„Zakon je za mene, a ne za tebe!“

0
13688
Foto: printskrin Youtube

U srpskim školama postoji jedan broj oholih direktora, koji pokušavaju da nateraju sve nastavnike da budu poslušni i da ne guraju nos tamo „gde mu nije mesto“. Iz godine u godinu, čini se, raste broj direktora koji zloupotrebljavaju svoj položaj, a sve u nameri da po svom aršinu disciplinuju zaposlene. Kao da sa povećanim siledžijstvom vlasti (odnosno, širenjem bezakonja) nekvalitetni direktori dodatno i „ekspresno“ kvare – te postaju još gori. Da li je to tako, procenite sami. U nastavku prenosimo u celosti pismo koje nam je poslala učiteljica iz Zaječara, a koje se bavi upravo fenomenom na relaciji direktor – nastavnik.


Vesna Jeremić, savetnik za finansijsko-materijalne poslove nedvosmisleno potvrđuje da su plaćane dve grupe produženog boravka. Dakle, direktor škole je dobijala dva cela (stopostotna) dohotka, ali savetnica (začudo!) ne zna kojim radnicima je vršena isplata niti kolika je ona iznosila. A učiteljica Anka Rašić je dobijala samo 50% plate. Gde je ostalih 50% otišlo, čini se, nikoga ne zanima.

Možda će najzanimljivije u donjem pismu biti činjenica da direktor škole smanjuje radno vreme učitelju na osnovu nejasnih merila – „smanjenje broja đaka u produženom boravku“ i „kraće zadžavanje dece“.  Po zakonu je to nemoguće, jer učiteljice mogu imati samo punu, stopostotnu normu ili mogu biti bez posla. Tu nema ništa „između“, to jeste, učiteljica nikako ne može da bude tehnološki višak. U konkretnom slučaju, kriterijum je samo grupa učenika za produženi boravak, a na svaku grupu ide po jedan učitelj. Uostalom, Pravilnik o kriterijumima za finansiranje ustanove jasno saopštava/nalaže da, „škola sa produženim boravkom ima jednog izvršioca po svakoj grupi produženog boravka“ (član 17. stav1. tačka 2).

Prosto je neverovatno kako tu očiglednu, notornu činjenicu (jedna grupa – jedan učitelj) i istinu „ne primećuje“ Osnovni sud u Zaječaru! Teško je pretpostaviti da je moguće da se takvo jasno određenje u vezi zapošljavanja i finansiranja rada učitelja tek tako previdi. Bilo bi logično da se očekuje da se prosvetne vlasti ovakvim očitim bezakonjem ozbiljnije pozabave. Naravno, u svemu ovome i sindikati bi trebalo da imaju nekakvu ulogu. A Apelacioni sud će ovde takođe biti dužan da interveniše i ne dozvoli da se u osnovnim sudovima događaju ovakvi veliki, čak i svakom laiku za pravo vidljivi propusti.

D.G.

_______________________________

Da li se zakon selektivno primenjuje ili ne?

Preko dve decenije tražim posao učitelјa, bilo je zamena ali sam u nekim školama morala odreći fakultetske diplome, najčešće plaćena do juna. Znam ja da nije po zakonu, ali mnogo nas je na Tržištu rada, a vešti direktori koriste naše muke! Nemam uticajne rođake i nisam stranački aktivista. Zadnjih osam godina sam radila na radnom mestu patronažni učitelј, sa 50% norme. Tako sam i došla do škole „Ljuba Nešić“ u Zaječaru.

Reči Jelene Stanković, direktorke OŠ „Ljuba Nešić“ iz Zaječara: „Zakon je za mene, ne za tebe. Tuži me, nikom nije uspelo da me dobije.“

Naime, 2012. primlјena sam u ovu školu na radnom mesto, patronažni učitelј, sa 50% norme.

Direktorka organizuje zamenu učiteljice trećeg razreda, Ljilјane Milutinović u periodu od 19. 12. 2012. Od mene je zahtevala odradim zamenu bez naknade. Na moje pitanje kako bez naknade, dobijam odgovor od direktorke: „ Ako nećeš ima ko hoće, mnogo vas je na na Tržištu rada.“ Obećala je da će me iduće godine angažovati sa punom normom i iz tih razloga sam prihvatila ponuđenu opciju.

Da Vas podsetimo:  Cveće zla

U jednoj smeni radila sam kao patronažni učitelј u drugoj smeni puna norma- zamena Ljilјane Milutinović do dana 25. 12. 2012. kada sam se razbolela. Do kraja polugođa direktorka raspoređuje dve pripravnice da zamenjuju Ljilјanu Milutinović. Ni ja, a ni pripravnice nismo potpisale časove. Sve časove sam realizovala po rasporedu časova i upisala nastavne jedinice u Dnevnik, da bi:

Idemo redom:

 1. 19. 12. 2012. Potpisala drugi čas učitelјica sa inicijalima D. G. (Dragana Golubović) koja radi u produženom boravku. Dok 4. i 5. čas V. S. (Vela Stanković) U napomeni upisala V. S. da je realizovala radove za novogodišnju prodaju.
 2. Dana 20. 12. 2012. god za vreme trećeg časa dečak se nepristojno ponašao. Poslala sam učenika po psihologa, Bilјanu Milutinović. Dečak je i pred psihologom ponovio istu scenu, a potom skočio na prozor učionice. Pomenuti čas potpisala Vesna Marinkov? Četvrti i peti čas potpisala Selena Šibalić.
 3. Dana 21. 12. 2012. god 3. časa, građansko vaspitanja ja sam realizovala i upisala, a potpisala Dragana Golubović, sa napomenom da je čas održan u produženom boravku.

Dokaz: fotokopija Dnevnika

Dana 24. 12. 2012. Prvi čas potpisala Dragana Golubović, koja radi u produženom boravku. Četvrti čas potpisala učitelјica S. Šibalić ( Selena Šibalić) koja j, čak, i u napomeni upisala, da je učenik zakasnio na čas fizičkog vaspitanja a da pri tom, učeniku nije određen izostanak.

U nadi da će direktorka da održi dato obećanje prihvatam svako naredno angažovanje. Završavam školsku godinu 2012/2013. na mestu patronažnog učitelјa sa pola norme, 50%.

Takođe, 2013/2014. Radim na mestu patronažnog učitelјa sa 50% norme u istoj školi.

Od 3. 3. 2014 do 10. 3. 2014. Zamenila sam učitelјicu Radu Koturović puno radno vreme, 100%, a pri tom dobijam rešenje na 50% norme . Svesna da je to 150% norme, pitam direktorku da mi norma zakonom opravdana bude plaćena -130%, na što direktorka negira i ponovo obećava da će me angažovati prvom narednom prilikom na mestu učitelјice.

Svesna da krši zakon pribegava falsifikovanju – njen potpis i potpis šest koleginica na ime mojih održanih časova, ukloplјena u 50% norme. Sve časove realizovala po rasporedu časova i upisala nastavne jedinice, da bi:

Direktorka Jelena Stanković, na ročištu dostavila i fotokopije dnevnika, od 3.3. do 14. 3. 2014. God. a zbog osnovane sumnje falsifikovanja, član 355. KZ Sa potpisima drugih učitelјica.

Idimo redom:

 • Dana 3.3. U napomeni stoji da je održala Dragana Golubović u produženom boravku. Drugi čas potpisala M. Slađana, treći u napomeni dopisala direktorka, da je održala čas u biološkom kabinetu. A koleginica Suzana Vidanović je obrisala moj upisan čas, ona je upisala nastavnu jedinicu i potpisala.
 • Dana 5. 3. 2014. Učitelјica Suzana Vidanović opet briše moju upisanu nastavnu jedinicu, te je ona upisuje i potpisuje.
 • Dana 6. 3. 2014. moj upisan prvi čas i realizovan, potpisa M. Slađana. Četvrti čas, ja ga upisala, a potpisala inicijalima S. V. (Suzana Vidanović)
 • Dana 10. 3. 2014. moj drugi upisan čas, a upisala a potpisala M. Slađana. Treći čas ja upisala, a potpisala i u napomeni stoji – održala čas Jelena Stanković.
 • Koleginica Rada Koturović se vraća sa bolovanja i nastavlja sa radom od 11. 3. 2014. Upisala svoje časove, da bi
 1. 3. 2014. god a potpisala 1. čas M. Slađana (Slađana Mijailović).
Da Vas podsetimo:  Dejan Lekić: Zašto sam smenjen sa mesta načelnika u Agenciji za zaštitu životne sredine

Dokaz: fotokopija Dnevnika

 • Dana 02. 2014. Školski odbor je doneo odluku da se smanji broj izvršilaca poslova u produženom boravku sa 2 na 1,5. Školski odbor, a na predlog direktorke Jelene Stanković. Smatram da je prekoračila službena ovlašćenja. Navedena odluka ŠO ne spada u nadležnost ŠO. Tumačenjem KZ RS u vezi sa članom 361. A u vezi sa članom 369. I članom 359. Stav 1. I 3. KZ.
 • Zato sam i za članove ŠO iz redova nastavnika: Dragana Raičević, Maja Živić i Zlata Urošević podnela krivičnu prijavu zbog postojanja osnovane sumnje prema Članu 35. stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srbije, pomaganja -glasanjem dale saglasnost da se smanji broj izvršilaca produženog boravka sa 2 (200%) na 1,5 (150%). Doneta odluka ŠO sprovodi se u delo.

Dokaz: fotokopija sednice ŠO

Jedna od koleginica dobija otkaz (Anita Marković) , 100% pokriva Dragana Golubović, a meni se dodelјuje 50% norme. Činjenica je, da je norma i broj izvršilaca smanjen na papiru (Odluka ŠO) a ostaje isto radno vreme produženog boravka. Realizovane aktivnosti i evidentirane u Dnevniku rada su za 100% norme.

Dokaz: fotokopija jedne strane Dnevnika rada produženog boravka

Direktorka je obećala da će me iduće godine angažovati sa punom normom i iz tih razloga sam prihvatila i ovu ponuđenu opciju.

U školskoj 2014/2015. Godine angažuje drugu učitelјicu sa punom normom na radnom mestu patronažnog učitelјa. Obzirom da nije održala dato mi obećanje iz 2012, 2013. I 2014. Godine I konstantno me dovodila u situaciju da prihvatam opcije na svoju štetu, a mimo zakona podnosim tužbu Sudu, decembra 2015. Godine. Sve prethodno navedeno ide u prilog tome, kao i svi gore navedeni dokazi.

Direktorka je priložila Sudu fotokopije rasporeda aktivnosti u produženom boravku sa namerom da opravda odluku Školskog odbora od 28. 02. 2014. Godine.

Odgovorno tvrdim da priloženi raspored nije u skladu sa realnim stanjem i radom u produženom boravku. Radno vreme prikazano u ovom rasporedu i evidencija u Dnevniku rada se ne poklapaju. Što znači, da moje radno vreme ovde je prikazano na 50% , a evidencija u Dnevniku rada jasno stoji 100%. Što je u prepisci sa mnom jedna koleginica to i potvrdila.

Dokaz: Prepiska sa koleginicom

Svedok, prosvetni savetnik u to vreme, Slavko Nikolić dao je izjavu na Sudu : – Proverio sam, školi su išla sredstva za dve grupe produženog boravka. U Trezoru stoji ime koleginice Anite Marinković od 1.9. 2013 do 31. 8. 2014, a ona dobila otkaz marta?

Da Vas podsetimo:  Nepostojeći doktor Tomić i lažna penzionerka rešili problem dijabetesa

Gde su otišle pare? Meni je plaćeno 50% do juna. Na čiji račun je uplaćeno drugih 50% do juna, a za jul i avgust 2014. godine – 100%? Kome je išao novac?

Tražila sam iz Trezora izvod za 2013/14. Za produženi boravak, nisam dobila. Moj zastupnik traži podatke o sredstvima koja su išla na ime izvršilaca rada u produženom boravku. Jelena Stanković prilaže dokument, a potom povlači dokument i prilaže drugi sa istim datumom i pod istim brojem zaveden.

 1. 8

Dokaz: Dokument koji prilaže, a potom ga povlači i daje drugi sa istim datumom i zaveden pod istim brojem, sa vodenim žigom!

 1. 9

Po dobijanju dokaza podnela sam krivičnu prijavu, 2016. godine. Obratila sam se i Agenciji za borbu protiv korupcije.

Dokaz: Krivična prijava

Dobila sam presudu po predmetu P-1, 634/2015. Osnovnog suda iz Zaječara da se moj zahtev odbija, obrazloženje na petnaest strana.

Suština, sud obrazlaže :

– Da su na održane i upisane časove potpisale direktorka i šest koleginica, radile u znak solidarnosti, kao što se radi i u drugim ustanovama?

– Svedok Slavko Nikolić , prosvetni savetnik ukazuje da nastavnik razredne nastave, učitelј, ne može ove poslove obavlјati sa 50% norme, odnosno da mora imati utvrđenu punu normu, 100% . Sud izvodi pogrešan zaklјučak da se ovo ne odnosi na nastavnika koji je po rešenju na odrđeno radno vreme?

– Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, član 94. Drugi pasus – Prvi ciklus obuhvata prvi do četvrtog razreda, za koje se organizuje razredna nastava, nastavu drži jedan učitelј, a ne predmetni nastavnici. Što znači da učitelј ima normu 100% časova.

– Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, član 89. je regulisano da se Godišnjim planom rada utvrđuje vreme, mesto, i nosioci ostvarenja programa obrazovanja i vaspitanja, bilo kakve izmene u toku godine se moraju prijaviti Školskoj upravi. U presudi je pogrešno utvrđuje da su 2 grupe produženog boravka isto što i 1,5. U odgovoru Vesne Jeremić iz Školske uprave od 11. 5. 2016. god stoji da su priznate 2 grupe.

-Sud je pogrešno procenio iskaz svedoka Slavka Nikolića, prosvetnog savetnika, da u produženom boravku izvršioci poslova samo za radnike koji su tehnološki višak. Naime, od 01. 09. 2013. godine je primlјena Anita Marković sa punom normom 100%, na određeno vreme, dobila otkaz marta 2014. Znači, nije bila tehnološki višak!

Podnela sam žalbu Apelacionom sudu, videćemo ishod!

Da li je zakon selektivan, iz prethodne dokumentacije se vidi. Kakav je moralni kodeks prosvetnih radnika, koje za mrvicu blagostanja potpisaše časove koje nisu realizovale? Toliko o moralnom kodeksu osoba zaduženih za vaspitanje mladih naraštaja! Uzor deci, podstrek mladima…

Anka Rašić

Zaječar

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime