Škole aero-kluba “Naša krila” i Savez Sokola

0
679
Dom vazduhoplovstva u Zemunu / Foto: printscreen

Savez Sokola je sarađivao sa Aero-klubom u međuratnom periodu. Sa svoje strane središna uprava Aero–Kluba „Naša Krila“ odlučila je 1930. : 1) Da se sve organizacije „Naših Krila“ upišu u članstvo „Sokola“; 2) Da se svim silama utiče da i svi članovi „Naših Krila“ postanu članovi „Sokola“ (1);

Sokolsko društvo je 12. juna 1932. priređivalo Javni čas u Buljkesu, srez Bačko–Palanački, na koji su pozvali i Aero–Klub. Piloti Aero–Kluba Boža Pibernik i Bata Brunsvik su sa avionom Fizir–Valter učestvovali na Javnoj vežbi (2) Po ugledu na susedne zemlje Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije uveo je jedriličarstvo (bezmotorno) u svoj sistem telesnog vaspitanja. Načelništvo Saveza Sokola je 3.2.1934. održalo sednicu u Ljubljani. Bili su prisutni svi članovi načelništa i dr. Pilher, načelnik župe Zagreb i Lavrač, načelnik župe Sarajevo. Na sastanku je zaključeno da se u sokolstvo uvede jedriličarstvo (bezmotorno) i to naročito u starijem naraštaju i mlađem članstvu. U tu svrhu potražili su vezu sa upravom „Naših krila”. (3)

U Beogradu je delovao Vazduhoplovni odsek Sokolskog društva “Ruski soko”. Odsek je radio od 2. juna 1935. i zvao se “Kapetan Nesterov”. Jedriličarska sekcija je 1935. imala 25 članova. (4) Sokolska štampa izveštavala je o aktivnosti Aero-klubova. U Beogradu je akademski aeroklub 17. novembra 1935. uz učešće mnoštva akademičara iz Zagreba, Ljubljane, Skoplja i Subotice razvio svoju zastavu, kojoj su kumovali kraljica Marija i princ Andrej. Istovremeno izvršeno je krštenje aviona “Zlatibor” i jedrilica “Zagreb”, “Ljubljana”, “Beograd”, “Skoplje” i “Subotica”. Vladu je zastupao ministar prosvete Stošović, univerzitet rektor dr. Ćorović, … . (5) Savez Sokola je sarađivao sa i sa Ratnim vazduhoplovstvom. Na VI sletu Sokolske župe Beograd 21. 6. 1937, održanom na igralištu Sport kluba „Jugoslavija“, učestvovalo je 260 vojnika Vazduhoplovnog puka. (6)

Po ugledu na susedne zemlje Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije uveo je jedriličarstvo (bezmotorno) u svoj sistem telesnog vaspitanja. Na jednomesečni tečaj Aero Kluba Sokolska župa Sarajevo uputila je 1938. 5 sokola-tečajaca. Tečajci su položili ispite “A” i “B” a preostalo im je da polože ispit “C” da bi mogli pohađati pilotski tečaj. Župa je pripremala organizovanje jedriličarskog tečaja za članove svoje župe. Pokrenula je akciju za nabavku sopstvenih jedrilica. Nabavila je 100 brošura “Plavi sport” i uputila svim društvima na čitanje. Župa Sarajevo je među svojim jedinicama raspisala konkurs za najbolji rad o vazdušnom jedriličarstvu, na osnovu studije “Plavi sport”. Nagrade su bile 1. besplatno jednomesečno letovanje u sokolskoj koloniji; 2 i 3 besplatan prijem na kurs za vazdušno jedrenje. U članku u „Sokolskom glasniku“ ističe se nada da će, ako bog da do stupanja na presto kralja Petra II 1941, biti veliki broj sokola-pilota sposobnih za odbranu zemlje. (7) Načelništvo Saveza SKJ. osnovalo je pri svom stručnom odboru sekciju za jedriličarstvo. Na čelu sekcije bio je Selimir Radovanović. Župe su osnivale jedriličarske odseke. Sokolska župa Beograd uvela je 1939. jedriličarski odsek (8).

Sokolska društva su osnivala svoje jedriličarske sekcije (Beograd-Matica, Beograd I, Beograd III). Sokolski tečaj za padobranstvo Župe Beograd od 26. juna do 26. avgusta 1940. okupio je 250 naraštajaca. Tečaj je pripremio Stručni odbor župe, a vodio zamenik načelnika župe Milan Roksandić. Predavanja su održavana u vežbaonici Saveza Sokola na Terazijama, uveče svakog dana, od 19 do 21 čas, a praktična obuka je vršena na padobranskom tornju na Starom Sajmištu (Novi Beograd). Uvežbavalo se skakanje sa padobranom (9). Za Aeroklub je kompanija Škoda podigla 1938. padobranski toranj visok 74 metra. Padobranski toranj bio je najviši u svetu u to vreme. Platforme za skakanje nalazile su se na visinama od 40 i 60 metara (10).

Da Vas podsetimo:  Da li je zadovoljan Veliki vođa
Staro Sajmište / Foto: printscreen

U Beogradu je održano zasedanje plenuma Savezne uprave u svečanoj dvorani Saveza Sokola 9 juna 1940. Posle sednice Savezne uprave, pošli su svi učesnici sednice na beogradski aerodrom, gde su im, zahvaljujući Aero-klubu, prikazane vežbe spuštanja padobranaca iz aviona. Na aerodromu je bila prisutna i jedna grupa iz četničke organizacije, pa su svi pratili spuštanje naših padobranaca. Nakon toga su pošli do padobranske kule, na sajmištu, gde su im pokazane vežbe u spuštanju padobranom. Tom prilikom se spuštalo i više članova Savezne uprave, sa saveznim načelnikom Ivanom Kovačem na čelu. Posle su pošli u prostorije Aero-kluba u Beogradu gde su bili dočekani od predsednika ing. T. Sondermajera i ostalih članova uprave Aero-kluba. Sondermajer je u svom govoru istakao važnost avijacije za odbranu zemlje i pozvao da porade na tome da se što veći broj sokola prijavi u avijaciju. Kapetan Dolanjski, stari sokolski radnik, održao je predavanje o padobrancima, a poručnik Vuković predavanje o odbrani od padobranaca. Dr. Belajčić je zahvalio predsedništvu Aero-kluba i predavačima, na ukazanoj pažnji, i obećao da će sokoli razviti što življu propagandu u svojim redovima za jačanje avijacije. (11) U članku „Sokolstvo za čuvanje našeg neba“ štampanom u „Sokolskom glasniku“ od 12 aprila 1940. navodi se: „Savez Sokola K. J. je uputio okružnicu svima sokolskim župama, društvima i četama, u kojoj ih, u vezi sa proglasom Kraljevskog Aero–kluba „Naša krila“, poziva da se sva omladina odazove na ovaj apel za najplemenitiju službu svom Kralju i otadžbini. Neka uprave upute omladinu, koja želi da se svrsta među čuvare našeg neba, kako da izvrši prijavu za školu. „Očekujemo da će naše jedinice shvatiti važnost ovog apela i sve preduzeti da se sokolstvo dostojno oduži i ovoj dužnosti!“ (12).
Načelništvo Saveza SKJ raspisalo je okružnicom, br. IX, od 23 aprila 1940. jedriličarski tečaj za župske pročelnike jedriličarstva. (13)

Prikazivanjem filmova o vazduhoplovstvu u sokolskim domovima, sokoli su se trudili da zainteresuju omladinu za jedriličarske škole Aerokluba. Aero klub “Naša Krila” ustupao je svoje filmove o vazduhoplovstvu sokolskim društvima. Sokolska društva u Beogradu dobijala su filmove u palati Aero-kluba u Uzun Mirkovoj ulici. U sokolskom društvu Beograd III održano je predavanje sa filmom o jedriličarstvu u kome je prisustvovalo oko 120 slušalaca (14). Zajedno sa Upravom Aero-kluba sokolsko društvo Beograd III je održalo poselo na kome su predavali Veleslijan i Jovan Pivoš iz Aero-kluba i Selimir Radovanović iz načelništva SSKJ. Prikazani su filmovi o jedrilicama i vazduhoplovstvu. (15)

Svi prijavljeni članovi sokola upućivani su preko leta u jedriličarske škole Aero-kluba. (16) Sokoli su u saradnji sa ostalim nacionalnim društvima težili da se što više njihovih članova dobije vojnu obuku. Zahvaljujući Aero-klubu 30 mladića, od kojih 22 člana sokola, učilo je u pilotskoj školi u Novom Sadu od 15 maja 1940. Komandir škole bio je kapetan Marko Nikolačić. Na kursu je bilo pilota iz svih krajeva zemlje. Profesije su im bile različite ali su svi bili “jedna duša – jedna guša”. Borivoje Čotrić pisao je u „Sokolskom glasniku“ o sokolima u pilotskoj školi. Može se reći da je to bila sokolska eskadrila. (17)

Milan Rajačić, pilot, iz Sokolskog društva Ogulin pozvao je u svom dopisu „Sokolskom glasniku” sokole da se prijave za pilote u vojsci. Istakao je : „Mnogo je naše braće koji s ponosom nose na grudima pilotsku značku, i kojima se ponosimo na svakom koraku, ali taj broj je još uvek mali i neznatan, prema onom broju mladića, odnosno naše braće Sokola, koji bi želeli da znaju da lete, … Sokoli! Kao piloti, budite primer hrabrosti i požrtvovanja na ovom polju rada, jer ćete samo tako pomoći svome narodu i Otadžbini, … i u što većem broju, upisujte se u pilotske škole, jer na Vašim mišicama, …. leži veliki teret i velika odgovornost prema Otadžbini. Sokoli – piloti! Vi ste svi naš ponos i dika. Budite uzor samopregora i hrabrosti, zastupajte i u ovom radu našu moćnu sokolsku organizaciju, i po kvalitetu i po broju. Zdravo!” (18) U „Sokolskom glasniku“ 1940. štampan je poziv koji su potpisali, između ostalih, ministar vojske i mornarice general Nedić, ministar prosvete Boža Maksimović, Jevrem Tomić, predstavnici beogradskih dnevnika i predsednik Aero-kluba „Naša Krila” Sondermajer na sve imućne krugove “a posebno na novčane ustanove, industrijska i trgovačka preduzeća da pomognu prilozima „Akademski Aero-klub” beogradskog univerziteta i svu zrakoplovnu omladinu Jugoslavije”. U pozivu se isticalo da je država učinila svoje u “stanovitoj meri, te da će i u buduće pomagati ovaj patriotski rad omladine, ali to nije ni približno dovoljno. Zato se potpisnici obraćaju na spomenute krugove, da svojim prilozima pomognu omladinu, koja radi na napretku Avijacije!” (19)

Da Vas podsetimo:  Srpska ekonomija posle koronavirusa, ili šta sve može da se uradi za 550 miliona evra?!

Sokolsko društvo Požarevac bilo je među prvima sokolskim jedinicama koje su u okvirima Uputstava Saveza počela sa vaspitanjem članova za vazduhoplovstvo. Osnovali su jedriličarsku sekciju koja je imala preko 50 članova, i odmah je počela za izgradnjom “klizača”. Počelo je sa gradnjom prve jedrilice, u radionici, koja je bila smeštena u suterenu sokolskog doma. Nastavnik letenja bio je motorni pilot Dragoljub Glišović, a vođa grupe V. Jakovljević. (20)

Škole letenja / Foto: printscreen

Sokolsko društvo Zemun-Matica je zajedno sa Prvom vatrogasnom jedriličarskom grupom „Kondor” u Zemunu proslavila Praznik Ujedinjenja 1940. Program proslave sastojao se iz sokolske akademije u Narodnom domu, svečane sokolske sednice održane u sali Narodnog doma kralja Aleksandra I i osvećenja triju vazdušnih jedrilica, na dečjem igralištu, ispred Narodnog doma. Jedrilicama su kumovali ministar fizičkog vaspitanja naroda Dušan Pantić, predsednik gradskog poglavarstva grada Beograda Jevrem Tomić i komandant vazduhoplovstva brigadni general Borivoj Mirković. Prilikom osvećenja kumovi su održali govore. (21) U Nišu je izvršeno svečano krštenje 8 novih jedrilica. Predsednik vlade Cvetković govorio je o značaju vazduhoplovstva, pozivajući omladinu da se ostavi svih drugih prohteva i zabava, da ne podleže raznim destruktivnim idejama, nego da se sprema da požrtvovano služi otadžbini. (22) U Beogradu je osnovana „Vazduhoplovna omladina Kraljevine Jugoslavije”. Trebala je da okupi rodoljubivu omladinu svih redova. Njeni naročiti odbori trebali su da pribave omladini jedrilice i drugi vazduhoplovni materijal. (23) Napore za povećanje broja pilota iz redova Saveza Sokola presekao je Aprilski rat 1941.
U Aprilskom ratu 1941. i kasnije piloti, članovi sokola borili su se protiv neprijatelja. Piloti Miha Klavora, Sava Poljanec i Mato Dukovac bili su pre Aprilskog rata članovi zemunskog sokolskog društva. Pilot Miha Klavora poginuo je u borbi sa nemačkim lovcima iznad Beograda. Sava Poljanec oborio je dva meseršmita, a kasnije je ratovao kao partizan u Sloveniji. Posle rata živeo je u Beogradu. Vežbač Mato Dukovac kao pilot NDH prebegao je Sovjetima i sa njima ušao u Beograd 1944. (24). Pilot Evgenije Radanov, član sokola, završio je Vazduhoplovnu izviđačku školu u Novom Sadu (izviđač navigator). Vazduhoplovnu pilotsku školu u Pančevu upisao je 1. septembra 1939. U Aprilskom ratu bio je ađutant i pilot u 64. vazduhoplovnoj grupi na pomoćnom aerodromu Obilić kod Prištine. Uspeo je da izbegne zarobljavanje i za vreme okupacije živeo je u svom rodnom gradu Pančevu. Posle oslobođenja Pančeva postavljen je od strane svojih bivših drugova iz Sokola, tada partizana, za komandanta pančevačkog aerodroma. (25)

Da Vas podsetimo:  Stranke finansiraju članovi ali ne i predsednici

Savez Sokola je u međuratnom periodu sarađivao sa Aero-klubom “Naša Krila”. U okviru saradnje avioni Aero-kluba učestvovali su na sokolskim priredbama. Po ugledu na susedne zemlje Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije uveo je 1934. jedrilice u svoj sistem telesnog vaspitanja. Načelništvo Saveza SKJ. osnovalo je pri svom stručnom odboru sekciju za jedriličarstvo. Napori sokola bili su usmereni da se što više omladine u sokolskim redovima prijavi u jedriličarske škole Aero-kluba. Nadali su se da će do 1941. kada je kralj Petar II trebao da stupi na presto, biti veliki broj sokola-pilota sposobnih za odbranu zemlje. U tome su uživali podršku vlasti, koje su nastojale da se što više omladine završi letačke škole.

Saša Nedeljković
član Naučnog društva za istoriju zdravstvene kulture Srbije


Napomene:

 1. „Za jedinstvo nacionalnih snaga“, „Naša Krila“, Beograd mart 1930, br. 70, God. VII, str. 1184;
 2. „Sokolski javni čas u Buljkesu“, „Naša Krila“, Beograd 16. VI. 1932, br. 98, rubrika „Iz pokreta Aero–Kluba“, str. 3;
 3. „Iz načelništva”, „Soko list prednjaštva Sokola Kraljevine Jugoslavije”,  Ljubljana, 15 februara 1934, br. 2, str. 60;
 4. Vladimir Lepojević, „Aerodrom pored astronomske opsevatorije”, „Zbornik radova konferencije “Razvoj astronomije kod Srba IV”, Beograd, 22-26. april 2006,  Publ. Astr. Druš. “Ruđer Bošković”, 2007, br. 7, 9-18, str. 17;
 5. „Razne kulturne vesti”, „Sokolski glasnik“, Ljubljana, 22 novembra 1935, br. 44, str. 3;
 6. Oko sokolovo,  Beograd,1. April 1938, br. 4, str. 91;
 7. „Vazdušno jedriličarstvo u Sokolstvu Sokolstvo na odbrani zemlje”, „Sokolski glasnik“, Beograd, 25 oktobar 1938, br. 39, str. 2;
 8. „Godišnji izveštaj za XX redovnu godišnju skupštinu 7. aprila 1940“, „Oko sokolovo“, Beograd, br. 4,  str. 15;
 9. „Sokolski život“, „Oko sokolovo“, Beograd, 1940. br. 7;
 10. Dušan Babac, „Specijalne jedinice jugoslovenske vojske u Aprilskom ratu“, Beograd, 2006, str. 25;
 11. „Na sednici plenuma uprave Saveza sokola K.J. doneti važni zaključci za sokolski rad”, „Sokolski glasnik”, Beograd, 14 juni 1940, br. 24, str. 3, 4;
 12.  „Sokolstvo za čuvanje našeg neba !“, „Sokolski glasnik”, Beograd, 12. april 1940, br. 15, str. 6;
 13. „Prijave za jedriličarski tečaj”, „Sokolski glasnik”, Beograd, 31 maj 1940, br. 22, str. 5;
 14. „Godišnji izveštaj za XX redovnu godišnju skupštinu 7 aprila 1940“, „Oko sokolovo”,  Beograd, 1 april 1940, br. 4, God. IV,  str. 24;
 15. Bor. Vračarić, „Iz prosvetnog odbora”, „Oko Sokolovo”, Beograd, 4 februara 1940, br. 2, str. 37, 39;
 16. „Jedriličarska škola“, „Oko sokolovo”, Beograd, 1940, br. 7, str. 118;
 17. Borivoje V. Čotrić, „Sokoli u pilotskoj školi”, „Sokolski glasnik”, Beograd, 14 juni 1940, br. 24, str. 5;
 18. Rajačić Milan, „Sokolstvo i pilotaža”, „Sokolski glasnik”, Beograd, 25 oktobar 1940, br. 43, str. 2;
 19.  „Za našu avijatičku omladinu!”, „Sokolski glasnik”, Beograd, 28 juni 1940, br. 26, str. 3;
 20. „Kratke vesti iz našeg sokolstva”, „Sokolski glasnik”, Beograd, 27 septembar 1940, br. 39, str. 4;
 21. I. Sedlaček, „Osvećenje triju vazdušnih jedrilica u Zemunu”, „Sokolski glasnik”, Beograd, 6 decembar 1940, br. 49, str. 4;
 22. „Politički pregled”, „Borovo”, Borovo,  8 novembra 1940, br. 80, str. 2;
 23. „Vazduhoplovna omladina Kraljevine Jugoslavije”, „Borovo”, Borovo, 16 novembra 1940, br. 82, str. 2;
 24. Branko Najhold, „Hronika zemunskog sporta“,Beograd, 1989, str. 41;
 25.  Evgenij Radanov, „Uspomene jednog letača“,Beograd 1995, str. 19, 44;

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime