Rektorka Popović egzekutor i manipulator

1
1413

Da li će prof. Ostojić dočekati povratak na Fakultet

Kako je nezakonitim i brutalnim delovanjem Ivanke Popović prof. Stanko Ostojić izbačen sa Tehnološko metalurškog fakulteta

  • Ivanka Popović najbolje pliva u mutnoj vodi
  • Suština problema je da je Ivanka Popović napravila sistem u kome su organi Univerziteta uništeni.
  • Upropašćena katedra za tehničku fiziku na Tehnološko metalurškom fakultetu
  • Brojna nepoštovanja propisa i kršenja izborne procedure u izboru prof. Stanka Ostojića

PišeJovo Vukelić

Tekst govori o surovoj nepravdi koja je, od strane sadašnje rektorke Ivanke Popović, prof.Đorđa Janaćkovića, pok. Borisa Lončara  i mnogih drugih sa Tehnološko metalurškog fakulteta (koji su bili interesno udruženi i direktno potčinjeni I. Popović), naneta uglednom prof. Stanku Ostojiću. Prof. Stanka Ostojića su bez ikakve krivice na nezakonit način udaljili januara 2017. sa posla kolege na TMF, a uz to su ga godinama šikanirali i maltretirali da to treba da ostane zabeleženo. Da ostane trag za naše potomke o nedostojnim postupcima kolega profesora, sa ovog fakulteta predvođenih Ivankom Popović,  prema ovom, po svemu sudeći, poštenom i čestitom kolegi.

* * * * * * *

Ni danas, posle pune četiri i po godine prof. Stanko Ostojić (radni spor u sudu još traje!) nije vraćen na svoj posao, da bude profesor na Katedri za tehničku fiziku na Tehnološko metalurškom fakultetu(TMF), gde je, od kada je uvedeno ocenjivanje, do odlaska punih dvadeset godina  – do 2017. bio najbolje ocenjivani predavač i ubirao sva priznanja i  pohvale.Ali, zamerio se koleginici Ivanki Popović i morao je da izgubi posao!

Ivanku Popović teško optužuje profesor Stanko Popović

Ko je čovek koji se toliko silno zamerio Ivanki Popović, tadašnjem prorektoru i bivšem dekanu na TMF, a sadašnjoj aktelnoj rektorki, toliko da je grubo isteran sa fakulteta?

O prof. Stanku Ostojiću

Dr Stanko Ostojić, (61 godina) je do 2017. godine bio vanredni profesor na katedri za tehničku fiziku Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. I osnovnu školu i Matematičku gimnaziju  je završio u Beogradu  kao kao nosilac diplome “Vuk Karadžić”. Na nivou republičkih i saveznih takmičenja (SFRJ) iz fizike i matematike redovno se takmičio i osvajao prva i druga mesta, kao i brojne druge nagrade. Dva puta  se plasirao u olimpijski tim za Međunarodne olimpijade iz fizike. Tako je 1977. godine dobio priznanje za rešenje zadatka iz termodinamike. Diplomirao je 1987. na Elektrotehničkom fakultetu (ETF) u Beogradu, odsek Tehnička fizika-fizička elektronika, gde je bio i student demonstrator za fiziku. Na Susretima studenata elektrotehnike SFRJ za takmičenje u znanju iz fizike osvajao je ekipno bronzanu i zlatnu medalju, kao i zlatnu medalju u pojedinačnoj konkurenciji.

Prof. Ostojić je trpeo veliku torturu o Ivanke Popović, Đorđa Janaćkovića i Borisa Lončara

Zaposlio se na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 1995. godine, gde je prošao sva nastavna zvanja, i do isterivanja sa radnog mesta 2017. imao je zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast tehnička fizika i fizička elektronika.

O svojoj karijeri Ostojić kaže: „Za dve decenije rada sa studentima smatrao sam svojom najsvetijom dužnošću da studentima prenesem svoje godinama sticano znanje i iskustvo i osposobim ih da postanu pošteni i dobri ljudi i dobri inženjeri. Studenti su moj trud prepoznali i uvek nagrađivali najboljim ocenama, pa je tako agencija iSerbia (www.iSerbia.rs) 2012. godine predstavila rezultate istraživanja urađene na uzorku od 2.839 studenata sa 65 fakulteta na teritoriji Srbije. U izveštaju koji predstavlja isključivo mišljenje studenata Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, na pitanje: “Ako bi morali da izdvoje jednog profesora koji je najpozitivnije uticao na njih”, studenti su dali odgovor – (to bi bio profesor) Stanko Ostojić(http://www.iserbia.rs/rangiranje_2012/29_Izvestaj_Univerzitet_u_Beogradu_Tehnolosko-metalurski_fakultet.pdf).

A 27. aprila 2016. godine Tehnološko-metalurški fakultet  u Beogradu je raspisao konkurs za izbor u zvanje jednog  redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast tehnička fizika i fizička elekronika. Ostojić se  prijavio i bio jedini kandidat.

Stručni organi u postupku izbora u zvanje su ocenili da višestruko ispunjava sve zakonom predviđene uslove za izbor.

Bliski saradnik Popovićke Đorđe Janaćković, tadašnji dekan,  učestvovao je u svim nezakonitim postupcima kako bi omeo izbor kolege Ostojića u zvanje redovnog profesora

Međutim, Izborno veće Tehnološko-metalurškog fakulteta  sa tadašnjim  dekanom fakulteta Đorđem Janaćkovićem koji je predsedavajući veća, više puta je prekršilo Kodeks profesionalne etike (čl. 34 Kodeksa i druge) i uprkos svemu glasalo protiv izbora Ostojića.

U izbornom postupku konstatovan je  uticaj snažnih lobija čiji je cilj da ni po koju cenu ne bude izabran, čime je diskriminisan u odnosu na ostale nastavnike. Načinjene su brojne povrede pravila postupka i zakona, zbog čega je više puta reagovalo Ministarstvo prosvete.

Zbog takvog postupanja  odgovornih od aprila 2016.  pojavila se realna pretnja da ćemu isteći ugovor o radu  31. januara 2017. godine i da će mu tada prestati radni odnos na fakultetuI to se, dogodilo!

Ivanka Popović: Vodite ga!
Ostojić: Ivankina naredba je sprovedena tako da sam izbačen sa fakulteta na ulicu

Kada je Ostojić na zvaničnom sastanku dana 15. 01. 2008., u svojstvu predsednika Sindikalne organizacije zaposlenih na TMF-u  (tom sastanku je prisustovao i tadašnji šef katedre za tehničku fiziku prof. Rajko Šašić), ukazivao na kršenje zakona od strane Ivanke Popović,  ona je, umesto preduzimanja mera na sprečavanju nezakonitosti, grubo odbrusila,  obraćajući se prof. Rajku Šašiću: «Vodite ga

Prof. Šašić je potvrdio šta je rekla Popovićka i ona je krivično osuđena

O tome prof. Ostojić svedoči: « Rekla je «vodite ga» kao da sam pas, i okrenula se i otišla… Naravno, bio sam vrlo potresen zbog takve uvrede, inače ničim zaslužene. Tužio sam je zatim sudu zbog teške uvrede i nadležni sud je doneo konačnu presudu da je Ivanka Popović kriva.  Kažnjena je krivično 2010. godine, sudskom opomenom za krivično delo iz člana 170. Krivičnog zakona! Takvu presudu svojim tadašnjim vezama nije mogla da spreči, a danas bi verovatno i to uspela

Ostojić nastavlja: „Kako se postupak mog izbora za profesora mesecima bez razloga odugovlačio, jer je klan Ivanke Popović čekao da mi istekne ugovor o zaposlenju i da izgubim posao, a oni me tada udalje sa Fakulteta na ulicu i ostave bez posla,  odlučio sam da se obratim tadašnjem rektoru Beogradskog univerziteta Vladimiru Bumbašireviću tražeći od njega zaštitu i pomoć.

Apel i molba prof. Ostojića rektoru Bumbašireviću

U tom pismu istakao sam „da je ugrožena egzistencija i mene i moje porodice, samo zato što se nisam mirio sa nezakonitim radnjama na fakultetu koje su se odnosile na nepoštovanje propisa i finansijske zloupotrebe. A to sam sve obelodanio.

Ispostavilo se na kraju da je nadzor nad radom fakulteta kako u pogledu poštovanja propisa, tako i u pogledu raspolaganja budžetskim sredstvima apsolutno izostao.

Da Vas podsetimo:  Vučićeve šopingholičarke u UN
Vrana vrani oči ne vadi: rektor Bumbaširević prstom nije mrdnuo da zaustavi bezakonje nad prof. Ostojićem. Etički, nema šta!

Očigledno da je došlo vreme da sprovedu odmazdu nadamnom što  i čine na najbrutalniji način. Radi zaštite osnovnih ljudskih prava, a pre svega prava na rad i prava na zaštitu od diskriminacije,  prinuđen sam bio da se obratim svim relevantnim institucijama radi pomoći.

Ivanka Popović je progoneći mene poslala poruku svima da će svako ukazivanje na korupciju i nezakonite radnje biti rigorozno sankcionisano uzimanjem osnovnih ljudskih prava.

Gospodine Bumbašireviću,

nemam nikakvih sumnji da ste upoznati sa mojim problemom, imajući u vidu činjenicu da je prorektor, koga ste Vi izabrali prof. dr Ivanka Popović, organizator protivpravnog postupanja u postupku mog izbora u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast zajedno sa dekanom TMF-a u Beogradu, Đorđem Janaćkovićem  i prodekanom za finansije TMF-a u Beogradu Borisom Lončarom (Lončar je tragično preminuo 2020 godine –napomena urednika) .

Ostojiću ne pomaže ni stav Ombudsmana

Takođe, stručni organ BU, Univerziteski ombudsman prof. dr Branko M. Rakić, Vam se obratio još 22.novembra 2016. i tražio od Vas da preduzmete mere da se spreči protivpravno postupanje na koje je u dopisu ukazao, kako na Tehnološko-metalurškom fakultetu, tako i u drugim jedinicama u sastavu Univerziteta u Beogradu, te je naveo:

Mišljenje, stav i preporuke Ombudsmana prof. Branka Rakića kojima je konstatovao kršenja procedure izbora  prof. Ostojića niko od nadležnih tela na TMF nije uvažio.

« U slučaju postupka za sticanje zvanja redovnog profesora za užu naučnu oblast Tehnička fizika i fizička elektronika na Tehnološkometalurškom fakultetu, mislim da je najbolje rešenje da zahtevate od dekana tog fakulteta da zastane sa postupkom, dok se ne reši navedeno pitanje pravne valjanosti navedenih institucionalnih i proceduralnih rešenja.“

U slučaju u kome postupam, kandidat prof. dr Stanko Ostojić se upravo nalazi u situaciji da u pogledu svog izbora u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Tehnička fizika i fizička elektronika ima pozitivan, detaljno obrazložen referat Komisije za pisanje referata o kandidatima, kao i pozitivno mišljenje Elektrotehničkog fakulteta kao matičnog fakulteta (od 16. novembra 2016. godine), ali da je Komisija za izbore TMF, kao protivpravno uspostavljen organ, dala negativno i pri tom neobrazloženo mišljenje, koje bi moglo da usmeri odlučivanje članova Izbornog veća u pravcu neizbora prof. dr Ostojića, uprkos pozitivnom stavu stručnih tela i iz uže naučne oblasti (Komisija za pisanje referata o kandidatima) i sa matičnog fakulteta (Elektrotehničkog fakulteta).Takva odluka bi iz proceduralnih razloga nužno bila protivpravna.“(Isto pismo je istog dana upućeno i dekanu Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Đorđu Janaćkoviću, predsedniku Odbora za statutarna pitanja Univerziteta u Beogradu, prof. dr Zoranu Mirkoviću.)

Sramota: Rektor Bumbaširević ćuti i ništa ne preduzima

Od tada je prošlo 49 dana, a Bumbaširević koji bi trebalo da štiti oštećenog i ugroženog Ostojića nije preduzimao ništa, a u javnosti se hvalio svuda kako je on vredan i  savestan rektor.

Ostojić tim povodom kaže Bumbašireviću:

Nije mi poznato da ste od momenta prijema dopisa preduzeli bilo koju radnju ili meru iz Vaše nadležnosti u okviru svojih zakonskih obaveza organizacije i usklađivanja rada i rukovođenja radom i poslovanjem Univerziteta, a radi obezbeđenja poštovanja Ustava RS, Zakona o visokom obrazovanju, Statuta BU i Kodeksa profesionalne etike.

Profesor Ostojić sa rešenjem o otkazu napušta Tehnološko metalurški fakultet 2017. godine

Sa druge strane, desilo se upravo ono na šta je Univerzitetski ombudsman u navedenom dopisu ukazao  da se može desitiIzgubio sam posao, ostao sam na ulici“!

Izborno veće TMF-a je na sednici održanoj 23. novembra  2016.godine  donelo Odluku o neutvrđivanju predloga za izbor nastavnika u zvanje i na radno mesto redovnog profesora, kojom se odbija predlog Komisije referenata. Tako nije utvrđen predlog da se Stanko. M. Ostojić izabere u zvanje i na radno mesto redovnog profesora za naučnu oblasttehnička fizika i fizička elektronika.

Nedozvoljene radnje i povrede zakona prilikom otpuštanja Ostojića

U postupku izbora koji je prethodio donošenju ove odluke, načinjen je veliki broj nedozvoljenih radnji i povreda  zakona.

Dakle, Izborno veće TMF-a u Beogradu je osporeno rešenje donelo protivno odredbama  Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS“ broj 76/05, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015, 68/2015“), Statuta Univerziteta i  Tehnološko-metalurškog fakulteta, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu  (Glasnik Univerziteta u Beogradu br. 140/8, 144/08, 160/11,161/11, 165/11, 179/14 i 183/15), Opšteg akta TMF-a – Pravilnika onačinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika, saradnika i istraživača od 26.06.2008.godine čiji sastavni deo čine Minimalni kriterijumi za izbor nastavnika i saradnika na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. )

Kako se obrukao prof. Branko Kovačević

Uprava TMF-a na čelu sa dekanom prof. dr Đorđem Janaćkovićem  sve vreme pokušava da uvede pravilo da Izborno veće može da glasa „po umetničkom dojmu“ ugledajući se na stav prof. dr Branka Kovačevića, redovnog profesora, bivšeg rektora BU i bivšeg  dekana ETF-a, koji je na sednici Izbornog i nastavno-naučnog veća ETF-a u Beogradu održanoj 2016. godine izjavio i ostao „živ“: „ da su uslovi za izbor u zvanje potrebni, ali ne i dovoljni, a da je najvažniji umetnički dojam, a i da diskusija nije neophodna?!?“

Kovačević: “Uslovi za izbor u zvanje potrebni, ali ne i dovoljni, a najvažniji je umetnički dojam i diskusija nije neophodna”?!?

Ovom izjavom datom u postupku izbora u zvanje prof. dr Stanka Ostojića,  prof. dr Branko Kovačević, je načinio povredu Statuta BU, kao i direktnu povredu Kodeksa profesionalne etike Univerziteta u Beogradu (Glasnik univerziteta u Beogradu, broj 193/ 2016).

Svi članovi Izbornog veća TMF koji su izglasali Odluku br. 36/36 od 2. decembra 2016. godine su, takođe, načinili  i Povredu čl. 34 Kodeksa profesionalne etike Univerziteta u Beogradukojim je predviđeno:

„ (1) Procena uspešnosti ostvarivanja profesionalnih obaveza i profesionalne kompetencije člana univerzitetske zajednice mora da bude objektivna, nepristrasna i utemeljena na unapred utvrđenim i transparentnim kriterijumima. Član univerzitetske zajednice dužan je da procene o uslovima za profesionalno napredovanje drugih članova zasniva isključivo na kriterijumima koji su relevantni za vršenje profesionalnih obaveza, odnosno na pokazanoj stručnosti, talentu i profesionalnim rezultatima.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Janaćkovićev otac godinama čuvao katedru za sina Đorđa

Ivankin prodekan je bio i Đorđe Janaćković koga je njegov otac Toma, koji je bio šef katedre, doveo pravo na svoju katedru, a potom nekoliko godina nije hteo to mesto da popuni, kako bi mesto sačuvao za sina. Kasnije je Janaćkoviću stavljeno na teret da je plagirao rad o čemu detaljno govoriTim inženjerai taj proces još traje. U takvoj družini nije bilo mesta za Ostojića.

Da Vas podsetimo:  Slučaj Uroša Blažića: Sistem koji ne vidi problem dok ne nastane haos

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

(2) Nedozvoljen je svaki oblik diskriminacije u postupku vrednovanja uslova profesionalnog napredovanja, kao i u samom postupku napredovanja.

(3) Svi članovi univerzitetske zajednice imaju jednake uslove za napredovanje na osnovu procene ispunjenosti profesionalnih obaveza.

(4) Nastavnici imaju profesionalnu odgovornost da brinu o obezbeđivanju podmlatka naučne i nastavne zajednice i da podstiču napredovanje i osamostaljivanje mlađih članova univerzitetske akademske zajednice.“

Izborni proces na TMF kršen na najgrublji način

Povredu čl. 34 Kodeksa načinili su predsednik Komisije za izbor TMF-a: prof. dr Aleksandar Orlović i članovi Komisije za izbor na TMF-a:

prof. dr Ljiljana Mojović, prof. drMirjana Kijevčanin, prof. dr Petar Uskoković, prof. dr Zorica Cvijović, i prof. dr Aleksandra PerićGrujić.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popovićka agitovala protiv Ostojića kod prof. Dukića
ODUVAO IVANKU.- Miroslav Dukić je sa gađenjem odbio urgenciju Ivanke Popović da prof. Ostojić ne bude izabran

Ivanka Popović je mene pozvala i kada je bio u toku  moj izbor za docenta  (2006. godine), a ona je bila prodekan za nastavu, i rekla mi: “Ti nisi za fakultet”,  a onda je išla kod profesora Miroslava Dukića sa ETFa, koji je bio predsednik tada stručnog Elektrotehničkog veća koje je  odlučivalo o mom izboru i tražila da ne budem izabran, što je profesor Dukić sa gađenjem  odbio, jer sam ja ispunjavao sve uslove za izbor.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kao članovi Komisije za izbor Ostojića oni su glasali protiv usvajanja izveštaja. Nisu omogućili rok za žalbe i prigovore na izveštaj. Time je Komisija za izveštaj onemogućena da odgovori na njih i da primedbe i odgovore dostavi licima koja su  dostavila prigovore i Komisiji za izbore.

Time je na najgrublji način prekršena procedura izbornog procesa  predviđena Članom 13., stavPravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika, saradnika i istraživača TMFa na štetu kandidata, jer je Komisija za izveštaj sprečena kao jedina stručna da obavesti veće da li su date primedbe osnovane ili nisu.

Dakle u materijal za sednicu je uvršćen i predmetni dokument koji je lažan i po formi i po sadržini, a koji je podmetnuo Boris Lončar.

Nezakonito postupanje Janaćkovića, Petra Uskokovića i celog dekanskog kolegijuma TMF
I sadašnji dekan Petar Uskoković učestvovao je u progonu prof. Ostojića, zajedno sa kumom Đorđem Janaćkovićem

Osim navedenih lica Povredu čl. 34 Kodeksa načinili su: Đorđe Janaćković, dekan TMF-a u Beogradu i svi članovi dekanskog kolegijuma TMF-a u Beogradu:prof. dr Boris Lončar, prof. dr Aleksandra PerićGrujić, prof. dr Aleksandar Orlović, prof. dr Petar Uskoković, jer su na sednici 23.11. 2016.godine glasali za donošenje Odluke o neutvrđivanju predloga za izbor nastavnika u zvanje i na radno mesto redovnog profesora Ostojića, a pritom kao Članovi univerzitetske zajednice nisu procenu o uslovima za profesionalno napredovanje dr Stanka Ostojića zasnovali isključivo na kriterijumima koji su relevantni za vršenje profesionalnih obaveza, odnosno na pokazanoj stručnosti, talentu i profesionalnim rezultatima,a takođe nisu sprečili prekršaj  procedure izbornog procesa  predviđen Članom 13., stav 4  Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika, saradnika i istraživača TMF-a, i nisu ništa preduzeli da se u postupku izbora u zvanje prof dr. Stanka Ostojića poštuju propisi Univerziteta u Beogradu.

Prof. Ostojić pismo Bumbašireviću završava pitanjem:

  1. Šta ste preduzeli u vezi sa dopisom od 22. novembra 2016. godine koji Vam je uputio prof. dr Branko M. Rakić,stručni organ BU univerziteski ombudsman?
Samo su im važne lične karijere: Na istom zadatku: Ivanka Popović i Branko Kovačević, tada predsednik Saveta BU, a sudbine ostalih su za njih španska sela (foto iz 2018.)

Takođe Vas molim:

  • Da zauzmete stav o pitanju da li je u postupku izbora u zvanje prof.  dr Stanka Ostojića, došlo do kršenja izborne procedure i u čemu se  prekršaji procedure po Vašoj oceni sastoje, koji propisi su povređeni;
  • Da preduzmete mere na otklanjanju posledica koje su nastale kršenjem procedure i obezbedite da se ovaj problem reši u okviru Univerziteta u Beogradu, bez učešća sudskih i drugih državnih organa i međunarodnih organizacija;
Satisfakcija Ostojića: Studenti su najvišim ocenama ocenili rad profesora Ostojića

Posebno Vas molim da obezbedite poštovanje propisa Univerziteta u Beogradu, da obezbedite poštovanje mišljenja, preporuka i zahteva svog stručnog organa Univerzitetskog ombudsmana prof. dr Branka Rakića, te obezbedite procesuiranje članova akademske zajednice koji su na opisani način izvršili najbrutalniju povredu Kodeksa profesionalne etike i drugih propisa Univerziteta u Beogradu.

Naročito Vam ukazujem na činjenicu da sam Ugovor o radu zaključio na određeno vreme do  31 .01. 2017.godine, i da su svi navedeni prekršaji procedure činjeni u nameri da meni istekne važnost ugovora o radu, na koji način ja ostajem bez posla.

Takođe Vam ukazujem na činjenicu da je Uprava TMFa na čelu sa Ivankom Popović osmislila čitav scenario davanja otkaza meni.

Imajući u vidu da time gubim i pravo da konkurišem za stan za koji sam već vodio spor pred sudom od 2002. godine, pa u tom smislu Konkurs za ponovnu raspodelu stana nisu raspisali iako je proteklo 6 meseci od kada su bili dužni da to učine.

Dakle, od 2002. godine trpim odmazdu uprave fakulteta zbog ukazivanja na korupciju (sve u skladu sa čl. 29 Kodeksa profesionalne etike Univerziteta u Beogradu Glasnik univerziteta u Beogradubroj 193/ 2016). Epilog je gubitak radnog mesta, poštenim radom stečenih zvanja i kvalifikacija i kao kruna svega gubitak prava na stan.

Ovom divnom čoveku i svom kolegi profesoru Stanku Ostojiću je aktuelna rektorka Ivanka Popović uništila naučnu karijeru, jer on nije mogao da trpi  njenu nepravdu

Pitam vas: Da li je ovo san koji treba da sanjaju mladi i uspešni studenti Univerziteta u Beogradu?

Da li ovakva perspektiva treba da im bude motiv da budu najbolji studenti i da ostanu u svojoj zemlji“?

Zaključak je da rektor Bumbaširević, ogrnut togom i okićen rektorskim lancem, nikada nije odgovorio na ovo vapajuće pismo i zahtev svog kolege Ostojića. Ostao je nem, neosetljiv, ništa nije preduzeo, a nije čak ni na razgovor primio kolegu koji je ubrzo, desetak dana posle ovog pisma ostao bez posla i završio na ulici (birou za nezaposlena lica). Ponovićemo, a hvalio se javno svojim radom i rezultatima na mestu rektora?!?

Uprkos svim razlozima da bude izabran za redovnog profesora, grupa kolega Ivanke Popović, na čelu sa njom, je izbacila iz čiste osvete Ostojića na ulicu.

Moć Popovićke: I Senat Univerziteta u Beogradu je ćutao

Kolika je bila moć doskorašnje dekanke Ivanke Popović sa TMF, a  tada prorektora BU, da odjuri kolegu na ulicu govori i fakat da ni Senat BU ni na koji način  nije reagovao na zahteve progonjenog profesora Ostojića . Iako je ukazivao na kršenje Kodeksa profesionalne etike Univerziteta u Beogradu prilikom njegovog neizbora u zvanje redovnog profesora i na mišljenje, tačnije zahtev i preporuku Univerzitetskog ombudsmana prof. dr Branka Rakića, da Ostojić ispunjava sve uslove… grupa egzekutora je vršila psihički teror i razvlačila postupak izbora čak od 27. aprila 2016. godine do januara 2017., kako bi Ostojiću istekao ugovor o radu i kako bi bez krivice ostao bez posla, zvanja, ugleda i ljudskog dostojanstva!

Da Vas podsetimo:  Čačanka se uselila u sud, traži pravdu za sebe i svoje komšije

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ivankina nedela

Prof. Ostojić: “Na TMFu je Popovićka napravila podanički sistem u kome samo oni koji joj pružaju podršku imaju pravo na sve, a mene je progonila kao primer kako će proći svi oni koji joj se suprotstave

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Članovi Senata nisu se udostojili odgovora i pored nepoštovanja propisa i kršenja izborne procedure od strane nadležnih tela na Fakultetu i Ostojić je završio na ulici, tačnije na Birou za nezaposlena lica.

Navedeni profesori su u postupku izbora u zvanje načinili brojne propuste i povrede zakona (čak postoji sumnja da su pojedni od njih načinili i pojedina krivična dela trgovine uticajima i sačinjavanje lažnih isprava i zloupotrebe pečata o čemu će biti obavešteno nadležno javno tužilaštvo), a svaki od njih je načinio direktnu povredu čl. 34.  Kodeksa profesionalne etike Univerziteta u Beogradu.

Pošto akteri ovih sramnih postupaka nisu nikada do sada  sankcionisani, to je delom pomoglo da se na beogradskom Univerzitetu pokrene lavina bezakonja. I na drugim fakultetima se dešavaju slične nepravde, koju niko više ne zaustavlja, traje s druge strane guranje u izbor u viša zvanja kandidata koji to ne zaslužuju, a o plagijatima na master i doktorskim studijama da ne govorimo. Korupcija prilikom polaganja ispita je prisutna na svim fakultetima

Tako da tadašnji senat BU nije mogao u ovom slučaju da donese časne i zakonite odluke.

Treba podsetiti da je prof. Ostojić pisao rektoru BU Bumbašireviću, Senatu BU, dekanu TMF Đorđu Janaćkoviću i prof. dr Zoranu Mirkovićupredsedniku Odbora za statutarna pitanja Univerziteta u Beogradu.

I Zoran Mirković, predsednik Odbora za statutarna pitanja Univerziteta u Beograd, pokazao je svoje lice  pružajući podršku nezakonitom postupanju TMF protiv Ostojića

Jedino sa čim sam upoznat je odgovor Odbora za statutarna pitanja kojim je pružena podrška nezakonitom postupanju TMF-a, tako što je Odbor napisao «da TMF može da obrazuje stručna tela». Ono što u tom dopisu nije objašnjeno je to na koji način to stručno telo može da vrši ocenu mojih kompetencija kada članovi tog tela za to nemaju potrebna znanja, nismo završili čak ni isti fakultet itd…

Imamo sledeću situaciju: 30. januara 2017.godine otkazan je ugovor o radu i Stanko Ostojić je ostao bez posla (i bez stana, za koji je konkurisao). Konkurs do današnjeg dana nije ponovo raspisan, čime je dekan TMF-a Đorđe Janaćković izvršio grubu povredu zakona sa jedne strane, a sa druge strane pretežni deo nastave iz predmeta Tehnička fizika  tada drže 4 lica koja nisu zaposlena na TMF-u i za koja mi nije poznato po kom su osnovu angažovana na fakultetu.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Samovoljna i bahata Ivanka

Ostojić: “Potvrdu da je Ivanka Popović organizator mog udaljenja sa fakulteta sam dobio i od tadašnjeg univerzitetskog ombudsmana profesora Branka RakićaProfesor Pravnog fakulteta dr Branko Rakić koji je u postupku moje zaštite učestvovao, napisao je dva dopisa rektoru i dekanu TMFa, i tvrdio da nema šanse da ne budem izabran. A onda je, posle nekog vremena, mom advokatu rekao da ne može ništa da učini jer:  “NE DA IVANKA”, i od tada se više nikada nije javio.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ni dopunski inspekcijski nadzor od strane Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja iz februara 2017.godine kojim su konstatovani propusti u izbornoj proceduri koji su doveli do toga da Ostojiću  prestane radni odnos ništa nisu pomogli.

Nakon toga, dekan TMF-a dr Đorđe Janaćković je na sednici Izbornog veća, održanoj marta 2017.godine, izjavio da mu od strane Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja nije ništa naloženo i da oni neće ništa ni raditi, preduzimati u slučaju prof. Ostojića, kršeći  čl. 88 Zakona o visokom obrazovanju.

Na kraju, umesto da poštuje zakon, dr Đorđe Janaćković je zbog ličnih razloga i naloga Ivanke Popović i osvete meni zbog ukazivanja na korupciju, povredio interes građana Republike Srbije, poreskih obveznika koji finansiraju školstvo na taj način što je svim ovim radnjama onemogućio prof Ostojića, kao priznatog i kompetentnog profesora Tehničke fizike 1 i Tehničke fizike 2, da 45 godina skupljano znanje prenosi mladim generacijama. Umesto toga omogućio je da računske vežbe i laboratorijske vežbe iz navedenih predmeta drže lica koja za to nemaju ni formalno obrazovanje.

Dakle, dr Đorđe Janaćković je odgovoran što je Ostojiću nezakonito uskratio pravo da radi svoj posao, a kad je to učinio oglušio se o izričite zakonske odredbe i nije raspisao novi konkurs za izbor u zvanje.

Po mišljenju Ostojića dekan je „time čime naneo nenadoknadivu štetu čitavoj generaciji studenata koji će Tehnološko metalurški fakultet završiti bez osnovnih znanja iz fizike na šta su imali pravo i oni koji se finansiraju iz budžeta kao i oni koji se sami finansiraju. Ovakvo ponašanje predstavlja obmanu građana i smatram da takvo ponašanje treba da bude najoštrije sankcionisano“.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Neki profesori Tehnološko-metalurškog fakulteta dovodili mlade žene u stan na Novom Beogradu
Preteče Palme

Najpre sam zasmetao, jer sam konkurisao i poveo spor  za stan koji je bio namenjen da se dodeli nečijoj intimnoj prijateljici.

Taj stan br. 10 u Gandijevoj 20 u Novom Beogradu  su koristili neki profesori Tehnološko-metalurškog fakulteta, na taj način što su u njega dovodili mlade žene – čak je moguće da su to bile studentkinje o čemu je 2003. godine obavešten SUP u Novom Beogradu. Do danas nije raspodeljen, prazan od 2002. godine, iako je postojala obaveza da se do konačne raspodele na privremeno korišćenje da zaposlenom koji ima najviše bodova na rang listi. Moguće je da je motiv za otkaz i to da ja ne dobijem stan, već da ga oni otuđe.

Izvor: Između sna i jave

1 KOMENTAR

  1. Sramota…..ne samo njihova, treba da je sramota i ostalim kolegama, koji cutke dopustaju takvu manipulaciju. Slicna manipulacija je bila i na ostalim fakultetima. Na primer na fakultetu fizike hemije za vreme Vere Dondur, slicna manipulacija sa istom zavrsnicom- kolega je ostao bez posla. Ona je potom avanzovana u rektoratu BU. Dekadencija polazi od intelektualnih struktura. Predznak raspada drustva ….

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime