Vojvodina bez vlade i glavnog grada?

0
1000

vojvodinaNOVI SAD – Prema radnoj verziji Nacrta statuta AP Vojvodine, koja je objavljena na internet stranici pokrajinske skupštine, predloženo je niz izmena, među kojima su, između ostalih da Vojvodina nema Vladu, nego Izvršno veće, a Novi Sad nije glavni grad, nego je administrativni centar.

Sedmočlana Radna grupa za usaglašavanje Statuta sa Ustavom, koju je imenovao predsednik pokrajinske skupštine Ištvan Pastor na osnovu predloga poslaničkih grupa, predložila je u tom najvišem pravnom aktu pokrajine da pod odredbom „Glavni grad AP Vojvodine“ stoji da je Novi Sad „glavni, administrativni centar“ pokrajine.

Suština predložene izmene da Vojvodina nema vladu nego Izvršno veće je u tome da je, u skladu sa odlukom US S, vlast u pokrajini organizovana po skupštinskom sistemu, odnosno da je Skupština Vojvodine najviši organ pokraine, čije odluke sprovodi Izvršno veće.

U nacrtu Statuta navedeno je i da je Skupština najviši organ Vojvodine, koji vrši normativne i druge funkcije, u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom, a Izvršno veće je definisano kao izvršni organ APV, čiji rad „usmerava Skupština“ i „odgovorno je Skupštini za svoj rad“.

Skupština Vojvodine, u okviru svojih nadležnosti, između ostalog donosi i menja Statut, donosi pokrajinske skupštinske odluke, bira, razrešava, kontroliše i usmerava rad Izvršnog veća, donosi budžet i završni račun pokrajine, odlučuje o zaduživanju pokrajine u skladu sa zakonom, predlaže zakone i druge propise, koje donosi Skupština Srbije…

Kada je reč o finansiranju AP Vojvodine, navodi se da pokrajina ima budžet u kojem se prikazuju svi rashodi i prihodi kojima se finansiraju njene nadležnosti, da budžet iznosi najmanje sedam odsto u odnosu na republički, kao i da se tri sedmine pokrajinskog budžeta koristi za finansiranje kapitalnih rashoda.

Vojvodina ima izvorne prihode, kojima finansira svoje nadležnosti, u skladu sa Ustavom i zakonom a vrsta i visina njenih izvornih prihoda i učešće u delu prihoda republike određuje se zakonom, u skladu sa Ustavom, predloženo je u Nacrtu Statuta.

Prema nacrtu novog Statuta, zastava AP Vojvodine jeste tradicionalna trobojka s horizontalnim poljima istih visina, crvene plave i bele boje, umesto aktuelne čije je srednje plavo polje, koje u sredini ima i tri žute zvezdice, znatno šire od crvenog i belog.
I dosadašnji grb AP Vojvodine, kao još jedan od simbola pokrajine, trebalo bi da bude zamenjen tradicionalnim grbom iz 1848. godine, sa crvenim štitom na kojem je srebrni krst između četiri zlatna ocila.

Da Vas podsetimo:  Profesorka klavira i njen suprug obilaze čitavu Srbiju i tmurne ulice boje muzikom

Vojvodina ne ostvaruje međunarodnu saradnju, nego saradnju sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama i drugim oblicima autonomije drugih država u okviru spoljne politike Republike Srbije i uz obavezu poštovanja njenog teritorijalnog jedinstva i pravnog poretka.

Vojvodina može biti član evropskih i svetskih udruženja regiona. U okviru diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije na zahtev AP Vojvodine može se obrazovati posebna jedinica u skladu sa zakonom, koja će predstavljati, promovisati i unapređivati privredne, obrazovne i turističke kapacitete pokrajine.

U tekstu Nacrta Statuta, koji je Radna grupa juče predstavila Kolegijumu Skupštine Vojvodine i skupštinskom Odboru za pitanja ustavno-pravnog položaja pokrajine, navedeno je i nekoliko alternativnih rešenja, koje bi trebalo da reši taj odbor. Kao alternativu su, između ostalog, dvojica članova Radne grupe predložili da umesto naziva institucije Pokrajinski ombudsman novi termin bude Zaštitnik građana.

Bilo je u Radnoj grupi različitih stavova i o nekim drugim terminima, tako da je šestoro članova tog radnog tela bilo za termin “nacionalne manjine”, dok se jedan založio za to da ostane termin “nacionalne zajednice” u pokrajini.

Čiplić je, za naziv izvršnog organa pokrajinske vlasti, predložio i termine „Pokrajinski savet ministara“ i „Pokrajinsko veće ministara“.

Statut Vojvodine (ne)će imati dvotrećinsku podršku

Predstavnici stranaka u Skupštini Vojvodine smatraju da bi predloženi tekst nacrta Statuta mogao biti usvojen, odnosno, imati dvotrećinsku podršku u pokrajinskom parlamentu.

Radna grupa za izradu Nacrta statuta AP Vojvodine radila je na takav način da se uvažavalo mišljenje predstavnika opozicije, pa bi bilo logično i da njihovi poslanici, na kraju, glasaju za predloženi tekst Statuta, ukazuju sagovornici Tanjuga.

Šef poslaničkog kluba LSV u Skupštini Vojvodine Branislav Bogaroški kaže da s obzirom na način na koji je Radna grupa formirana i kako je radila, pretpostavlja da to otvara mogućnsot “ da i predstavnici opozicionih stranaka podrže taj tekst“ jer su upravo oni, kako je istakao, imali odlučujuću ulogu u njegovom donošenju.

Odluka Ustavnog suda Srbije ne ostavlja mnogo prostora za pisanje teksta, a ta odluka jeste rigidna u svom stavu prema Vojvodini i prepuna je kontraverzi, rekao je Bogaroški, dodajući da je “ u najmanju ruku čudno da tekst predloženog Statuta počinje konstatacijom da je Vojvodina formirana Ustavom“.

Da Vas podsetimo:  Da li je bolje štedeti u evrima ili dinarima?

Bogaroški je kazao da je LSV juče prvi put dobila nacrt Statuta i da se upoznala sa tekstom, koji će kako je kazao, biti predmet analize pravnog tima te stranke, nakon čega će se doneti odluka šta i kako dalje.
„Činjenica je da iz odluke Ustavnog suda koja je, ponavljam, rigidna i kontraverzna, ne može izaći neki spektakularan tekst, ali ćemo posle analize videti da li se taj tekst eventualno može popraviti i na koji je to način moguće učiniti“, zaključio je Bogaroški.

On je napomenuo i da je predstavnica LSV u Radnoj grupi Mirjana Tomić Jovanović jedina imala izdvojeno mišljenje u odnosu na objavljeni tekst Statuta, odnosno da se u potpunosti ne slaže sa njim.

Član Radne grupe iz SNS Vladimir Galić rekao je da se to telo prilikom donošenja predloga teksta Statuta vodila odlukama Ustavnog suda i da su stranački interesi stavljeni po strani.

On je istakao da oficijalni predlog teksta skupštini ne podnosi Radna grupa već Odbor koji može da predloži isti tekst koji je donela Radna grupa, što će se kako je kazao, verovatno i desiti, ali da postoji mogućnost da predloži potpuno drugačiji tekst.
„Lično mislim da na ovakav radni tekst nema ozbiljnijih zamerki i da su zadovoljeni svi zahtevi koje Ustavni sud postavio“, rekao je Galić.

On je kazao da je većina članova Radne grupe stala iza teksta i da postoji samo jedno izdvojeno mišljenje.

Šef poslaničkog kluba DS Borislav Novaković rekao je da je poželjno da Statut bude izglasan sa najširim konsenzusom. On je naglasio da je to dobro zbog stabilnosti institucija i u Vojvodini i u Republici Srbiji.

Novaković nije želeo da se izjašnjava oko teksta nacrta Statuta, dok se kako je rekao ne obave konsultacije sa predsednicima poslaničkih grupa u Skupštini Vojvodine.

Šef grupe poslanika DS S u pokrajinskom parlamentu Milenko Jovanov rekao je da je očigledno da je Radna grupa pokušala da izvrši usklađivanje Statuta sa Ustavom i da se to iz predloženog teksta i vidi.
„Imajući u vidu činjenicu da konačni predlog Statuta mora da prođe proceduru pred nadležnim skupštinskim odborom, treba sačekati da se to završi da bi se dala konačna ocena“, rekao je Jovanov.

Da Vas podsetimo:  Ogled o zakasneloj inicijativi

On je naglasio da u DS S smatraju da i dalje stoji primedba da je pre donošenja nacrta Statuta trebalo ići na izmenu Zakona o nadležnostima AP Vojvodine.

Na pitanje da li će nacrt Statuta imati neophodnu dvotrećinsku podršku u Skupštini Vojvodine, Jovanov je kazao da smatra da ukoliko su se u Radnoj grupi saglasili predstavnici vlasti i najveće opozicione stranke, odnosno SNS, da će tako glasati sami poslanici tih stranaka, što znači da bi tekst Statutu trebalo da ima neophodnu podršku.

Šef vojvođanskih radikala Milorad Mirčić kaže da je „sve u dvorištu SNS“. On smatra da predlog Statuta može biti kamen spoticanja i da će na brzinu njegovog usvajanja presudan uticaj imati odnos snaga u Skupštini Vojvodine.
„Po nama iz SRS, predloženi tekst u najvećem delu je u skladu sa Ustavom Srbije“, rekao je Mirčić.

Međutim, on je istakao da mu se ne sviđa što Ustavni sud smatra da se simboli Vojvodine trebaju regulisati Statutom.
„Grb i zastava AP Vojvodijne su tvorevina Nenada Čanka i u njima nema simbola koji ukazuju na državu Srbiju, a simboli su izuzetno bitni“, istakao je Mirčić.

Konačnu verziju Nacrta Statuta AP Vojvodine doneće nadležni skupštinski odbor, na sednici koja bi kako je planirano trebalo da bude održana posle 18. aprila. U međuvremenu će, od 8. do 18. aprila, dodatno biti usaglašavani stavovi i obavljene konsultacije u okviru poslaničkih grupa u Skupštini Vojvodine.

Pastor je najavio mogućnost da sednica Skupštine Vojvodine, na kojoj bi bio razmatran Nacrt Statuta, bude održana krajem aprila i početkom maja. Na taj način će, prema Pastorovoj oceni, biti ostavljeno dovoljno vremena Narodnoj skupštini Srbije da, u skladu sa odlukom US S, potvrdi Statut Vojvodine do predviđenog roka 6. juna.

Tanjug

like-button.net here

wordpress-themes.org here

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime