Zaokruživanje novčanog iznosa od strane službenika pošte

0
2999
Foto: skrinšot Youtube

JAVNO PREDUZEĆE „POŠTA SRBIJE“

Mira Petrović, v.d. direktora Preduzeća

Snežana Petrović, šef Kabineta

Goran Đerić, direktor Funkcije usluga

Gordana Simonović Živković, direktor Funkcije upravljanja kadrovima i korporativne odgovornosti

Predmet: PONOVLjENA Žalba na ponašanje – SAMOVOLjNO I PROTIVPRAVNO zaokruživanje novčanog iznosa od strane službenika pošte 11075 BEOGRAD 97, Palmira Toljatija 5 u Beogradu

Poštovani,

dana 12.8.2011. godine uputio sam Vam prigovor na neprimereno i protivpravno ponašanje Vaših službenika, a naročito na bahatost i bezobrazluk u pošti 11075 BEOGRAD 97, Palmira Toljatija 5, koja spada u red GORIH u pogledu pružanja usluga i ponašanju pojedinaca, a u ovom slučaju radnika za šalterom br. 7 u današnjoj popodnevnoj smeni.

Stanje koje je opisano u žalbi od 12.8.2011. godine, a posebno naznačeno/istaknuto pod tačkom 2. na strani 2 navedene žalbe u prilogu, NEPROMENjENO JE !!!

Danas, prilikom plaćanja januarskog računa za utrošenju električnu energiju, iako sam pružio platnu karticu Poštanske štedionice, imenovani radnik je dao sebi za pravo da sam i bez pitanja samoinicijativno zaokruži novčani iznos, što najdirektnije odstupa od politike „Društveno odgovornog poslovanja“ koju promovišete na javno dostupnoj internet adresi http://www.posta.rs/struktura/lat/o-nama/drustvene-aktivnosti.asp.

Imajući u vidu da neki Vaši zaposleni ne uzimaju sami sebi ovo za pravo, onda se može zaključiti da kod Vas NEMA JEDINSTVENE POSLOVNE POLITIKE I DA SVAKO MOŽE DA RADI KAKO MU SE PROHTE, TJ. DA TUMAČI ZAKONE NA SVOJ NAČIN.

Na moju reklamaciju o PROTIVPRAVNOM I NEOVLAŠĆENOM ZAOKRUŽIVANjU NOVČANOG IZNOSA, iako Vaš tehnički sistem podržava registrovanje novčanih iznosa na dve decimale, pomenuti radnik me je prvo ignorisao direktno me omalovažavajući i ponižavajući, ali na moje insistiranje je vratio više naplaćeni iznos, dok je rukovodilac popodnevne smene za šalterom br. 5 svo vreme ćutala, kao i na moju kasniju reakciju kada sam tražio kome da uputim prigovor – samo me je uputila na Radnu jedinicu „Zemun“, Glavna 8.

Da Vas podsetimo:  Zbog klimatskih promena biće više šumskih požara

U vezi sa gore navedenim postavljaju se sledeća pitanja: kome i čemu služi „Knjiga utisaka“ i da li je neko u okviru Vašeg sistema kontrole poslovanja i pružanja usluga, uopšte čita i preduzima bilo kakve mere na poboljšanju, kako uslova rada Vaših zaposlenih, tako i u pogledu pružanja usluga korisnicima.

Pošta 11075 BEOGRAD 97 u Palmira Toljatija 5 je JEDAN NEUSLOVAN ĆUMEZ, jer kad uđe više od 5 korisnika i sa trenutnim brojem zaposlenih, NE MOŽE DA SE DIŠE!

Onda lica koja su davno ostvarila pravo na mirno uživanje rezultata svoga rada (iliti penziju), sada zaposlena kao nekakvo „obezbeđenje“ samostalno i bez ikakvog kriterijuma procenju broj korisnika koji može ući u navedenu poštu i „višak“ drže van objekta, pod NEUSLOVNIM USLOVIMA ZA ČEKANjE – na betonskom hodniku gde uvek duva promaja …

Sistem za obradu/unos podataka Vam je davno zastareo i prevaziđen, pa se čekanje u redu ponekad meri i satima što izaziva reakcije korisnika, pa tako ovi NENORMALNI USLOVI RADA svakako imaju efekat na radni učinak zaposlenih, ali to im nikako NE DAJE ZA PRAVO DA SAMOVOLjNO TUMAČE ZAKONE I VRŠE PROTIVPRAVNO ZAOKRUŽIVANjE PRILIKOM ELEKTRONSKOG PLAĆANjA RAČUNA !!!

S tim u vezi, nada je na Vašoj strani, baš onako kako ste naveli u svom odgovoru od 15.8.2011. godine, u prilogu ovog dopisa.

S poštovanjem,

Dejan Ilić

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime