve godine nalazi u začaranom krugu odluka lokalne žalbene komisije i Upravnog suda. Nedavno je po sedmi put komisija Žitišta donela rešenje kojim se odbija njena žalba zbog premeštanja na drugo radno mesto, iako je prethodnih šest rešenja Upravni sud vratio na ponovno odlučivanje. Problem je što ovaj sud uporno odbija da konačno odluči o zakonitosti rešenja o Sakradžijinom premeštaju, naposletku i otkazu, tražeći da žalbena komisija dopuni ili uredi rešenje, što ovi iznova i iznova rade. Uzbunjivač i dalje trpi odmazdu zbog svojih prijava jer ni lokalna komisija ni Upravni sud suštinski ne primenjuju Zakon o zaštiti uzbunjivača koji u svetskim okvirima predstavlja „zlatni standard“.

Na sreću uzbunjivača Sakradžije viši sudovi primenjuju ovaj zakon pa je zrenjaninski Viši sud u kratkom roku ustanovio da je Sakradžija žrtva odmazde svojih poslodavaca zbog uzbunjivanja koje je izvršila. Ovom presudom je naloženo opštini Žitište da zbog povrede časti i ugleda, odnosno pretrpljenih duševnih bolova, uzbunjivaču isplati 200.000 dinara kao i da ovu presudu o svom trošku objavi u listu „Politika“ i na portalu „Žitište onlajn“. U presudi se navodi da je opštini Žitište zabranjeno da ponovi štetnu radnju i preduzima druge takve radnje prema Divni Sakradžiji.

Novak Grujić
Izvor: Pištaljka

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime