Kontakt


Koreni su list Srba iz rasejanja koji se publikuje sa namerom da naše ljude istinito izveštava o dešavanjima u maticama, odnosno sa prostora bivše Jugoslavije, ali i u zemljama u kojima rasejani živimo, a što je od interesa za nas, naš narod i našu otadžbinu.
Nikola Janić
Osnivač i odgovorni urednik
Telefon: Poštanska adresa
+46 70 57 01 109
+46 70 29 20 100
Serbiska Folkets Röst
E-mail: “Koreni”
koreni@telia.com Box 145
urednikkorena@telia.com 139 24 Värmdö
janic@telia.com Sverige

 

Kontakt forma

Arhiva