Zoran Drobnjak po zakonu više ne može da bude v.d. direktor (Ali on to i dalje jeste)

0
623
Zoran Drobnjak / Foto: printscreen (N1)

Državna revizorska institucija zatražila je imenovanje novog direktora Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, što znači da bi sadašnji v.d direktora Zoran Drobnjak trebalo da bude smenjen ili ponovo imenova na ovo mesto, ali kao generalni direktor. Razlog za ovu promenu po preporuci DRI je činjenica da Drobnjak šest godina rukovodi ovim preduzećem kao vršilac dužnosti, dok je zakonom dozvoljeno da to bude najviše godinu dana.

Revizori su naložili Nadzornom odboru „Puteva Srbije” da pokrene inicijativu za imenovanje direktora preduzeća u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima. Zoran Drobnjak je prvi put izabran za direktora ovog javnog preduzeća 2007. godine, kada je na čelu resornog ministarstva bio Velimir Ilić.

U međuvremenu su se smenjivali ministri, ali je on opstajao. Milutinu Mrkonjiću, bivšem ministru, nije pošlo za rukom da ga pomeri sa čela „Puteva Srbije”, a Zorana Mihailović, doskorašnja ministarka saobraćaja, htela je čak i da ga nagradi kada je nameravala da mu pripoji i „Koridore Srbije”.

U čemu je tajna njegovog opstanka – ne zna se. Ali se zna da on ovim preduzećem rukovodi kao vršilac dužnosti od 2013. godine. Konkurs za direktora je raspisan te godine i nije okončan. Ponovljen je još jednom 2017, kada su raspisani konkursi za desetinu javnih preduzeća, ali epiloga ni tada nije bilo. Međunarodni monetarni fond je letos prilikom polugodišnje revizije aranžmana „čuvarkuća” ponovio preporuku na kojoj insistira u svakom izveštaju – da se završe započeti i raspišu konkursi za direktore javnih preduzeća.

Novoj vladi je unapred dodeljen zadatak da to učini do kraja godine. Da li će revizori uspeti da smene rekordera statusa v. d. Zorana Dronjaka, ostaje da se vidi. Ali treba napomenuti da su preporuke Državne revizorske institucije obavezujuće.

Da Vas podsetimo:  Pismenost u Srbiji “na nivoju” – Ulica Vuka Karađića

U izveštaju o poslovanju „Puteva Srbije”, osim preporuke za imenovanje novog direktora, nalazi se sijaset preporuka za otklanjanje nepravilnosti u poslovanju. Najviše se odnosi na javne nabavke. Ovo preduzeće je u protekle dve godine nabavilo dobra, usluge i radove u iznosu od 51,38 milijardi dinara bez tendera, a da nisu postojali razlozi za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama.

Revizori navode da preduzeće nije dokumentovalo da je procenjenu vrednost javnih nabavki utvrđivalo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, i to za 51 nabavku u iznosu od 7,18 milijardi dinara.

„Putevi Srbije” su pokrenuli 30 postupaka javnih nabavki procenjene vrednosti oko šest milijardi dinara, a da nisu bili ispunjeni uslovi za pokretanje postupka, jer nabavke nisu planirana u godišnjem planu. Takođe, postupke i aktivnosti na dodeli ugovora ovo preduzeće nije sprovelo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama kod 22 javne nabavke procenjene vrednosti 4,63 milijarde dinara.

U izveštaju o stručnoj oceni ponuda kod tri javne nabavke procenjene vrednosti 3,3 milijarde dinara nisu navedeni podizvođači, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, navodi se u najnovijem izveštaju Državne revizorske institucije.

Potom „Putevi Srbije” nisu odbili ponudu ponuđača koji nije dokazao da ispunjava dodatne uslove i ponudu iz koje nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude, kod pet javnih nabavki procenjene vrednosti 391,5 miliona dinara. Preduzeće na čijem je Drobnjak čelu nije utvrdilo da ponuđena cena u iznosu od 470,8 miliona dinara, po kojoj je dodelilo ugovor ponuđaču, nije veća od uporedive tržišne cene kod jedne javne nabavke radova procenjene vrednosti 350 miliona dinara, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Revizori takođe skreću pažnju da „Putevi Srbije” nisu dostavili izveštaj Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji nakon donošenja odluke o dodeli ugovora ponuđaču čija ponuda sadrži ponuđenu cenu veću od procenjene vrednosti javne nabavke za dva posla procenjene vrednosti 379 miliona dinara i ugovorene vrednosti 510,5 miliona dinara.

Da Vas podsetimo:  Ukopacija Srbije

Zanimljivo je da „Putevi Srbije” nisu zahtevali u konkursnoj dokumentaciji jedne javne nabavke dostavljanje sredstva obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza, a što su bili dužni da zahtevaju s obzirom na procenjenu vrednost javne nabavke od 850 miliona dinara.

– Preduzeće nije u skladu sa konkursnom dokumentacijom i zaključenim ugovorom pribavilo bankarsku garanciju izvođača radova za dobro izvršenje posla jedne javne nabavke procenjene vrednosti 1,3 milijarde dinara, što nije u skladu sa konkursnom dokumentacijom i ugovorom o izvođenju radova koji je zaključen za dobavljačem – navodi Državna revizorska institucija.

Revizor ostavlja rok „Putevima Srbije” da mu za 90 dana dostave izveštaj o otklanjanju i dokaze da su postupili po njihovim preporukama.

Kako komentarišu zamerke i hoće li uslišiti preporuke revizora od „Puteva Srbije”, „Politika” juče nije dobila odgovor.

Marijana Avakumović / Politika
Izvor: Vaseljenske

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime