Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije: Otvoreno pismo premijeru

0
1559

2016-10-23_074208Poštovani,

Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije ovim putem ponovo upozorava Vladu Republike Srbije i javnost na teško stanje u zdravstvu, koje se direktno odražava prvo na zaposlene, a onda i na zdravstvenu zaštitu građana Republike Srbije. Svedoci smo, nažalost, tragičnih slučajeva koji se dešavaju u poslednje vreme. Zbog prirode posla kojim se bavimo naše greške mogu da imaju teške posledice po korisnike zdravstvenih usluga. Postavlja se pitanje, zašto nam se ovo sve češće dešava?

Ima više razloga za ovakvo stanje u zdravstvu, nedefinisana, jasna strategija zdravstvene zaštite građana u Srbiji na duži period, povećan broj obolelih zbog sve lošijih uslova za život, nenamensko trošenje budžetskih sredstava i korupcija, odliv stručnih kadrova, poremećen sistem vrednosti i sticanja stručnih kvalifikacija, nedostatak investicija u državne zdravstvene ustanove, uslovi za rad zaposlenih u zdravstvu i dr.

Naš sindikat smatra da je jedan od najvažnijih svakako ovaj poslednji, uslovi za rad zaposlenih u zdravstvu i o tome smo više puta obaveštavali resorno ministarstvo i javnost. Prinudjeni smo da ponovo ukažemo na njih, a pre svega na uslove koji pogađaju naše članove sindikata, medicinske sestre i tehničare:

– Prisutan je stalan nedostatak medicinskih sestara i tehničara u državnim zdravstvenim ustanovama, kao i sve veći odliv ovog kadra sa odeđenim stečenim znanjem i iskustvom u privatni sektor i inostranstvo. U vezi s tim se javlja problem sa popunjavanjem upražnjenih, ali i nedostajućih radnih mesta koja nisu sistematizovana, adekvatnim novim i stručnim kadrovima, zbog zakonskih ograničenja i neodgovarajuće stručnosti i selekcije kod prijema novih kadrova;

– Zbog prethodno navedenog, kao i zbog povećanog broja obolelih, odnosno povećanog obima posla, fizička i psihička opterećenost izvršilaca, sestara i tehničara, na ovim poslovima je velika i često na granici izdržljivosti, pa su greške neminovne i sve češće;

Da Vas podsetimo:  Da li je na pomolu globalni Ledeni rat (the Ice War) između Zapada i Istoka?

– Pored teških uslova za rad, poslovi koje obavljaju medicinske sestre i tehničari su neadekvatno vrednovani i podcenjeni, jer je sve više prisutan sistem uravnilovke od strane države, kada su u pitanju poslovi u javnim službama.

Najnovije izmene zakonske regulative, koju sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, suštinski ne odstupaju od toga, jer se zadržavaju postojeći odnosi u vrednovanju „državnih“ poslova, koji su do sada bili u Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama. Posebno je pitanje diskriminacije i nepriznavanja zvanja visokokvalifikovane medicinske sestre i tehničara.

– I na kraju moramo navesti i ono što ne bi smelo da se dešava u jednoj pravnoj državi, ali se kod nas i to dešava, a to je kršenje postojećih zakona i Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvo. Naši članovi sindikata koji imaju skraćeno radno vreme i po zakonu ne mogu da rade duže od toga, radno se angažuju po (zlou)potrebi i nagovoru neposrednih rukovodilaca, pa čak rade i preko punog fonda radnih sati u mesecu. Prekovremi rad na poslovima koje obavljaju medicinske sestre i tehničari je postao pravilo, svakako zbog nedostatka kadrova, ali i neevidentiranje i neplaćanje istog tog rada. Sve prisutniji su i slučajevi pitisaka i mobinga na radnom mestu.

Hteli smo da skrenemo pažnji i Vama i javnosti da sve ovo (što je samo mali deo problema) ne vodi zdravstvo u dobrom pravcu. Svesni smo mi da država ima puno teških pitanja koje mora da rešava, ali smo takođe svesni, kada je zdravstvo u pitanju, da postoje rešenja koja mogu i moraju da se urade, jer svako njihovo odlaganje može i ima dugoročne neželjene posledice. Zato tražimo od Vas i državnih organa u zdravstvu da pažljivo saslušaju glas i predloge radničkih predstavnika, jer bez zdravog naroda nema ni zdrave države.

Da Vas podsetimo:  Televizije, izvinite nismo vas prepoznali!

Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime