Sudovi da donesu pravičnu presudu

0
2359
Foto: pixabay

ZAHTEVAM OD SUDOVA DA HITNO DONESU PRAVIČNU PRESUDU U VEZI MOJE TUŽBE ZA NAKNADU ŠTETE PODNETE 1994. GODINE-UMESTO ŠTO DRŽAVA SPROVODI TIHU LIKVIDACIJU MENE I MOJIH BLISKIH.

Zbog višedecenijskih političkih progona nastalih po osnovu mojih filozofskih, moralnih i duhovnih ubeđenja, zbog nenasilnog izraženog mišljenja, zbog porodičnog porekla, a naročito zbog zlouoptreba ličnog identiteta i postvarivanja u svrhe manipulatorskih pretvaranja u žrtvenog jarca, u „ classes„, radi zastrašivanja drugih- koji traju od početka 1970-ih godina, i pre toga, do današnjih dana, zbog više stotina počinjenih povreda zakonskih prava od strane državnih organa, i pojedinih teških krivičnih delikata, sve do pokušaja ubistva, utamničenja u psihijatrijski azlilum i proglašavanja neuračunljivim duševnim bolesnikom, kažnjavanja za verbalna nenasilna dela, policijskih progona, lišavanja slobode, zbog teških povreda prava iz oblasti profesije, zbog nasilnog rasturanja porodice i otimačine ličnog stana ( sa neformalnim objašnjenjem sudije„ da ne bi koristio stan za okupljanje disidenata`) , i nasilnog pretvaranja u 15 godišnji mučni status podstanara, zbog fizičkih obračuna, nasrtaja na zdravlje, uskraćivanje prava na medicinsku negu, nanetih šteta ugledu, opstrukcija prava na slobodu udruživanja u političke stranke i učestvovanje na izborima, na slobodu ličnog literarnog i naučnog stvaralaštva, komuniciranja putem prepiske, telefona, faksa i upotrebe ličnog računara, i nastupa u medijima, zbog teških sudskih nepravdi, zloupotreba, tortura, i šteta koje su iz toga proistekle, što se tiče materijalnih štetnih posledica, i nematerijalnih šteta, pretrpljenog duševnog bola, straha, ugleda, narušavanja zdravlja

DOKAZI: Crna knjiga Tužba za naknadu štete, ,Bele knjige i linkovi moga autobiografskog romana SAGA O.. IĆIMA ( 1940-2017)- SVE u prilogu niže.

Pozivajući se na ustavne i zakonske odredbe o pravu na naknadu štete, sam se obratio Prvom opštinskom sudu u Beogradu Tužbom za naknadu štete dana 28.5.1994 godine (P.3547/94)- protiv Republike Srbije i Republike Jugoslavije.

Sudovi do današnjih dana odbijaju da donesu pravičnu presudu, uprkos očiglednih dokaza . Ovaj megamaratonski sudski postupak koji se odugovlači 24 godine, od najnižih instanci, preko Višeg suda u Beogradu, Apelacionog suda u Beogradu, Vrhovnog kasacionog suda, sve do Ustavnog suda Srbije, se ponavlja u beskraj. Po treći put sam se obratio REVIZIJOM Visokom kasacionom sudu 16.12.2016.godine, i Ustavnom sudu Srbije Ustavna žalba, 29.12.2016.godine. Ova dva sudska organa još nisu donela odluku. Iako sam REŠENJEM VIŠEG SUDA U BEOGRADU O REHABILITACIJI br..82/10 od 14.12.2012.godine oglašen žrtvom progona i nasilja iz političkih razloga verbalnog delikta i zloupotrebe psihijatrije u političke svrhe, od 1975.godine, i ranije, do dana izricanja rešenja 14.12.2012.godine, i da sam iz istih razloga bio lišavan slobode, imovine i drugih građanskih prava,.sa pravom na naknadu materijalne i nematerijalne štete- sudovi uporno odbijaju da izreknu naknadu počinjene štete, ne dajući pri tom bilo kakvo valjano pravno obrazloženje. Koliko je stanje u sudstvu Srbije u rasulu, se vidi iz sledećih kontradiktornih rešenja sudova. Viši sud u Beogradu je u nekoliko navrata presudio da ja nikada nisam bio žrtva bilo kakvih političkih progona, bez ikakvog prava na naknadu štete. A taj isti sud Rešenjem o rehabilitaciji br..82/10 od 14.12.2012.godine tvrdi sasvim suprotno. Svi sudovi od dana podnošenja zahteva za naknadu štete 28.5.1994 godine, su odbacivali moju tužbu sa obrazloženjem da nisam nikada bio žrtva političkih progona. A Viši sud u Beogradu je 2012 zaključio potpuno drugačije.! Kakav haos vlada u Srbiji dokazuje ono šta se dešava sa podnosiocem zahteva posle Rešenja o rehabilitaciji br..82/10 od 14.12.2012.godine. Umesto rehabilitacije i prestanka progona i naknade štete, oni koji su kršili moja prava do 2012 godine, ne samo da odbijaju da nadoknade počinjene štete, nego intenziviraju i nastavljaju nasilje. 11 oktobra 2015.godine oko 18 časova, na autobuskoj stanici broj 48, na Miljakovcu 2, bez ikakvog povoda sam fizički napadnut od strane poodraslog dečaka, koji mi je pretio ubistvom.i kazao da njegov otac kontroliše moj lični računar. Patrola Policijske stanice Rakovica je privela poslatog nasilnika koji me je ubrzo nakon toga fizički napao u četvrtak 26 novembra 2015 godine, oko 18 časova i 30 minuta, u ulici Stanka Paunovića 39 A, na Miljakovcu 1. 19 maja 2016.godine je moj lični računar stavljen van upotrebe. Tom prilikom je počinjen duhovni zločin, nestala je iz računara moja knjiga Saga o ..ićima Tom 6, ( 2005-2016), na kojoj sam radio nekoliko godina, svi dragoceni podaci i fajlovi, prepiska, sa validnim dokazima o zahtevu za naknadu štete. 10.6.2016.godine sam kupio nov kompjuter. Nastavila se opstrukcija novog ličnog računara od dana kupovine novog do danas. Kada sam se 10 maja 2016.godine oko 10 časova i 30 minuta vratio u stan na adresi Stanka Paunovića 70, stan broj 3, zatekao sam u kupatilu havariju, i malu poplavu. Neko je u mome otstustvu izvukao cev, i pustio vodu.Ovakvih ulazaka u stan je bilo i ranije.Nevolja je najviše u tome, što onima koji to čine stoji na raspolaganju hrana. 6 septembra 2016.godine sam na moju emajl adresu Books@eunet.rs, dobio emajl poruku od osobe koja se predstavlja kao Stevan Stevanović, u kojoj stoji pretnja smrću. U autobusu 59 mi je u par navrata za vreme vikenda 6 i 7 maja 2017 godine od nepoznate osobe upućena pretnja-Gotov si, kako ti je zdravlje? U rat širokih raznera se uključuje i Pošta Srbije, odbijala je 25 dana da mi uruči ček sa belgijskom penzijom. Telekom je preuveličavao račun za telefon, EPS za struju.

Da Vas podsetimo:  Škola u Čumiću prva u Srbiji koja je uvela uniforme

O čemu sam blagovremeno obaveštavao policijske organe.

Utoliko je sve ovo neobičnije, je da su protivnici Amerike i Zapada, koji su se ustremljivali na mene u vreme Slobodana Miloševića optužujući me da sam „ strani agent CIA Kabinet Slobodana Milošević na čelu sa Ivicom Dačićem je na velika zvona oglasio 1999.godine saopštenjem da je „ Pokret za zaštitu ljudskih prava-Tomislav Krsmanović- strani plaćenik CIA, i izdajnik„, što je bio poziv na linč. Što su prenela mas medija Srbije, moj demanti nije objavljen po zabrani Aleksandra Vučića tadašnjeg ministra informisnja.

Napominjem da sam posle ovog saopštenja doživeo istinski linč.

Danas su ti isti postali prijatelji Zapada i SAD. Sada me više ne kvalifikuju kao „ agenta CIA` , nego trube van zemlje u EU, SAD i drugde, da sam „ Srbin„.„ smetnja svetskom poretku„. Valjda zato što zahtevam moja zakonska prava?.

Umesto toga, oni bi trebali da pokažu državničku mudrost, isprave zla koja su mi naneli, da pruže ruku pomirenja? Pao sam pod udar progona još početkom 1970-ih godina, zato što sam argumentovano zahtevao da budu ispoštovana moja prava iz radnog odnosa. Ovom je doprinela i antisrpska politička emigracija, koja je obavestila SDB Srbije da sam za vreme moga boravka u Briselu ( Saga o ..ićima 3-1965-1978, Roman o Briselu, u prilogu) tražio politički azil. U više navrata sam još tada zahtevao da mi organi vlasti kažu šta treba da učinim da me ne zlostavljaju.? Čak su mi jednom saopštili, da nema povoda sa moje strane, da im se tako hoće. Shvatio sam još tada da sam od neformalne vlasti bio pretvaran u žrtvenog jarca, lažno predstavljan površnim formalnim strukturama vlasti kao „opasan državni neprijatelj„ , iako to nisam bio, mene su oholi aparatčici još tada pretvorili u svoje priručno sredstvo, u svoje radne zadatka, „classes„‚‚da mojim primerom zaplašuju druge da ih privode pokornosti. Što traje do danas.. Na delu je politički revanšizam od strane asocijalnih pojedinaca iz redova prethodnog poretka , pre svega onih iz „ duboke Srbije„, koji su još uvek na značajnim pozicijama, koji se ne libe da se svete dan danas onome ko im se ranije zamerio boreći se za demokratiju. Iako su oni formalno uz Svetski poredak, u duši su ostali zatrovani mržnjom prema neprijateljima njihovog, bivšeg poretka. To je već posao za psihijatre, jedno im govori razum, a drugo njihova zatrovana politička birokratska indoktrinacija. Što dikla to navikla. Isti ti, se i dan danas ovi „mudraci „ laćaju mene, da uprkos očiglednih činjenica i dalje sa mnom „ manipulišu„, kao što su činili u ta ranija vremena. Čas me prikažu kao „ Srbina„, čas kao „ stranog agenta„, kako kad im zatreba.

Da Vas podsetimo:  “MAJKU SU MI UBILI NA KOSOVU, MOJA ĆERKA NOSI NJENO IME”

Mene dobro znaju u svetu, ko sam ja, liderima Srbije su se u vezi mene obraćali vrlo moćni zapadni političari. Umesto da usliše zahteve svetskih moćnika da ispoštuju moja prava, oni ostrašćeno, usijanih glava, nastavljaju ono što su činili za vreme Tita i Miloševića. Gde im je dostojanstvo? Raskrinkani su u vulgarnim lažima.sve je prikazano u mojim knjigama. Oni nemaju ni dostojanstva ni stida. Šta sam ja to skrivio? I moji bližnji, koji su potpuno apolitični? Izložen sam ISTINSKOM LINČU, kao i moji najbliži srodnici, što se tiče lične bezbednosti i imovinske sigurnosti, svakodnevnim pretnjama, provokacijama, i zastrašivanjima. pod svakodnevnom smo opsadom.

Na delu su metodično dugotrajno zamaranje, proizvodnja straha i stresa, finansijsko iscrpljivanje, uzimanje vremena i energije. Ovo višedecenijsko nasilje je postalo uporna i metodična strategija iznurivanja, rušenja zdravlja, pokušaj podmukle, diskretne, fizičke likvidacije, bez pucnja. Pogotovu to je očigledno ako se znaju moje godine ( 81 ). Dobro je poznato da ovakvo permanentno nasilje prouzrokuje po zdravlje razoran stres, nastaju brojna oboljenja sve do dijabetisa, moždanog i srčanog udara, do kolapsa organizma. Napominjem da su dosada u više navrata počinjene zloupotrebe sa mojim zdravljem, što je dokazano sudski i od strane nadležnih veštaka i zdravstvenih organa i Rešenjem o rehabilitaciji Višeg suda u Beogradu .reh.br. 82/10 od 14.12.2012.godine, kojim sam oglašen kao žrtva po zdravlje vrlo opasnih zloupotreba. Otvoreno me neke sudije cinično pitaju: Kad ćeš da umreš?

DA LI NEKO MOŽE DA SHVAT I ONOGA KOGA NEKI UBIJAJU, A DA TE UBICE TVRDE DA TO NIJE TAČNO.? TAKVIM NEVINIM STRADALNICIMA U SVETU PONEKAD PUKNE FILM, I POČNU DA SEJU U IMPULSU SM RT OKO SEBE. ? JA TO NEĆU NIKAD UČINITI, NASILJE NE REŠAVA PROBLEME -SNAGA KLADE VALJA , UM CARUJE. UMESTO NASILJA ,MOJ ODGOVOR JE- JOIN INSTEAD TO OPPOSE. IMAM ZAŠTITU. POBEĐUJEM IH UMOM. RAZUM JE APSOLUTNO ORUŽJE PROTIV RASPAMEĆENIH.

Svi koji me poznaju, uključujući i lekare se pitaju, kako sam uspeo da u ovakvim okolnostima sačuvam moje organsko i duševno zdravlje? Sačuvao sam zdravlje jer imam usađen geneteski kod dobrog zdravlja, ali naročito zato što oduvek gajim istinski kult zdravog života.

Stres Srbiju gura u groblja

To mi se čini zato što zahtevam: obeštećenje za pretrpljene decenijske progone od 1975 godine ; zato što sam podneo zahtev za naknadu rehabilitacione štete, zato što vodim postupak za povraćaj oduzete arhive, i zaplenjene imovine ocu moje majke pokojnom Vasiliju Popoviću, vrednu nekoliko miliona evra; istupam u javnosti protiv svih onih koji krše moja prava i zakon, i delaju protiv interesa države i njenih građana, da mojim primerom zaplaše one koji kao i ja traže svoju pravdu, da ih obeshrabre- NIKAD NEĆETE DOBITI VAŠE. Sudskim organima je dato uputstvo da ni po koju cenu ne daju pravične naknade štete, da ne vraćaju oduzetu imovinu, i da ne obeštete sve one koji su od 1945.godine do danas,na bilo koji način oštećeni nezakonitim postupcima državnih organa.

Jer navodno država nema novca, bankrotiraće, ohrabriće bezbroj onih koji će tražiti naknade.

Ovakva tvrdnja nije zasnovana na činjenicama.Tačno je da je država drastično osiromašila, ali joj imovinu nije oteo narod, nego svakojaki enormni novopečeni bogataši, tajkuni, mafijaši i kriminalci, koji su svi zaredom bili pripadnici različitih struktura i segmenata države.

Nekažnjavanje i neobavezivanje prekršioca na naknadu štete, navodno jer država nema novca, ih time podstiče. Pa ohrabreni nastavljaju pir otimačina i nasilja.

Ukoliko nepravde ne budu razumno otklonjene ostaće zauvek da tinjaju i rastaču Srbiju. Srbija nestaje.

Da Vas podsetimo:  Srbija pomoć šalje samo Turskoj, a Siriji uvodi sankcije: O tome niko ne govori

Oni bi hteli da ukinu sudove, zakone i ustav, kulturu i moral, civilizaciju, da se ne može dobiti bilo kakva sudska zaštita, bez prava na žalbu i kritiku, očekuju da im se apalaudira što kinje i uništavaju ovaj jadni narod.

Oni su vratili Srbiju u mrak robovlasništva.

Ovako je sa većinom građana Srbije. Cilj je podmuklo rušenje Srbije, po načelu: osiromašeni, ojađeni, iznureni i ostareli Srbi –tako podmuklo onesposobljeni da brane svoja prava. Na radost onih kojima odgovara netaknut društveni STATUS QUO. Da tako ovekoveče vlast.

Kako se neko usuđuje da njih „nedodirljive„ sprečava u pljačkama i nasilju? Kako se neko usuđuje da se brani od njih ? Dosadašnji odnos sudova prema meni je dokaz zatrovanosti političkim predrasudama prema svome narodu, ravnim po svome zlu rasnim predrasudama katoličkih prelata u crnim odorama koji su nahuškavali bezbožnike, da ubijaju maljevima moje srodnike i Jevreje.

Čime sudovi dokazuju da nemaju svoju duhovnu autonomiju, i racionalnost,manjka im lucidnost da proniknu da Srbija kopni od strane onih koji čine zlodela bez sankcija sudova. NE PRAVIČNO SUDSTVO JE GROBAR SRBIJE.

Pravdaju se ponekad da tako moraju. da im je naređeno. Što je sam delimično tačno. Zašto onda ponekad prekoračuju ovlašćenje, nepotrebno kinje bezbroj sudskih sudeonika, bogate se, zaslepljeni su visokim prinadležnostima. . Srbija je pretvorena u rezervat izvitoperenih demoniziranih novopečenih bogataša.

Nepravični sudovi su državni i narodni neprijatelj broj 1. Jer ne suzbijaju bezakonje koje u temeljima ruši Srbiju u svim segmentima. ( Neprijatelj broj 2 su rijaliti i pornografija u medijima i javnom životu koju truju mlade i odbijaju ih od porodice, braka, rađanja dece).

Umesto da živim u miru i da uživam plodove svoga truda, prinuđen sam da se u ovim godinama preganjam sa istim onima koji su me unesrećivali i moje bliske u vreme prethodnih režima. i za vreme Drugog svetskog rata.

Geo-politička mapa planete se menja, ipak dolaze bolja vremena, srpske neformalne elite su se u izvesnoj meri prestrašile i istrošile posle pada komunizma i nadolaska novih vremena tranzicije, sankcija, ratova, izolacije Srbije i Srba.

Sada se Srbija budi.

U SAD i svetu se dešavaju značajne promene u korist Srbije.

Dolazi vreme istine .

Dokle će nas nacisti naivne međusobno zavađati i praviti budalama?

Ako slepac vodi slepca završiće u jendeku. Nastaće nova zavada.

U prilogu linkovi mojih 6 knjiga, opisan je ceo moj život i moje porodice( 1940-2017), gde se vide stradanja od ustaša u Drugom svetskom ratu, Jasenovac, spašavanje žrtava Holokausta ( tom 1). U Briselu Belgija od 1965 do 1971 i od 1973 do 1974.godine, nasrtaji albanske političke emigracije, ( tom 3), i anti srpske emigracije, istih onih koji su poklali tridesetak srodnika u Drugom svetskom ratu u Srebrenici i okolini. Koja me je po povratku u zemlju preko svojih ljudi u Beogradau podmuklo opanjkala i zavadila sa zvaničnim poretkom, sve do današnjih dana., Mene je lično hapsio Naser Orić 1980 ih godina dok je bio saradnik SUP-a Srbije ( tomovi 3 i 4).

Demonska mržnja i progoni traju do danas.

ZAHTEVAM OD SUDOVA DA HITNO DONESU PRAVIČNU PRESUDU.

DOKAZI Crna knjiga TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE- http://enlite.orghttp://enlite.org/Toma/Crna_knjiga_Tuzba_za_naknadu_stete_Broj_1.pdf
http://enlite.org/Toma/Crna_knjiga_Tuzba_za_naknadu_stete_Broj_2.pdf

Bela  knjiga o smetnjama  u upotrebi  telekomunikacija  i interneta:
http://enlite.org/Toma/Bela_kniga_O_opstrukcijama_telekomunikacija_i_interneta.pdf
Bela knjiga o policijskim  maltretiranjima:
http://enlite.org/Toma/Bela_knjiga_Policijska_maltretiranja.pdf
Bela knjiga o zapleni arhive:

http://enlite.org/Toma/Bela_knjiga_Zaplena_arhive.pdf

Bela knjiga o zdravlju:
http://enlite.org/Toma/Bela_knjiga_O_zdravlju.pdf

Linkovi 6  autobiografskih knjiga:
Saga o .. ićima Tom 1, VISKI, VOTKA, Šljivovica
1940-1953-http\\:enlite.org/sage/1.doc
Saga o …ićima, Tom 2, BEOGRADSKA KOŠAVA,
1953-1965-http://enlite.org/sage/2.pdf
Saga o … ićima Tom 3, ROMAN O BRISELU
1965-1978-http://enlite.org/sage/3.pdf
Saga o … ićima Tom 4, ZAVERA JUGOSLAVIJE PROTIV JUGOSLAVIJE,
1979-1992.godine- http://enlite.org/sage/4.pdf
Saga o …ićima Tom 5, PUZZLE-ISCELJENJE DUŠA BALKANSKIH NARODA,
1993-2004.godine, –http://enlite.org/sage/5.pdf
Saga o …. ićima  Tom 6 , PIJANAC KRIVE DRINE,Očekujući svetlost sa
nekih dalekih zvezda, 2005-2017.godine-http://enlite.org/sage/6.pdf.
Link lične knjige- Kaznena psihijatrija-ko je ovde –
www.psihijatrijaubija.info/…/kompletna-knjiga-kaznena-psihijatrija-ko-je-ovde-lud.ht..

Tomislav Krsmanović

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime