Ono što se događalo u proteklih 16 godina niko ne gleda, svi kandidati imaju iste startne pozicije

1
52
Olivera Zekić / Foto: YouTube Screenshot

„Ovo je apsolutno novi konkurs. Ono što se događalo u proteklih 16 godina niko ne gleda. Ne postoji ono što se dešavalo u prethodnih 16 godina. Svi kandidati imaju iste startne pozicije.“ – Olivera Zekić – Predsednica Saveta REM-a o dodeli nacionalnih frekvencija (Cenzolovka, Istinomer, 12. jul 2022.)

Predstavljanje kandidata za nacionalne radio i TV frekvencije prvog od tri dana (predviđeno je da traje od 12. do 14. jula) proteklo je u dinamičnom ritmu i u pojedinim momentima, napetoj atmosferi. Od televizija prve su na razgovor došle Tanjug i K1, koje zajedno konkurišu za frekvenciju.

Izjavu koja je obeležila dan čuli smo od predsednice Saveta REM-a Olivere Zekić:

„Ovo je apsolutno novi konkurs. Ono što se događalo u proteklih 16 godina niko ne gleda. Ne postoji ono što se dešavalo u prethodnih 16 godina. Svi kandidati imaju iste startne pozicije. Ovo je apsolutno novi konkurs.“

Učinila je to, iznenada, usred predstavljanja dve televizije. Zekić se nadovezala na pitanja Judite Popović, članice Saveta REM-a, koja je podsetila da zakon obavezuje da se prilikom ocenjivanja kandidata uzima u obzir ponašanje neke televizije koja je već imala nacionalnu frekvenciju. (Izvor: Cenzolovka)

Zakon o elektronskim medijima jasno govori o obavezama medija.


Pružalac medijske usluge, u odnosu na svoj programski sadržaj, u skladu sa svojom programskom koncepcijom, dužan je da:

*obezbedi slobodno, istinito, objektivno, potpuno i blagovremeno informisanje;

*prenese saopštenja organa javne vlasti hitne prirode koja se odnose na ugroženost života, zdravlja, bezbednosti ili imovine;

*doprinese podizanju opšteg kulturnog i obrazovnog nivoa građana;

*ne pruža programske sadržaje koji ističu i podržavaju narkomaniju, nasilje, kriminalno ili drugo nedozvoljeno ponašanje, kao i sadržaje koji zloupotrebljavaju lakovernost gledalaca i slušalaca;

Da Vas podsetimo:  A hteo je samo da igra tenis…

*poštuje zabranu političkog oglašavanja van predizborne kampanje, a u toku predizborne kampanje da registrovanim političkim strankama, koalicijama i kandidatima obezbedi zastupljenost bez diskriminacije;

*strane programske sadržaje namenjene deci predškolskog uzrasta sinhronizuje na srpski jezik ili jezike nacionalnih manjina;

*nagradna takmičenja sprovodi pravično, uz objavljivanje jasnih pravila o tim sadržajima i javno obećanoj nagradi;

*obezbedi kvalitetan program u pogledu sadržaja sa tehničkog stanovišta, primenjujući međunarodne i nacionalne standarde.

Svi pružaoci medijskih usluga su obavezni da programske sadržaje čuvaju u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast javnog informisanja, odnosno u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita kulturnih dobara.


Ocenjivanje ovih kriterijuma, između ostalog, pretpostavlja niz preciznijih uslova koji su dalje razrađeni u Pravilniku o minimalnim uslovima za pružanje medijske usluge i kriterijumima za odlučivanje u postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

Prema članu 31. ovog Pravilnika – ocenjuje se da li je do momenta odlučivanja podnosiocu prijave izrečena neka od mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima; da li je podnosiocu prijave izrečena kazna ili mera od strane državnog organa ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana zbog kršenja propisa kojima se uređuje oblast medija ili povrede profesionalnih ili etičkih standarda…

Kao i – u kojoj meri je podnosilac prijave poštovao programski elaborat na osnovu koga mu je izdata dozvola.

Imajući u vidu i Zakon o elektronskim medijima i pravilnik koji dalje detaljnije nabraja obaveze medija, a naročito onih koji već koriste nacionalnu frekvenciju, njihova prošlost i rad proteklih godina mora da bude pod lupom Saveta REM-a. Zato, izjava predsednice ovog organa da niko ne gleda protekle godine i da svi imaju iste startne pozicije dobija ocenu – neistina.

Da Vas podsetimo:  Nova vlast u Beogradu – sve je moguće, ali nije verovatno

Izvor: Istinomer

1 KOMENTAR

  1. Занимљиво Зекићева поставља нова правила игре, само у агенцији којој преседава не значи ништа претходна активност….. Стајало не стајало у закону слово о томе, њој ништа не значи…. Људи овде би сви да буду Вучић…………

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime