Odbijena jedna od prijava protiv dekana FON-a

0
603

Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu odlučio je da nema odgovornosti dekana Milije Suknovića u postupku izbora profesora Mladena Čudanova

Ana Ćurić

Dekan Fakulteta organizacionih nauka Milija Suknović nije prekršio Kodeks profesionalne etike u postupku izbora dr Mladena Čudanova u zvanje redovnog profesora, odlučili su članovi Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu na sednici 29. januara 2021. godine.

Ovakva odluka doneta je “zbog nedostatka dokaza da je lice protiv koga je pokrenut postupak učinilo povredu etičkih načela”.

Postupak za utvrđivanje odgovornosti dekana je pokrenut po zahtevu koji je podnela grupa profesora i istraživača na čelu sa akademikom Dušanom Teodorovićem 21. avgusta 2020. godine.

Oni smatraju da je dekan prekršio članove 12, 16 i 30  Kodeksa profesionalne etike, koji se odnose na profesionalnost, načelo odgovornosti i zakonito i nepristrasno obavljanje profesionalnih obaveza.

Naime, problem je nastao prilikom referata pri izboru Mladena Čudanova u zvanje redovnog profesora, koji je bio dva puta član Etičke komisije FON-a koja je tvrdila da doktorat Siniše Malog nije plagijat.

“Veće naučnih oblasti tehničkih nauka na sednici održanoj 6. jula 2020. godine, a povodom referata o izboru prof. dr Mladena Čudanova u zvanje redovnog profesora, donelo odluku da se, u skladu sa primedbom prof. dr Božidara Radenkovića, vrati na dopunu referat radi sagledavanja uloge profesora Čudanova u dve etičke komisije Fakulteta koje su uporno i do kraja negirale i zataškavale plagijat ministra finansija Siniše Malog”, navodi se u ovom dokumentu pozivajući se na zahtev podnosilaca.

Međutim, dopunjeni referat nije stavljen na uvid javnosti. Akademik Dušan Teodorović u razgovoru za BIRN kaže da im nije omogućen uvid, da je nakon toga rečeno da nema primedbi, a zatim nisu dobili reč na sednici Senata.

Da Vas podsetimo:  KRAĐA IZBORA ILI SRBIJE: Kucnuo je čas, još mesec dana za odbranu države – odlučuje Sveti Sava

Dekan FON-a tražio je mišljenje Univerziteta da li je obavezno da se dopunjeni izmenjeni referat stavlja na uvid javnosti i dobio mišljenje da ukoliko je u pitanju tehnička, a ne suštinska izmena, referat ne mora opet na uvid javnosti.

Ipak, podnosioci zahteva su napomenuli da nije u pitanju tehnička, već suštinska izmena, i zbog nemogućnosti da izvrše uvid primedbu su umesto Fakultetu poslali direktno Veću.

Međutim, dekan je uputio dopis predsedniku Veća profesoru Jovanu Filipoviću da je primedba neblagovremena i da nije podneta Fakultetu i o njoj se na kraju nije ni odlučivalo.

Podnosioci zahteva su naglasili da njihova primedba nije razmatrana, “iako je ukazivala na netačna i vrlo opasna tumačenja značaja i uloge etičke komisije i nezakonito pozivanje na retroaktivnu primenu Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu etičkih komisija i Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu od 8. jula 2020. godine.”

Takvim postupkom, dekan je učinio povredu Kodeksa, smatraju podnosioci zahteva, koji su predložili da se dekanu izrekne mera javne osude.

Rešenje kojim se odbija ovaj zahtev je potpisao predsednik Odbora za profesionalnu etiku profesor Pravnog fakulteta dr Vuk Radović, a ostali članovi su prof. dr Dragana Milić, prof. dr Milanka Čipolović Momčilović, prof. dr Ivanka Marković, dr Mirjana Čomor, Milena Lazarević i Ilija Todorović.

U pitanju je prvostepena odluka na koju strane u postupku imaju pravo žalbe u roku od osam dana od dana prijema. Ipak, podnosioci zahteva ovoga puta se neće žaliti, izjavio je za BIRN akademik Dušan Teodorović.

“Pravnici sa kojima sam se konsultovao smatraju da Univerzitet u Beogradu ne želi da kazni dekana”, objašnjava profesor Teodorović, i dodaje da se “mogu igrati pravnih igara, ali je očigledna namera Univerziteta da završi ovu priču”.

Da Vas podsetimo:  Zdravstvo u Srbiji - Može li privatno biti državno

A priča će se završiti, smatra profesor Teodorović, tako što će neki proći nekažnjeno, neki unapređeno, a neki sa blagim kaznama.

“Sa iskustvom koje imam, mogu da kažem da na univerzitetima u svetu ne bi bilo tako – bilo bi drukčije i ovakve stvari bi se ozbiljnije rešavale”, zaključio je profesor Teodorović.

Dekan FON-a Milija Suknović do objavljivanja ovog teksta nije odgovarao na pozive i poruke BIRN-a.

Osim ovog, u toku je još jedan predmet za utvrđivanje odgovornosti dekana zbog neakademskog ponašanja prilikom odlučivanja o poništenom doktoratu ministra finansija Siniše Malog. Odbor je u tom predmetu doneo rešenje da se dekanu Miliji Suknoviću izrekne mera javne opomene zbog kršenja Kodeksa profesionalne etike.

Ovaj slučaj čeka konačnu odluku drugostepenog organa – Etičkog odbora, koji ni nakon pet meseci nije to učinio. Rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović izjavila je ranije za BIRN da Etički odbor nema rok, ali da očekuje da će uskoro odlučiti.

Za sada, utvrđena je samo odgovornost profesora Dragana Đuričina koji je bio član komisije Siniši Malom, o čemu je BIRN pisao.

Izvor: Birn

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime