Dragoljub Draža Mihailović i Albanska golgota

0
155

Nakon oba Balkanska rata i bitaka na Ceru, Mačkovom kamenu i Kolubari, vodnik 3. prekobrojnog pešadijskog puka prvog poziva Drinske divizije Dragoljub Draža Mihailović, u ratnoj 1915. godini, dočekuje i borbu protiv Nemaca, koji u Trojnoj ofanzivi sa austrougarskom i bugarskom vojskom napadaju Kraljevinu Srbiju.

Draža i njegov 3. prekobrojni puk Drinske divizije borbe sa Nemcima najpre primaju u okolini Požarevca, a potom se pod borbom povlače čak do Metohije i Peći.

Počinje albanska golgota!

Sa svojim Mitraljeskim odeljenjem, vodnik srpske vojske Draža Mihailović se povlačio pravcem Berane-Podgorica-Skadar, pa dalje ka Valoni.

Potpukovnik srpske vojske Kosta R. Đorđević dao ovakvu „ratnu ocenu“ potporučnika Mihailovića:

„Od 20. novembra 1915. pa do 21. februara 1916. god. kao vodnik mitralj. odelenja 3. prekobr. puka za vreme povlačenja kroz Crnu Goru bio je najodaniji pomagač svoga komandira, veliki prijatelj svojih ljudi – vojnika.

Neumorno je po ceo dan i to iz dana u dan trčao po okolini tražeći za svoje ljude koju koru hleba, te da im utoli glad i olakša očajan položaj.

Mislim, da je u tim teškim časovima iskušenja, koje je doživela srpska vojska, retko koji oficir shvatio tako pravilno i tako savesno svoju ulogu, kao tadašnji poručnik Mihailović.

Za ovaj i ovakav rad po dolasku na Krf, predložio sam ga za odlikovanje i unapređenje“.

Nemilosrdna hladnoća, iznemoglost i glad odnosili su hiljade života srpskih vojnika prilikom povlačenja preko Albanije, a mnogi su umirali tek pošto su stizali na Krf i ostrvo Vido.

Međutim, bledolikog, mršavog i slabašnog potporučnika Dražu Mihailovića čelična volja izbavila je iz svih ovih nevolja.

Nakon Albanske golgote i dolaska na Krf, Draža, ne samo što nije bio na spisku upućenih na lečenje, nego ni mitraljezi, koje je dužio za svoje mitraljesko odeljenje 3. prekobrojnog puka, nisu bili izgubljeni, iako je gotovo celokupno teško oružje uništeno još u Metohiji

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime