Ministar Šarčević hoće da ukine veronauku?

1
1279
Foto: printscreen

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije donelo je 22. juna 2020. godine Stručno uputstvo o formiranju odeljenja i načinu finansiranja u osnovnim i srednjim školama za školsku 2020/21. godinu. Imajući uvid u sadržaj navedenog Stručnog uputstva lako se može zaključiti da su Verska nastava i veroučitelji ponovo na „udaru“ degradacije i omalovažavanja i da će se naći u vrlo nepovoljnom položaju.

Naime, ovim Stručnim uputstvom direktorima škola definisano je, između ostalog, kako se formiraju grupe za izborne predmete/programe i slobodne aktivnosti: „Grupe za izborne predmete/izborne programe i slobodne nastavne aktivnosti se formiraju tako što se ukupan broj učenika koji su se izjasnili za određeni izborni predmet/program i slobodnu aktivnost podeli s 30 i ukoliko količnik nije ceo broj zaokruži se prvi veći ceo broj. Broj tako formiranih grupa ne može biti veći od broja odeljenja. Škola pribavlja saglasnosti većeg broja grupa od broja odeljenja po istoj proceduri i u istim rokovima kao kada je reč o formiranju odeljenja.“

Dakle, umesto dosadašnjeg minimuma broja učenika u grupi – 15, određeno je 30. To u praksi znači: smanjiće se broj časova veronauke, smanjiće se interesovanje učenika, jer će sama realizacija časova biti otežana u organizacionom smislu, smanjiće se kvalitet nastave zbog većeg broja učenika na časovima, veroučitelji će i do polovine dosadašnje norme izgubiti. Na primer, ako je neka škola do sada imala potrebu za dva veroučitelja, sada će to biti jedan. Verska nastava je ovim degradirana jer je skoro izjednačena sa slobodnim aktivnostima. Tako, na delu su licemerni dvostruki aršini, jer ovaj način formiranja grupa ne važi za neke druge predmete, na primer, drugi strani jezik gde je broj grupa izjednačen sa brojem odeljenja ili za izborni predmet/program Maternji jezik/govor sa elementima nacionalne kulture na albanskom, bosanskom, bunjevačkom, mađarskom, makedonskom, nemačkom, romskom, rumunskom, rusinskom, slovačkom, ukrajinskom, hrvatskom, i češkom jeziku i pismu gde je za formiranje grupe potrebno 15 učenika, čak izuzetno se može dozvoliti i manje od 15.

Da Vas podsetimo:  Rusijo oprosti, narod srbski je uz tebe

Potrebno je ukazati i da je posebno problematično u manjim sredinama, selima koja imaju izdvojena odeljenja sa vaspitno-obrazovnim radom u kombinacijama dva razreda, a negde i četiri. Po pravilu za učitelje, kombinovana odeljenja od dva razreda mogu da imaju do 15 učenika, a od tri ili četiri razreda 10 učenika. Kako direktor da postupi prema Stručnom uputstvu za formiranje grupa za Versku nastavu u već kombinovanim odeljenjima? To nije objašenjeno. Dolazi u direktnu koliziju, i naravno, biće na štetu veronauke i učenika koji je biraju. U praksi, dešava se (protivno svim pedagoškim principima) da veročitelj na jednom času radi sa 4 niža razreda i ukupno 30 učenika (!), što vodi tome da učenici gube interesovanje za veronauku i napuštaju je.

Takođe, Stručno uputstvo je direktno na štetu Verske nastave u sredinama u kojima učenici u visokom procentu pohađaju Pravoslavni katihizis, često su to i cela odeljenja. Na ovaj način limitiraju i učenike i veronauku jer ne sme biti broj grupa veći od broja odeljenja. Dozvoljeno je to učiniti izuzetno, što u praksi znači da direktor mora imati ogromnu volju i želju da se zarad veronauke upušta u strogo postavljenu komplikovanu proceduru formiranja dodatne grupe i uz odobrenje nadležnih školskih uprava. Praksa pokazuje da je nerealno tako nešto očekivati.

Izvor: Vidovdan.org

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime