Čiji je (NAŠ) valjevski budžet

1
5401
Foto: A. S. , printscreen (juznevesti.com)

Gradonačelnikov, predsednika skupštine Grada, zamenika gradonačelnika ili je naš – građanki i građana Valjeva?

Još je Vuk Karadžić govorio „nije sramota pričati ili pisati o lošim stvarima, sramota je RADITI loše stvari“. Lokalni vlastodršci grada Valjeva, svojim ponašanjem i postupcima, pokušavaju da nas uvere u obrnuto – da je sramota PRIČATI ili PISATI o lošim stvarima, a ne da ih je sramota RADITI.

Pođimo redom! Prvo da vidimo ko piše, a ko radi loše stvari!

U 5. delu Izveštaja o reviziji[1] pod nazivom „Ostala pitanja u postupku revizije“, Državna revizorska institucija (DRI) konstatuje da „iako cilj ove revizije nije bio davanje mišljenja o usklađenosti poslovanja, vršenjem revizije finansijskih izveštaja utvrdili smo sledeće nepravilnosti: … tokom 2018. godine prilikom obračuna i isplate plate za izabrana lica – predsednika Skupštine, gradonačelnika i zamenika gradonačelnika, primenjen je veći koeficijent od koeficijenta određenog Zakonom[2]“.

Kada neko (navedena lica uz pomoć nadležnih načelnika u Gradskoj upravi) URADI lošu stvar, a Zakonom nadležna institucija (DRI) NAPIŠE da je taj URADIO lošu stvar (isplata plata većih od Zakonom dozvoljenih), propisana je zakonska OBAVEZNOST da se u slučaju da za izvršenje određenog plaćanja nije postojao pravni osnov u skladu sa zakonom, direktni korisnik budžetskih sredstava (npr. gradonačelnik, Skupština Grada), odmah zatraži povraćaj sredstava u budžet[3]. Da li su oni koji su bili OBAVEZNI da tako postupe, odmah po dobijanju navedenog Izveštaja DRI, u junu 2019. godine, ili u predlogu Odluke o budžetu Grada Valjeva za 2020. godinu, to i uradili – NISU! Da li su, može biti, vratili više, nezakonito, uzetog našeg budžetskog novca – NISU! Da li su pokazali nameru da postupe po zakonu – NISU! Da li je onda, u pravnim državama, odgovarajuća reč za takvo ponašanje – otimačina!?! I siguran sam da se većina vas slaže da je pljačka naših para iz našeg budžeta, toliko drska i bezočna, da se vidi iz svemira.

Zato je ovo pravo mesto i momenat da se navedeni vlastodršci podsete na činjenicu da je funkcioner, odnosno rukovodilac direktnog korisnika budžetskih sredstava odgovoran za zakonitu, namensku, ekonomičnu i efikasnu upotrebu budžetskih aproprijacija. Ako gradski funkcioneri, otimački raspoloženi uz nesebičnu podršku operativnih pomagača, imaju bilo kakvih dilema, osim evidentnog neznanja i pljačkaškog afiniteta, predlažem im da pažljivo pročitaju delove ZBS, koji se odnose na „Odgovornost funkcionera, odnosno rukovodioca direktnog, odnosno indirektnog korisnika budžetskih sredstava“[4], „Podelu odgovornosti između naredbodavca i računopolagača[5]“ i „Prekršaji“[6]. Ovo će im, sa sigurnošću, u nekom vrlo bliskom periodu, i te kako trebati. Samo da podsetim da su, za odgovorna lica za koje nadležni sud utvrdi ogrešenje o ZBS, predviđene kazne od 10,000 do dva miliona dinara.

Da Vas podsetimo:  Broj internet radnika u Srbiji i susednim zemljama stagnira kao i njihove plate

ČEMU SLUŽI I ŠTA (NE) RADI LOKALNA BUDŽETSKA INSPEKCIJA?

Služba budžetske inspekcije grada Valjeva osnovana je u skladu sa ZBS[7] za potrebe kontrole namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduzeća, pravnih lica i drugih subjekata.[8] Ova Služba Grada funkcioniše na osnovu godišnjeg Programa rada, koji se sačinjava prvenstveno na osnovu PRIJAVA, predstavki, prigovora i ZAHTEVA za vršenje kontrole pristiglih od organa, organizacija, pravnih i FIZIČKIH lica.[9]

Kada se u postupku inspekcijske kontrole utvrde nezakonitosti i nepravilnosti u korišćenju javnih sredstava, Služba za budžetsku inspekciju Grada, REŠENJEM nalaže korisniku javnih sredstava (KJS) da VRATI u budžet nezakonito isplaćena sredstva, odnosno nenamenski utrošena sredstva. Rešenje iz ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor. Tužba kojom je pokrenut upravni spor ne zadržava izvršenje navedenog rešenja.[10]

Izveštavanje o izvršenoj inspekcijskoj kontroli je jedna od zakonskih obaveza, tako da Služba za budžetsku inspekciju Grada dostavlja Skupštini grada zapisnik o sprovedenoj kontroli, radi upoznavanja i preduzimanja odgovarajućih mera iz njene nadležnosti.[11]

Pored navedenog, budžetski inspektor, ukoliko kod subjekta inspekcijske kontrole otkrije nezakonitost koja je kažnjiva prema Zakonu ili drugom propisu, u obavezi je da nadležnom pravosudnom organu podnese krivičnu prijavu, prijavu za privredni pristup ili zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.[12]

Ukoliko Grad ne bi postupio po izdatom rešenju Službe za budžetsku inspekciju Grada, ministar bi mogao, na osnovu obaveštenja ove Službe Grada, da Gradu privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta RS, do otklanjanja konstatovanih nepravilnosti.[13]

Ako sve ovo znamo, ako nema nikakve dileme čemu služi osnovana Služba budžetske inspekcije grada Valjeva i šta ona treba da radi, ne možemo, a da se ne pitamo – zašto ona to nije radila u opisanom slučaju?

Da Vas podsetimo:  IZUMIREMO – A ZLATNO DOBA (2.DEO)

Zašto lokalna Služba budžetske inspekcije nije delovala i tako sprečila nastavak nezakonitog korišćenja budžetskih sredstava i pored neupitne nezakonitosti konstatovane od DRI, odnosno novo činjenje kažnjivih dela lokalnih vlastodržaca? Da li Služba budžetske inspekcije grada Valjeva svojim nepostupanjem toleriše zloupotrebu naših budžetskih sredstava?

Imajući sve navedeno u vidu, javnost Valjeva se s pravom pita da li je, umesto da kontroliše kako se troši novac građana, lokalna Služba budžetske inspekcije postala sama sebi svrha, odnosno da li je umesto kontrolnog organa postala paravan za otimačko, raskalašno i rasipničko ponašanje gradskog rukovodstva sa našim parama u našem budžetu?

Da li to, drage sugrađanke i sugrađani, znači da je navedena trojka uz prećutnu saglasnost i punu operativnu podršku nadležnih načelnika, prisvojila valjevski budžet i iz njega uzima novac prema ličnom ćefu, potrošačkim apetitima, jednostavno rečeno, koliko im treba?!? Da li, poštovane Valjevke i Valjevci, prihvatate – odobravate, sada već, višegodišnje pljačkaško ponašanje gradskog rukovodstva?

ŠTA NAM JE ČINITI?

Napred opisan slučaj je još jedan u moru dokaza da se u našem Gradu, sa našim budžetskim parama, odigrava prava drama sa nedostojnima u glavnim ulogama, a mi smo, reklo bi se – nemi, utonili u duboki zimski san. Ili što bi, uz pomoć reči velikog pesnika, mogli da kažemo, naše Valjevo „snom mrtvijem spava“.

Zato vas sve, bez izuzetaka, pozivam da se probudite i reagujete! Reagujući na ovakvo pljačkaško ponašanje lokalnih vlastodržaca i svih njihovih pomagača, odbijamo da budemo saučesnici nedostojnih dela. Našom reakcijom u suočavanju sa takvim izazovima, pokazujemo nivo spremnosti da dostojanstveno opstanemo, kao građanke i građani Valjeva, ili da nestanemo! Krajnje je vreme da prestanemo sa igrom „gluvih telefona“ i držanja glave u pesku.

Zato ću, kao fizičko lice, podneti ZAHTEV Službi budžetske inspekcije grada Valjeva i gradonačelniku (kako nalažu važeći propisi), da na osnovu opisane nezakonitosti, konstatovane od strane DRI u njenom Izveštaju o reviziji, izvrši inspekcijsku kontrolu direktnih korisnika budžeta grada Valjeva (gradonačelnika, Skupštine grada, Gradskog veća, Gradske uprave) i preduzme sve Zakonom propisane mere u vezi sa identifikovanim nezakonitostima (vraćanje otetog novca u budžet i kažnjavanje odgovornih). Ako ne postupe u skladu sa zahtevom, postoje stvari koje ne zastarevaju, pa će zaslužena kazna, pre ili kasnije, stići sve nadležne!

Da Vas podsetimo:  Sebičnjaštvo i kukavičluk

I vas, poštovane sugrađanke i sugrađani, pozivam da tako postupite, zato što to možete! I zato što će, bez naše reakcije, nedostojni vlastodršci nastaviti da otimaju naše pare, smejući nam se u lice! Ovakva građanska reakcija nije potrebna zbog mene, već zbog svih nas i naše dece![14]

I dok, danas, odbornici u Skupštini grada Valjeva budu donosili, i ove godine ponovo, kako kažu „najbolji budžet“ u Srbiji, podržavajući, bez stida i srama, nastavak (po Izveštaju DRI) otimanja našeg budžetskog novca od strane nedostojnih lokalnih vlastodržaca, koristim priliku da vam poželim Srećnu Novu (budžetsku) godinu sa pozivom da ne sedite skrštenih ruku, već da reagujete!!!

Slobodan Ilić
Izvor: kolubarske.rs

_____________________

Napomene:

[1] Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Valjeva za 2018. godinu, broj 400 – 172/2019 – 04/17 od 06/06/2019. godine.

[2] misli se na Zakon o platama u državnim organima i javnim službama za izabrana lica u gradovima, str. 75 Izveštaja.

[3] Zakon o budžetskom sistemu (ZBS), član 59.

[4] ZBS, član 71.

[5] ZBS, član 72.

[6] ZBS, član 103.

[7] Prema Odluci o osnivanju Službe budžetske inspekcije Grada Valjeva broj 011-56/2017-01 od 09/06/2017. godine.

[8]ZBS, član 86.

[9] ZBS, član 90 i član 7. Odluke o osnivanju Službe budžetske inspekcije Grada Valjeva broj 011-56/2017-01 od 09/06/2017. godine.

[10] ZBS, član 87.

[11] ZBS, član 91.

[12] Član 20. Uredbe o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije broj 05 број 011-9720/2017 od 12/10/2017. godine.

[13] ZBS, član 89.

[14] Svi zainteresovani mogu preuzeti tekst Zahteva sa sajta www.cor.co.rs , počev od 05. januara 2020. godine.

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime