Zbog morala prekršeno pravo

0
1047

Svima je poznato da se zakon mora primenjivati jednako prema svima za slučaj postojanja istovetnog činjeničnog stanja. To jest, svaki zakon sadrži u sebi takve imperativne norme koje ne mogu tumačenjem da se izmene i derogiraju i pored opravdanih razloga navedenih u obrazloženju odluke postupajućeg organa.

Foto: Youtube / UT McCombs School of Business

Sve to najbolјe možemo objasniti na jednom primeru iz prakse koji se dogodio ovih dana, a za koji sam saznao iz medija. Naime, radi se o izgradnji porodične stambene zgrade bez dozvole nakon stupanja na snagu Zakona o ozakonjenju objekata, to jest takvi objekti ne mogu nikako da se ozakone. U konkretnom slučaju zgrada je ozidana bez postavlјenog krova i nadležna građevinska inspekcija je donela rešenje o rušenju koje ne može biti osnov za ozakonjenje toga objekta, kako zbog toga što nije dovršen, tako i zbog toga što je izgrađen nakon stupanja na snagu prednjeg zakona, koji isklјučuje mogućnost ozakonjenja za objekte izgrađene nakon njegovog stupanja na snagu.

Međutim, taj investitor je lice koje je izbeglo iz bivše jugoslovenske Republike Hrvatske i mnogo puta od izgnanstva se premeštalo iz jednog mesta u drugo. Zakon o planiranju i izgradnji ne poznaje mogućnost izdavanja građevinske dozvole za pretežno izgrađeni objekat u konstruktivnom smislu bez građevinske dozvole.

Kao što se vidi jedini zakonski način razrešenja ovog slučaja jeste rušenje tako podignutog objekta i izdavanje građevinske dozvole nakon njegovog rušenja.

Lokalna samouprava je napravila presedan i kao što pročitah iz medija, tom investitoru je izdata građevinska dozvola za gradnju toga objekta koji je već u fazi okrovlјavanja. Postavlјa se pitanje da li je tako izdata građevinska dozvola u skladu sa zakonom i koje pravne posledice iz takve dozvole mogu da proisteknu? To lice koje je nelegalno izgradilo objekat pre izdavanja građevinske dozvole kratko je štrajkovalo ispred zgrade lokalne samouprave preteći sa benzinom u boci da će se zapaliti za slučaj da mu se ne stornira to rešenje o rušenju, odnosno ukoliko mu se sada ne izda građevinska dozvola. Tu je lokalna samouprava stavlјena pred svršen čin, svojevrsnu ucenu.

Da Vas podsetimo:  Što mi volimo taj seks

Na kraju je lokalna samouprava izdala građevinsku dozvolu licu koje je sa izgradnjom objekta pri kraju. Takva postupanja nisu u saglasnosti sa zakonskim normama. Radi se o svojevrsnom presedanu gde je izvršena tzv. pozitivna diskriminacija zakona, jer se pošlo od ličnih i porodičnih prilika investitora. Takvim izuzecima se vrši urušavanje kompletnog pravnog poretka i pored činjenice da je sa moralne strane ispravno postuplјeno.

Sada svi oni koji znaju za takav izuzetak i presedan, odnosno mogućnost uvažavanja i moralnih načela pred zakonom koji to isklјučuje,  mogu se pozivati na njega i sasvim opravdano tražiti da se isti presedan primeni i na njih. Više nije bitno da li su svi ostali slučajevi moralno ispravni, da li grade za tržište, da li grade peti objekat u svojini, jer svako smatra da je njegov moralni čin uporediv sa ovim kojim je izvršen presedan.

I oni mogu zapretiti palјenjem, pa za slučaj da lokalna samouprava tada ne udovolјi zahtevu, a dođe do samozapalјenja osobe onda se može postaviti pitanje odgovornosti za lica koja su davala zeleno svetlo za ranije izvršene presedane i izuzetke pod pretnjom samospalјivanja.

Pravlјenje bilo kakvog kompromisa prema pojedinim građanima i investitorima u ovom slučaju, iako ima sasvim humane i pozitivne namere dovodi do prave erozije bespravnog graditelјstva i njegovog obaveznog ozakonjenja, sve sa pozivom na taj samo jedan izvršeni presedan. Interesantno je da je u svemu tome svoj doprinos imao i pravni zastupnik investitora koji ga je samo nagovarao da dosađuje ispred zgrade lokalne samouprave, jer je i on bio svestan da tu nema mogućnosti pozivanja na neku normu.

Zbog tih razloga i pozitivna diskriminacija zakona nije dozvolјena, jer se njenom primenom suprotno zakonu (a saglasno moralu) rešava samo jedan predmet, a njime se narušava kompletan pravni poredak za sve buduće slične slučajeve. Sve to dokazuje našu raniju postavku da se moral u primeni prava mora isklјučiti bez obzira što bi u nekim slučajevima bio jako koristan za stranku ali ne i za opšti interes. Time se jednostavno stvara anarhija u pravnom poretku i država takvim postupcima gubi autoritet.

Da Vas podsetimo:  O ĐACIMA - MRCVARENjE ĐAKA NEKAD I SAD

Ovim primerom se najzad pokazuje da je pravni poredak jedinstvena celina i da način rešavanja pojedinih predmeta (iako sudska i upravna praksa nisu izvor prava)  ima skoro snagu zakona upravo u primerima gde je došlo do pozitivne diskriminacije zakona, jer je to izvršeno protivno zakonu. Baš tada će svako tražiti svoj izuzetak i presedan. Tada se kao konačna posledica pojavlјuje nemogućnost primene takvih normi i to mora da dovede do ponovne izmene zakona, jer je moralna norma uspela  potpuno da stopira primenu pravne norme u njenom izvornom značenju i time dovede do potpunog pravnog kolapsa u toj oblasti.

Simo S. Stokić, dipl. pravnik

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime