Poseta Jadranske straže iz Skoplјa Boki Kotorskoj

0
1799

1Članovi Jadranske straže od Skopske Crne Gore i Šar-planine do Dojrana i Peristera sakupili su priloge za zastavu koju su rešili da poklone krstarici „Dalmacija”. Isto tako rešili su da je korporativno poklone samom brodu na Jadranu. Krenuli su na put iz Skoplјa. Priređen im je doček u Sarajevu. Pozdravili su ih dr. D. Jeftanović, podnačelnik Sarajeva, sekretar Mesnog odbora Jadranske straže u Sarajevu H. Nikšić, Milan A. Božić. Božić je završio svoj govor u Narodnom pozorištu rečima : „ … da se u svečanom času predaje tog svetog znamenja zavetujete da ni kapi plavog Jadrana ne dajemo nikome.” Nјihovo putovanje bilo je zamorno, ali kada su iza Sv. Srđa prvi put ugledali more, zaboravili su na dotadašnje napore. (1)

U Dubrovnik je 30. maja 1931. stiglo posebnim vozovima preko 600 izletnika Jadranske straže iz svih krajeva Južne Srbije (Makedonije). Izletnici su predvođeni sokolskom i građanskom kumanovskom muzikom (u živopisnoj narodnoj nošnji svoga kraja) u povorci došli u grad, pozdravlјeni burnim plјeskanjem. Ispred gradske opštine pozdravio ih je u ime dubrovačke Jadranske straže Dušan Bašić istakavši kako ih kao dragu braću primaju onom istom srdačnošću i oduševlјenjem, kojim i oni njih posećuju, … dolaskom u drevni slavenski grad obnavlјaju one veze , koje su i u davnoj prošlosti usko vezivale stari slobodni Dubrovnik sa carskim Skoplјem. U počast izletnicima vojna muzika otsvirala je na Šetalištu Kralјa Aleksandra birani program. Jadranska straža u Dubrovniku ovom prilikom poklonila je pevačkom društvu „Vardar“ lovor vijenac sa natpisom „Jadranska straža u Dubrovniku 30 V 1931. Srpskom Pjevačkom Društvu „Vardar“ u Skoplјu“. Jadranskoj straži u Skoplјu poklonili su veliku uokvirenu sliku Dubrovnika sa posvetom „Jadranska straža u Dubrovniku Jadranskoj straži u Skoplјu 30 maja 1931”. Izletnici su sutradan produžili za Zeleniku da predaju krstarici „Dalmacija” počasnu zastavu, dar Jadranske straže. Sa njima se oprostio predsednik Mesnog odbora Jadranske straže u Dubrovniku Bašić. (2)

2Veličanstven doček priređen im je u Zelenici, gde ih je dočekalo mnoštvo naroda, predstavnici vlasti, tri muzike, oficiri, sokoli, na čelu sa predsednikom Mesnog odbora u Đenoviću kontradmiralom R. Salherom i sekretarom J. Petkovićem. U svom pozdravu Špiro Janković, u ime Opštine Herceg Novi, poželeo im je ugodan boravak na moru i da sa sobom ponesu najlepše uspomene sa mora za koje su Beli Orlovi toliko krvi prolili dok su ga oslobodili. Zahvalio se general Ristić na dirlјivom dočeku i pozdravima, istakavši veliku lјubav prema svom moru, koje su sada po prvi put posetili. Posle dočeka gosti su bili prevezeni i razmešteni u Đenoviću i Kumboru. Posle podne razgledali su okolinu i kupali se u moru. Uveče je Mesni odbor Jadranske straže u Đenoviću priredio svečani banket u Đenoviću. Banketu su prisustvovali sem predstavnika vojnih i civilnih vlasti, dva predstavnika čehoslovačke vojske, kao i predstavnici opština Budve, Sv. Stefana i Petrovca. Na banketu Mesnom odboru iz Đenovića zahvalio se advokat iz Bitolјa, Divac, a odgovorio mu je sekretar Petković, koji se zahvalio na donošenju zastave. Najlepši utisak na prisutne ostavila je rasveta obale i vatromet priređen te večeri. Sutradan svi Skoplјanci bili su prevezeni tenderima iz Đenovića u Zeleniku. Pristanište je bilo iskićeno, a pored broda „Dalmacija” bili su ratni brodovi „Sitnica”, „Sokol”, „Labud” i „Jaki”. U časopisu „Jadranska straža” istakli su : „Silan narod iz Opštine hercegnovske prekrilio je čitavo pristanište, dok su darovatelјi imali počasno mesto.” Svečanom činu prisustvovali su i predstavnik bana Zetske banovine načelnik Dušan Jakšić, u ime komande Boke Kotorske general Đorđe Lazić, kontradmiral R. Salher sa svim oficirima kralјevske mornarice, predsednik opštine Komnenović, sreski načelnik dr. Stričević, predstavnik Jadranske straže iz Kotora, … .

Da Vas podsetimo:  Šteta što nije viši ili Spomenik Stefanu Nemanji kao znamenje vremena

3Prvi obred je izvršio prota Savo Rađenović, kao izaslanik bokeškog vladike Kirila. Prilikom osvećenja odgovaralo je pevačko društvo „Vardar“ iz Skoplјa. Posle je izvršio blagoslov dr. Ivan Pindulić, kao izaslanik kotorskog biskupa Ućelinija. Kao zadnji očitao je molitvu hodža iz Skoplјa, Osman Šalić. Posle osvećenja general Ristić predao je zastavu i istakao : „ … braćo Bokelјci i svi Dalmatinci, radosni smo što posle toliko vekova razjedinjenja, evo nas zagrlјenih u bratski zagrlјaj i to tako, da više neće biti sile koja će moći da nas iz zagrlјaja rastavi. Ovu zastavu, koju danas imamo čast da predamo jednom od naših najlepših brodova …, a u čijim je nitima ove lepe i svete trobojke uvezena lјubav Stare Srbije za sinje more, naš plavi Jadran, …. mi je predajemo u ime Oblasnog odbora Jadranske straže iz Skoplјa i svih Mesnih odbora Jadranske straže Vardarske banovine, kao simbol lјubavi, sloge, jedinstva i pregaoštva do samopregaranja za naš plavi Jadran, za naše more. …. Na ovim surim stenama našeg mora Srbijanci stoje zagrlјeni sa braćom Dalmatincima u jedan više nerazdvojivi bratski zagrlјaj sa devizom : svi za jednoga, jedan za sve do poslednjeg daha. … .“ Posle govora general Ristić je zamolio kralјeva izaslanika da primi zastavu u ime 12.000 članova Jadranske straže iz Stare i Južne Srbije. Posle predaje zastave bila je zakuska, a iza zakuske svi izletnici su se ukrcali na brodove na izlet po bokokotorskom zalivu. Uveče je Mesni odbor Jadranske straže iz Đenovića priredio zvanični banket u ofiriskom domu u Đenoviću za 53 lica. Na banketu su govorili general Đuro Lazić, načelnik Dušan Jakšić, general Ristić, gradonačelnik Komnenović, starešina Cetinjske sokolske župe Gavro Milošević, predsednik Oblasnog odbora Jadranske straže direktor Lovričević, potpukovnik Tomašević i advokat Divac. Svi su veličali svečanost, dolazak Skoplјanaca iz Skoplјa na plavi Jadran, … . Iza banketa gosti su otišli do Zelenike, gde su brodom „Dubrovnik” otplovili prema Splitu. General Ristić je u ime svih Skoplјanaca izrazio zahvalnost na gostoprimstvu predsedniku Mesnog odbora Jadranske straže kontradmiralu R. Salheru, majoru dr. Anti Marčiću, starešini Sokolskog društva Đenović Petkoviću. Izletnici Jadranske straže su se preko Splita, Zagreba i Beograda vratili u Skoplјe. U časopisu „Jadranska straža” istakli su važnost izleta, da to nije bio običan izlet na more, nego duhovno spajanje naroda sa morem. (3)

Da Vas podsetimo:  Da li je zadovoljan Veliki vođa

4Iste godine na Vidovdan priređen je sokolski slet u Splitu. Časopis „Jadranska straža” je pisao o učešću selјačkih sokola iz župe Skoplјe. Na sletu je učestvovalo oko 11.000 sokola i sokolica, od kojih oko 8.000 u sokolskom ili narodnom odelu sa 63 sokolske zastave. Pažnju je privuklo 300 selјačkih sokola župe Skoplјe. Doživlјaj seoskih sokola u susretu sa morem opisan je u časopisu „Jadranska straža” : „Na Francuskoj obali u Splitu prvi put u životu prišao je moru, … selјački soko iz skoplјanske župe. Pobožno se spustio do samog mora, uronio i oprao njime ruke, onda lice, prekrsti se i zahvativ obim šakama mora pričešćuje se njime …” . Pisac članka istakao je da su putovali pet dana i noći dok nisu stigli „na ove naše obale, za kojima su godinama živo žudili … “. (4)

U časopisu „Jadranska straža” opisan je izlet Jadranske straže iz Vardarske banovine 1931. Izletnici su predali krstarici „Dalmacija” počasnu zastavu, dar Jadranske straže. U dočeku učestvovali su članovi sokolskih društava. Često su članovi sokola istovremeno bili i članovi Jadranske straže kao J. Petković iz Đenovića. O saradnji članova sokola i Jadranske straže u časopisu „Jadranska straža” komentarisano je : „Soko i Narodna odbrana rade na svome području, a Jadranska straža na svome specijalnome području, izmenično se podupirući i popunjavajući.” (5)

Saša Nedelјković, član Naučnog društva za zdravstvenu istoriju Srbije

_____________

Napomene:

1. „Poseta našeg juga našem moru”, ”, „Jadranska straža”, Split, juli 1931, br. 7, str. 174, 175;
2. „Izlet Jadranske straže iz Južne Srbije“, „Jadranska straža”,Split, oktobar 1931, br.10, str.279;
3. „Poseta našeg juga našem moru”, ”, „Jadranska straža”, Split, juli 1931, br. 7, str. 174-178;
4. S.Vrdolјak, „Sokolstvo za Jadran”, „Jadranska straža”, Split, august 1931, br. 8, str. 199, 200;
5. „Sokolstvo i Jadranska straža”, „Jadranska straža”, Split, august 1931, br. 8, str. 197;

Da Vas podsetimo:  Građani zgroženi saopštenjem UNS: Vi ste sramota novinarstva

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime