Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (9)

8
9727
Đorđe Aničić / Foto: skrinšot Youtube

Vojni vrh na čelu prevare – 9. Deo

Od majstora mehaničara do Zamenika Načelnika Generalštaba

Knjiga “Pad noćnog sokola” trebala je da posluži isključivo u cilju afirmacije uspeha bivšeg 3.rd PVO ,250.rbr PVO, Vojske Srbije i Ministarstva odbrane. Izdavač knjige je Medija centar “Odbrana”,autor pukovnik Slaviša Golubović zaposlen u vojnoobaveštajnoj agenciji Ministarstva Odbrane. Stručni recenzent knjige je Jovica Draganić,penzionisani general-potpukovnik,bivši zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije.

Ja sam ratni zamenik komandanta 3.rd PVO,potpukovnik Đorđe Aničić, jedini oficir u komandi diviziona sa raketnog sistema S-125M1 „NEVA. Ostali su sa drugih raketnih sistema i nisu poznavali raketnu tehniku. Kao član borbene posluge koja je oborila F-117A jedini nisam unapređen u viši čin,sa odličnom ratnom ocenom koga je odlikovao predsednik Republike Srbije ratnim odlikovanjem. Oficir čija je jedinica ratovala svih 78 dana rata,imala uspeha na ratištu (oborila F-117A i F-16CG sa materijalnim dokazima) i donela orden Narodnog Heroja 250.rbr PVO. Kao rukovaoc gađanja proveo sam preko 750 sati na borbenom dežurstvu u stanici za vođenje raketa u borbi sa NATO avijacijom u vazduhu. Posle rata mimo Zakona o Vojsci smenjen sam sa dužnosti i postavljen na formacijsko mesto nižeg čina. Skinut sam sa spiska za školovanje ratnih oficira. Ko se to i zašto igrao sa oficirom? Država me kaznili što sam je branio!

А onda 17,5 godina posle rata doživeo sam novo poniženje. U knjizi je falsifikovan:

 1. Moj popodnevni rad 27marta 1999.godine
 2. Proglašen sam neodgovornim i stavljan na mesta gde uopšte nisam bio;
 3. Moje ideje i radnje koje sam preduzimao pripisivane su drugim licima;
 4. Negirana su ratna vojna dokumenta i izveštaji;
 5. Kao rukovalac gađanja proglašen sam drugim pomoćnikom rukovaoca gađanja koji ne postoji u Uputstvu za borbeni rad,što znači da nisam član borbene posluge koja je oborila Stelt;
 6. Prekrojen je tok borbenog rada prilikom obaranja F-117A.

U dosadašnjim nastavcima u velikoj meri,ali ne i potpuno detaljno zbog vremena i prostora čitaocu je pružena na uvid analiza i dokumentacija po pitanju prevare i falsifikovanja mog popodnevnog rada 27.marta 1999.godine,moja neodgovornost za sudbinu sastava straže na osnovnom vatrenom položaju posle bombardovanja i falsifikovanje sastava borbene posluge koja je oborila F-117A. U ovim prevarama učestvovao je veliki broj ljudi što znači da je neko morao da ih kontaktira i organizuje u lažima. Bio je potreban i njihov pristanak ili je iskorišćena potpuna površnost i apatija kod pojedinaca. Kod nekih je nejasan motiv,a pojedinci su očekivali neku korist. Neki verovatno nisu bili ni svesni da mi svojim izjavama kao zameniku komandanta nanose ogromnu moralnu štetu. Kao nosioc naručenog projekta je autor knjige pukovnik Slaviša Golubović, ali se postavlja pitanje po čijoj zamisli i naređenju.Tu je i stručni recenzent general potpukovnik Jovica Draganić,bivši zamenik Načelnika Generalštaba. Ko je to umislio da je iznad države i vojske i da je zaštićen činom i položajem nedodirljiv? Treba potražiti i te odgovore.

Da Vas podsetimo:  Kako je Željko Mitrović zavoleo Zapad?

Detaljnu analizu izjava može i treba da uradi struka i starešine raketnih jedinica PVO u stanici za vođenje raketa S-125M1 i dobiće kristalno jasan odgovor. Pri tom voditi računa da sve stanice nisu iste posmatrajući raspored elemenata na takozvanoj platformi i radnim mestima.Povlašćeni su oni koji to mogu da urade  u stanici u Jakovu u kojoj je ratovao bivši 3.rd PVO koji više ne postoji. Reformatori vojske su se potrudili da ugase još jednu svetlu tradiciju države Srbije.

Analizu treba proširiti zvaničnim vojnim dokumentima,ostalim pisanim tragovima,dokumentarnim filmovima,ratnim izdanjima lista Vojska i drugim dokumentima. Na taj način steći će se uvid u dubinu prevare.

Nešto između: kud svi Turci tu i mali Mujo

Kad su mogli drugi da me šetaju po kabini kako se kome prohtelo što im se nebi pridružio i referent bezbednosti u komandi 3.rd PVO Bora Crnobrnja.

Na stranici 316 knjige on nabraja koje su kadrovske promene  komandnog i rukovodećeg kadra ojačale sastav 3.raketnog diviziona PVO  leta 1998.godine. Mene kao zamenika komandanta i jedinog oficira sa raketnog sistema NEVA u komandi  ne pominje. Doduše ne pominje ni majora Borisa Stoimenova,sa raketnog sistema Dvina, na mestu pomoćnika za tehniku kako smo ga skraćeno zvali. Kao zamenik komandanta u jedinicu sam došao 25.avgusta 1998 godine i zatekao potpuno neispravnu stanicu za vođenje raketa po kanalu cilja i po oba raketna kanala. Komandir te baterije je bio pisac knjige danas pukovnik Slaviša Golubović,a komandant Dani Zoltan.

Prilog br.1.Bora Crnobrnja-str.316

Na stranici 319 knjige on kaže

Citiram:…”Radi jačanja mera bezbednosti,predložio sam komandantu diviziona pukovniku Zoltanu Daniju da se od postojećeg ljudstva streljačkog voda i pojedinih dobro obučenih pripadnika jedinice formira grupa za neposrednu zaštitu borbenog rasporeda tokom izvođenja borbenih dejstava i prilikom prevođenja sredstava u borbeni i marševski položaj…”

Prilog br.2.Bora Crnobrnja-str.319.

Ovaj predlog je sjajna ideja referenta bezbednosti. Pokazuje izuzetnu zabrinutost za ljude i tehniku sve u skladu sa funkcionalnom dužnošću. Ali ima jedan mali problem.Streljački vod uopšte nije mobilisan niti se ljudstvo nalazi u ratnom sastavu jedinice. Ideja nije njegova već moja. Bezbednjak se okitio tuđim perjem. Dobili smo novog lažova. Ovim prisvajanjem ideje nedvosmisleno pokazuje da je duvao u istu tikvu sa ranijim davaocima lažnih izjava.  Šta kaže zapis u službenoj beležnici na stranici 162. za dan 14.04.1999.godine pri dnu.

Da Vas podsetimo:  Na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi svih 6 takmičara iz Srbije osvojili medalje

Citiram:…Predlažem da izvršimo pozivanje streljačkog voda i od njih stvoriti ekipu za hitne intervencije i borbu protiv DTG (diverzantsko terorističkih grupa)…”

Prilog br.3,. Radna beleznica str.162 na dan 14.04.1999

Organizovao sam pozivanje rezervnog sastava streljačkog voda po mobilizacijskoj kartoteci,po sopstvenom nahođenju izvršio selekciju ljudi,organizovao obuku,naoružao ih i vodio na bojevo gađanje na vojni poligon u Nikince. Od ostatka ljudi streljačkog voda organizovao stražarsku službu i požarstvo u pozadini lociranoj na drugoj lokaciji. Ono što je moguće tačno u njegovoj izjavi jeste da je on predložio Daniju da ja odradim taj posao,a u ratnim zabeleškama piše i zašto.  Autor knjige mi je u jednom momentu rekao da je to bila najgluplja ideja u toku rata. Gledao sam ga sa poniženjem. “General” posle bitke u kojoj je bio manje od pola rata. Ta grupa je u dva navrata svojim dejstvima spasila borbenu poslugu na vatrenom položaju sigurne smrti. Vodnik Tepavac je dejstvujući lakim prenosnim sistemom S-2M i te kako doprineo ukupnom uspehu jedinice o čemu svedoči analiza borbenih dejstava održana u komandi 250.rbr PVO  20.jula 1999.godine. Grupa je i te kako opravdala svoje postojanje i moju ideju.

Komandant raketnog diviziona i pored najave da će ga uključiti u borbenu smenu, nije iskoristio Borino poznavanje sredstava izvora za napajanje na kojima je kao podoficir radio više godina da na vatrenom položaju makar na kratko zameni Đorđa Maletića.

Na njegov izveštaj o javašluku komandanta raketnog diviziona Dani Zoltana u jedinicu je 31.maja 1999.godine na štakama došao komandant  250.rbr PVO, pukovnik Miroslav Lazović u pratnji Borinog šefa, načelnika bezbednosti brigade Šumarca. Lazović kaže da je samo 9 dana u ratu što znači da je sa VMA i kućne nege posle saobraćajne nezgode od 25.marta na svoje radno mesto u brigadu došao 22. maja. Za 19-20 dana učešća u ratu verovatno kao komandant brigade koja je dobila orden Narodnog Heroja,vrlo brzo posle rata dobio je čin generala. Suviše lepo kao primer zaslužene karijere drugim oficirima. Na žalost nije jedini.

Da Vas podsetimo:  Male plate, nemaština i nedostatak vremena za rad sa decom ozbiljno ugrožavaju porodice

Na tom sastanku upoznao sam ih sa svim marifetlucima komandanta diviziona,o izbegavanju borbenog dežurstva na tehnici, o nemoralnom ponašanju,o vrlo čestoj alkoholisanosti,da je jedini kompjuter odneo kući iz jedinice.Da li je time bio ozakonjen lopovluk? Šta bi bilo da je neko drugi nešto odneo kući? Komandant nije radio svoj posao,a ja više fizički nisam mogao da zatvorim sve obaveze koje su bile pred jedinicom. Tada je trebao biti smenjen sa dužnosti.

Citiram:…”Pozer (tako sam u zabeleškama nazivao vrlo opravdano Dani Zoltana) je odgovorio da sam ja izuzetno pametan,vredan,radan i kvalitetan čovek i da bi on želeo da nastavi da radi sa mnom ako ja to hoću. Osnovni je problem u tome što ja kako on kaže više nemam poverenja u  njega. Nije ni slutio koliko je u pravu…”

Na Lazovićevo insistiranje oprostio sam mu pod određenim uslovima. Tada sam pogrešio.

Citiram:…”Odgovorio sam Lazi da mogu pod uslovom da ova podjebavanja prestanu,da se okrene ratnoj jedinici (RJ) i poslu,a ne pozerstvu i pederluku. Pozer  mi je pružio ruku i ja sam je prihvatio…”

Da je bio smenjen u ratu verovatno bi i moji ratni zapisi još uvek spavali. U javnosti bi Dani bio anonimus,a ne heroj. Da bi ućutkali Dani Zoltana grupa oficira među kojima je i Slaviša Golubović autor knjige,Pad noćnog sokola, donela je odluku da se štampa ratni dnevnik “Smena” i javnosti kaže ko je Dani Zoltan. Zajedno sa mnom Golubović je kao pripadnik VOA (vojno obaveštajne agencije) organizova susrete sa novinarima,prisustvovao tim razgovorima i demantovao novinarska pisanja o Dani Zoltanu. A onda se 2015.godine sve promenilo. Golubović je postao preletač i prevarant negirajući sebe i zvanična vojna dokumenta. Videćemo zašto.

Stavljam čitaocu na uvid zapis iz službene beležnice na stranici 338 za dan 31.maj 1999.godine. Treba je pažljivo pročitati.

Prilog br.4.Radna beleznica str.338 na dan 31.05.1999

Srećan put Crnobrnja i dobro došao u klub lažova.

Đorđe Aničić

_______________

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (1)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (2)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (3)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (4)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (5)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (6)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (7)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (8)

_______________

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (1)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (2)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (3)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (4)

8 KOMENTARA

 1. Vreme je da nam spomenuti akter odgovori šta je napokon te noći “ komandovao “ EKVIVALENT, kako navodi u svom delu SMENA ,ili ISKLJUČI VISOKI, kako to voli u emisijama da ističe. Čemu ta potreba. Je li to možda smokvin list, kojim treba da pokrije svoj postupak koji u suštini znači da je pozivao na „povlačenje“ dok su drugi „jurišali“. Veliki ego umislio planetarnu zaveru. Svi lažu samo je moja istina neprikosnovena. Sačuvaj bože….

 2. Svedocenje ovog coveka, i sto je jos vaznije njegovih kolega u tv emisiji od pre neku dan jasno pokazuje da je nesto bilo trulo u nasoj vojsci. Verujem da je sada jos gore.

  • Trulo je to da pojedinac sebe predlaze za unapredjenje, saljuci predlog mimo potpisa i odobrenja komandanta koji je u jedinici. A potom to proglasava vojnim dokumentom. Zna li jos neko primer da pojedinac sam sebe predlaze za unapredjenje. Ovakav postupak se zove nedisciplina i podleze odgovornosti.

  • Trulo je to što i on ima svoj smokvin list, koji prikriva činjenicu da ga njegov drug šeret Maletić spominjao u anegdotama na temu kako i kada će kao rukovaoc gadjanja Anicić oboriti avion. trebalo je taj smokvin list tanja da otkrije . Verujem da bi bilo veoma interesantno .

 3. Човек својим поступцима и радњама надмудрио најмодернију
  “невидљуву“ технологију “Милосрдног Анђела“, и за то мора
  да плати и плаћа цену НАТО ФАШИСТА!

  Драган Славнић

  • Ko je taj čovek na koga mislite.Je li to onaj što je komandovao povlačenje kad su svi bili u napadu. Čovek samo plaća cenu svojih neostvarenih želja i postupaka.

 4. Profesionalna i moralna gromada ????
  Citat iz knjige „SMENA“, autora Aničića. Odnosi se na profesionalnost u izvršavanju naredjenja pretpostavljene komande da se cilj traži.
  Citiram: U 20.38 tražio je da se uključim nišanskim radarom u sektor od 350 do 0 stepeni. Treba da tražim helikopter u rejonu Save. Za našu stanicu to nije reon reke Save. ODBIO SAM. U tom pravcu smo i juče tražili helikopter nišanskim radarom 10-12 sekundi i nema šanse da nadjemo nešto.Srba mi je rekao IDI ONDA KUĆI . Slušalicu mu je uzeo pukovnik Stanković i naredio da pretražujemo taj sektor u anteni sa zračenjem. Niko ti ne veruje a sujeta je čudo.Stalni odrazi su jaki i oficir za vodjenje ne vidi ništa. KOMANDOVAO SAM POSLUZI FIKTIVNO.
  Hrabro, profesionalno i izneto u vreme kada je penzioner i ne potpada vojnoj krivičnoj odgovornosti. Odbiti izvršenje u ratu je prava mera za neke da dobiju čin PUKOVNIKA. Djole Djole sve više toneš u sopstveni glib!

 5. Који војни врх? После 5. октобра, кад су НАТО марионете доведене на власт, он је смењен или послат у Хаг. Данас командује војно дно…

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime