Savez srpskih opština mogao je da bude formiran još 2010.

0
997

SAVEZ SRPSKIH OPŠTINA JE MOGAO DA BUDE FORMIRAN JOŠ 2010.G. SA ISTIM MEĐUNARODNO-PRAVNIM STATUSOM KOJI IMA LAŽNA DRŽAVA „KOSOVO“

Danas se mnogo govori o tome ko je sa srpske strane kriv za ono što se sada dešava oko Kosova i Metohije. Redakcija „Srpskog odgovora“ je došla do teksta iz 2010.godine čija sadržina i sudbina baca dosta svetla na tu raspravu.

Naime, odmah po objavlјivanju Odluke Međunarodnog Suda pravde u Hagu, grupa viđenijih Srba sa Kosmeta, zajedno sa prijatelјem iz Beograda (imena su poznata Redakciji), koji je napisao dole navedenu Deklaraciju o proglašenju nezavisnosti srpskih opština od samoproglašene države „Kosovo“, pokušala je da metodom pravne analogije, zaštiti u potpunosti srpski nacionalni interes na Kosovu i Metohiji. Deklaracija je pročitana i aklamacijom usvojena u leto 2010.g. na Svenarodnom zboru u Kosovskoj Mitrovici kome je prisustvovalo više od 20.000 Srba sa KiM. Odmah potom su usledile koordinisane pretnje i iz Beograda i iz Prištine čelnicima Srba sa Kosmeta da od Deklaracije odustanu. To se i desilo, pa su organizatori prihvatili da se lažni izveštaj sa Zbora objavlјen u „Blicu“, prihvati kao istinit. 

Tekst deklaracije:

Savez opština  Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija izabranih i konstituisanih u skladu sa pravnim sistemom Republike Srbije, u dalјem tekstu SOAPKIM, na svojoj sednici održanoj __________ 2010. godine u Kosovskoj Mitrovici, POLAZEĆI OD NESPORNIH ČINјENICA:

 1. Da Rezolucijom br. 1244 Saveta Bezbednosti Organizacije Ujedinjenih Nacija, teritorija Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija NIJE IZUZETA iz sastava teritorije Republike Srbije;
 2. Da Rezolucijom br. 1244 Saveta Bezbednosti Organizacije Ujedinjenih Nacija NIJE ZABRANјEN rad organa lokalne samouprave izabranih i konstituisanih u skladu sa pravnim sistemom države Srbije,

KONSTITUIŠE SE KAO NAJVIŠI ORGAN LOKALNE SAMOUPRAVE GRAĐANA SRBIJE NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA, SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI.

U svojstvu najvišeg organa lokalne samouprave građana Srbije na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija, SOAPKIM kao IZRAZ SUVERENOG PRAVA GRAĐANA SRBIJE KOJE PREDSTAVLjA DONOSI SLEDEĆU

                                                                      D  E  K  L  A  R  A  C  I  J  U

O NEZAVISNOSTI TERITORIJA OPŠTINA IZ SASTAVA SOAPKIM-a OD TVOREVINE KOJU SU NјENI STVORITELjI NAZVALI „Republika Kosovo“

-Na osnovu sledećih stavova:

 1. I)  SOAPKIM konstatuje da je tkz. „Republika Kosovo“ proglašena 17. februara 2008. godine od strane jedne grupe dotadašnjih građana Republike Srbije, koji su na sednici svog predstavničkog organa u Prištini tako odlučili usvajajući svoju tkz. „Deklaraciju o nezavisnosti Kosova“.
 2. II) SOAPKIM konstatuje da je grupa dotadašnjih građana Republike Srbije u Prištini 17. februara 2008. godine donela svoju tkz. „Deklaraciju o nezavisnosti Kosova“ bez prethodne odluke o saglasnosti sa tim aktom same Republike Srbije, čija je to teritorija, kao i bez prethodne saglasnosti sa tim aktom samog Saveta bezbednosti Organizacije Ujedinjenih Nacija, koji je odlučio svojom Rezolucijom 1244 da privremeno preuzme upravlјanje tom teritorijom. Dakle, SOAPKIM konstatuje da je grupa dotadašnjih građana Republike Srbije u Prištini 17. februara 2008. godine donela svoju tkz. „Deklaraciju o nezavisnosti Kosova“, BEZ FORMALNO-PRAVNOG OSNOVA ZA TAKAV AKT U MEĐUNARODNOM PRAVU. U suprotnom, Međunarodni sud pravde u Hagu, ne bi u svojoj Odluci od 22. jula 2010. godine prvo konstatovao da je NADLEŽAN, pa tek onda odlučio da ova tkz. „Deklaracija o nezavisnosti Kosova“ nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Da je tkz. „Deklaracija o nezavisnosti Kosova“ u danu svog donošenja imala formalno-pravni osnov u međunarodnom pravu, Međunarodni sud pravde u Hagu bi odmah odlučivao da li je taj akt u skladu sa međunarodnim pravom, a ne bi, kao što je taj Sud učinio, DONEO ODLUKU OPŠTEG KARAKTERA, KOJA JE PO PRAVNOM AUTOMATIZMU, IZVOR MEĐUNARODNOG PRAVA.
Da Vas podsetimo:  Neodustajanje zvanične Srbije od „zavetne“ EU formule

III) SOAPKIM konstatuje, da DIJAMETRALNO SUPROTNO od grupe dotadašnjih građana Republike Srbije koja je u Prištini 17. februara 2008. godine donela svoju tkz. „Deklaraciju o nezavisnosti Kosova“, SOAPKIM-ova „Deklaracija o nezavisnosti teritorija opština koje čine SOAPKIM od tvorevine koju su njeni stvoritelјi nazvali „Republika Kosovo““ ima formalno-pravni osnov u izvoru međunarodnog prava, koji jeste Odluka Međunarodnog suda pravde u Hagu od 22. jula 2010. godine. Naime, ako je deklaracija koju je donela u svom sedištu jedna grupa tadašnjih građana Republike Srbije sa prebivalištem u Autonomnoj Pokrajini Kosovo i Metohija 17. februara 2008. godine u skladu sa međunarodnim pravom, onda je i deklaracija koju u svom sedištu  donosi druga grupa građana Republike Srbije sa prebivalištem u Autonomnoj Pokrajini Kosovo i Metohija _________ 2010. godine, takođe po analogiji, u skladu sa međunarodnim pravom, koje se na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija DIREKTNO primenjuje shodno Rezoluciji br. 1244 Saveta Bezbednosti Organizacije Ujedinjenih Nacija.

 1. IV) SOAPKIM konstatuje da geografski pojam „Kosovo“ i geografski pojam „Kosovo i Metohija“ samim imenom ne mogu označavati istu teritoriju i da teritorija na koju pretenduje tkz. „Republika Kosovo“ ne može po automatizmu biti čitava teritorija Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija, kao sastavnog dela teritorije Republike Srbije, koji je kao geografski pojam jedini međunarodno-pravno priznat prijemom tadašnje Savezne Republike Jugoslavije (čija je federalna članica bila sadašnja Republika Srbija) 2000. godine za punopravnu članicu Organizacije Ujedinjenih Nacija.
 2. V) SOAPKIM, zbog stava IV, konstatuje da teritorije svojih opština ne izdvaja iz teritorije  Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija, sve dok je ova teritorija u međunarodno-pravnom smislu deo teritorije u sastavu Republike Srbije, jer za sada ČAK NIJE JASNO U MEĐUNARODNO-PRAVNOM SMISLU, ni šta je geografski potencijalna teritorija te tkz. „Republike Kosovo“, niti se sad zna DA LI, I KAKAV ona može da dobije međunarodno-pravni status  u odnosu na Republiku Srbiju.
 3. VI) SOAPKIM konstatuje da su od 1999.g. pa sve do danas, počinjeni nebrojeni akti najgoreg nasilјa prema pripadnicima, naročito srpske nacionalnosti, čiji vinovnici nisu pronađeni niti adekvatno kažnjeni za svoja zlodela. Nepopravlјive su posledice strašnog, gotovo Biblijskog, pogroma od 17. marta 2004. godine, kada su građani Srbije, naročito srpske nacionalnosti, brutalno prebijani i ubijani a njihova imovina plјačkana i spalјivana, dok je više od stotinu sakralnih objekata Srpske Pravoslavne Crkve teško oštećeno ili potpuno uništeno, među kojima i oni pod zaštitom UNESKO-a. Kao rezultat etničkog čišćenja nealbanaca i genocidnog ponašanja albanskih vlasti u Prištini, više stotina hilјada građana Republike Srbije nealbanske nacionalnosti proterano je sa svojih mnogovekovnih staništa. Nјima je fizički onemogućen čak i i pristup groblјima predaka, koja se sitematski uništavaju, sa očiglednom namerom da se uklone svi materijalni dokazi o postojanju nealbanaca na ovim prostorima. Na delu je i masovno albansko falsifikovanje opšte istorije u ovom regionu, koje se silom nameće i u školskoj nastavi.
Da Vas podsetimo:  Na koju od dve stolice će sesti Srbija

VII) SOAPKIM ističe, da bez obzira na pojedinačna priznanja te „države“ iz pragmatičnih razloga, tkz. „Republika Kosovo“, stvorena kao rezultat genocida prema nealbancima, nema nikada pravo na međunarodno-pravni subjektivitet, jer je genocidna tvorevina.

VIII) SOAPKIM konstatuje, da za razliku od Republike Srbije, koju danas predvode lјudi neoptererćeni ratnim zbivanjima u prošlim decenijama, u tkz. „Republici Kosovo“ odlučujuću reč imaju upravo lјudi koji su u tom periodu nesumnjivo počinili teške zločine. Tkz.“premijer“ tkz. „Vlade Kosova“ je višestruki ubica, sa nadimkom „Zmija“, pravosnažno osuđen u Beogradu na 20 godina robije za svoja zlodela. Tkz. „ministar unutrašnjih poslova“ tkz. „Vlade Kosova“ je 1999. godine osnovano osumnjičen da je bukvalno otsekao glavu srpskom ranjenom vojniku Miloševiću i za to delo nikada nije procesuiran. Itd. U „državi“ koju vode takvi „kadrovi“, opterećenoj hipotekom bezbrojnih nerazjašnjenih i nekažnjenih najsurovijih zločina koji prevazilaze normalan lјudski um, NEMA NI NAJOSNOVNIJEG BEZBEDNOG ŽIVLjENјA ZA ONOG KOJI NIJE ALBANSKI ŠOVINISTA. Neprestani teror na etničkoj osnovi kome su izloženi svi oni koji ne prihvataju tkz. „Republiku Kosovo“, predstavlјa po analogiji, isti razlog za otceplјenje od takve tvorevine, koje su nezadovolјni nekadašnjim tobože lošim odnosom Republike Srbije prema njima, navodili upravo tvorci „Republike Kosovo“.

SOAPKIM PROGLAŠAVA:

 1. A) Nezavisnost teritorija opština u sastavu SOAPKIM-a od tvorevine koju su njeni stvoritelјi nazvali „Republika Kosovo“;
 2. B) Da je nevažeći i pravno ništavan svaki pravni propis organa tkz.“Republike Kosovo“ na teritoriji opština u sastavu SOAPKIM-a;
 3. V) Da je na teritoriji opština u sastavu SOAPKIM-a na snazi samo pravni sistem Republike Srbije i propisi koje donosi UNMIK i drugi organi u skladu sa Rezolucijom br. 1244 Saveta Bezbednosti Organizacije Ujedinjenih Nacija a koji nisu u suprotnosti sa pravnim sistemom Republike Srbije;
 4. G) Poželјnim prisustvo međunarodnih snaga vojske i policije na teritoriji opština u sastavu SOAPKIM-a kao neophodnog garanta bezbednosti građana koji tu žive. Takođe traži značajno povećanje njihovih efektiva na celoj teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija radi zaštite od neprestanog terora etnički ostrašćenih albanskih šovinista koji su odavno prevazišli svoje nacističke uzore;
 5. D) Da podržava sve napore državnih organa Republike Srbije za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija.
Da Vas podsetimo:  Kosovo na akciji – finalno sniženje

–Na osnovu odluke Međunarodnog suda pravde u Hagu od 22. jula 2010. godine SOAPKIM smatra da  SUI  GENERIS  mora imati bar isti međunarodno-pravni status kao i tkz. „Republika Kosovo“. Zbog toga zahteva da na svim međunarodnim pregovorima o pitanjima vezanim za teritoriju Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija i budući život na njoj, SOAPKIM-ovi predstavnici imaju bar isti status kao i predstavnici tkz. „Republike Kosovo“. U protivnom, SOAPKIM  kao izraz suverene volјe građana Republike Srbije koji ga čine,  PROGLAŠAVA  TRAJNO  NIŠTAVIM TE REZULTATE, čak iako te rezultate pod prinudom članice SOAPKIM-a moraju u praksi da sprovode.

U Kosovskoj Mitrovici,

__________ 2010.godine                                         Predsedništvo

                                                                                            SOAPKIM-a

Dostavlјeno:

-Savetu Bezbednosti Organizacije Ujedinjenih Nacija;

-Generalnoj Skupštini Organizacije Ujedinjenih Nacija;

-Predsedniku Republike Srbije;

-UNMIK-u;

-Kao testament upućujemo Budućim pokolјenjima Naroda Srpskog.

srpskiodgovor.rs

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime