ISTINA O SRPSKOM DOPRINOSU RAZVOJU SVETSKE CIVILIZACIJE

4
155

ISTINA, KAKO INFORMISATI GRAĐANE VELIKIH ZAPADNIH DRŽAVA, O SRPSKOM DOPRINOSU RAZVOJU SVETSKE CIVILIZACIJE, O SRPSKOM DOPRINOSU IZGRADNJE SVETSKOG MIRA I O SRPSKOM STRADANJU?

Ovaj projekat nudi rešenje, Kako informisati građane velikih država o srpskom doprinosu razvoju svetske civilizacije, o srpskom doprinosu izgradnje svetskog mira i o srpskom stradanju, odnosno: Kako privoleti vlade velikih zapadnih država, da poštuju Srbiju i Srpski narod.

Poznato je, da su nas velike zapadne države, u poslednjih 100 godina, bombardovale, rušile, ubijale, uništavale i satanizovale. I danas, 2019 godine, taj zapadni svet nas: šikanira, ponižava, ucenjuje, preti, cepa, najkraće rečeno uništava. I danas, 2019 godine, u tom zapadnom svetu, na javnom mestu, nije pametno reći da si Srbin, jer možeš doživeti neprijatnosti. A neprijatnost ćeš doživeti, jer su nas zapadni mediji toliko ocrnili, satanizovali, toliko laži o nama ispričali, da je običan narod tu laž prihvatio kao istinu.

Naša vlast nije našla načina, da običnom narodu zapadnih država, prenese pravu istinu o Srbiji i Srbima, a morala je to da uradi, jer dok građani sveta ne saznaju istinu o doprinosu Srpskog naroda razvoju svetske civilizacije, o srpskom doprinosu u izgradnji svetskog mira i o srpskom stradanju, nama nema dobra, jer će zapadne vlade velikih država, nastaviti da nas uništavaju.

Sve dosadašnje Vlade R. Srbije, nisu našle pravi način da se odbrane od ovog terora, koji sprovode vlade velikih zapadnih država, i ako su Srbi dali nemerljiv doprinos razvoju svetske civilizacije i izgradnji svetskog miru.

Podsećam na Srpski doprinos razvoju svetske civilizacije, koji su dali: Nikola Tesla, Mihajlo Pupin, Milutin Milanković, Ivo Andrić itd. i na ogromne Srpske žrtve, koje su ugrađene u temelje svetskog mira. Ako je tako, a jeste, zašto nas onda vlade velikih zapadnih država toliko ugnjetavaju, cepaju, kinje i bombarduju?

                                             Zašto nas uništavaju?

To rade iz sopstvenih interesa, interesa velikih!

To rade, zato što naša vlast nije našla način, da građane tih država upozna o doprinosu srpskog naroda razvoju svetske civilizacije i doprinosu u izgradnji svetskog mira.

Naša vlast kaže!

Istina je na našoj strani! To je tačno.

Kažu!

Istina i pravda će pobediti, kad tad! To nije tačno.

Da bi istina i pravda pobedile, mi moramo naći način da građanima sveta saopštimo tu istinu. Kad građani sveta saznaju istinu, onda će istina i pravda pobediti.

Ako želimo da preživimo, da budemo poštovani i cenjeni u svetu, mi moramo informisati građane sveta o doprinosu srpskog naroda razvoju svetske civilizacije i izgradnji svetskog mira.

Mi moramo svakog građanina sveta, POJEDINAČNO, uz pomoć interneta, odnosno uz pomoć video klipova, kratkih filmova i kratkih priča upoznati: DA JE SRBIN, NIKOLA TESLA IZMISLIO STRUJU, DA JE SRBIN MIHAJLO PUPIN IZMISLIO TELEFON, I DA BEZ NJIH DVOJICE NEBI BILO OVAKVOG ŽIVOTA, NEBI BILO STRUJE, NEBI BILO TELEFONA, NEBI BILO MOBILNOG TELEFONA, NEBI BILO INTERNETA, itd. i da su MILIONI SRBA dalo svoje živote u izgradnju svetskog mira.

Prosečni Amerikanac, ne zna nabrojati sve američke države, a kamo li da zna nešto o Srbiji i Srbima. Ali svaki Amerikanac zna za struju, za telefon, za internet. A toga ne bi bilo da nije bilo SRBINA NIKOLE TESLE I SRBINA MIHAJILA PUPINA.

Amerikanac ne zna da je Srbin Nikola Tesla zaslužan što on ima struju, i da je Srbin Mihajlo Pupin zaslužan što on ima telefon i da interneta ne bi bilo da nije bilo njih dvojice. TU ISTINU ONI MORAJU SAZNATI!!!

Ovu istinu, da je Srbin Nikola Tesla izmislio struju i da je Srbin Mihajlo Pupin izmislio telefon i istinu o stradanju Srba treba povezati u kratki film, video klip, kratku priču i to uz pomoć interneta dostavljati svakom američkom građaninu, odnosno svakom građaninu sveta, na njegovu e-mejl adresu, na njegov mobilni telefon, na njegovom jeziku, i objaviti na You Tube i na web sajtu.

Ako na ovaj način informišemo građane SAD i građane sveta, o doprinosu srpskog naroda razvoju svetske civilizacije i izgradnji svetskog mira, odnosno, jasno im kažemo, da zahvaljujući Srbiji i Srbima oni imaju struju i telefon, onda će Vlada SAD promeniti stav prema Srbima i Srbiji.

                    DA LI JE OVO MOGUĆE URADITI?

DA LI JE MOGUĆE, SVAKOM GRAĐANINU SVETA POSLATI POMENUTU VIDEO PORUKU, NA NJEGOVU E-MEJL ADRESU I NJEGOV MOBILNI TELEFON?

MOGUĆE JE!!!

Ako ja, autor ovog projekta, mogu da imam bazu sa 20.000 e-mejl adresa, onda agencija ISTINA, koja će imati i novac i kadrove, može imati bazu sa milijardu e-mejl adresa.

Srbija ima 100 ambasada i konzulata, one trebaju da skupe po milion e-mejl adresa, ako to ne mogu da urade, onda službenike te ambasade treba smeniti, i dovesti one koji to mogu uraditi.

Da Vas podsetimo:  Protojerej Jovan Plamenac: Ko je srpski Pinokio ili Kako je D. Bokan svoje rodoljublje pretočio u vučićeljublje i nadredio ga svom hristoljublju

U svetu ima 6. Miliona Srba, i svako od njih ima e-mejl adresu. Oni mogu skupiti 600 miliona e-mejl adresa. Njima treba prosleđivati pomenute video klipove i kratke priče, i zamoliti ih, da priče i video klipove proslede svojim prijateljima, poznanicima ( Amerikancima, Nemcima, Francuzima, itd. ),

MI TO MOŽEMO URADITI!

                                           Kako to uraditi?

TO TREBA URADITI KROZ PITANJE!!

DA LI ZNATE?

Kroz pitanje „DA LI ZNATE“ informisati građane sveta, o doprinosu Srpskog naroda razvoju svetske civilizacije, o doprinosu Srpskog naroda izgradnji svetskog mira i o Srpskom stradanju.

Vi pitale?

KAKO VIDEO PORUKA TREBA DA IZGLEDA?

To ću pokazati kroz 2 primera!!

PRIMER 1

Ovako bi mogao izgledati video klip ili kratka priča, koja bi se prosledila građanima SAD na njihove e-mejl adrese, i na njihove mobilne telefone. (Poruka mora biti ilustrovana sa slikama i video zapisom. )

PITAM AMERIKANKE I AMERIKANCE?

ISTINA O SRPSKOM DOPRINOSU RAZVOJU SVETSKE CIVILIZACIJEPITAM AMERIKANKE I AMERIKANCE?

Da li znate da je Srbin, NIKOLA TESLA, izmislio struju?

Da li bi mogli da zamislite svoj život BEZ STRUJE?

NEBI! NI JA NE MOGU DA ZAMISLIM ŽIVOT BEZ STRUJE!!!

Da li znate da je Srbin NIKOLA TESLA, sa svojom strujom, stvorio uslove da Vi tako dobro živite? Zamislite da vam neko uzme struju, na trenutak!! Šta bi Vi radili? Kako bi zarađivali za život? Kako bi živeli???

Da li znate da je Srbin NIKOLA TESLA sa svojom strujom stvorio uslove da SAD postanu najveća ekonomska i vojna sila na svetu? Zamislite da neko uzme struju!!! Da li bi tada SAD bile najveća ekonomska i vojna sila sveta???

Da li znate da su SRBI pomogli da Vi postanete veliki, moćni i jaki?

Da li znate da je vaša vlada bombardovala narod NIKOLE TESLE, koji je vama podario struju i stvorio uslov da lepo živite.

Da li znate da vaša vlada i danas davi Srbiju i Srbe, NAROD NIKOLE TESLE, koji je vama podario struju i stvorio uslov da lepo živite.

Pitam ja vas????

Ako je Srbin, sa svojim pronalascima, pomogao da SAD postanu najmoćnija država svet, ZAŠTO SU SAD BOMBARDOVALE SRBE?

Zašto Vlada SAD uništava srpski narod i državu Srbiju? Zašto nam otima naše teritorije i naše svetinje?

MOLIM VAS POMOZITE, PROSLEDITE OVO VAŠEM PRIJATELJU, POZNANIKU. Ako to učinite, budite sigurni, da činite dobro delo!!!!!

PRIMER 2

PITAM AMERIKANKE I AMERIKANCE?

Da li znate da je Srbin, MIHAJLO PUPIN, izmislio telefon?

Da li bi mogli da zamislite svoj život bez telefona?

NEBI!!! NI JE NEBI MOGAO ZAMISLITI ŽIVOT BEZ TELEFONA!!!

Da li znate da je Srbin MIHAJLO PUPIN, sa svojom telefonom, stvorio uslove da Vi tako dobro živite? Zamislite da vam neko uzme telefon!! Šta bi Vi radili? Kako bi obavljali posao, zvali prijatelje, zarađivali? Kako bi živeli!!!

Da li znate da je Srbin MIHAJLO PUPIN sa svojom telefonom stvorio uslove da SAD postanu najveća ekonomska i vojna sila na svetu? Zamislite da neko uzme telefon!!! Da li bi tada SAD bile najveća ekonomska i vojna sila sveta???

Da li znate da su SRBI pomogli da Vi postanete veliki, moćni, jaki?

Da li znate da je vaša vlada bombardovala narod MIHAJLA PUPINA, koji je vama podario telefon i stvorio uslov da lepo živite.

Da li znate da vaša vlada i danas davi narod MIHAJLA PUPINA, ( Srbiju i Srbe ), koji je vama podario telefon i stvorio uslov da lepo živite.

Pitam ja vas????

Ako je Srbin, sa svojim pronalascima, pomogao da SAD postanu najmoćnija država svet, ZAŠTO SU SAD BOMBARDOVALE SRBE?

Zašto Vlada SAD uništava srpski narod i državu Srbiju? Zašto nam otima naše teritorije i naše svetinje?

MOLIM VAS POMOZITE, PROSLEDITE OVO VAŠEM PRIJATELJU, POZNANIKU. Ako to učinite, budite sigurni, da činite dobro delo!!!!!

ISTINA O SRPSKOM DOPRINOSU RAZVOJU SVETSKE CIVILIZACIJE

ŠTA TREBA URADITI???

VLADA R. SRBIJE, TREBA DA PRIHVATITI OVAJ PROJEKAT.

Vlada R. Srbije, u saradnji sa autorom ovog projekta, treba da osnuje nezavisnu agenciju „ISTINA“ koja ima zadatak, da građane sveta upozna o doprinosu srpskog naroda razvoju svetske civilizacije, o doprinosu srpskog naroda izgradnji svetskog mira i o stradanju srpskog naroda. ( u daljem tekstu agencija )

Zašto agencija Istina treba da bude nezavisna od Vlade R. Srbije?

Kad bi agencija Istina bila vladina agencija, vlade velikih zapadnih država, tražile bi od Vladu R. Srbije da agenciju Istina ugasi. Pod tim pritiskom, naša vlada bi popustila i ugasila bi agenciju Istina.

Da Vas podsetimo:  Vlast u Čačku za samo dva meseca potrošila 80.000 evra u restoranima

Šta je zadatak agencije ISTINA?

Agencija ima zadatak da informiše građane velikih država, građane sveta, o doprinosu srpskog naroda razvoju svetske civilizacije, o doprinosu srpskog naroda u izgradnji svetskog mira, i o stradanju srpskog naroda.

KAKO?

Agencija će praviti kratke filmove, video klipove i kratke priče o doprinosu srpskog naroda razvoju svetske civilizacije, o doprinosu srpskog naroda u izgradnji svetskog mira, i o stradanju srpskog naroda.

Video klipovi, kratki filmovi i kratke priče, trajale bi od 5 do 10 minuta.

U tom video klip, kratkom filmu, kratkoj priči, gledaoca, čitaoca upoznati:

O DOPRINOSU SRPSKOG NARODA RAZVOJU SVETSKE CIVILIZACIJE,

O DOPRINOSU SRPSKOG NARODA U IZGRADNJI SVETSKOG MIRA,

ISPRIČATI PRIČU O STRADANJU SRBA I SRPSKE DRŽAVE,

POSTAVITI PITANJE ( ZAŠTO ).

ZAMOLITI ČITAOCA, GLEDAOCE DA POMOGNE!!! Zamoliti ih da film, video klip i priču proslede svom prijatelju i poznaniku. Zamoliti ih da postave pitanje ZAŠTO……..?

ISTINA O SRPSKOM DOPRINOSU RAZVOJU SVETSKE CIVILIZACIJE

Video klipove i priče prevesti na sve svetske jezike, minimum na: ENGLESKI, RUSKI, KINESKI, NEMAČKI, FRANCUSKI, ŠPANSKI, ITALIJANSKI, ARAPSKI, JAPANSKI, KOREJSKI, BRAZILSKI, TURSKI, POLJSKI, MAĐARSKI,( i na sve evropske jezike)

AGENCIJA IMA ZADATAK: DA NAPRAVI I DISTRIBUIRA, MINIMUM 100 VIDEO KLIPOVA, KRATKIH FILMOVA I KRATKIH PRIČA GODIŠNJE.

AGENCIJA IMA ZADATAK, DA NA 500 MILIONA E-MEJL ADRESA I BROJEVE MOBILNIH TELEFONA, ŠALJE VIDEO KLIPOVE I KRATKE PRIČE,

Agencija ima zadatak da formira klubove „Srpski prijatelji“ i da skuplja e-mejl adrese i brojeve mobilnih telefona, i da na njih šalju pomenute priče i video klipove i kratke filmove. Posebnu pažnju posvetiti SRPSKOJ DIJASPORI, ona može biti glavni nosilac distribucije pomenutih priča i video klipova kratkih filmova.

Agencija ima zadatak da organizuje sastanke sa: srpskim klubovima, srpskim novinarima u dijaspori i stranim novinarima, da ih okuplja i da sa njima razmenjuje iskustva i ideje.

Agencija ima zadatak da formira bazu podataka svetskih novinara i da im redovno šalje: pomenute priče, video klipove i kratke filmove i da ih pozove da dođu u Srbiju i da ih domaćinski ugosti..

AGENCIJA IMA ZADATAK DA U BEOGRADU IZGRADI MEMORIJALNI CENTAR O DOPRINOSU SRPSKOG NARODA RAZVOJU SVETSKE CIVILIZACIJE, DOPRINOSU SRPSKOG NARODA U IZGRADNJI SVETSKOG MIRA, I O STRADANJU SRPSKOG NARODA.

Agencija prikuplja sredstva za svoj rad.

Agencija promoviše svoj rad u sredstvima informisanja.

Kako se dolazi do video klipova, kratkih filmova i kratkih priča?

JEDNOSTAVNO!!!

                                           KAKO?

Odgovor je!

JAVNIM KONKURSOM!!!

Direktor agencije i upravni odbor formiraju komisiju od 9 članova, koja ima zadatak da:

osmisli javni konkurs za izradu video klipova, kratkih priča i kratkih filmova o doprinosu srpskog naroda razvoju svetske civilizacije, o doprinosu srpskog naroda u izgradnji svetskog mira, i o stradanju srpskog naroda ,

objavi javni konkurs,

predloži visinu novčane nagrade, oceni radove i da predloži direktoru i upravnom odboru, šta treba otkupiti, a što nije nagrađeno.

Upravni odbor bira članove komisije na osnovu predloga direktora agencije, i na osnovu programa rada, koji pišu sami kandidati.

Kako se postaje član komisije, koja bira video klipove i kratke priče?

Član komisije za izbor priča i video klipova, bira se na osnovu javnog konkursa!

Direktor predlaže, a upravni odbor bira članove komisije.

Kandidati, koji konkurišu za člana komisije, moraju biti članovi agencije „ISTINA“ i da su redovno plaćali članarinu.

Sastav komisije, po stručnoj spremi, mora odgovarati profilu prosečnog gledaoca i čitaoca, kome je namenjen video klip i kratka priča. Preciznije rečeno u komisiji moraju biti: 1 doktor nauka, 2 člana moraju imati fakultet, 2 člana moraju imati višu školu, 2 člana moraju imati srednju školu i 2 člana moraju biti zanatlije.

Konkurs za prikupljanje video klipova, kratkih priča i kratkih filmova je stalno otvoren. Godišnje se mora napraviti minimum 100 video klipova, kratkih priča i kratkih filmova prevedenih na minimum 10 svetskih jezika.

KAKO SE FINANSIRA AGENCIJA?

Agencija se finansira iz sledećih izvora:

Iz budžeta R. Srbije. Vlada R. Srbije mora obezbediti minimum dva milion eura za rad ove agencije, u prvoj godini, a kasnije, dva miliona eura godišnje plus dodatak. Na svaki prikupljeni: dinar, dolar ili euro iz članarine, donacije i sponzorstva, Vlada R. Srbije mora dati 2 dinara, dolara ili eura. ( Možda će neko reći da je ovo mnogo para!!! Podsećam vas da je Vlada R. Srbije dala Srebrenici 5 miliona eura, i da daje bespovratna sredstva stranim kompanijama, u vidu subvencija, 10.000 eura po zaposlenom itd. Uporedite ova davanja, pa onda recite, da li je to mnogo ili malo.)

Od članarine. Direktor agencije, pozvati građane R. Srbije i sve Srbe u dijaspori, da na dobrovoljnoj bazi postanu članovi agencije ISTINA. Visina članarine na godišnjem nivou je 50 eura ( ovo je minimalna članarina ).

Iz donacija. Direktor agencije, obavezan je da osmisli kampanju za promovisanje ovog projekta i da skuplja donatore i sponzore.

Da Vas podsetimo:  U rezoluciji Evopskog parlamenta traži se uvođenje sankcija Rusiji i priznanje Kosova

ISTINA O SRPSKOM DOPRINOSU RAZVOJU SVETSKE CIVILIZACIJE

Ko upravlja agencijom?

Agencijom „ISTINA“ upravlja Skupština agencije!!!

Skupština agencije ima 51 člana. Članovi skupštine biraju se iz redova članova agencije, po principu uslovnog glasa, na osnovu javno objavljenog programa rada na sajtu agencije. ( Uslovni glas znači da se on može povući i dati drugom kandidatu, a to znači da izabrani član skupštine može izgubiti dobijeno poverenja birača i funkciju člana skupštine, pre isteka mandata. )

Pravo da biraju i da budu birani imaju članovi agencije, koji su redovno plaćali članarinu.

Skupština agencije mora da zadovolji sledeće uslove:

Izabrani članovi skupštine agencije, moraju biti članovi agencije i da su redovno plaćali članarinu.

Minimalno 20% članova skupštine mora biti iz redova Srpske dijaspore. ( Propisati koliko članova skupštine daje dijaspora iz Amerike, Nemačke, Francuske, Crne Gore, R. Srpske, Hrvatske itd. )

Plata članova skupštine agencije, zavisi od doprinosa koji je dao član skupštine. ( Član skupštine može da formira klub prijatelja Srba i Srbije, i da preko njega prosleđuje video klipove i priče, koje napravi agencija. )

Kako se bira upravni odbor?

Upravni odbor broji 7 članova, a biraju se iz redova članovi agencije. 5 članova bira skupština agencije po principu uslovnog glasa, na osnovu javno objavljenog programa rada, a koji je objavljen na sajtu agencije, a po 1 člana upravnog odbora agencije imenuje autor ovog projekta a 1 člana imenuje Vlada R. Srbije.

Upravni odbor agencije mora da zadovolji sledeće uslove:

Upravni odbor čine 3 žene i 4 muškarca.

4 člana upravnog odbora, biraju se iz Srbije, jedan iz R. Srpske, jedan iz SAD i Kanade i jedan iz Zapadne Evrope.

Kao garanciju, da će član upravnog odbora agencije raditi odgovorno, savesno i po zakonu, izabrani članovi upravnog odbora agencije moraju da založe hipoteku u iznosu od 50.000 eura.

Plata članova upravnog odbora agencije je u visini plate ministara Vlade R. Srbije, i imaju pravo na godišnji bonus u iznosu od 2% ( ukupno, za sve članove ) od ostvarene prikupljene, članarine, donacije, sponzorstva.

Kako se bira direktora agencije?

Direktora agencije bira upravni odbor, na osnovu programa rada.

Kandidati za direktora agencije, svoj program rada javno objavljuje na sajtu agencije.

Izabrani direktor agencije, mora da založi hipoteku u vrednosti od 200 hiljada eura, kao garanciju da će agencija raditi po zakonu.

Plata direktora agencije je u visini plate Predsednika Vlade R. Srbije i ima pravo na godišnji bonus, koji je do 2% od ostvarene – prikupljene, članarine, donacije, sponzorstva.

Autor ovog projekta ima pravo na godišnji bonus, koji je 2% od ostvarene – prikupljene, članarine, donacije, sponzorstva.

ŠTA NAROD I DRŽAVA DOBIJAJU,

AKO SE REALIZUJE OVAJ PROJEKAT?

DOBIT ĆE MNOGO!

Građani Srbije, saznat će, koliki doprinos su Srbi dali u razvoju svetske civilizacije i izgradnji svetskog mira. Porast će samopoštovanje i ponos.

U regionu, kod građana susednih država, smanjiti će se mržnja prema Srbima i Srbiji. Smanjiti će se anti Srpska politika i propaganda. Otvoriti će se putevi saradnje.

Povećati će se zainteresovanost stranih ulagača u Srbiju. Popraviti će se ekonomski položaj Srbije.

Vlada R. Srbije i Predsednik R. Srbije, lakše će pregovarati sa stranim partnerima, kad građani tih država saznaju, koliki su doprinos Srbi dali u razvoj svetske civilizacije i koliko su žrtava uložili u izgradnji svetskog mira.

Srbi u dijaspori, bit će poštovani i ponosni. Lakše će obavljati svoje poslove, kad njihove kolege i poslovni partneri saznaju, koliki su doprinos dali Srbi u razvoju svetske civilizacije i koliko su žrtava uložili u izgradnju svetskog mira.

PREDLAŽEMO!!!

ISTINA O SRPSKOM DOPRINOSU RAZVOJU SVETSKE CIVILIZACIJE

Predlažem Predsedniku R. Srbije da imenuje ing. Vujanović Živojina, autora ovog projekta, za privremenog rukovodioca ovog projekta.

Ukoliko prihvatite ovaj projekat i za privremenog rukovodioca projekta postavite ing. Vujanović Živojina, za godinu dana uraditi ću sledeće:

Bit će urađeno 100 video klipova i kratkih priča.

Pomenuti video klipovi i kratke priče, bit će prevedene na minimum 10 svetskih jezika.

Pomenuti video klipovi i kratke priče bit će prosleđeni na minimum 50 miliona e-mejl adresa.

U minimum 10 država, bit će urađeni web sajtovi, na kojima će biti objavljeni video klipovi i kratke priče.

U Srbiji, i okolnim državama, bit će urađeni web sajtovi, na kojima će biti objavljeni video klipovi i kratke priče.

Na You Tube, bit će objavljeni minimum 100 video klipova i kratkih priča.

Bit će formirana agencija, izabrana skupština, upravni odbor i direktor.

Za 3 godine, na 500.000.000 e-mejl adresa, agencija će proslediti pomenute video klipove i kratke priče.

Za 3 godine, CEO SVET ĆE SAZNATI ZA DOPRINOS SRPSKOG NARODA RAZVOJU SVETSKE CIVILIZACIJE , I ŽRTVAMA, KOJE SU SRBI UGRADILI U SVETSKI MIR.

 

4 KOMENTARA

  1. Tesla nije izmislio struju tesla je inzinjer koji je usvrsio inovirao generator naizmenicne struje koja je do tada bila jedosmerna slabe snage i nije mogla da se prenosi na velike daljine.Pupin nije izmislio telefon nego kalemove preko kojih je signal mogao da se prenosi na daljinu a telefon je smislio Markoni. Ima nasih inzinjera po svetu koji su mnoge stvari usavrsili jos ali o njima se malo ovde govori jer smo mi optereceni dnevnom politikom i blebeceno gluposti. Mi nemoma medijsku propagandu jer nemamo para da to finansiramo a nasa diplomatija po svetu ne radi na tome da se imidj srbije promeni.

    • Ukoliko se baš hvatamo za stvari i formalnosti “ koje bi svi morali znati“ …onda :Nikola Tesla nije inzinjer, započete studije nikada nije završio ( što ga ne čini ni malo manje značajnim ) !!On nije “ izmislio struju “ isto kao što nije “usavršio “ generator izmjenične struje.
      Nikola Tesla je izmislio i patentirao generator za izmjeničnu struju ………….
      Markoni je dobio nagradu NOBEL na Teslin izum, a dok Pupin nije odradio svoj dio, nitko nije progovorio preko telefona……… !!

  2. Идеја изнета у овом чланку је да се аутор овог „пројекта“ ували на неки државни посао. За почетак, аутор би могао да се распита шта су тачно Тесла и Пупин измислили, пошто Тесла није измислио струју и Пупин није измислио телефон. И један и други су постали то што су постали зато што су отишли у Америку. Да су остали у Србији, Пупин би остао чобанин, а Тесла би био стрпан у лудницу.

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime