Više od 400.000 evra za tri šupe i dve rupe

0
957

573-lead-photo-1479208418-fabrika_u_raci_1Direkcija za vode Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine krije dokumenta na osnovu kojih je novcem građana u 2012. godini platila gotovo 46 miliona dinara za tri nedovršena prizemna objekta i dva nedovršena bazena u okviru projekta izgradnje postrojenja za preradu otpadnih voda u Rači. Ovaj projekat Direkcija je finansirala u saradnji sa lokalnim Javnim komunalnim preduzećem „Rača”, a koliko je on do sada ukupno koštao građane ne zna ni predsednik opštine Rača Nenad Savković (SNS), kao što ne zna ni šta je novcem građana uopšte plaćeno, a ni koliko je još potrebno uložiti kako bi fabrika otpadnih voda proradila. To međutim ne sprečava Direkciju za vode da i ove godine opredeli još 4,1 milion dinara za završetak postrojenja koje je po ugovoru trebalo da bude završeno još 2011. godine

Posle pet ugovora o združivanju sredstava radi finansiranja ovog postrojenja, tri aneksa ugovora i dva raskida ugovora koliko su od 2011. godine do danas potpisali Direkcija za vode i JKP „Rača”, vrednost investicije porasla je sa početnih 37,5 miliona dinara na 65.533.656 dinara, a rokovi su stalno odlagani. Po najnovijem ugovoru koji su potpisali direktor JKP „Rača” Ivica Marković i v.d. direktora Direkcije za vode Nataša Milić, na ovom postrojenju trebalo bi da se do 5. decembra izvedu radovi vredni još 8,2 miliona dinara koje će po pola platiti Direkcija i račansko komunalno preduzeće. Koliko je verovatno da će ovih radova biti, najbolje govori činjenica da nigde u blizini nema ni građevinskih mašina, ni opreme, ni radnika. Nedovršene omale prizemne zgrade zarasle su u korov, a u bazenima bez ikakve opreme jedina voda koja se može videti je kišnica.

test.pdf

Objekti koji se u ugovorima navode kao postrojenje za tretman otpadnih voda grade se od 2011. godine, kada je bivši direktor Direkcije za vode Aleksandar Prodanović (tada član Demokratske stranke, sada član Zajedno za Srbiju) potpisao ugovor sa Ivicom Markovićem o zajedničkom finansiranju njihove izgradnje. Tim ugovorom procenjeno je da će vrednost radova na postrojenju iznositi 37,5 miliona dinara, da će 80% novca obezbediti Direkcija za vode, a 20% JKP „Rača“ i da će radovi biti završeni do 1. decembra 2011. godine. Iako radovi nisu bili gotovi, što je bio i razlog za aneks kojim je rok produžen za devet meseci, Direkcija za vode je u 2012. godini platila svoj deo, ukupno 30 miliona dinara.

Da Vas podsetimo:  Probuđen narod neće dati svoju zemlju prodanim dušama

To nije sve što je Direkcija platila, jer je već u martu 2012. godine potpisan drugi ugovor po kom se ona obavezala da plati 80% sredstava za nove radove na ovim objektima. Predračunska vrednost iznosila je 51.660.000 dinara. Kako je to valjda bilo malo, 15. juna 2012. potpisan je i prvi aneks kojim je vrednost uvećana za deset miliona.Ugovor i aneks potpisali su Prodanović i Marković. Kada je Aleksandar Prodanović smenjen sa pozicije direktora odlukom Vlade od 30. avgusta 2012. godine, a na njegovo mesto kao v.d. direktor 2. novembra te godine postavljen Miodrag Pješčić, vrednost radova je drugim aneksom sa 61.660.000 dinara smanjena na svega 19.833.656 dinara, od čega je Direkcija u 2012. godini platila 15.866.925 dinara. Iz Direkcije nam je objašnjeno da je Aneksom II vrednost radova toliko umanjena zbog toga što im je u 2012. godini smanjen budžet.

„Iz tih razloga Budžetski fond za vode Republike Srbije nije bio u mogućnosti da preuzima obaveze i vrši plaćanja preko iznosa odobrenih aproprijacija. Kako su aproprijacije gore navedenim zakonom umanjene nakon zaključenog Aneksa I ugovora, to ovo ministarstvo – Republička direkcija za vode nije bila u mogućnosti da ispuni svoju ugovorom preuzetu obavezu i da za radove na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Rača isplati preostala ugovorena sredstva”, piše u odgovoru koji smo dobili iz Direkcije za vode. Zbog iste stvari je i u 2013. godini raskinut treći ugovor sa JKP „Rača”, kojim je Direkcija trebalo ovom preduzeću da plati još 21.576.618 dinara.

Iz Direkcije nam je takođe objašnjeno da se novac iz fonda za vode isplaćuje na osnovu „ispostavljenih situacija o izvedenim radovima overene od strane izvođača radova, nadzornog organa i investitora i to srazmerno obimu izvedenih radova, visini svog dela učešća u ukupnoj investiciji, kao i ostvarenim primanjima budžeta Republike Srbije”, ali za postrojenje u Rači ova dokumenta nisu hteli da nam dostave.

Da Vas podsetimo:  Zbog nedostatka ginekologa žene i trudnice širom Srbije uskraćene za najosnovnije preglede

Kada je Pištaljka po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja zahtevala da joj Direkcija dostavi dokumenta na osnovu kojih je 45,8 miliona dinara platila očigledno samo grube građevinske radove, posle više od mesec dana dostavljeni su nam samo ugovori sa JKP „Rača”. Potvrdili su nam, ipak, da poseduju i ostalu dokumentaciju, ali da je poseduje i JKP „Rača“, pa da od njih tražimo da nam je dostave. Direkcija za vode, osim dokumentacije, krije i ko je bio izvođač radova. Odgovor nismo dobili ni na pitanja o razlozima zbog kojih postrojenje nije u funkciji, kada se očekuje nastavak radova…

Osim što krijući dokumenta štiti svoje prethodnike, sadašnja v.d. direktorka Nataša Milić takođe nastavlja njihovu praksu uvećavanja vrednosti investicije potpisivanjem novih ugovora. Ugovorom iz 2015. godine Direkcija i JKP „Rača“ su se dogovorili da zajednički finansiraju radove u iznosu od 26.970.000 dinara, ali je on raskinut zbog toga što: „ovom organu nisu dostavljene situacije za izvedene radove na predmetnom postrojenju tako da tim ugovorom predviđena sredstva ovog organa za finansiranje radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Rači, u iznosu od 21.576.618 dinara, nisu ni preneta investitoru“. Ugovorom iz 2015. godine, međutim Direkcija nije ni trebalo da plati 21,5 miliona kako tvrde u odgovoru, već 13,5 miliona dinara, jer je njime dogovoreno da radove finansiraju zajedno sa JKP „Rača”, ali ne u srazmeri 80:20 kao do tad, već 50:50.

Bez obzira na sve, i u junu ove godine potpisan je peti po redu ugovor po kom bi trebalo da se radovi vredni 8,2 miliona dinara završe do 5. decembra. Predsednik opštine Rača Nenad Savković za Pištaljku rekao da je opština upravo formirala komisiju koja ima za cilj da ispita šta je uopšte potrebno da se uradi kako bi postrojenje proradilo.

fabrika-u-raci-4„Ne znam ništa o toj fabrici otpadnih voda, nisam ništa potpisivao i ne znam šta se ranije dešavalo. Zato smo mi pre nekoliko dana formirali komisiju koja će imati za cilj da istraži koliko je novca do sada uloženo, šta je opravdano potrošeno, a šta ne, i šta bi još trebalo da se uradi i koliko još da se uloži”, rekao je Savković u telefonskom razgovoru.

Da Vas podsetimo:  Omorina

Od opštine koja je osnivač JKP „Rača” smo takođe tražili da nam dostavi sva dokumenta u vezi sa izgradnjom ovog postrojenja, ali su nam umesto izvoda plaćanja, privremenih situacija i ugovora dostavili dopis JKP-a u kom piše da je ovo komunalno preduzeće u finansijskim teškoćama i da nemaju za fotokopir, ali i da među zaposlenima nemaju pravnika ili lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima za informacije od javnog značaja.

„Pored ljudskih resursa, naše preduzeće je u veoma lošem finansijskom položaju jer imamo velika potraživanja od građana koje ne možemo da naplatimo, jedva isplaćujemo plate zaposlenima, samim tim nemamo ni tehničke mogućnosti (fotokopir) kako bismo mogli da kopiramo tražena dokumenta”, piše u dopisu JKP-a.

test.pdf

Nije međutim jasno kako je onda Ivica Marković iz preduzeća koje je u tolikim finansijskim problemima da nema novca za fotokopiranje potpisao najnoviji ugovor sa Direkcijom po kom bi i preduzeće trebalo da plati svoj deo od 4,1 milion dinara za radove.

Marković je bio nedostupan za Pištaljku. Posle više od deset pokušaja da obavimo telefonski poziv, pozivajući ga na službeni i privatni mobilni telefon i na fiksni telefon JKP „Rača“, javio nam se tri puta. Dva puta rekao da je na sastanku i prekinuo vezu, a treći put je rekao da mu je radno vreme prošlo, da slavi detetu rođendan i da ne može da razgovara.

Po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja dokumenta koja se kriju od javnosti, pokušali smo da dobijemo, ne samo preko opštine koja je osnivač JKP-a, već i direktno od ovog preduzeća. Na ovaj zahtev koji je poslat početkom avgusta odgovor još nismo dobili.

PRILOZI:

Ugovor iz juna 2011. godine

Aneks ugovora iz juna 2011. godine

Ugovor iz marta 2012. godine

Aneks I ugovora iz marta 2012. godine

Aneks II ugovora iz marta 2012. godine

Ugovor iz marta 2013. godine

Raskid ugovora iz marta 2013. godine

Ugovor iz maja 2015. godine

Raskid ugovora iz maja 2015. godine

Snežana Đurić

www.pistaljka.rs

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime