Vlada narodnog spasa (1)

0
1417

Nikola Pašić: “Spasa nam nema, propasti nećemo.”

Nikola PašicPremijer Vučić proklamuje da isključivo ON sada može Srbiju spasiti i izvesti je u svetlu budućnost – tako što će ovaj bezvredni i nezahvalni narod sa stočne rampe utovariti u “EU-Titanik”. Ali svakom razumnom je jasno da upravo premijerov zacrtani kurs nas vodi u sigurnu propast. A ta propast znači bespovratni sunovrat u svetski mulј gde jedino možemo opstati proždirući se među-sobom, sve do našeg samoistreblјenja.

Ne zavaravajmo više sebe Pašićevom tvrdnjom “propasti nećemo”. Jer iza Pašićevih reči tada je bio Narod Srbije zadojen duhovnim vrednostima nepokornog čojstva i junaštva, kojem je sveta dužnost “zlu stati nogom zavrat ”. Jedino takav Narod je i mogao sebe spasiti od strašne propasti. Da li smo mi još uvek taj Narod? Ili bar, ima li još uvek među nama takvih časnih junaka? Uklonimo režimske laži i medijsku buđ sa naših golih životnih pokazatelјa, i suočimo se sa činjenicom da smo već propali na dno-dna.

Ipak nade za spas imamo. Narodu i državi Srbiji sada je neophodna živototvorna i državotvorna Vlada Narodnog Spasa (VNS). Problem je kako na dolazećim izborima izglasati tu VNS, jer takvu vladu mi u Srbiji još nikada nismo imali. Tek je trebamo stvoriti kao bezkompromisnu dijametralnu-alternativu sadašnjem prodatom režimu vlasti. A to obavezno moramo učiniti pre izbora, da zaista zna Narod Srbije zašto, šta, i koga bira.

Ni po koju cenu ne smemo dozvoliti da nas ponovo slažu već izprogramiranim izborima-bez-izbora. Posle kojih će nam belosvetski zlikovci opet izdiktirati vazalsku vladu sastavlјenu od njihovih vernih pridvorica već užeglih u zlu, izdaji i korupciji. Ako im to na narednim izborima dozvolimo, to će biti naše opelo nad državom i Narodom Srbije.

Svrha VNS

Sada u Srbiji imamo stotinak autokratskih partijskih hijerarhija čija očajnička svrha je da sebe egzistencijalno ugrade u propali partokratski sistem. Evidentno je da kada u tome i nekako uspeju, tu prestaje svaka njihova priča o promenama koje su obećavali biračima. Onda, njihov opstanak zahteva slepu odanost režimu na vlasti i milosti stranih gazda . Vidimo da se cela ta parazitska režimska klika održava na vlasti time što poput majmuna preskače sa jedne trule partijske grane na drugu. Ipak došao je i kraj toj njihovoj politikanskoj ujdurmi. Ali naša velika muka je što se sada to njihovo bez-koreno, trulo partokratsko deblo svom težinom ruši na bespomoćni Narod Srbije. Zato je prvi zadatak VNS da smesta ukloni i na bunjište istorije baci ovaj truli, izdajnički partokratski sistem— pre nego li nas on totalno pokopa.

2016-03-26_145108Ili opstati ili propasti, sada trećeg izbora nemamo. “Propasti nećemo” samo ako najzad shvatimo da smo mi sami-sebi jedini spas. Činimo dobro, pa će nam i Bog u tome pomoći. Ali pre Božije pomoći, moramo se prvo sami sa zlom uhvatiti u koštac. Svrha VNS je da se sada uhvati u koštac sa zlom, i najzad ponudi Narodu Srbije istinski izbor dobra nad zlim. Misija VNS je da hitno sprovede živototvorne i državotvorne reforme neophodne za opstanak države i Naroda Srbije.

Da Vas podsetimo:  Vektor opstanka

U nastupu VNS apsolutno nema mesta parazitskim politikantskim kompromisima i cenkanjima. Opstanak države uslovlјava da VNS odmah osvoji većinu (50+%) glasova na sledećim izborima. Taj uspeh je ostvarlјiv samo ako VNS pred Narod Srbije izađe sa jasnim i konkretnim programom reformi ovog totalno urušenog ekonomskog-političkog-društvenog sistema u Srbiji.

U aneksu je izložen početni okvirni predlog reformskog programa VNS. Možda će on nekome izgledati i previše revolucionaran. Ali s obzirom na našu stvarnost, apsurdno je svako zagovaranje neke postupne evolucije već potpuno rasprodatog i otuđenog državnog sistema. Ogromna inercija uništavanja države i Naroda Srbije, koje se spolјa i iznutra sistematski sprovodi već puni vek, ne može se ni usporiti a kamoli tek preokrenuti dosadašnjim vazalskim politikanstvom i ništavnim merama. Za preokret je neophodan ogroman kvantni skok – energije, dobre volјe, vere u sveti duh u sebi, i složne pameti Naroda Srbije. Imamo mi u Srbiji i Dijaspori dovolјno produhovlјenih, časnih i sposobnih lјudi za taj naš kvantni skok, samo ih treba okupiti.

Organizacija i taktika VNS

Moramo početi od činjenice da je sada ogromna većina moralnih i sposobnih lјudi u Srbiji izopštena i primorana da nemo i bespomoćno prati sudbonosni razvoj događaja. Oni sada nemaju drugog izbora osim časnog odbijanja da u nečasti, korupciji i izdaji slede represijom im nametnute partijske oligarhije. VNS mora da bude glas i moć te podjarmlјene većine Naroda Srbije. Zato je imperativ da VNS nije partijska hijerarhija, već otvoreni sabor jednakih, moralnih, i slobodno-mislećih pojedinaca. Članstvo i rad VNS apsolutno ne smeju biti uslovljeni pokornošću, kultu nečije ličnosti i/ili slepom odanošću nekakvoj ideologiji ili doktrini.

Vremena za gublјenje nemamo. Trebamo smesta početi sa osnivanjem VNS i formulisanjem njene izborne platforme (programa, strategije, i taktike). Prvi korak ka tome je okuplјanje i organizovanje stručnih saradnika za svaku od predloženih klјučnih sistemskih reformi (vidi Aneks). Naši najčasniji i najsposobniji stručnjaci u Srbiji i Dijaspori sada moraju pokrenuti to okuplјanje i organizovanje stručnih jezgara VNS (iz oblasti ekonomije, finansija, razvoja polјoprivrede, primene industrijskih tehnologija, spolјne trgovine, međunarodnog prava, ustavnog prava, sudstva, diplomatije, odbrane…). Tako da ta stručna jezgra u najkraćem mogućem roku formulišu sažet, jasan i koherentan predlog reformskog programa VNS.

Da Vas podsetimo:  List ”Pravoslavlje” umanjuje broj žrtava u Jasenovc

Drugi korak je publikacija i javna prezentacija tog predloga reformskog programa VNS. Cilј je kroz javnu diskusiju zainteresovati i formalno okupiti u stručne radne grupe VNS sve lјude koji su spremni da svojim predlozima i rešenjima nesebično doprinesu pobolјšanju i sprovođenju reformskog programa VNS.

Imajmo u vidu da su ove radne grupe VNS začeci vitalnih pršlјenova buduće zdrave i nesalomive intelektualne kičma Naroda Srbije. Jer i posle aprilskih izbora, te radne grupe će formalno i organizovano nastaviti sa radom kao idejni pokretači i vodiči budućeg razvoja države i Naroda Srbije.

U trećem koraku, članovi svake radne grupe VNS između-sebe biraju po tri (3) najbolјa pojedinca koji će ih predstavlјati u konačnoj formulaciji i koordinaciji programa i platforme VNS; u javnim nastupima i promociji tog programa; i u VNS nastupu na izborima.

Četvrti korak je taktička organizacija i neposredni rad sa narodom, kao i sakuplјanje neophodnih 10,000 potpisa da bi se VNS uvrstila na izbornu listu.

VNS sada treba hitno formulisati i javno objaviti sažeti koncept 3-godišnjeg plana realizacije svog programa reformi državnog sistema Srbije – sa jasno definisanim krajnjim cilјevima i projekcijama rezultata koje hoće da postigne do kraja treće godine. Na primer, novi saziv Skupštine direktnih predstavnika Naroda Srbije do kraja 2016.; objavlјivanje bilansa stanja i poslovanja Srbije na kraju svake godine; uspostavlјanje lokalnih samouprava do kraja 2017.; stabilan godišnji rast bruto društvenog proizvoda od 15% do kraja 2019…

Plan VNS takođe treba projektovati i očekivane rezultate po kvartalnim etapama u ostvarivanju krajnjih cilјeva. Javno objavlјivanje kvartalnih rezultata davaće Narodu Srbije uvid u hronološki tok i uspeh realizacije reformskog programa VNS.

2016-03-26_145354Osvajanje neophodne 50+% većine na narednim izborima uopšte nije problem za VNS. Za to ima sasvim dovolјno potencijalnih glasova. Laž je svaka tvrdnja i medijska manipulacija da iza vlasti sadašnjeg režima stoji većina naroda. Činjenica je da 50% (3+ miliona) potencijalnih glasača već godinama ne izlaze na izbore, jer uporno odbijaju da biraju “zlo od zla gorega”. A i većina onih koji glasaju primorani su da biraju prividno “manje zlo”, jer im je izbor “dobrog” potpuno uskraćen. Dodajmo pride i 1+ milion izopštenih potencijalnih glasača iz Dijaspore kojima režim praktično onemogućava pravo glasa.

Izborna strategija i taktika VNS mora se usredsrediti na glasačku mobilizaciju upravo ova tri izopštena biračka segmenta Naroda Srbije. Treba taj narod okupiti i motivisati činjenicom da sada on ima istinsku moć i istorijsku dužnost da kroz VNS zagospodari sudbinom svojom i države Srbije. A ako spas države i Naroda Srbije od sigurne propasti nama sada nije dovolјan motiv za akciju i izbor VNS, onda je svako dalјe naše “srbovanje” totalno besmisleno.

Da Vas podsetimo:  STEFAN JE PRIMER DA JE SVE U ŽIVOTU MOGUĆE – ŽIVOTNA PRIČA KRUŠEVAČKOG NAUČNIKA KOJA ĆE VAS OSTAVITI BEZ DAHA

Klјučna uloga dijaspore

Da kojim slučajem Dijaspora sada prestane davati u Srbiju oko 5 milijardi evra (godišnje), ekonomija Srbije bi za par meseci doživela totalni krah. Jer tim donacijama Dijaspora de-fakto vrši primarnu novčanu emisiju u Srbiji, kojom se (multiplikacijom kroz bankarski sitem) finansira bar 2/3 godišnjeg bruto proizvoda Srbije.

Zato Dijaspora mora najzad shvatiti da u rukama drži neizmerno veću polugu moći za određivanje sudbine Srbije, od samog njenog eventualnog glasa na izborima. Na primer, pogledajmo samo koju polugu moći i komandu nad režimom u Srbiji ostvaruje MMF, i to samo za obrtni kredit od 1 milijarde fiktivnih/računovodstvenih evra. Koju tek polugu moći i komandu nad ovim režimom u Srbiji onda treba ostvarivati naša Dijaspora za sve svoje neizmerne keš donacije?

Ali protivno svakom razumu, u našoj izopačenoj stvarnosti režim je taj koji drži prividnu polugu moći nad Dijasporom. U suštini, režim većinu naroda u Srbiji već decenijama proračunato drži na ivici gole egzistencije. Time, režim ucenjuje i primorava Dijasporu da kontinuirano šalјe ogromne sume novca u Srbiju – kako bi održavala u životu svoju familiju, rodbinu i prijatelјe. Ovim reketiranjem i eksploatacijom Dijaspore, režim (još od vlasti Titove KPJ) održava svoju parazitsku egzistenciju. Zato, već decenijama režim radi samo na osvajanju i održavanju vlasti u postojećem državnom sistemu, ali uopšte ne radi na bilo-kakvoj ozbilјnijoj reformi i pobolјšanju tog državnog sistema u Srbiji.

mmfMožemo realno proceniti da u zadnjih 30 godina Dijaspora je u Srbiju unela (minimum) keš sumu ekvivalentnu sadašnjih 120 milijardi evra. Oko pola te sume uneto je od 2000. do sada. A koje je to rezultate režim u međuvremenu ostvario – osim aukcijske rasprodaje imovine, teritorija, čak i velikog dela Naroda Srbije? Šta je sa ogromnim sistematskim odlivom novca iz Srbije na privatne “off-shore” račune režimskih tajkuna? Taman posla da bahati režimski mafijaši sada još i polažu račune Dijaspori za proneveru i zloupotrebu tolikih njenih para.

Dijaspora se najzad mora otrezniti od decenijske režimske hipnoze i shvatiti prostu činjenicu – da je VNS sada ta poluga kojom Dijaspora jednim potezom može za-svagda okončati ovaj reket i eksplataciju od strane režima. Dijaspora to pre svega materijalno/finansijski duguje sebi samoj, a zatim i svojoj humanosti, časti, i samo-poštovanju. Neophodno je da se odmah uspostavi i koordinira saradnja između Dijaspore i VNS. U svom programu reformi, VNS mora dati Dujaspori institucionani značaj, ulogu i prava koja je ona već odavno zaslužila svojim ogromnim doprinosima. Svi mi moramo shvatiti da je svaka naša podrška i glas za VNS živototvorna nit spasa države i Naroda Srbije.

Zoran Karaklajić

Madison, WI USA

Vlada narodnog spasa – (2)

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime