TRANSHUMANIZAM

1
810

Čovekova priroda se nije, sve od Lepenskog vira do danas, toliko bitno promenila, ostala je gotovo ista, nije pratila eksponencijalni razvoj tehnike i tehnologije, pa smo danas zakoračili u doba veštačke inteligencije /VI/, napuštamo sve brže elektronsko doba, koje preti ne samo da potpuno porobi poslednjeg čoveka, nego i da nas uništi kao ljudsku vrstu.

Da li će se to biološko uništavanja čoveka zaista i da dogodi zavisi, isključivo i jedino, samo od nas samih. Zavisi od svakog čoveka na zemaljskoj kugli. Otuda je neodgovorno, primitivno i glupavo zauzeti stav da nas politika uopšte ne zanima i da politiku prepuštamo da pripadne samo korumpiranom, parazitskom i pokvarenom političkom ološu.

Ako naš biološki opstanak, nas i našeg pokolenja, zavisi, isključivo i jedino, od toga hoćemo li se mi, napokon, pobuniti i hoćemo li da sprečimo dalje nasilje političara, tajkuna i kriminalaca nad okupiranim, porobljenim i zastrašenim čovečanstvom, onda je zadatak svakog poštenog, iskrenog, radnog i mislećeg čoveka, bez obzira kojoj rasi, veri, naciji ili zanimanju pripadao, da se trgne iz apatije, beznađa i ravnodušnosti, da se probudi, da se pobuni nad šizofrenim projektom uništavanja čovečanstva i poslednjeg čoveka. Ko je taj poslednji čovek?

Niče smatra da je poslednji čovek onaj koji zna samo za potrošnju, materijalno uživanje i zadovoljavanje samo najnižih potreba. Živimo, nažalost, u digitalnoj civilizaciji koja je većinu ljudskog roda pretvorila u zombirane konzumente. Videli smo prošle nedelje kakva je panika, očaj i groznica nastala u svetu kada su vodeće društvene mreže samo šest sati prestale da opslužuju svoje narkotizovane i navučene na internet zavisnike.

Potpuno je za ovaj tekst nebitno da li je Familija dala nalog da se testira stepen zavisnosti čovečanstva od društvenih mreža, kako bi napravila pouzdan test za sprovođenje njenih daljih planova porobljavanja i ispiranja mozga prezaduženim i porobljenim ljudima planete, ili je, pak, zaista neka hrabra, odmetnuta, hajdučka družina hakera odlučila da se poigra sa moćnicima i pokaže ljudima na planeti da nije sva moć samo u rukama šizofrene kaste koja upravlja svetom, nego da postoje načini kako oni mogu da se nadmudre, stave pod kontrolu i primoraju da služe interesima čovečanstva.

Nalazimo se na istorijskoj prekretnici civilizacije. Nikada se u istoriji ljudsko roda nije dogodilo da je čitava planeta postala globalno selo i da možemo, za svega nekoliko minuta, sve važne vesti, informacije, događaje i tračeve da prenesemo, tekstom, glasovno ili vizuelno, na čitavu svetsku populaciju. Nikada nismo bili tako međusobno povezani, ali, istovremeno, nikada nismo bili otuđeniji i usamljeniji. Ako niste na društvenim mrežama, onda vas ne smatraju da ste živi i ne pripadate savremenoj, potrošačkoj civilizaciji. Vi ste niko i ništa.

Da Vas podsetimo:  Perić: Jesen će promeniti sve - svaki verovatni ratni ishod doneće kraj tzv. Pax Americana.

Društvene mreže vas ne prepoznaju kao ljudsko biće. Tako nam se dogodilo ono što je genijalni Niče i predvideo da će nam se sigurno da desi, tj. da će ljudskim rodom da zavlada – instikt stada, umesto aristokratskog instikta. Svako stado mora da ima svoga čobana, koji će ga voditi i nadzirati da pase travu na nekim novim virtuelnim pašnjacima. Domanović nas je opomenuo da budemo vrlo oprezni, da ne verujemo slatkorečivim obećanjima i pričama čobana, jer oni najčešće mogu da budu slepi i mogu da vode povodljivo i zadojeno stado u životne provalije. Poslednji čovek je poslednji stadijum degradiranog čoveka. Neoliberalna ekonomija je dovela čoveka do današnjeg degradiranog stanja, jer ona počiva na izrabljivanju, eksploataciji, iskorišćavanju, prevari, manipulaciji, otimanju i porobljavanju prezaduženog i uplašenog čoveka.

Sama činjenica da bogati postaju sve bogatiji, dok siromašniji postaju sve siromašniji, najbolji je dokaz nakaradnog političkog i ekonomskog sistema u kome danas živimo. Takvo društveno stanje je više neodrživo. U osnovi pohlepne neoliberalne ideologije je zgrtanje što većeg novca i odbrana postojećeg političkog poretka, koji omogućava takvu društvenu preraspodelu bogatstva. Pandemijska kriza, nastala u jesen 2019.godine, morala je da hitno pokrije krah neoliberalnog kapitalizma, jer su berze dostigle rekordnu nelikvidnost i pretila je opasnost da dođe do potpunog sloma finansijskog sistema.

Morala se pažnja siromašnog, prezaduženog i nezadovoljnog naroda da odvuče na drugu stranu. Klaus Švab je priznao, negde na početku te iste godine, razglabajući na ekonomskom forumu u Davosu, da postoji velika opasnost da izbije nekontrolisana socijalna revolucija, jer je nezadovoljstvo siromašnog naroda sve veće. Opasnost od izbijanja nezadovoljstva naroda je nateralo privilegovanu kastu upravljača sveta da plasiraju pandemiju i da tako otpočne sprovođenje agenda o potpunom porobljavanju planete, koju su planirali čitavu deceniju ranije.

Više nije bilo ni prostora, niti vremena da se čeka i odugovlači. Morali su da krenu u operativnu realizaciju primene projekta – transhumanizma. Šta je transhumanizam? Za pisanje ovog teksta koristim knjigu Viktora Raduna TRANSHUMANIZAM: budućnost bez ljudi, koju preporučujem da pročitate. Prema godišnjem Izveštaju o globalnim rizicima 2017. godine Svetskog ekonomskog foruma, izdvojeno je 12 novonastajućih tehnologija u okviru Četvrte tehnološke revolucije: 3D štampanje, nanomaterijali, Veštačka inteligencija i robotika, biotehnologije, izvori, čuvanje i prenos energije, blokčejn, geoinžinjering, internet stvari, neurotehnologije, nove računske tehnologije, svemirske tehnologije i virtuealna i augmentativna realnost.

Četvrta tehnološka revolucija omogućava nešto što do sada nikada nije bilo moguće da se ostvari: radikalno preoblikovanje i transformaciju prirode, promenu i funkcionisanje čoveka kao takvog. Transhumanisti nastoje da nas uvere da su ljudska bića fizički, psihički i funkcionalno limtirana, ograničena i nesavršena, da ćemo da izgubimo primat u nezadrživom talasu razvoja veštaćke inteligencije, koja će nas staviti pred sudbonosni izbor: ili ćemo nestati kao ljudska vrsta ili ćemo biti prinuđeni da se menjamo. Moramo da prihvatimo da se menjamo.

Da Vas podsetimo:  "Svi smo mi, isti!". Tačno, a po čemu ili dokle?

Kako da se menjamo? Nije više bila filozofija fokusirana na čoveku, nego na projekcijama budućih vanljudskih superinteligentnih veštačkih organizama, koji će, prema njihovoj zamisli, da zamene i naslede nesavršenog čoveka. Oni planiraju da prevaziđu današnjeg čoveka, da nateraju čoveka da prevaziđe svoju samospoznaju, ljudskost i osećanja, koji mu otežavaju trku za opstanak, da sve to brzo odbaci, da kroz rekonstrukciju i reinžinjering čoveka, primenom novih tehnologija na samome čoveku, stvore neku novu, napredniju vrstu koju su nazvali post-čovek ili trans-čovek. Transhumanisti raskidaju sa tradicijom ljudskog mišljenja.

Oni ljudsko biće posmatraju kao objekat tehnologizacije, dok tahnologije i mašine postaju subjekat. Ključna filozofija transhumanista nije bivstvovanje, nego postajanje. Njihov cilj je da se odbaci i prevaziđe sadašnja forma ljudskog bića i primenom novih tehnologija da se pređe na drugu formu čoveka, koji će biti hibrid čoveka i mašine, odnosno računara. Primenom novih tehnologija sve je to moguće. Ključne ideje transhumanizma su: znatno produženje životnog veka čoveka, dobro zdravlje, postizanje besmrtnosti, stvaranjem veštačkog čoveka, superinteligentnih mašina, nove vrste ljudskih bića, zamena ljudskih vitalnih organa, funkcija, ponašanja i dobijanje novih sposobnosti pomoću računara i drugih vidova veštačke inteligencije.Namera im je, dakle, da ljudi postanu zavisni od tehnologije i da se, nakon toga, potpuno integrišu sa novim tehnologijama. Prvi deo plana su gotovo ispunili.

Da li možete sebe da zamisite bez mobilnih telefona, društvenih mreža i interneta? Sve veći broj ljudi, naročito dece, moraju da se leče od zavisnosti društvenih mreža. Umesto razvoja duhovnosti, koja se dobija čitanjem, razgovorom, druženjem i promišljanjem, čovečanstvo pristaje da bude zombirano, kretenizovano, zaglupljeno, osamljeno, sebično, nervozno, apatični i pretvoreno u debilne konzumente.

Bolesno gledanje rijaliti programa i milionsko glasanje za pobednika, najbolji su dokazi da je eksperiment zaglupljivanja čoveka uspeo i da Veliki Inkvizitor sada može da pređe na višu fazu pokoravanja čovečanstva. Transhumanizam ukida svaku mogućnost daljeg razvoja čovekove duhovnosti, ljudskosti, osećanja i saosećanja, guši sve ono što nas je činilo ljudskim bićima, dok, istovremeno, umesto slobode izbora, različitosti i igre, nude teledirigovan, ograničen, uskotračan, jednodimenzionalan, izobličen, uniformisan i homogen svet, koga će sačinjavati, u različitim kombinacijama i sintezama, ljudi i mašine.

Duša je nepotrebna i suvišna u svetu kiborga. Savremenom čoveku se nudi mamac u vidu zdravog života, dugovečnosti, odlaganja smrti i, konačno, besmrtnost, kao najvećeg dostignuća potpune robotizacije čoveka. Nekoliko američkih milijardera su očajni što stare i što moraju da umru, smatraju da nije pošteno da oni, koji su opljačkali tolike milijarde, budu smrtni, da to nije pravedno i zato ulažu ogroman novac u eliksire mladosti i nove tehnologije za produžavanje života.

Da Vas podsetimo:  Priznajem samo ustavni sud svoje partije!

Stiv Džob je nekoliko meseci pred smrt shvatio da život nije sačinjen od nagomilavanja materijalnih bogatstava i otimanja oko moći, nego da život ima neke druge vrednosti i da život nema reprizu. Besmrtnost je krajnji cilj transhumanista. Ali problem nastaje sa smislom života. Produženje života nema nikakvo značenje, ako taj život nema svoj uzvišeni smisao.

Težnja transhumanista da pokažu kakve se sve mogućnosti pružaju savremenom čoveku u spoju sa računarima i drugim mašinama, doveo je do nastajanja pokreta biohaking, gde velika zajednica ljudi dobrovoljno se odlučuje da svoje telo koriste za eksperimente, tako što ugrađuje, dograđuje i priključuje mnoge tehnološke spravice da bi zaustavili starenje i da bi bili večno mladi. Viktor Radun piše da se danas ljudsko društvo nalazi pred potpunim raspadom sadašnje forme, strukture i funkcionalnosti i da se nalazimo pred vratimo velikog preobražaja. Velika se neizvesnost nadvila nad ljudskim rodom. Odluke koje budemo doneli biće sudbonosne za naše pokoljenje na planeti. Transhumanisti nastoje da sve što mogu da povežu, bude povezano u jedinstvenu mrežu pod njihovom kontrolom. To znači povezanost na relaciji: čovek-čovek, čovek-stvar i stvar – stvar.

Veštačka inteligencija će omogućiti da se stvori digitalni Bog. Transhumanisti kliču: veštačko je savršenije od prirodnog. Zato danas hoće da nam nametnu GMO hranu. Ako se čovek spoji sa mašinom, onda on dolazi pod kontrolu superinteligentne mašine, ali čovek više nema nikakvu slobodu. Izgubio je ličnu slobodu. Ostavljen je na milost i nemilost tehnološkog napretka.

Eksperimenti u Kini najbolje pokazuju kojim putem nas guraju transhumanisti. Prihvatamo samouništavanje kao nužan uslov. Da li smo spremni na takvu budućnost? Ne smemo da zatvaramo oči i da se pravimo kao da se ništa ne događa. Nalazimo se u važnom istorijskom vremenu. Danas se određuje sudbina čovečanstva. U toku je borba na život i smrt Dobra i Zla. Dobro promislite na čijoj ste strani. Ne možete da stojite između i da budete nezainteresovani. Ako se tako ponašate, onda ste – glupi ili prihvatate da služite Zlo.

Borba za Dobro jedino ima smisla. I svako treba da pronađe svoj način borbe. Predlažem da porodično pogledajte stari film Let iznad kukavičijeg gnezda iz1975. godine, jer nam je mudri reditelj Miloš Forman pokazao šta nas čeka i kako možemo da pobegnemo iz našeg kukavičijeg gnezda. Poglavica istrebljenog naroda je razbio stakleni kavez naših zabluda, predrasuda, gluposti, strahova i konformizma i izašao je u slobodu. Sloboda se osvaja!

autor:Branko Dragaš

https://www.dragas.biz/

1 KOMENTAR

  1. U citavoj prici ima jedan detalj.Bilo ko da ovo (transhumanizaciju ljudske vrste) osmisljava sigurno je covek……Tako da i on nemoze nista vise ni manje da ocekuje u svakodnevnom zivotu do ZIVOT COVEKA. To je ona bolna tacka za njih , jer na svacija vrata pa i njihova kuca sreca i nesreca. Svi vladari iz senke imaju TUZNU zivotnu pricu i svi do jednog nisu pobedili prirodu. Sav novac i moc im je omogucio da mozda nesto duze zive (ukoliko nisu podigli ruku na sebe, a to njihovi potomci rado cine, iz gluposti i licnog ne zadovoljstva) ali srecu i porodicu nisu mogli da kupe. AMIN

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime