Kontakt

Koreni su list Srba iz rasejanja koji se publikuje sa namerom da naše ljude istinito izveštava o dešavanjima u maticama, odnosno sa prostora bivše Jugoslavije, ali i u zemljama u kojima rasejani živimo, a što je od interesa za nas, naš narod i našu otadžbinu.
Nikola Janić
Osnivač i odgovorni urednik
Telefon:   Poštanska adresa
+46 72 28 89 961    
+46 70 29 20 100    
     
E-mail:   Serbiska Folkets Röst
koreni@telia.com   „Koreni“
urednikkorena@telia.com   Box 145
janic@telia.com   139 24 Värmdö
redakcija@koreni.rs   Sverige